PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. exekúcia - zamestnanec s inv.dôchodkom
 2. Prax študentov - stravné lístky
 3. Výpočet náhrady za vyčerpanú a nevyčerpanú dovolenku pre starostu/primátora
 4. Otec na materskej, matka nenastúpi späť do práce
 5. Krátenie odmeny za neodpracovanie dohodnutého počtu hodín (DoBPŠ)?
 6. Rozhodujúce obdobie pri DPN
 7. Výpoveď zo strany zamestnávateľa - podľa akého §?
 8. Praca nadcas zahrnuta v mzde
 9. Kratkodobe zastupovanie - zmluva
 10. Odmena osobneho asistenta
 11. Z čoho bude počítaná PN pre zamestnanca?
 12. Môže sa zamestnanec zamestnať v inej firme, ak je u iného zamestnávateľa na prekážke v práci z dôvodu nadbytočnosti?
 13. Mam narok na podporu v nezamestnanosti z TPP, ked mam aj zivnost?
 14. Starobný dôchodok - Požiadať o starobný dôchodok v roku 2017 alebo počkať na rok rok 2018
 15. Ukončenie pracovného pomeru po predlženej rodičovskej dovolenke + opatrovateľský príspevok
 16. pracovné zaradenie na pozíciu učiteľ poverený správou školského hospodárstva.
 17. V akej vyske je nahrada mzdy pocas PN?
 18. Aké bude poradie exekučných zrážok?
 19. nadčasy, návšteva lekára,
 20. Vypoved pocas pn
 21. miesto výkonu práce
 22. pracovná zmluva
 23. odvody pri ZTP a ID
 24. Aky mam narok?
 25. Tehotenstvo v čase nezamestnanosti a nárok na materskú.
 26. Zmluva na dobu neurčitú pn tehotenstvo
 27. osobný bankrot zamestnanca
 28. Invalidný dôchodca a prihlásenie na dohodu - prav. príjem
 29. Ukončenie PP v skúšobnej dobe počas PN
 30. Ako správne vyplniť prihlášku zamestnanca (konateľ) do SP? Nevieme sa dohodnúť.
 31. Je práca bez zmluvy prácou?
 32. Predčasný dôchodok, % krátenia s ohľadom na dátum
 33. Dávka v nezamestnanosti
 34. Memorandum o úprave platov v ŠS a VS - zaokrúhľovanie
 35. možem mať dva polovicne uvazky ako pedagogicky aj nepedagogicky zamestnanec v jednej skole?
 36. Memorandum o úprave platov v ŠS a VS - výplata
 37. Exekúcie po prepustení zamestnanca
 38. Do akej výšky môžem strhávať zamestnancovi za absenciu dovolenky?
 39. zastupovanie v ŠKD
 40. práca na dohodu
 41. dovolenka po materskej dovolenke
 42. Ak začala služobná cesta jeden deň a skončila skoro ráno na druhý deň, má zamestnanec nárok na odpočinok ?
 43. Nedoplatok RZZP 2016 za zamestnávateľa
 44. výpoveď z organizačných dôvodov a odstupné
 45. Nahlásenie prerušenia do SP
 46. práca vo sviatok, nahradne volno
 47. Zdravotné - postup výpočtu nedoplatku
 48. Voľné pracovné miesto na obecnom úrade.
 49. Odmena mentora
 50. Otec na MD a praca v tej istej firme
 51. Krátenie dovolenky
 52. Zapocitana prax pre zaradenie do zvysenej platovej tarify
 53. Platy lekarov
 54. Voľné piatky a pracovný čas
 55. Doplatok k minimálnej mzde - verejná správa
 56. Zamestnance dal výpoveď a následne je PN
 57. Platové dekréty pedagogických zamestnancov na skrátený úväzok
 58. nadčas kvôli vyššej práceneschopnosti ostatných zamestnancov?
 59. Dohoda o pracovnej cinnosti v praxi
 60. ziadost o soc.stipendium
 61. Dlhy a kratky tyzden, nerovnomerne rozvrhnuty pracovny cas
 62. nárok na materské
 63. Kto môže učiť na odbornom učilišti pre A variant?
 64. Moze mi dat zamestnavatel v jeden den dovolenku aj vypoved?
 65. Mám nárok na okamžité skončenie pracovného pomeru?
 66. FPČ štátne sviatky
 67. Výpovedná doba a RD
 68. Predplatenie "draka"
 69. má nárok na daňový bonus?
 70. Uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti
 71. Vypoved zo zamestnania
 72. nocna praca a sviatok
 73. Paragrafy pri 12hod smenach
 74. Krúžková činnosť v CVČ - aké dokumenty k uzatvoreniu Dohody o pracovnej činnosti?
 75. Ovplyvní PN materskú?
 76. dodatky na dobu urcitu
 77. Pokuta za nespravne podany vykaz do SP.
 78. Zamestnanec odišiel zo zamestnania bez podania výpovede
 79. vzor ukončenie DOBPŠ
 80. kto platí odvody do SP a ZP za matku?
 81. Vychovávateľ a doplnenie úväzku ako učiteľ
 82. Nárok na podporu v nezamestnanosti
 83. Vypočítanie mzdy za august - keď zamestnanec nastúpil 22.8. a bol sviatok
 84. Neplatené voľno asistenta učiteľa
 85. nezdaniteľná časť ZD na daňovníka - pomerne?
 86. MD, práca popri RD, 2.MD, práca popri RD a krátenie dovolenky
 87. Dokedy má zamestnanec doručiť PN?
 88. Fond pracovného času
 89. Môže skoncit PP na dobu urcitu počas materskej dovolenky ?
 90. doba na oznamenie vysledku preventivnej zdravotnej prehliadky
 91. Do akého stupňa podľa náročnosti práce má byť zaradený vedúci malej prevádzky v rámci s.r.o. ?
 92. danovy bonus a odpr. 8dni
 93. Dovolenka vs. prítomnosť v práci
 94. Ukončenie PP, dohoda a odvody
 95. Zákonník prace - dovolenka
 96. Čiastočne invalidný dôchodca - práca na živnosť alebo dič
 97. Zdravotné obmedzenia pre prijatie do ZVJS
 98. nárok na dovolenku po návrate z RD
 99. Uzatvorenie pracovného pomeru počas PN
 100. Skončenie PP na dobu určitú a preplatenie dovolenky
 101. §122 preplatenie štátneho sviatku
 102. Odvody na sociálne poistenie
 103. Práca vo sviatok v obchode
 104. Pravdepodobny zarobok pre vypocet odstupneho a dovolenky.
 105. Akú zmluvu mám uzatvoriť s riaditeľkou školy, ktorá požiadala o uvoľnenie z funkcie k 31.8.2017 a od 1.9. chce učiť ako učiteľka klavíra.
 106. Ziadost o ukoncenie PP dohodou spojena s vypovedou
 107. Ako zaplatím štátny sviatok pracovníkovi, ktorý v tento deň odpracoval 10 hodín.
 108. Nočný príplatok
 109. Narok na dovolenku po retazovom porode
 110. MRP Marodka a oprava mzdy?
 111. nepracovný úraz
 112. Práceneschopnosť a sviatok
 113. Zrážky zo mzdy na výživné
 114. Študijne voľno pre zamestnanca
 115. Mozem mat marodku nahlasenu jeden den v tyzdni na inej adrese?
 116. čiastočný invalidný dôchodok
 117. priznanie invalidity a zmena pracovnej doby
 118. Výpočet mzdy pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 119. Je veľký problém neoznámiť na SP koniec materskej a nástup na rodičovskú? Má to nejaký negatívny vplyv na niekoho, na štát alebo na zamestnanca?
 120. Nárok na dovolenku
 121. Preplatenie dovolenky po skončení RD
 122. Môžem pracovať v bežnej MŠ s odborom špeciálna pedagogika?
 123. zaradenie vychovávateľky
 124. Dohoda o pracovnej činnosti po uplynutí 40 dní
 125. ukončenie PP a RD a preplatená dovolenka
 126. Zápočet odpracovaných rokov
 127. diaľničná známka v Maďarsku
 128. Platby zdravotnej poisťovni.
 129. Evidencia na ÚP a PN
 130. dovolenka pri zmene pracovného času
 131. odmeňovanie dohodárov
 132. nepretržité povinné nemocenské poistenie
 133. stravné listky pre zivnostnika
 134. ukončenie prac.pomeru počas PN
 135. Rodičovská dovolenka
 136. Ako to funguje pri nastupe na dalsiu, nenadvazujucu matersku po navrate do zamestnania?
 137. Rovnaké platové ohodnotenie vo firme
 138. Dlhodobo nezamestnaný s uplatnenou odvodovou úľavou - nárok na náhradu príjmu počas PN prvých 10 dní od zamestnávateľa
 139. Roční vyúčtování daně
 140. Nárok po pn na dovolenku
 141. Praca vo sviatok v nerovnomernej prevádzke.
 142. Cudzinec na dohodu a zdravotné poistenie
 143. Zdravotný odvod
 144. Dopady počas doby náhrady 60%- nedostatok pracovnej náplne
 145. Výmera dovolenky pri dlhodobej PN
 146. Dovolenka a PNka v jeden den
 147. Daňový bonus a externé štúdium
 148. výpoveď počas PN
 149. životopis - nedokončené VŠ štúdium
 150. Materská u nového zamestnávateľa
 151. Výhra v spotrebiteľskej súťaži
 152. Výpoveď zo zdravotných dôvodov
 153. Na koľko dní dovolenky mám nárok za materskú?
 154. Počíta sa dieťa, na ktoré zamestnanec platí výživné, do vyživovaných osôb pri exekúcii?
 155. Príspevok na III. pilier DDS - počas materskej/rodičovskej
 156. Daňový bonus-súbeh príjmov
 157. Zamestnanie cudzinca - občana eu na dohodu
 158. Zamestnanec a dohoda o zrážke zo mzdy s nebankovkou
 159. DOBPŠ - odvodová úľava
 160. Keď odpracujem 8 dni a dostanem 650 hrubý na celý mesiac, koľko eur bude mi čistá výplata?
 161. zamestnancovi chýbajú 3 dni v mesiaci na pracovnej zmluve - ako s odvodmi?
 162. Rozdiel medzi PZ.
 163. fond pracovného času
 164. Vrátenie preplatku sociálneho poistenia za zamestnanca
 165. Považuje sa obložená misa , švédske stoly za večeru ?
 166. miesto výkonu práce v PZ
 167. Koniec pracovného pomeru k 31.10. a nástup na materskú dovolenku k 1.11.2017
 168. výška odstupného
 169. Nedobrovoľná zmena pracovnej zmluvy
 170. V kolektívnej zmluve uvedená nižšia mzda ako zákonom stanovená min. mzda
 171. krátenie dovolenky
 172. danovy bonus a dieta narodene koncom mesiaca
 173. Mzda za nadčasy je zahrnutá v plate
 174. Nezdanitelna cast zakladu dane
 175. dohoda - pravidelný alebo nepravidelný príjem?
 176. Vypoved
 177. Môže si zamestnanec vybrať dovolenku vopred?
 178. Je potrebné písomné ukončenie dohody?
 179. Prekážka v práci na strane zamestnávateľa - vzniká zamestnancovi nárok na dovolenku?
 180. platový postup
 181. Zodpovednosť za zverené firemné údaje
 182. Môže zamestnávateľ znížiť zamestnancom mzdy o 10% ?
 183. Výška dávky v nezamestnanosti po skončení RD?
 184. Predsedníčka SVB a materské2
 185. Nedobrovoľná zmena pracovného úväzku
 186. Ako opraviť výkaz do SP ak si študent uplatnil druhýkrat študentskú výnimku?
 187. DoBPŠ_pracovný čas
 188. Vedúci vo výrobe
 189. Choroba z povolania - odmietnutie ponúkanej práce
 190. Môžem ísť za členku okrskovej volebnej komisie ak som na rodičovskej dovolenke?
 191. Výpočet materskej pri "takmer" reťazovej materskej
 192. rozhodujuceho obdobie pre urcenie VZ na vypocet materskej (otcovskej)
 193. skončenie pracovného pomeru na dobu určitu a PN
 194. Môže mi zamestnávateľ strhnúť 100 € za 1 deň keď som sa sťahovala?
 195. rozhodujúce obdobie pri pracovnom úraze
 196. Pracovny pomer na dobu neurcitu alebo Dohoda o pracovnej cinnosti?
 197. Nárok na dovolenku
 198. Exekučné zrážky zo mzdy u zamestnanca, ktorý poberá rentu
 199. Do akej platovej triedy mám byť zaradená?
 200. Môže zamestnávateľ uzavrieť pri podpise pracovnej zmluvy dohodu o zrážkach zo mzdy?
 201. Odmena 2 % od 01.09.2017 na základe memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 202. Výpovedná lehota- neumožnenie vykonávať svoju prácu podľa PZ.
 203. externý vs študent a odvody do poistovní
 204. dovolenka
 205. Daňový bónus
 206. Dohoda o pracovnej činnosti
 207. ukoncenie pracovneho pomeru a nasledna podpora
 208. Prihlasovanie do SP
 209. Ročné zúčtovanie poistného na VZP za rok 2016 za SZČO
 210. preplatenie dovolenky - odvody
 211. Kedy najskôr mám nárok na PN po nástupe do práce po rodičovskej dovolenke?
 212. Prax psychologa
 213. Rodinné prídavky a daňový bonus
 214. Vyska odstupneho
 215. Predlžená neplatená rodičovská dovolenka- zamestnanie
 216. Ako napísať dohodu evidovanému nezamestnanému, ak pracuje každý druhý deň?
 217. Môže dohoda o pracovnej činnosti skončiť v ten istý deň ako ju podpíšu zamestnávateľ aj dohodár?
 218. Môžem skončiť so zamestnancom skôr pracovný pomer ak má dobu určitú?
 219. DoBPŠ a štátna skúška
 220. moze zamestnavatel vymahat naklady na skolenie na zeriav a vysokozdvizny vozik?
 221. Práca vo sviatok
 222. súbeh prac. pomerov
 223. Narok na dovolenku po retazovom porode
 224. Exekúcia ak čistá mzda je v mínuse ?
 225. Potrebujem urobiť výplatné pásky
 226. Pracovny uraz - preplacanie 100% i ked ma počas pn vyhodia?
 227. Vstupná prehliadka a výpis z registra trestov v školstve
 228. Celodenné ošetrenie /paragraf/ pri pohyblivej pracovnej dobe a prestávka na obed
 229. Za čo je riaditeľ zodpovedný?
 230. Aké zmeny sa môžu definovať v pracovnej zmluve?
 231. MRP-odchodné číslo položky
 232. priplatky za zobrazovacie zariadenia
 233. Priplatky za stazene podmienky
 234. Dovolenka za odpracovane dni pri skonceni pracovneho pomeru.
 235. Nepretrzita prevadzka / Vyska uvazku / Len nocne zmeny
 236. Zdravotné poistenie študenta v zahraničí
 237. Keď niekto má živnosť môže isť pracovať na normalný pracovný pomer?
 238. Akym sposobom rozdelit hrubu mzdu na pevnu a variabilnu zlozku?
 239. Zvýšenie platu pedagogických zamesntnancov
 240. Zamestnancovi na RD preplácam pri skončení PP zostatok dovolenky - odvody idú len do ZP?
 241. Účasť na pohrebe strýka a platené voľno
 242. Zamestnanec - nárok na odchodné
 243. Zástup počas MD a PP počas MD
 244. Odpustenie pôžičky zamestnanca
 245. oneskorené odoslanie výkazov do SP - pokuta
 246. Vyhlásenie na uplatnenie NČ.
 247. Odhlasenie dohodara
 248. voľno kvôli pohrebu - doklad
 249. Obedna prestavka pocas prerusovanej pracovnej doby .
 250. Môže byť hrubá mzda nižšia počas čerpania dovolenky?