PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. odstupné
 2. duálne zobrazovanie
 3. štvrťročný prehľad
 4. vypocet mzdy
 5. práca na dohodu súbežne s evidenciou na úrade práce
 6. SR firma rakusky zamestnance
 7. ročné zúčtovanie v MRP rok 2008
 8. Personálny audit
 9. vypoved v tehotenstve
 10. prax
 11. Skoncenie prac. pomeru v skusobnej dobe
 12. Nárok zametnanca na cestové náhrady
 13. Daňové priznanie typu A
 14. Platenie dobrovoľného dôchodkového poistenia SZČO počas poberania nemocenského
 15. V rozpore z PZ!!!!!
 16. SZČO a dovolenka
 17. List zo socialky
 18. dohoda o vykonaní práce
 19. ochrana zamestnanca pred a počas výpovednej lehoty v príspevkových organizáciách
 20. Zamestnanec nenahlásil zmenu ZP
 21. Zápočet pre 25 dní dovolenky
 22. Povinnosť podať DP za zosnulého?
 23. pracovny pohovor-priepustka
 24. platna vypoved?
 25. Pracovny cas a obedna prestavka
 26. zrážky zo mzdy DoVP
 27. Pomoc
 28. Dať výpoveď alebo dostať výpoveď
 29. daňové priznanie FO typu A
 30. Postup pri skončení pracovného pomeru.
 31. Dôchodca a odvody
 32. Paragraf na nočnú službu
 33. Regresné konanie
 34. Vypĺňanie vyhlásenia
 35. Priznanie predčasného dôchodku
 36. Daňové priznanie
 37. vypocet mzdry pri kupelnej liecbe
 38. vypocet mzdy pri kupelnej liecbe
 39. ELDP - predčasný dôchodca
 40. nezrazana dan
 41. Odmena konateľa alebo fakturácia SZČO
 42. Paragraf /ošetrenie/ - preplatenie
 43. Výkon práce na zrušenej pracovnej pozícii
 44. skoncenie PP pocas materskej
 45. Ako postupovať
 46. Dovolenka zamestnanca
 47. Podniková pôžička
 48. ..príplatok triedneho učiteľa v MŠ..
 49. Náhrada príjmu-výpočet
 50. príjem na MD
 51. PN počas výpovednej lehoty
 52. Pracovny posudok - otazka
 53. nahrada za skolenie
 54. vyplatenie nadcasov
 55. odchodné v dvoch zamestnaniach
 56. Rodič. príspevok a daňový bonus
 57. Materská dovolenka a držanie prac. miesta
 58. dôchodca a PN
 59. zamestnávanie ľudí zo zdravotným postihnutím
 60. MD, ukončenie PP a preplatenie dovolenky
 61. Zamestnávanie občanov z ČR
 62. daňové priznanie
 63. minimálna mzda a dohoda o pracovnej činnosti
 64. odvody do soc.poistovne-zivnostnik
 65. novela od 13.3.2009
 66. Oslobodenie od platenia sociálneho pre živnostníkov
 67. PN skoncenie pracovneho pomeru
 68. prekážky na strane zam-ľa, aká dovolenka, priemerka?
 69. Výpoveď vs. preradenie
 70. Nerovnomerné rozvrhnutie základného času služby
 71. PN v roku 2009
 72. soc. poistovna
 73. urocenie zmeskanej a nevyplatenej mzdy
 74. SZČO ODVODY
 75. evidovana na UP a materska
 76. Daňový bonus na MD
 77. Odstupné po PN
 78. ako vypocitat odstupne
 79. Dovolenka
 80. prepočet dovolenky
 81. Povinnosti voci uradu prace
 82. mam narok na davku v nezamestnanosti????
 83. zamestnanec zo zahranicia
 84. preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 85. Ročné zúčtovanie dane - preplatok
 86. žiadosť o predčasný dôchodok
 87. prenajom bytu a podpora v nezamestnanosti
 88. Praca vo sviatok
 89. odvody 2009
 90. Doklad o výšku príjmu a preddavku na ZP
 91. Dohoda o vykonaní práce - výpočet
 92. nevyplatenie mzdy - okamžité skončenie PP
 93. VŠZP - elektronické výkazy od 01.01.2009
 94. neplatenie dovolenky a praca na cierno
 95. DNP
 96. Odvody zamestnanca zahr.firmy (zahr.občan) na Slovensku...
 97. LEHOTY
 98. Bonus - firma v konkurze.
 99. lekarska prehliadka-preplatenie
 100. Sk - Euro
 101. Výpočet materskej
 102. RZD a daňový bonus
 103. PN a dovolenka
 104. Zrušenie, obnova živnosti a výpis z DP
 105. Priemerka na dovolenku
 106. Daňový bonus a nezamestanosť
 107. ročné zučtovanie dane FO
 108. Okamžité skončenie-overenie
 109. Pitvrdenie o príjme
 110. Invalidny dochodok co ked chybaju roky???
 111. ČID a odvody do ZP 2009
 112. RZZP 2008
 113. Skúšobná doba
 114. Príspevok počas PN
 115. Odvody zamestnanca zahr.firmy na Slovensku...
 116. Pracovná zmluva - mzda v eurách aj v Skk?
 117. paragraf
 118. podnikajúca na území SR - môže si uplatniť odpočet nezdaniteľnej položky 98 496
 119. Co s odvodomi v s.r.o. ako student 3st. VS?
 120. odvody
 121. výkazy
 122. Priemerna hodinova mzda noveho zamestnanca.
 123. OČR a zároveň PN
 124. zdravotné poistenie, doktorand a dohoda o pracovnej činnosti
 125. priemerny rocny kurz CZK z rok 2008
 126. vyplacanie PN z DNP a zamestnania - tehotna
 127. archivácia a označenie založených dokladov
 128. Poistenie v nezamestnanosti
 129. Praca v zahranici
 130. odstupné
 131. účtovanie o str.lístkoch v mzde
 132. SZCO na RD- Vypocet preddavkov na ZP
 133. odmena konatela - vykon funkcie
 134. pracovné miesto
 135. ročné zúčtovanie dane - predčasný dôchodca
 136. Koniec rodičovskej dovolenky
 137. Nezdaniteľné minimum, uplatnenie 2x
 138. Pracovný pomer na dobu určitú
 139. Priemerná mzda
 140. Výpoveď a odstupné
 141. DVP a prednášateľ zo zahraničia
 142. práca nadčas
 143. Jednorazové zaplatenie poistného na živ .poistenie
 144. MD, SZCO, DNP
 145. TPP a odmena konatela v jednej sro
 146. Kratší pracovný čas a odstupné
 147. Výsluhový dôchodca
 148. W-mzdy opravný výkaz do ZP
 149. zahraničný zamestnávateľ
 150. Čo patrí "tehotnej" zamestnankyni
 151. Danove priznanie - TYP A - otazky
 152. matersky prispevok z rakuska
 153. Priemerny zarobok
 154. Maximálny VZ a odvody
 155. odchodné
 156. SZČO a stravné
 157. Nedoplatok RZ ZP do vydavkov znizujucich zaklad dane 2008?
 158. Chybná mzda
 159. personálna smernica + pracovný poriadok
 160. Prekážky v práci na strane zamestnanaca počas 60%
 161. Nevyplatenie 33dní dovolenky
 162. Zahraničný zamestnanec
 163. nesprávne vyplatený bonus
 164. diéty - pracovný pomer a SZČO
 165. zdravotné poistenie 2004
 166. vyššia materská
 167. Dovolenka za odpracované dni
 168. Predpokladaný denný vymeriavací základ pre PN
 169. Dovolenka???
 170. Neoprávnené uplatnenie PN
 171. RZD zamestnanec Pre. Daň + iný zamestnávateľ zrážkova daň
 172. Polovičný invalidný dôchodok a PN
 173. RZD - príjem aj zo zahraničia...
 174. Pracovný pomer a vedľajší pracovný pomer na dohodu u jedného zamestnávateľa.
 175. Nezamestnaná.
 176. Tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2008
 177. Prosím chcem poradit!
 178. odmena pri 1 odchode do starob.dôchodku
 179. Predlženie PP na dobu určitú
 180. Aký dátum mám použiť????
 181. Kratší prac. čas - zaokrúhľovanie
 182. dvojite zdanenie
 183. nezaplatené odvody za 2008
 184. uvaha
 185. Nárok na preplatenie RD.
 186. dohoda o zmene pracovnej zmluvy
 187. minimálne odvody do SP a ZP
 188. životné minimum pre invalidov
 189. prijem zo závislej činnosti z ČR
 190. Prenajatí zamestnanci
 191. zdokladovanie nároku na 25 dní dovolenky
 192. Doklady k RZ dane - originál alebo kópia
 193. vymeriavaci základ poisťovne
 194. podpora v nezamestnanosti po MD
 195. ročné zúčtovanie
 196. NČZD na danovníka
 197. Z čoho výpočet materského
 198. vypovedná doba a porušovanie prac.disciplíny
 199. nezdaniteľná časť na daňovníka
 200. materská 2009
 201. Povinná lekárska prehliadka vo voľne
 202. Prenajom bytu a hradenie nájmu nájomcom
 203. SZČO a PN
 204. Zanikne narok na povodne miesto?
 205. Registrácia zamestnávateľa na daňovom úrade
 206. Nezdaniteľná časť ZD a PSD
 207. žiadosť o odpustenie úrokov do ZP
 208. cerpanie dovolenky pred mat.dovolenkov
 209. Náhrada dovolenky
 210. DNP a materská...
 211. NČ- na manželku-súrne
 212. ochrana osobnych udajov
 213. Ročné zúčtovanie u iného zamestnávateľa
 214. SZČO a PN 1 rok
 215. Min. hodinový zárobok
 216. dovolenka - pomerná časť
 217. formular E 101
 218. Zaradenie do plat. stupna po materskej
 219. Okamžite skončenie v skúšobnej dobe
 220. Skrátenie prac. času vs. krátenie mzdy
 221. daňový bonus na dieťa
 222. Autorské práva a daňové priznanie
 223. výpočet odvodov SZČO
 224. RZD - invalidny dochodca / starobny dochodca
 225. minimálna mzda a stupeň náročnosti miesta
 226. zníženie platu v rámci zmeny pracovnej zmluvy
 227. poskytnutá pôžička COOP Jednote
 228. Zamestnankyňa, výpoveď a PN
 229. paragraf
 230. Návrat do práce po ukončení rod. dovolenky
 231. danovy bonus - zivnostnik
 232. Náhrada dovolenky
 233. Podávanie výkazov cez EZU
 234. Výpočet odstupného
 235. zmena platobnej triedy
 236. Posudkový lekár a invalidný dôchodca
 237. potvrdenie o príjme
 238. Zrážková daň
 239. Aká bude hrubá mzda???
 240. Ako sa stať členom volebnej komisie
 241. RzD zamestnanec zo zahraničia
 242. potvrdenie na uplatnenie naroku na vratenie dani
 243. Materská v roku 2010
 244. nárok na dovolenku
 245. vypoveď § 63 ods.1 pism b.
 246. vypoved podla par.69 - lehoty
 247. Nárok na dovolenku počas práceneschopnosti
 248. OČR a materská
 249. Ako je to s MD?
 250. Ročné zúčtovanie dane - zamestnanec