1. Príkazná zmluva opäť (8 replies)
 2. Alikvotná časť na zdravotné poistenie (1 replies)
 3. VZ na určenie poistného na poistenie zodpovednosti za škodu (3 replies)
 4. DDS zaokrúhlenie (1 replies)
 5. organizačné zmeny (1 replies)
 6. Odvody a dane 1992-1993 (3 replies)
 7. Preplatky.... (0 replies)
 8. čerpanie dovolenky pred materskou dovolenkou (57 replies)
 9. Cestovné náhrady pri práci v zahraničí. (5 replies)
 10. hodnotenie (0 replies)
 11. narok na dovolenku pri skonceni pracovneho pomeru (6 replies)
 12. Daňový bonus - doplatenie (9 replies)
 13. Stravné a DPH (6 replies)
 14. porušenie (1 replies)
 15. Dohoda - student (6 replies)
 16. definitíva (1 replies)
 17. skončenie PP (3 replies)
 18. Rezervny fond (5 replies)
 19. nezdaniteľná časť na manželku (2 replies)
 20. Forma suhlasu s cerpanim dovolenky (5 replies)
 21. Dohoda a evidencia na úrade práce (10 replies)
 22. Zah.prac. cesta (16 replies)
 23. zuctovanie dane za predchadzajuci rok (8 replies)
 24. potvrdenie o príjme (5 replies)
 25. pracujuci student (37 replies)
 26. prekážka na strane zamestnávateľa? (3 replies)
 27. SL za 03/2009 v dvoch hodnotách (3 replies)
 28. otázky ohladom nástupu na mD (0 replies)
 29. Skutočná cena práce - náklady zamestnávateľa... (17 replies)
 30. Štvrťročný prehľad za rok 2009 (0 replies)
 31. vypocet materskej pri strate zamestnania (1 replies)
 32. Vyhlásenie na rok 2009 (5 replies)
 33. výpočet odstupneho (23 replies)
 34. lehota na mesačné výkazy (1 replies)
 35. Doba určitá nad 3 roky - zastupovanie (4 replies)
 36. PN-ka zamestnanec ZŤP (2 replies)
 37. Nutena dovolenka (0 replies)
 38. Exekúčný príkaz (24 replies)
 39. Ročné zúčtovanie dane (3 replies)
 40. poplatky z omeškanie (0 replies)
 41. zmluva o sprostredkovaní vs. odvody (2 replies)
 42. dovolenka (20 replies)
 43. hodiny v prac zmluve (4 replies)
 44. predlzena rodicovska dovolenka (7 replies)
 45. RZD u dôchodcu (1 replies)
 46. doplnkové dôchodkové sporenie (3 replies)
 47. Podpisanie dohody o skonceni pracovneho pomeru (3 replies)
 48. zdanenie mzdy (4 replies)
 49. Verejná správa-odstupné pri zrušený príspevkovej organizácie (3 replies)
 50. Kontroly socialnej poistovne (44 replies)
 51. Tehotenstvo, PN a druhe tehotenstvo pocas skusobnej doby (1 replies)
 52. konatel v s.r.o. min. mzda stupen narocnosti (10 replies)
 53. ako mam zadat vypoved (4 replies)
 54. inalidny dochodok (2 replies)
 55. Uviesť do CV, že som bola na materskej dovolenke? (6 replies)
 56. ročné zúčtovanie dane (12 replies)
 57. rodicovska dovolenka - vypoved zo strany zamestnavatela (2 replies)
 58. zaplatené hodiny (3 replies)
 59. Odvody do Sociálnej poisťovne od 1.4.2009- SZCO (1 replies)
 60. Exekúcia (1 replies)
 61. Úrad práce a odvody (10 replies)
 62. Doplatok k PN (8 replies)
 63. Kandidovanie na starostu (109 replies)
 64. SP nahlasovanie výkonu práce v inom štáte (9 replies)
 65. znova skusobna doba po 5 rokoch prace (2 replies)
 66. Zmena pracovnej doby zamestnávateľom (1 replies)
 67. slobodná matka a materská (25 replies)
 68. Zápočet odpracovaných rokov (12 replies)
 69. RZD a preplatok dane (2 replies)
 70. Vzdelávanie zamestnancov - Berlitz kurzy (2 replies)
 71. Odvody SZČO (0 replies)
 72. Minimálna mzda a odvody (0 replies)
 73. minimálne odvody do socialky SZČO 2006-2009 (2 replies)
 74. odmietnutie stravných lístkov (4 replies)
 75. dovolenkový priemer (8 replies)
 76. Výpoveď daná zamestnancom (24 replies)
 77. zamestnanec - lajdák (5 replies)
 78. Sviatky a voľno podľa novej úpravy ZP (0 replies)
 79. vypoved (7 replies)
 80. výpočet PN (55 replies)
 81. Prax - dohoda o hmotnej zodpovednosti (4 replies)
 82. Skončenie PP dohodou a odstupne???? (18 replies)
 83. Príspevok zo SF v peňažnej forme (9 replies)
 84. Ukončenie pracovného pomeru bez vedomia zamestnanca (4 replies)
 85. RD a ročné zúčtovanie preddavkov (2 replies)
 86. Nezd.časť na manželku - SZČO (1 replies)
 87. Odpočítateľná položka na "exmanželku" (3 replies)
 88. Dovolenka nárok (5 replies)
 89. nástup na MD (0 replies)
 90. Plná moc (0 replies)
 91. Poradťe ! Výplatná páska ! (21 replies)
 92. Nezaplatena nutena dovolenka (1 replies)
 93. dovolenka pocas skusobnej doby (5 replies)
 94. Zamestnanecká prémia (1 replies)
 95. prosím o radu (2 replies)
 96. Kto sa považuje za rodinného príslušníka (10 replies)
 97. čiastočný invalid (1 replies)
 98. rodicovsky prispevok a praca z domu na ciastocny uvazok (2 replies)
 99. materska a dovolenka (3 replies)
 100. Platenie odvodov - štát (pri60%) (11 replies)
 101. príspevok od štátu a zamestnávanie ľudí (13 replies)
 102. Zdravotná poisťovňa - poplatky z omeškania (0 replies)
 103. pracovná disciplína (31 replies)
 104. Hmotná zodpovednosť (1 replies)
 105. garančné (1 replies)
 106. Súdny spor - neplatnosť výpovede (4 replies)
 107. Dovolenka v skúšobnej dobe (2 replies)
 108. zrážka zo mzdy:exekučný príkaz (0 replies)
 109. Evidencia na ÚP po 2 mes. (12 replies)
 110. odvody opatrovateľa (3 replies)
 111. NČZD a starobný dôchodca (2 replies)
 112. Pracujem v Anglicku (5 replies)
 113. Nečakajte, kým vám vláda zníži odvody, znížte si ich sami (48 replies)
 114. DOPČ, daňový bonus a podpora (2 replies)
 115. ročné zúčtovanie a milionárska daň (8 replies)
 116. Odvody SZČO od 7/09 (2 replies)
 117. absencia počas výpovednej doby (5 replies)
 118. krátenie dovolenky (0 replies)
 119. odvody zo 60% mzdy (28 replies)
 120. Krátenie maximálnych VZ (4 replies)
 121. Minimálna mzda a minimálny mzdový nárok (14 replies)
 122. dôchodca a odvody (5 replies)
 123. Štátna prémia k hypotéke (0 replies)
 124. zastupovanie počas PN (5 replies)
 125. Použitie sociálneho fondu (1 replies)
 126. náhrady za dovolenku a analytika (2 replies)
 127. neplatene volno pocas studia (3 replies)
 128. Diety na zahranicnej ceste (2 replies)
 129. Vyska vyplatenej PN-ky (6 replies)
 130. rocne zuctovanie - konkretny priklad (4 replies)
 131. odvody pri zlúčení 2 s.r.o. v priebehu mesiaca (0 replies)
 132. Ročné zúčtovanie a exekúcia (4 replies)
 133. Paragraf (3 replies)
 134. Mzda 60% dodržanie minimálnej mzdy (1 replies)
 135. bod 10 vymeriavací základ (2 replies)
 136. Finančný príspevok a odvody (3 replies)
 137. Prijem-polovica z min.mzdy (7 replies)
 138. Prac.zmluva alebo Dohoda o vyk.prace - co je lepsie ? (1 replies)
 139. Výpis z DP (10 replies)
 140. Výpoveď zo strany zamestnávatela (0 replies)
 141. Rigorozna Prace pre kvalifikaciu na ucitelstvo na materskej skole (3 replies)
 142. Daňové priznanie – pomoc pri riešení (3 replies)
 143. Výpočet mzdy (0 replies)
 144. povinnosti zamestnávateľa (1 replies)
 145. Domácka práca a ochrana zdravia takéhoto zamestnanca. (0 replies)
 146. Zaokrúhľovanie prídelu do soc. fondu (3 replies)
 147. vypoveď otazna (1 replies)
 148. Vypoveď (3 replies)
 149. Poradťe Paragraf na deti u Lekara (28 replies)
 150. Vypoved pocas cerpania dovolenky medzi MD a RD (1 replies)
 151. vypoveď (1 replies)
 152. odklada firma vypoveď (3 replies)
 153. Materská - povinnosti voči soc. poisťovni (0 replies)
 154. hrube porusenie pracovnej discipliny (53 replies)
 155. Stravné lístky - doručenie (3 replies)
 156. 12 hodinové smeny (2 replies)
 157. OČR po skončení materskej (3 replies)
 158. Výpoveď daná zamestnávateľom po rodičovskej dov. (4 replies)
 159. Neuplatnený daňový bonus za január 2009 (8 replies)
 160. zmluva o sprostredkovaní a študent (1 replies)
 161. Priemerný ročný vymeriavací základ (5 replies)
 162. pracovná zmluva (1 replies)
 163. Zaúčtovanie miezd - koncom mesiaca, alebo v deň výplaty ? (6 replies)
 164. účtovníctvo na živn. -musí byť zmluva? (5 replies)
 165. z(ne)hodnocovanie penazi v II.pilieri (12 replies)
 166. DoPČ - evidencia. (1 replies)
 167. nárok na dovolenku (1 replies)
 168. Trvalé následky (10 replies)
 169. sociálny fond a HM na účte 522* (3 replies)
 170. daňový bonus a dohoda (5 replies)
 171. Výpoveď zo zamestnania (3 replies)
 172. zmena zamestnavatela - vypocet materskej (0 replies)
 173. Podpis študenta na dohode (4 replies)
 174. výpočet odstupného (2 replies)
 175. invalidný dôchodok z mladosti (0 replies)
 176. hodinova mzda (1 replies)
 177. Nemocenské dávky, alebo podpora? (1 replies)
 178. Nezamestnaná a tehotenstvo (0 replies)
 179. Dovolenka pri skrátenom úväzku (6 replies)
 180. Zaúčtovanie miezd - účty do podrobna (28 replies)
 181. Adaptačný pobyt (6 replies)
 182. registračný list a materská dovolenka (2 replies)
 183. exekúcia a odstupné (2 replies)
 184. Prehľad pracovných neschopností na zápočtovom liste (3 replies)
 185. RZ započítať nemocenské a OČR (1 replies)
 186. Vyúčtovanie zahr. prac. cesty (21 replies)
 187. Prednáška: Daňový systém SR - ako získať od štátu späť čo najviac daní (6 replies)
 188. Zmena obsahu pracovnej zmluvy (1 replies)
 189. ubytovanie na SC (rôzne pohlavia) (1 replies)
 190. Jazykový kurz vs. Úrad práce (0 replies)
 191. "Flexikonto" (4 replies)
 192. Pracovný čas (2 replies)
 193. Ako postupovať pri rôznych druhoch exekúcie (1 replies)
 194. odpočitatelna položka na manželku (1 replies)
 195. oznámenie o pracovnom čase (0 replies)
 196. ročné zúčtovanie - dôchodkyňa (12 replies)
 197. informacie ohľadom dôchodku (4 replies)
 198. Reťazový pôrod? (7 replies)
 199. Odvody do SP počas materskej (2 replies)
 200. pracovná zmluva (14 replies)
 201. odstupne sudnou cestou (0 replies)
 202. Zamestnanec - ZŤP, neskoré oznámenie (15 replies)
 203. umrtie zamestnanca (1 replies)
 204. výpocet mzdy (10 replies)
 205. dovolenka (12 replies)
 206. Skusobna doba a PN (10 replies)
 207. Doplatok do minimálnej mzdy (72 replies)
 208. DOPČ a vyhlásenie (2 replies)
 209. Začiatok DPN (2 replies)
 210. úraz (5 replies)
 211. uplatnenie si nezdaniteľnej položky (4 replies)
 212. VZ pri odmene počas DPN (0 replies)
 213. Dohoda (3 replies)
 214. Vyplnenie Hlásenia časť.III (2 replies)
 215. skončenie prac.pomeru vo výpovednej dobe (12 replies)
 216. Doplatenie mzdy (0 replies)
 217. Skrátený prac. čas a práca nadčas (3 replies)
 218. Inšpektorát práce vs. Súkromná nadnárodná spoločnosť (7 replies)
 219. Neplatené volno (75 replies)
 220. 2% z dane (6 replies)
 221. Zaujímavé výpočty (33 replies)
 222. Odvody SP (23 replies)
 223. záloha na mzdu (12 replies)
 224. Valorizácia riadiaceho príspevku (7 replies)
 225. vypoved s odstupnym (8 replies)
 226. podpora v nezamestnanosti - student? (2 replies)
 227. invalidny dochodca a zdravotne poistenie - zo strany poistenca (1 replies)
 228. minimálny mzdový nárok a 60% (3 replies)
 229. nadčas a kratší prac.pomer (8 replies)
 230. dovolenka pri PN (19 replies)
 231. SZČO a rodicovsky prispevok (1 replies)
 232. potvrdenie o zdanitelnej mzde (1 replies)
 233. Čo po ukončení dávky v nezamestnanosti? (0 replies)
 234. Nezdaniteľná čiastka v RZ (2 replies)
 235. Príspevok na podporu zamestnania od 1.3.2009 (1 replies)
 236. momentálne na RP a DNP (3 replies)
 237. výpoveď zo strany zamestnanca počas rodičovskej dovolenky (15 replies)
 238. PN_ka (9 replies)
 239. dovolenka (0 replies)
 240. zdaniteľná mzda (1 replies)
 241. Termín ročného zúčtovania dane 2008 (12 replies)
 242. Účtovníčka mi odmietla vystaviť mzdový list za rok 2008 (17 replies)
 243. Vyhlásenie k zdaneniu príjmov (0 replies)
 244. Dohodár, zrážková daň, DP (2 replies)
 245. Zamestnanec aj poberatel rodicovskeho prispevku ale opat tehotna (1 replies)
 246. Pracujuci dochodca a RZZP (4 replies)
 247. žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania (5 replies)
 248. Odchodné a hrubá mzda (16 replies)
 249. výpoveď (19 replies)
 250. nadcasy a stravne listky (1 replies)