PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Ročné zúčtovanie dane - zamestnanec
 2. vyplatenie odstupneho na MD
 3. SZČO a nový vymer. základ
 4. Rata sa skola do odpracovanych rokov?
 5. Výsluhový dôchodca
 6. Prerušenie živnosti, konateľská odmena a odvody
 7. PN a odstupné
 8. Dobrovolne nemocensky poistena osoba
 9. Operatívny leasing zrážaný % zo mzdy
 10. Mam vobec na nieco narok?
 11. Ukoncenie studia
 12. Odvody do SP - vysvetlenie znenia zákona
 13. RZD a nedopl. na RZZP
 14. Zmena vymeriavacieho základu DNP po 1.1.2009
 15. Neplatené voľno
 16. Čerstvo nezamestnaná a materská - 2009
 17. Daňové priznanie - veľmi súrne
 18. PN a odstupné
 19. Odmena pri nahrade prijmu
 20. Priemerný zárobok
 21. Výpočet mzdy v prípade dovolenky
 22. mzdy - odvody
 23. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 24. Zabezpečenie práce
 25. prihlásenie pohľadávky na konkurz
 26. Vyplatenie dohody
 27. preplatenie dovolenky
 28. stara dovolenka
 29. Dovolenka za materskú
 30. Nástup na rodičovskou dovolenku
 31. POHREB
 32. DoVP - mzda za hodinu
 33. dôchodkyňa a ročné zúčtovanie
 34. Nezdanitelna cast ZD
 35. Náhrada príjmu
 36. Zárobok + príspevok za opatrovanie.
 37. Strata sposobilosti pocas PN a vypoved
 38. RD a pracovný pomer.
 39. výpovedna doba a nová práca
 40. Doplnkové dôchodkové sporenie
 41. zahranicny zamestnanec
 42. zle vyratany nastup na matersku dovolenku
 43. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 44. Psychologické vyšetrenie vodičov
 45. použitie sociálneho fondu
 46. pracujem tak trochu (dost) nacierno...
 47. Vedľajší pracovný pomer
 48. RZ dávky v nezamestnanosti
 49. Prerušenie rodičovskej dovolenky
 50. ročné zúčtovanie (poberateľ rodičovského príspevku)
 51. vypoved zamestnanca
 52. Zrážky zo mzdy
 53. Kurz mzdového účtovníctva v TN
 54. Odpočítateľná položka na invalidného manžela
 55. RD a PN
 56. Dobrovoľné odvody do SP
 57. Rodicovsky prispevok 2 deticky
 58. Skončenie PP
 59. Premlčacia doba
 60. Mzdy zamestnanco 60%
 61. *** vypovedna lehota a zdravie ***
 62. platové triedy
 63. Alikvotna cast dovolenky
 64. Mzdy a stravné + účtovanie
 65. Na čo si dať pozor na pohovore?
 66. materská
 67. stravné zamestnancov SÚRNE
 68. dovolenka,sviatok
 69. Výpočet povinného prídelu do soc. fondu
 70. Materská
 71. PN-ka a výpoved
 72. Platenie dane
 73. výpoveď a likvidácia spoločnosti
 74. Pracovná cesta
 75. dovolenka + dodatková dovolenka
 76. dodatok k prac.zmluve
 77. znizenie mzdy
 78. zmena pracovnej zmluvy
 79. rezerva na nevyčerpanú dovolenku
 80. Okamžitá výpoveď a nezaplatenie všetkých odpracovaných hodín
 81. Predlzenie materskej
 82. Spoločník s.r.o. ako zodpovedný zástupca a vyplácanie odmeny
 83. Podpora v nezamest. - potvrdenia od bývalých zamestnávateľov
 84. Zdravotné poistenie
 85. Odchodné
 86. DPO - platenie poistného
 87. V DoPČ je 2,5000€ = 75,32Sk al. 75,00Sk?
 88. materská, resp. následná rodičovská dovolenka a dohoda o vykonaní práce
 89. Preddavok na daň zo ZČ
 90. Preddavok na daň zo ZČ
 91. Odstupné nevyplatené pri skončení pracovného pomeru
 92. Zdravotné poistenie
 93. nutena dovolenka?
 94. Zápočet rokov u konateľa
 95. Rodicovský prispevok a daň
 96. Priemer na dovolenku
 97. Zomrelý zamestnanec a mzda
 98. Okamžité ukončenie prac.pomeru
 99. priemerny zarobok-dovolenka
 100. Uplatnentie nezdaniteľnej časti
 101. náhrada za mzdy
 102. HPP na dobu určitú a odstupné?
 103. Dochodca - prechod z invalidneho na starobny dochodok a odvody
 104. Koľko je 45% z 2,66 eurového SL?
 105. Výsluhový dôchodca a nárok na dôchodok zo SP
 106. Dohoda o ukonč.PP z organiz.dôvodov
 107. registračný list pre brigádnika študenta do SP
 108. Nezamestnani manzelia
 109. nárok na dovolenku
 110. nevyplacanie dovolenky
 111. Koniec pracovného pomeru.
 112. Môžem vystaviť nulovú mzdu?
 113. Nezamestnaná po jednom mesiaci živnosti-dávka v nezamestnanosti
 114. Náhrada za škody spôsobené zamestnancom
 115. Nočna praca
 116. nárok na podporu v nezamestnanosti
 117. Ročné zúčtovanie
 118. neplatné okamžité skončenie PP - čo ďalej?
 119. Zdanenie 1% zo VC vozidla zamestnancovi
 120. Strýkov pohreb - nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy
 121. dane-zena na materskej
 122. Kalkulácia stravnej jednotky+účtovanie
 123. prevádzkovanie hracích automatov
 124. práca na dohodu
 125. daňové priznanie
 126. Výška materského
 127. zaokruhlovanie vymeriavacich zakladov
 128. Zaúčtovanie PN v jednoduchom účtovníctve
 129. Fond pracovného času
 130. Zaokrúhľovanie jednotlivých súm poistného na sociálne poistenie a vykazovanie poistné
 131. odpočítateľná položka na manželku
 132. nezamestnanosť - DoPČ
 133. platové dekréty
 134. rocne zuctovanie dane-doklady
 135. SP oznamovacia povinnosť -zmena bydliska
 136. Dodatky k pracovnej zmluve
 137. minimálna mzda a priemerná náhrada z 2008
 138. ročné zúčtovanie dane a nezamestanosť
 139. polovicny úväzok+dohoda
 140. Nárok na dovolenku
 141. Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
 142. správnosť výpočtu
 143. Výpoveď v SD a PN
 144. dohoda o vykonani prace
 145. Poraďte prosím
 146. Odstupne - rozhodujuce obdobie
 147. Dlhodobá PN a "Stará" dovolenka
 148. daňový bonus a trvalý pobyt
 149. Dohoda o pracovnej činnosti
 150. Môže predošlý zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane z príjmov?
 151. Zakonnik prace - obedna prestavka
 152. Priemer.mzda a prestoje
 153. náhrada mzdy 60% v chránenej dielni
 154. OČR
 155. zápočtový list
 156. dávka v nezamestnanosti
 157. Nie je ženatý, má nárok na bonus?
 158. zmena mzdy - koniec platnosti zmluvy
 159. Nárok na daňový bonus
 160. zaradenie do platovej triedy bez kvalifikácie
 161. Brigáda počas evidencie na úrade práce?
 162. 32 hodinový pracovný úväzok
 163. Materská
 164. Daňové priznanie FO typ A
 165. Vsetko o daniach pre FO 2008 + priklady
 166. PPD a VPD ktoré mi zostali z roku 2008
 167. Minimálna mzda vodiča Kamiónovej prepravy
 168. Mzda za 1/2009
 169. Dohodári
 170. výpočet mzdy za nadčas-zaokruhľovanie
 171. Materská a Ročné zúčtovanie dane r.2008
 172. Nárok na dovolenku pri nástupe z rodičovskej dovolenky na materskú dovolenku
 173. Ako dlho čakať na výslekdy pohovoru?
 174. prikazna zmluva-danove priznanie
 175. Má zamestnankyňa nárok na 5-týždňovú dovolenku?
 176. Exekúcia zrážkami zo mzdy v r.2009
 177. čo je najvýhodnejšie pre prepúšťaného zamestnanca?
 178. inšpektorát práce
 179. Nedodržanie 2 mesačnej výpovednej lehoty - riziká
 180. Vyplatenie PN
 181. Zníženie mzdy - na papieri
 182. Stretol sa už niekto s dotazníkom spokojnosti zamestnancov?
 183. Vyplatenie odstupného
 184. Vypocet preplatku z rocneho zuctovania dane
 185. Zaokrúhľovanie minimálnej hodinovej mzdy po zavedení eura !
 186. nemam narok na socialku ani ziadny prispevok?
 187. SZČO inv.dôchodca, PN a odvody.
 188. Rodičovský príspevok verzus "práca"
 189. kratší pracovný čas
 190. invalidny dochodok doplacanie do SOCPOIST
 191. Pracovné voľno s náhradou mzdy - tehotenstvo
 192. Prehodnotenie invalidneho dochodku po odvolani
 193. nevýhody dohody o rozviazaní PP
 194. Ročné zúčtovanie dane - zamestnanec
 195. predvolanie ZŤP pracovníka
 196. Odvody ZŤP
 197. výpoveď zmluvy na dobu určitú
 198. príplatok k príspevku pri narodení druhého dieťaťa
 199. chybaju roky
 200. Koniec poberania davky z ÚP a teraz?
 201. Vypoved a statut konatela
 202. Čistá mzda!!!
 203. HLÁSENIE O VYUCTOVANI DANE
 204. výpoveď podľa § 59 súrne
 205. Pohoda a štátne sviatky
 206. Rodicovska dovolenka,pevny prac.pomer,zivnost. Je to v rozpore???
 207. Rodicovska dovolenka,pevny prac.pomer,zivnost. Je to v rozpore???
 208. Ročné zúčtovanie dane
 209. živnostník a zamestnanec
 210. Nezdanitelna cast zakladu dane
 211. Rozviazanie pracovného pomeru
 212. odvody praca rodinného príslušníka
 213. rocne zuct. dane - rodic. prispevok
 214. Nezdanitelna cast pocas nezamestnanosti
 215. NAROK NA ODSTUPNE
 216. práca na čierno
 217. neodpracovany den - nahrada prace cez vikend
 218. Odvody na zivotne jubileum
 219. Ročné zúčtovanie , som na rodičovskej dovolenke
 220. Mesačná odpočítateľná položka
 221. Skrátený pracovný čas
 222. Invalid vo finančnej núdzi
 223. PN a ukončenie PP na dobu určitú
 224. vypovedna lehota
 225. ŠTÁT IDE POMÁHAŤ ZAMESTNÁVATEĽOM....
 226. EVIDENCIA PRI MATERSKEJ DOVOLENKE
 227. Žiadosť o vykonanie výpočtu dane
 228. aké potvrdenie
 229. výpoved počas materskej
 230. Čo všetko potrebujem k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania?
 231. Vulgárne nadávky nadriadeného
 232. Vulgárne nadávky nadriadeného
 233. vypovedanie zmluvy v skus.dobe pocas PN
 234. Vypoved zo strany zamestnavatela so zlym datumom
 235. Minimálna mzdové nároky
 236. Krádež vozidla pri služobnej ceste.
 237. odstupne, choroba z povolania
 238. dĺžka odbornej praxe stredoškoláka
 239. Dohoda o zvýšení kvalifikácie
 240. Mám nárok na rodičovský príspevok?
 241. domácka práca a strav.poukážky
 242. Odmietnutie práce
 243. Vyhlásenie k dani
 244. PN a ochranna lehota - dochodca
 245. Adaptačný proces
 246. Náhrada škody
 247. nárok na RD
 248. pracovne povolenie
 249. ukončenie PP s vypoved. dobou + dovolenka
 250. Náhrada mzdy za sviatok