PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. prevádzkovanie hracích automatov
 2. práca na dohodu
 3. daňové priznanie
 4. Výška materského
 5. zaokruhlovanie vymeriavacich zakladov
 6. Zaúčtovanie PN v jednoduchom účtovníctve
 7. Fond pracovného času
 8. Zaokrúhľovanie jednotlivých súm poistného na sociálne poistenie a vykazovanie poistné
 9. odpočítateľná položka na manželku
 10. nezamestnanosť - DoPČ
 11. platové dekréty
 12. rocne zuctovanie dane-doklady
 13. SP oznamovacia povinnosť -zmena bydliska
 14. Dodatky k pracovnej zmluve
 15. minimálna mzda a priemerná náhrada z 2008
 16. ročné zúčtovanie dane a nezamestanosť
 17. polovicny úväzok+dohoda
 18. Nárok na dovolenku
 19. Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
 20. správnosť výpočtu
 21. Výpoveď v SD a PN
 22. dohoda o vykonani prace
 23. Poraďte prosím
 24. Odstupne - rozhodujuce obdobie
 25. Dlhodobá PN a "Stará" dovolenka
 26. daňový bonus a trvalý pobyt
 27. Dohoda o pracovnej činnosti
 28. Môže predošlý zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane z príjmov?
 29. Zakonnik prace - obedna prestavka
 30. Priemer.mzda a prestoje
 31. náhrada mzdy 60% v chránenej dielni
 32. OČR
 33. zápočtový list
 34. dávka v nezamestnanosti
 35. Nie je ženatý, má nárok na bonus?
 36. zmena mzdy - koniec platnosti zmluvy
 37. Nárok na daňový bonus
 38. zaradenie do platovej triedy bez kvalifikácie
 39. Brigáda počas evidencie na úrade práce?
 40. 32 hodinový pracovný úväzok
 41. Materská
 42. Daňové priznanie FO typ A
 43. Vsetko o daniach pre FO 2008 + priklady
 44. PPD a VPD ktoré mi zostali z roku 2008
 45. Minimálna mzda vodiča Kamiónovej prepravy
 46. Mzda za 1/2009
 47. Dohodári
 48. výpočet mzdy za nadčas-zaokruhľovanie
 49. Materská a Ročné zúčtovanie dane r.2008
 50. Nárok na dovolenku pri nástupe z rodičovskej dovolenky na materskú dovolenku
 51. Ako dlho čakať na výslekdy pohovoru?
 52. prikazna zmluva-danove priznanie
 53. Má zamestnankyňa nárok na 5-týždňovú dovolenku?
 54. Exekúcia zrážkami zo mzdy v r.2009
 55. čo je najvýhodnejšie pre prepúšťaného zamestnanca?
 56. inšpektorát práce
 57. Nedodržanie 2 mesačnej výpovednej lehoty - riziká
 58. Vyplatenie PN
 59. Zníženie mzdy - na papieri
 60. Stretol sa už niekto s dotazníkom spokojnosti zamestnancov?
 61. Vyplatenie odstupného
 62. Vypocet preplatku z rocneho zuctovania dane
 63. Zaokrúhľovanie minimálnej hodinovej mzdy po zavedení eura !
 64. nemam narok na socialku ani ziadny prispevok?
 65. SZČO inv.dôchodca, PN a odvody.
 66. Rodičovský príspevok verzus "práca"
 67. kratší pracovný čas
 68. invalidny dochodok doplacanie do SOCPOIST
 69. Pracovné voľno s náhradou mzdy - tehotenstvo
 70. Prehodnotenie invalidneho dochodku po odvolani
 71. nevýhody dohody o rozviazaní PP
 72. Ročné zúčtovanie dane - zamestnanec
 73. predvolanie ZŤP pracovníka
 74. Odvody ZŤP
 75. výpoveď zmluvy na dobu určitú
 76. príplatok k príspevku pri narodení druhého dieťaťa
 77. chybaju roky
 78. Koniec poberania davky z ÚP a teraz?
 79. Vypoved a statut konatela
 80. Čistá mzda!!!
 81. HLÁSENIE O VYUCTOVANI DANE
 82. výpoveď podľa § 59 súrne
 83. Pohoda a štátne sviatky
 84. Rodicovska dovolenka,pevny prac.pomer,zivnost. Je to v rozpore???
 85. Rodicovska dovolenka,pevny prac.pomer,zivnost. Je to v rozpore???
 86. Ročné zúčtovanie dane
 87. živnostník a zamestnanec
 88. Nezdanitelna cast zakladu dane
 89. Rozviazanie pracovného pomeru
 90. odvody praca rodinného príslušníka
 91. rocne zuct. dane - rodic. prispevok
 92. Nezdanitelna cast pocas nezamestnanosti
 93. NAROK NA ODSTUPNE
 94. práca na čierno
 95. neodpracovany den - nahrada prace cez vikend
 96. Odvody na zivotne jubileum
 97. Ročné zúčtovanie , som na rodičovskej dovolenke
 98. Mesačná odpočítateľná položka
 99. Skrátený pracovný čas
 100. Invalid vo finančnej núdzi
 101. PN a ukončenie PP na dobu určitú
 102. vypovedna lehota
 103. ŠTÁT IDE POMÁHAŤ ZAMESTNÁVATEĽOM....
 104. EVIDENCIA PRI MATERSKEJ DOVOLENKE
 105. Žiadosť o vykonanie výpočtu dane
 106. aké potvrdenie
 107. výpoved počas materskej
 108. Čo všetko potrebujem k žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania?
 109. Vulgárne nadávky nadriadeného
 110. Vulgárne nadávky nadriadeného
 111. vypovedanie zmluvy v skus.dobe pocas PN
 112. Vypoved zo strany zamestnavatela so zlym datumom
 113. Minimálna mzdové nároky
 114. Krádež vozidla pri služobnej ceste.
 115. odstupne, choroba z povolania
 116. dĺžka odbornej praxe stredoškoláka
 117. Dohoda o zvýšení kvalifikácie
 118. Mám nárok na rodičovský príspevok?
 119. domácka práca a strav.poukážky
 120. Odmietnutie práce
 121. Vyhlásenie k dani
 122. PN a ochranna lehota - dochodca
 123. Adaptačný proces
 124. Náhrada škody
 125. nárok na RD
 126. pracovne povolenie
 127. ukončenie PP s vypoved. dobou + dovolenka
 128. Náhrada mzdy za sviatok
 129. Výpočet odstupného
 130. Dôchodca, koniec PP
 131. podklady pre zúčtovanie dane
 132. Odmeny za dohody
 133. nárok na podporu v nezamestnanosti
 134. Vypovedna doba, vypoved neprebrata
 135. úmrtie zamestnanca - povinnosti zamestnávateľa
 136. Skončenie PP a PN.
 137. RZZP rok 2007
 138. Výpoveď, výpovedná lehota a ešte aj odstupné
 139. Sociálny fond - účet fondu
 140. odpočítateľná položka
 141. kraší pracovný čas - odvody,daň
 142. Ročné zúčtovanie dane-žiadosť vo Worde?
 143. výpoveď
 144. organizačné zmeny - výpovede zamestnancom
 145. plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZPS
 146. Nárok na dovolenku
 147. personalna agentura
 148. neviem co urobit...som zufala...
 149. Valorizácia - nárok
 150. dodatočné RZZP + vrátenie zaplatených vyšších preddavkov
 151. ak ma zamestanec nedoptlatok menej ako 100 Skk, ma povinnost uhradit D.U.?
 152. Materská dovolenka,rodičovský príspevok
 153. Nezdaniteľná časť na zamestnanca
 154. nedoptaltok 10 Sk zamestnanca, treba to uhradit za rok 2008?
 155. Kolektívna zmluva - Trinásty plat 13
 156. daňové priznanie
 157. odvody za dochodcu
 158. odmena za mimoriadny vykon pred zdanenim
 159. Odstupne a danovo uznatelny naklad
 160. Predčasný dôchodok a úrad práce
 161. materský vz.opatrovateľský príspevok
 162. Nárok na dovolenku
 163. Dovolenky
 164. Dovolenka
 165. Číslo poisťovne
 166. Čo je náhrada mzdy
 167. odpracovane roky\dni
 168. Urad prace a lekar?
 169. Práca na polúväzok
 170. Mzdy za január 2009
 171. tlačivo žiadosť o vykonanie RZ
 172. Platby FO
 173. Povinnosti zamestnávateľa
 174. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 175. Pracovna zmluva- jedna sa o diskriminaciu?
 176. PN zamestnanca po 1O dňoch
 177. PN - tlačivo
 178. Daň z príjmov - dohodari a registrácia na DÚ
 179. hruba mzda
 180. odpočítateľná položka
 181. Kratenie diet
 182. smernice hodnotenia výkonu práce vodičov
 183. elektronický zber údajov do ZP
 184. zamestnanec vracia prísp. zo SF
 185. Manželka ako vyživovaná osoba...
 186. Preplatenie či prepadnutie dovolenky?
 187. mesiac dobrovoľný platca - akú nezdaniteľnú časť v DP?
 188. odvody zamestnavatela
 189. Vypoved z organizacnych dovodov - nekratenie dochodku
 190. 60% mzda
 191. Náhrada príjmu – zlý výpočet ?
 192. osobný príplatok
 193. Odstupné-zamestnávateľ nechce vyplatiť
 194. Prihlasenie dohodara
 195. tehotenstvo v irsku
 196. materska dovolenka
 197. Rada ohľadom výpovede
 198. Odmena pri odchode do dôchodku od 2009
 199. zuctovanie dane - mladez
 200. ročné zúčtovanie dane rok 2008
 201. práca nadčasová
 202. vykonanie práce jednorázovo
 203. Obsah autolekárničky podľa nového cestného zákona
 204. Dohoda so zamestnancami na 60%
 205. zúčtovanie dane
 206. Odmeny pri životnom výročí , priemer a SF
 207. skrátený pracovný čas
 208. RZD 2008
 209. odvody
 210. bonus kde a kedy
 211. škoda z nedbanlivosti vypočet priemeru
 212. odvody za ZTP
 213. vyzivnezamestnaneho dietata ak chce nastupit na denne vysokoskolske studium
 214. Dohoda o vykonani prace
 215. Vzor výpovede
 216. Prfesionalny rodic?
 217. Výpoveď zmluvy o dielo
 218. Daňový bonus počas materskej dovolenky
 219. Dôchodok
 220. §141a ZP
 221. zdravotne poistenie
 222. Ročné zúčtovanie dane za r.2008
 223. Exekúcia - zaokrúhlenie pri platbe v EUR
 224. dohoda o hmotnej zodpovednosti
 225. odstupné
 226. Pernamentky zo soc. fondu - ako zdaniť
 227. Preplatenie psychotestov a zdrav.prehliadky
 228. Daňový bonus - cudzinec
 229. Ročné zúčtovanie dane r.2008
 230. Účtovanie daňového bonusu v JÚ
 231. Skončenie materskej a dohoda o vykonaní práce
 232. polovičný invalid-predčasný dôchodca
 233. Výpočet zvýšených odvodov
 234. Denny vymeriavaci zaklad
 235. odstupné vs ponúknutie inej pozície
 236. mzdy-paragraf
 237. odstupné po pracovnom úraze
 238. daňový bonus-manželia v rozvodovom konaní
 239. Potvrdenie o zdan mzde FO a 3. pilier
 240. SF
 241. zlúčenie spoločností-poistovne
 242. výška zárobku na dohodu popri evidencii na ÚP
 243. dobrovoľne nezamestnaný -dopad na dôchodok
 244. skusobna doba-skoncenie
 245. Problemso VZP
 246. Moje otázky - odvody, brigáda, pracovný pomer
 247. Preplatenie materskej dovolenky
 248. odvody do soc.poisťovňe
 249. možnosť zmeny výpovede
 250. skončenie pracovného pomeru