1. SZČO a predaj nehnuteľností (0 replies)
 2. Predcasne skoncenie PP - zmluva na dobu urcitu (4 replies)
 3. nemocenské a zmena zamestnania (1 replies)
 4. List SB - ll. oddiel (2 replies)
 5. Novinky v zákonníku práce (2 replies)
 6. zdravotne odvody a RZZP (1 replies)
 7. ušlá mzda (3 replies)
 8. RZZP - 2 zamestnavatelia, + dobrovolne nezamestnany. (1 replies)
 9. RZZP tlačivo S,,, (3 replies)
 10. Daňový bonus ukončenie Bc. a pokračovanie (3 replies)
 11. RZZP 2008 (1 replies)
 12. Dobrovolné nemocenské poistenie (51 replies)
 13. Odmena členom klubu (0 replies)
 14. RZZP oddiel VI (4 replies)
 15. Neopravnene vyplatena mzda za 11/2008 (4 replies)
 16. Dokedy treba oznamit zamestnavatelovi vznik docasnej PN zamestnanca? (0 replies)
 17. RZZP - žena na RD a súčasne SZČO (2 replies)
 18. Materská a neplatenie odvodov (21 replies)
 19. Zmena miesta výkonu práce-cestovné náhrady. (4 replies)
 20. Dohoda o VP - rozsah, obsah...- otázka (7 replies)
 21. RZZP - prenajom nehnutelnosti (2 replies)
 22. Pracovný pomer a výkon verejnej funkcie (2 replies)
 23. Tlačivko RZZP - na vypisovanie (1 replies)
 24. Minimálne odvody do SP a ZP (4 replies)
 25. DNP a zmena max. vymeriavacieho základu (32 replies)
 26. Práca nadčas - 8 hodín denne (6 replies)
 27. opravné mesačné výkazy na zdrav. poistenie (2 replies)
 28. Daňová kontrola zo závislej činnosti. (39 replies)
 29. Nárok na dovolenku po RD (2 replies)
 30. Dohoda o pracovnej činnosti (1 replies)
 31. Výpis z daňového priznania za rok 2008 (15 replies)
 32. RZZP TYP B - VI.ODDIEL B42 (2 replies)
 33. dobrovoľné nemocenské poistenie (0 replies)
 34. turnusoví zamestnanci (0 replies)
 35. Výsledok z rrp typ S (5 replies)
 36. PN a viac zametnávateľov (3 replies)
 37. Poberanie OČR a opatrovateľského príspevku (2 replies)
 38. Neplatene volno nariadene zamestnavatelom (5 replies)
 39. Žiadosť o dôchodok. (7 replies)
 40. Autorský honorár - RZZP (1 replies)
 41. Zoznam dlznikov Socialna poistovna (10 replies)
 42. ina vhodna praca (8 replies)
 43. RZZP (2 replies)
 44. Výpis z daňového priznania : SZČO= dobrovoľný platca (2 replies)
 45. List SB - riadok B06 a B08??????? (4 replies)
 46. Tehotna zamestnankyna a nemoznost prace v noci (3 replies)
 47. RZZP ošetrenie člena rodiny (2 replies)
 48. Zákaz čerpania dovolenky (7 replies)
 49. RZZP-opravné? (3 replies)
 50. Dôchodcovia a šetrenie na odvodoch (2 replies)
 51. ročné zúčtovanie (6 replies)
 52. dovolenka (5 replies)
 53. Nárok na dovolenku po čerpaní MD a RD (18 replies)
 54. Platenie odvodov do ZP (2 replies)
 55. príspevok na stravne zivnostnika (6 replies)
 56. Prilezitostna praca (13 replies)
 57. RZZP-samoplatiteľ (7 replies)
 58. RZZP (13 replies)
 59. Ukončenie prac. pomeru § 71 (6 replies)
 60. rozviazanie pracovneho pomeru a PN (0 replies)
 61. ukončenie živnosti a čerpania SF (2 replies)
 62. zamestnanec+SZČO+rodičovský príspevok (4 replies)
 63. zamestnanec+SZČO+rodičovský príspevok (1 replies)
 64. vypocet mzdy (4 replies)
 65. Odmena poslanca - zdravotné poistenie (2 replies)
 66. úrazové poistenie (1 replies)
 67. Podnikajúci dôchodca a zdravotné a sociálne poistenie. (1 replies)
 68. S.R.O. a RZZP (1 replies)
 69. Študent, ktorý nepokračuje v štúdiu (6 replies)
 70. RZZP 2008 (17 replies)
 71. prídavky - potvrdenie (6 replies)
 72. prihlasovacia povinnost dohodarov v r.2004 (13 replies)
 73. RZZP 2008 - SZČO a rodičovský príspevok zároveň (30 replies)
 74. skoncenie prac. pomeru (2 replies)
 75. Evidencia DBPŠ (1 replies)
 76. RZZP 2008 elektornické formuláre (4 replies)
 77. Vypis z DP za r.2008 (5 replies)
 78. POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA - MZDOVEJ ÚČTOVNÍČKY pri okamžitom skončení PP (40 replies)
 79. RZZP SZČO, ktorý sa stal dôchodcom (22 replies)
 80. Uzatvorenie pracovneho pomeru (1 replies)
 81. Snímka pracovneho dna-rozpis (6 replies)
 82. Príspevok zamestnávateľa na stravné lístky (23 replies)
 83. daň z predaja nehnutelnosti po prevode do OV (7 replies)
 84. Daňový bonus (76 replies)
 85. Firma v konkurze. (2 replies)
 86. Viac pracovných pomerov (9 replies)
 87. Študent VŠ po štátnej skúške (13 replies)
 88. manželke končí rodičovská dovolenka (6 replies)
 89. Autorsky zakon a RZZP - info od p Mihala vs znenie zakona (13 replies)
 90. Zamestnávateľ mi nepodal daňové priznanie (20 replies)
 91. DLHODOBÁ PN zamestnanca a firma je pred krachom (3 replies)
 92. dobrovoľne nezamestnaný + dohoda (22 replies)
 93. maximalny zarobok / praca na dohodu (6 replies)
 94. svedok a mzda (2 replies)
 95. RZZP a prerušená živnosť (6 replies)
 96. Vymeriavací základ pre SP zamestnanca (6 replies)
 97. Poistenie v nezamestnanosti (25 replies)
 98. Nevyčerpaná dovolenka (13 replies)
 99. dohodár (5 replies)
 100. zamestnanie v ŠS a invalidný dôchodok (0 replies)
 101. pracovný úraz (11 replies)
 102. rzzp (3 replies)
 103. vypoved pocas PN (2 replies)
 104. Vyuzivanie § 141 vo vypovedi (11 replies)
 105. Dohoda o študijnom voľne (12 replies)
 106. predcasny dochodok (1 replies)
 107. úkolova mzda a náhrada za sviatok a dovolenku (1 replies)
 108. Oznámenie OČR na ZP (6 replies)
 109. Pracovný čas (2 replies)
 110. pridavok na dieťa? (3 replies)
 111. dovolenka v skúšobnej dobe (5 replies)
 112. Koniec materskej a začiatok rodičov. príspevku (2 replies)
 113. Hlasenie (7 replies)
 114. Čerpanie dovolenky (2 replies)
 115. Výpoved (1 replies)
 116. Sthnutie hodnotenia (5 replies)
 117. SZČO - odvody do SP od 1.7.2009 (5 replies)
 118. Podklady k rocnemu zuctovaniu (8 replies)
 119. RZZP -szčo a súčasne zamestnanec na neplatenom voľne (0 replies)
 120. RZZP (6 replies)
 121. RZZP (7 replies)
 122. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru (0 replies)
 123. Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru (1 replies)
 124. Narok na statom platene starob_dochodok_invalid poistenie (0 replies)
 125. Nesprávne nahlásená maródka (3 replies)
 126. Návrat po RD. (0 replies)
 127. Vrátenie mzdy za prečerpanú dovolenku (12 replies)
 128. starobný dôchodca a odvody (7 replies)
 129. Vypoved zmluvy (3 replies)
 130. aká bude výška materskej? (4 replies)
 131. poberateľ invalidného dôchodku a osobná asistencia (26 replies)
 132. Skončenie prac. pomeru - výpoveď zo strany zamestnávateľa (9 replies)
 133. Hl. prac. pomer + dohoda+ konateľ = RZZP? (2 replies)
 134. RZZP SZČO+práca v zahraničí (8 replies)
 135. mesačný výkaz do zdravotnej poisťovne (6 replies)
 136. Nájomné a výpis z DP (0 replies)
 137. RZZP (2 replies)
 138. výpoveď zo zamestnania (2 replies)
 139. Ahoj poradáci, (3 replies)
 140. Ročné zúčtovanie ZP a minimálna mzda (1 replies)
 141. Rodičovská dovolenka a dva pracovne pomery (3 replies)
 142. koľko pýtať (2 replies)
 143. rocne zuctovanie do zdravotneho poistenia (16 replies)
 144. tlačivá do SP (3 replies)
 145. RZZP - práca v zahraničí a SZČO (7 replies)
 146. Krátenie dovolenky pri PN a nástup na MD (2 replies)
 147. Dochodca a práca na dohodu. (3 replies)
 148. práca - brigáda (11 replies)
 149. dochádzka (8 replies)
 150. RZZP-ochranná lehota (3 replies)
 151. Odmena člena predstavenstva (2 replies)
 152. Nemocenské (10 replies)
 153. RZZP vsetko mozne (9 replies)
 154. VZ pri PN (1 replies)
 155. daňový donus - nárok (5 replies)
 156. Ošetrenie člena rodiny (3 replies)
 157. Okamžité skončenie p.p-náhrada výpočet (5 replies)
 158. krátenie dovolenky za absenciu (1 replies)
 159. PP na dobu určitú a PN (19 replies)
 160. Nástup po rodičovskej dovolenke do zamestnania (3 replies)
 161. RZZP 2008 - kde je chyba? (37 replies)
 162. RZZP a živnostník (1 replies)
 163. Evidencia na úrade práce a platenie odvodov (15 replies)
 164. RZZP r.2008 (10 replies)
 165. Okamžitá výpoveď (20 replies)
 166. Skúšobná doba (4 replies)
 167. Aj taký môže byť poslanec zastupiteľstva (5 replies)
 168. dovolenka a ošetrovačka (1 replies)
 169. Práca na dohodu, práca v zahraničí, slobodné povolanie (0 replies)
 170. Nárok na refundáciu odvodov alebo iný príspevok od upsvar (0 replies)
 171. Rod. príspevok - suma v r. 2009 (8 replies)
 172. Daňový bonus-rozdielne trvalé bydlisko (1 replies)
 173. Skrátený prac. čas - prekážky v práci § 141 (1 replies)
 174. SZČO - SP - Ako vypočítať nedoplatok / preplatok (21 replies)
 175. Prerušenie ZSC a evidencia (2 replies)
 176. Výpočet sociálneho poistenia (3 replies)
 177. Tajomníčka ZŠ (1 replies)
 178. nočná zmena (6 replies)
 179. Príspevok na podporu nezamestnanosti (1 replies)
 180. Uk. bakalárskeho štúdia-daňový bonus (2 replies)
 181. Zmena sídla sro v PZ (1 replies)
 182. Starobny dochodca a RZZP (10 replies)
 183. Mzdový list (1 replies)
 184. Krátenie dovolenky (2 replies)
 185. Príslušník policajného zboru (podmienky prijatia) (451 replies)
 186. úraz v práci (0 replies)
 187. invalidny dochodok a druhy pilier (1 replies)
 188. Doprovod k lekárovi (3 replies)
 189. Registračný list SP (7 replies)
 190. poistné (20 replies)
 191. Vypoved (47 replies)
 192. výpočet odstupného (9 replies)
 193. Odmeny a rzzp (1 replies)
 194. Zaradenie do tried (4 replies)
 195. Zaplatiť sviatky? (2 replies)
 196. zmena názvu firmy a PZ (2 replies)
 197. výpoveď a podpora (1 replies)
 198. príjmy pre RZZP 2008 (1 replies)
 199. Živnosť a nárok na materskú... (1 replies)
 200. dochadzka (3 replies)
 201. editovatlne tlaciva na rzzp (6 replies)
 202. Súrne-minimálna mzda (12 replies)
 203. vyššie odvody SZČO? (5 replies)
 204. Osobné údaje (1 replies)
 205. Ukolová mzda a práca vo sviatok (2 replies)
 206. Vreckové a náhrady ďalších vedľajších výdavkov (4 replies)
 207. RZZP-evidovaný na úrade práce (2 replies)
 208. lekárska prehliadka - ochrana os.údajov (1 replies)
 209. dodatok k pracovnej zmluve (15 replies)
 210. RZZP 2008-ev. na úrade práce (11 replies)
 211. Príspevok zo SF (8 replies)
 212. PZ doba určitá a pôžička (1 replies)
 213. 2008 RZZP (1 replies)
 214. Domáca izolácia - karanténne opatrenie (2 replies)
 215. RZZP za rok 2008 (1 replies)
 216. RZZP08 - preplatok (2 replies)
 217. Subeh cinnosti - Vyplnanie RZZP 08- B46 (2 replies)
 218. Dlhodobá PN - porušenie (2 replies)
 219. znovuvytvorenie zruseneho pracovneho miesta (1 replies)
 220. Neplatené voľno celý mesiac (1 replies)
 221. Zachovávanie mlčanlivosti (5 replies)
 222. Úprava pracovného času (1 replies)
 223. PN a ročné zúčtovanie ZP (2 replies)
 224. Mzdový list, evidenčný list (1 replies)
 225. štatutár a ročné zúčtovanie zdrav.poistenia (0 replies)
 226. RZZP r.2008 - zamestnanec od 03/2009 ? (12 replies)
 227. nadcas a stravne listky (4 replies)
 228. bezpodielove vlastníctvo bytu po rozvode (0 replies)
 229. SZCO a spolupracujuca osoba r.2000-2003 (6 replies)
 230. Materská a odvody zamestnávateľa (1 replies)
 231. RZZP 2008 (109 replies)
 232. RZZP 2008 - odsúhlasenie (3 replies)
 233. Nedoplatok zamestnavatela z RZZP (3 replies)
 234. Odvody SZČO a nemoc (3 replies)
 235. Zmena základnej mzdy spätne (3 replies)
 236. odstupné pri zmenenej pracovnej zmluve (3 replies)
 237. rzzp zamestnanec+szco (1 replies)
 238. pracovna disciplina (2 replies)
 239. Moja výpoveď a PN 2 (11 replies)
 240. oprava mzdy (16 replies)
 241. spatne spracovanie miezd za rok 2008 (9 replies)
 242. narok na stravne listky pri skratenom pracovnom uvazku (12 replies)
 243. Veľtrh (3 replies)
 244. PN a dobrovoľné nemoc.poistenie (8 replies)
 245. nárok na dovolenku (9 replies)
 246. materská po skončení strednej školy (8 replies)
 247. prémiový poriadok (1 replies)
 248. Studenti VS pracujuci vo firme - narok na stravne listky? (4 replies)
 249. sviatky (1 replies)
 250. Dovolenka a skrátený úväzok (6 replies)