PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Mám nárok na rodičovský príspevok?
 2. domácka práca a strav.poukážky
 3. Odmietnutie práce
 4. Vyhlásenie k dani
 5. PN a ochranna lehota - dochodca
 6. Adaptačný proces
 7. Náhrada škody
 8. nárok na RD
 9. pracovne povolenie
 10. ukončenie PP s vypoved. dobou + dovolenka
 11. Náhrada mzdy za sviatok
 12. Výpočet odstupného
 13. Dôchodca, koniec PP
 14. podklady pre zúčtovanie dane
 15. Odmeny za dohody
 16. nárok na podporu v nezamestnanosti
 17. Vypovedna doba, vypoved neprebrata
 18. úmrtie zamestnanca - povinnosti zamestnávateľa
 19. Skončenie PP a PN.
 20. RZZP rok 2007
 21. Výpoveď, výpovedná lehota a ešte aj odstupné
 22. Sociálny fond - účet fondu
 23. odpočítateľná položka
 24. kraší pracovný čas - odvody,daň
 25. Ročné zúčtovanie dane-žiadosť vo Worde?
 26. výpoveď
 27. organizačné zmeny - výpovede zamestnancom
 28. plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZPS
 29. Nárok na dovolenku
 30. personalna agentura
 31. neviem co urobit...som zufala...
 32. Valorizácia - nárok
 33. dodatočné RZZP + vrátenie zaplatených vyšších preddavkov
 34. ak ma zamestanec nedoptlatok menej ako 100 Skk, ma povinnost uhradit D.U.?
 35. Materská dovolenka,rodičovský príspevok
 36. Nezdaniteľná časť na zamestnanca
 37. nedoptaltok 10 Sk zamestnanca, treba to uhradit za rok 2008?
 38. Kolektívna zmluva - Trinásty plat 13
 39. daňové priznanie
 40. odvody za dochodcu
 41. odmena za mimoriadny vykon pred zdanenim
 42. Odstupne a danovo uznatelny naklad
 43. Predčasný dôchodok a úrad práce
 44. materský vz.opatrovateľský príspevok
 45. Nárok na dovolenku
 46. Dovolenky
 47. Dovolenka
 48. Číslo poisťovne
 49. Čo je náhrada mzdy
 50. odpracovane roky\dni
 51. Urad prace a lekar?
 52. Práca na polúväzok
 53. Mzdy za január 2009
 54. tlačivo žiadosť o vykonanie RZ
 55. Platby FO
 56. Povinnosti zamestnávateľa
 57. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 58. Pracovna zmluva- jedna sa o diskriminaciu?
 59. PN zamestnanca po 1O dňoch
 60. PN - tlačivo
 61. Daň z príjmov - dohodari a registrácia na DÚ
 62. hruba mzda
 63. odpočítateľná položka
 64. Kratenie diet
 65. smernice hodnotenia výkonu práce vodičov
 66. elektronický zber údajov do ZP
 67. zamestnanec vracia prísp. zo SF
 68. Manželka ako vyživovaná osoba...
 69. Preplatenie či prepadnutie dovolenky?
 70. mesiac dobrovoľný platca - akú nezdaniteľnú časť v DP?
 71. odvody zamestnavatela
 72. Vypoved z organizacnych dovodov - nekratenie dochodku
 73. 60% mzda
 74. Náhrada príjmu – zlý výpočet ?
 75. osobný príplatok
 76. Odstupné-zamestnávateľ nechce vyplatiť
 77. Prihlasenie dohodara
 78. tehotenstvo v irsku
 79. materska dovolenka
 80. Rada ohľadom výpovede
 81. Odmena pri odchode do dôchodku od 2009
 82. zuctovanie dane - mladez
 83. ročné zúčtovanie dane rok 2008
 84. práca nadčasová
 85. vykonanie práce jednorázovo
 86. Obsah autolekárničky podľa nového cestného zákona
 87. Dohoda so zamestnancami na 60%
 88. zúčtovanie dane
 89. Odmeny pri životnom výročí , priemer a SF
 90. skrátený pracovný čas
 91. RZD 2008
 92. odvody
 93. bonus kde a kedy
 94. škoda z nedbanlivosti vypočet priemeru
 95. odvody za ZTP
 96. vyzivnezamestnaneho dietata ak chce nastupit na denne vysokoskolske studium
 97. Dohoda o vykonani prace
 98. Vzor výpovede
 99. Prfesionalny rodic?
 100. Výpoveď zmluvy o dielo
 101. Daňový bonus počas materskej dovolenky
 102. Dôchodok
 103. §141a ZP
 104. zdravotne poistenie
 105. Ročné zúčtovanie dane za r.2008
 106. Exekúcia - zaokrúhlenie pri platbe v EUR
 107. dohoda o hmotnej zodpovednosti
 108. odstupné
 109. Pernamentky zo soc. fondu - ako zdaniť
 110. Preplatenie psychotestov a zdrav.prehliadky
 111. Daňový bonus - cudzinec
 112. Ročné zúčtovanie dane r.2008
 113. Účtovanie daňového bonusu v JÚ
 114. Skončenie materskej a dohoda o vykonaní práce
 115. polovičný invalid-predčasný dôchodca
 116. Výpočet zvýšených odvodov
 117. Denny vymeriavaci zaklad
 118. odstupné vs ponúknutie inej pozície
 119. mzdy-paragraf
 120. odstupné po pracovnom úraze
 121. daňový bonus-manželia v rozvodovom konaní
 122. Potvrdenie o zdan mzde FO a 3. pilier
 123. SF
 124. zlúčenie spoločností-poistovne
 125. výška zárobku na dohodu popri evidencii na ÚP
 126. dobrovoľne nezamestnaný -dopad na dôchodok
 127. skusobna doba-skoncenie
 128. Problemso VZP
 129. Moje otázky - odvody, brigáda, pracovný pomer
 130. Preplatenie materskej dovolenky
 131. odvody do soc.poisťovňe
 132. možnosť zmeny výpovede
 133. skončenie pracovného pomeru
 134. Dohoda o pracovnej činnosti a materská
 135. Zmena pracovneho fondu zamestnavatelom
 136. čo so zamestnancom na kratší pracovný úväzok?
 137. materská
 138. Výpočet dovolenky
 139. Po akom čase nová PN?
 140. HPP+štatutár - odvod do ZP
 141. Nový zákonník práce
 142. Evidenčný list dôchod.poistenia.
 143. platnosť výpovede
 144. Zakonnik prace
 145. Zastupovanie počas MD a výpoveď z reorganizačných dôvodov -odstupné
 146. dohody, neplatené voľno, platenie poistného
 147. zrušenie prenájmu zo zdravotných dôvodov
 148. Rezervy a MD
 149. zmena osbného na podnikateľský účet
 150. Zrušenie životnej poistky a RZD alebo DP
 151. zvysenie platu
 152. nedodržanie termínu výpočtu miezd
 153. návrat z materskej
 154. Možná dĺžka PN
 155. odvody, dane a ine poplatky sro
 156. Predčasný dôchodok
 157. mzda u konatela je nutna?
 158. ziadost o RZ dane v anglictine
 159. Nezdaniteľná čiastka daňovníka 2009
 160. Hromadne prepustanie, dohoda a odstupne
 161. Pracovná zmluva pre SZČO
 162. výpoved podla paragrafu 63 odsk.1 písmeno d bod 4
 163. ročné zúčtovanie dane-odchod do dôchodku
 164. Poraďte prosím - služobná cesta a problém dostať sa potom domov
 165. Nezdaniteľná čiastka daňovníka 2009
 166. ČR mzdy
 167. Zamestnanec - zahájenie starob.dôchodku
 168. zrušenie PP s 2mes. výpovednou dobou
 169. výpoveď podľa par.67 ZP - nedodržaná výpovedná lehota
 170. Zmena vymeriavacieho základu DNPO od 1.1.2009
 171. odvod do ZP počas neplat.voľna a potvrdenie o ZP
 172. MZDA - hrubá alebo čistá
 173. vyučtovanie stravného -2009
 174. ročné zúčtovanie a zmluva o dielo
 175. odstupné?!?
 176. Odstupné
 177. Platenie poistneho bez pravneho dovodu?
 178. Ukončenie pracovného pomeru
 179. Sociálna poisťovňa - EZU - elektronická podateľňa
 180. pracovna cesta - zahranicie
 181. prehlad, hlasenie 2008 /dohodari, 0,- daň
 182. Zákon o cestovných náhradách od 1.1.2009
 183. Výpoveď daná zamestnancom
 184. ukoncenie pracovneho pomeru dohodou
 185. Výška nemocenskej dávky
 186. zamestanie + studium
 187. Ročné zúčt.dane u študenta
 188. nastup na matersku a dovolenka
 189. zvýšenie platových taríf zamestnancov vo verejnej správe od 1.1.2009
 190. sluzobne cesty
 191. Vrátenie mzdy
 192. dovolenka z r. 2007
 193. Bola nejaká zmena pri výpočte PN? - nejak ázmena?
 194. zákonník práce od 01.09.2007 do 11.6.2008
 195. odvody
 196. Platové tarify od 01.01.2009
 197. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2008
 198. 2 zamestn.- 1 OČR
 199. Nárok na stravné lístky
 200. RZD
 201. odvody do socialnej poisťovne
 202. stravné lístky 2OO9
 203. Hotovosť namiesto stravnych poukazok
 204. Daňový bonus na deti
 205. Zápočtový list - započítané doby
 206. Nepreplatenie dovolenky
 207. návšteva lekára a ukončený TPP
 208. denný vymeriavací základ a EUR
 209. ročné zúčtovanie dlhodobá PN
 210. Invalidny dochodok
 211. Agenda ohľadom PÚ.
 212. Odvody do SP
 213. DDP a odvody do ZP
 214. Vypoved
 215. Vyčerpanie dovolenky.
 216. Prekážka v práci zo strany zamastnavate (problem s plynom )
 217. Podpora v nezamestnanosti - príjem manželky
 218. táborové postele
 219. čerpanie sociálneho fondu - možnosti
 220. Dôležité-SOS "Skončenie PP §63 ods.1 písm.s
 221. Prídavky na dieťa
 222. Pomoc v dokumente Dochádzka 2008
 223. Zmluvný plat a jeho zvýšenie
 224. Akceptačná zmuva
 225. rodičovská a dohoda o pracovnej činnosti po 1.1.2009
 226. počíta sa marodka do dôchodku?
 227. Daňové priznanie alebo ročné zúčtovanie dane
 228. Podiel na zisku
 229. prehodnotenie predč.star.dôchodku
 230. Neplatené volno a odvody do ZP
 231. Vypoved - dohoda
 232. Uplatnenie daňového bonusu pri dohode
 233. mzda
 234. odmena obchodného zástupcu a min. mzda
 235. PP na dobu určitú a odstupné
 236. ukoncenie prace dohodou
 237. Evidenčný list
 238. pracovna zmluva počas zastupovania na MD
 239. RD a pracovník na dohodu o pr.činnosti
 240. stravenky - počas služby
 241. Zahr.prac.cesta do Čiech
 242. Náhrady za lekárske vyšetrenie
 243. zostatková dovolenka
 244. 40 h pracovný čas
 245. Návšteva lekára s dieťaťom, pri polovičnom. prac. úv.
 246. DVP a výpovedná lehota
 247. zaokrúhľovanie príspevku na stravovanie zamestnancov
 248. zamestnávanie ZŤP, odvod za nesplnenie povinnosti
 249. Zamestnanie konatela vo vlastnej firme.
 250. Žiadosť o dôchodok, OP