PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Dohoda o pracovnej činnosti a materská
 2. Zmena pracovneho fondu zamestnavatelom
 3. čo so zamestnancom na kratší pracovný úväzok?
 4. materská
 5. Výpočet dovolenky
 6. Po akom čase nová PN?
 7. HPP+štatutár - odvod do ZP
 8. Nový zákonník práce
 9. Evidenčný list dôchod.poistenia.
 10. platnosť výpovede
 11. Zakonnik prace
 12. Zastupovanie počas MD a výpoveď z reorganizačných dôvodov -odstupné
 13. dohody, neplatené voľno, platenie poistného
 14. zrušenie prenájmu zo zdravotných dôvodov
 15. Rezervy a MD
 16. zmena osbného na podnikateľský účet
 17. Zrušenie životnej poistky a RZD alebo DP
 18. zvysenie platu
 19. nedodržanie termínu výpočtu miezd
 20. návrat z materskej
 21. Možná dĺžka PN
 22. odvody, dane a ine poplatky sro
 23. Predčasný dôchodok
 24. mzda u konatela je nutna?
 25. ziadost o RZ dane v anglictine
 26. Nezdaniteľná čiastka daňovníka 2009
 27. Hromadne prepustanie, dohoda a odstupne
 28. Pracovná zmluva pre SZČO
 29. výpoved podla paragrafu 63 odsk.1 písmeno d bod 4
 30. ročné zúčtovanie dane-odchod do dôchodku
 31. Poraďte prosím - služobná cesta a problém dostať sa potom domov
 32. Nezdaniteľná čiastka daňovníka 2009
 33. ČR mzdy
 34. Zamestnanec - zahájenie starob.dôchodku
 35. zrušenie PP s 2mes. výpovednou dobou
 36. výpoveď podľa par.67 ZP - nedodržaná výpovedná lehota
 37. Zmena vymeriavacieho základu DNPO od 1.1.2009
 38. odvod do ZP počas neplat.voľna a potvrdenie o ZP
 39. MZDA - hrubá alebo čistá
 40. vyučtovanie stravného -2009
 41. ročné zúčtovanie a zmluva o dielo
 42. odstupné?!?
 43. Odstupné
 44. Platenie poistneho bez pravneho dovodu?
 45. Ukončenie pracovného pomeru
 46. Sociálna poisťovňa - EZU - elektronická podateľňa
 47. pracovna cesta - zahranicie
 48. prehlad, hlasenie 2008 /dohodari, 0,- daň
 49. Zákon o cestovných náhradách od 1.1.2009
 50. Výpoveď daná zamestnancom
 51. ukoncenie pracovneho pomeru dohodou
 52. Výška nemocenskej dávky
 53. zamestanie + studium
 54. Ročné zúčt.dane u študenta
 55. nastup na matersku a dovolenka
 56. zvýšenie platových taríf zamestnancov vo verejnej správe od 1.1.2009
 57. sluzobne cesty
 58. Vrátenie mzdy
 59. dovolenka z r. 2007
 60. Bola nejaká zmena pri výpočte PN? - nejak ázmena?
 61. zákonník práce od 01.09.2007 do 11.6.2008
 62. odvody
 63. Platové tarify od 01.01.2009
 64. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2008
 65. 2 zamestn.- 1 OČR
 66. Nárok na stravné lístky
 67. RZD
 68. odvody do socialnej poisťovne
 69. stravné lístky 2OO9
 70. Hotovosť namiesto stravnych poukazok
 71. Daňový bonus na deti
 72. Zápočtový list - započítané doby
 73. Nepreplatenie dovolenky
 74. návšteva lekára a ukončený TPP
 75. denný vymeriavací základ a EUR
 76. ročné zúčtovanie dlhodobá PN
 77. Invalidny dochodok
 78. Agenda ohľadom PÚ.
 79. Odvody do SP
 80. DDP a odvody do ZP
 81. Vypoved
 82. Vyčerpanie dovolenky.
 83. Prekážka v práci zo strany zamastnavate (problem s plynom )
 84. Podpora v nezamestnanosti - príjem manželky
 85. táborové postele
 86. čerpanie sociálneho fondu - možnosti
 87. Dôležité-SOS "Skončenie PP §63 ods.1 písm.s
 88. Prídavky na dieťa
 89. Pomoc v dokumente Dochádzka 2008
 90. Zmluvný plat a jeho zvýšenie
 91. Akceptačná zmuva
 92. rodičovská a dohoda o pracovnej činnosti po 1.1.2009
 93. počíta sa marodka do dôchodku?
 94. Daňové priznanie alebo ročné zúčtovanie dane
 95. Podiel na zisku
 96. prehodnotenie predč.star.dôchodku
 97. Neplatené volno a odvody do ZP
 98. Vypoved - dohoda
 99. Uplatnenie daňového bonusu pri dohode
 100. mzda
 101. odmena obchodného zástupcu a min. mzda
 102. PP na dobu určitú a odstupné
 103. ukoncenie prace dohodou
 104. Evidenčný list
 105. pracovna zmluva počas zastupovania na MD
 106. RD a pracovník na dohodu o pr.činnosti
 107. stravenky - počas služby
 108. Zahr.prac.cesta do Čiech
 109. Náhrady za lekárske vyšetrenie
 110. zostatková dovolenka
 111. 40 h pracovný čas
 112. Návšteva lekára s dieťaťom, pri polovičnom. prac. úv.
 113. DVP a výpovedná lehota
 114. zaokrúhľovanie príspevku na stravovanie zamestnancov
 115. zamestnávanie ZŤP, odvod za nesplnenie povinnosti
 116. Zamestnanie konatela vo vlastnej firme.
 117. Žiadosť o dôchodok, OP
 118. Ako zvýšiť invalidný dôchodok
 119. nárok na dovolenku
 120. Nárok na predčasný dôchodok
 121. Opatrovateľský príspevok a podpora
 122. Tarifná mzda
 123. zostatok dovolenky za rok 2008
 124. lekárska prehliadka- Zákon o ochrane osobných údajov
 125. Nemocenké dávky-výpočet
 126. nárok pri prepustení zamestnanca poberajúceho výsluhový dôchodok
 127. Mzda v decembri
 128. pracovná zmluva
 129. ELDP, rozhodujúce obdobie a PN
 130. Založenie odborov
 131. tlačivo do banky.
 132. odpocet dane - zivotna poistka
 133. Zaokrúhľovanie odvodov a daní z miezd a dohôd
 134. pojednávanie a voľno
 135. Návšteva lekára
 136. materská - rodičovský príspevok...
 137. založenie odborov a kolektívna zmluva
 138. OKEČ??????registr. list zamestnávateľa
 139. Praca nadcas
 140. Výpočet minimálnej mzdy zamestnanca
 141. PN počas nezamestnanosti
 142. Odvod 2% do fondu podla autorskeho zakona zo zahranicia
 143. PN po skonceni poberani davky z uradu prace
 144. POVINNOSTI MZDOVEJ UCTOVNICKY KONIEC ROKA
 145. výpoved daná tehotnou zamestnankyňou
 146. Vyplacanie materskej pri narodeni dietata v zahranici
 147. tehotna v praci
 148. ochranna lehota pri PN
 149. Dohoda o vykonaní práce, daň a odvody
 150. náplň práce kuriča a údržbára
 151. Nariadene cerpania dovolenky
 152. Soboty, nedele a strava
 153. Pracovná zmluva + všetky prihlášky k tomu patriace
 154. Potvrdenie o prijme pri predvolani
 155. Poskytnutie stravy - večera
 156. práca na smeny
 157. tlačivá na DU
 158. Zamestnávateľ -nevyplatená mzda!!!
 159. čo je podielová mzda
 160. kniha výkazov
 161. LEN 9 ZAMESTNANOV V ZP NA POVINNÉ ELEKTRONICKÉ ZASIELANIE VÝKAZOV
 162. Pracovný kalendár 2009
 163. podpora v nezemestnanosti
 164. DNP z max. VZ od 01.01.2009
 165. Zárobok na dohodu počas rodičovskej dovolenky
 166. preplatenie nevyčerpanej dovolenky po skončení PP
 167. Postup pri opatovnom nastupe na RD
 168. viac exekučných príkazov
 169. priemerný zárobok v EUR a odmena
 170. Odovzdavanie stravnych listkov zamestnancom
 171. Preplácanie cestovného do zamestnania
 172. Koľko denne
 173. Čistá mzda za 12/2008
 174. Tabuľky veličín pre mzdové účtovníctvo na r.2009
 175. ELDP v EUR
 176. RZD 2008 - úhrady zdrav. pracovníka
 177. neplatené voľno a krátenie platu
 178. skončenie PP a ÚPSVR
 179. Predĺženie pracovného pomeru
 180. zmena pracovného času
 181. poistenie
 182. Preplatenie dovolenky
 183. skončenie pracovného pomeru
 184. Výpočet náhrady dovolenky.
 185. krátenie rodičovskej dovolenky
 186. Aký funkčný plat?
 187. nadčasy
 188. Nákupná poukážka
 189. preplatok RZZP
 190. Spoločník - Konateľ s.r.o. - dôchodca
 191. Preplatenie minuloročnej dovolenky
 192. Výdavkové a príjmové pokladničné doklady
 193. Podpis platového výmeru
 194. Príjem dôchodcu na dohodu - vrátenie dane
 195. daňové úľavy
 196. materská
 197. Dohoda o rozviazaní prac. pomeru a PN
 198. prehľad a 2x úhrada
 199. Dĺžka PN
 200. Nárok na dovolenku
 201. dohoda o skončení PP
 202. narok na dovolenku
 203. Dôchodok a zvýšenie rokov
 204. musí živnostník doplatiť soc. poistenie, aj keď nemal žiadne príjmy zo živnosti?
 205. Pracovna zmluva a sucasne aj ZL
 206. vzor výpovede
 207. spätné skončenie PN
 208. 2 hlavne pracovne pomery
 209. materská
 210. zmena poistovne
 211. zamestnanie zamestnanca
 212. znovuprijatie do štatnej služby
 213. dovolenka alebo neplatené voľno
 214. Zmena pracovného času
 215. Dohoda VP a PN.
 216. Okanzita vypoved
 217. Invalidny dochodca, tvorba stranok, zmluva o dielo
 218. alikvotná časť - výpočet
 219. Odvody na dohodara
 220. štátny sviatok
 221. náhrada príjmu ???
 222. Dohoda počas materskej a rodičovskej dovolenky
 223. Praca na dohodu...
 224. neplatené voľno a preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2007
 225. Prenos nevyčerpanej dovolenky
 226. Zamestnanie konateľa v s.r.o.
 227. Skoncila mi rodicovska dovolenka. co teraz - ake mam povinnosti voci uradom?
 228. výpoveď tehotnej zamestnankyne
 229. Exekucia a skoncenie PP
 230. Zle zrazena dan
 231. Zodpovednost za skody
 232. Termíny ročného zúčtovania dane za 2008
 233. Rodičovská dovolenka po 3 rokoch
 234. Zmena poisťovne počas PN
 235. PN a odvody z preplatenej dovolenky
 236. šesťročná materská a rodičovský príspevok v roku 2009
 237. mzdy za dec vyplatene v jan 2009
 238. poskytnutie motorového vozidla
 239. ZAMESTNANEC-ŽIVNOSTNIK
 240. výpočet čistej mzdy
 241. Daňové priznanie za rok 2008 - účtovník
 242. Bolo správne uhradiť odvody ešte v decembri?
 243. Aky typ zmluvy?
 244. danove vyhlasenie
 245. Nový mzdový dekrét a prepočet mzdy na EUR
 246. SZČO vzorec pre výpočet odvodov do soc.poisťovne
 247. Cestovné náhrady, zaokrúhľovanie
 248. práca v rakúsku
 249. preplatenie pn-ky
 250. II. pilier