PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. DVP a výpovedná lehota
 2. zaokrúhľovanie príspevku na stravovanie zamestnancov
 3. zamestnávanie ZŤP, odvod za nesplnenie povinnosti
 4. Zamestnanie konatela vo vlastnej firme.
 5. Žiadosť o dôchodok, OP
 6. Ako zvýšiť invalidný dôchodok
 7. nárok na dovolenku
 8. Nárok na predčasný dôchodok
 9. Opatrovateľský príspevok a podpora
 10. Tarifná mzda
 11. zostatok dovolenky za rok 2008
 12. lekárska prehliadka- Zákon o ochrane osobných údajov
 13. Nemocenké dávky-výpočet
 14. nárok pri prepustení zamestnanca poberajúceho výsluhový dôchodok
 15. Mzda v decembri
 16. pracovná zmluva
 17. ELDP, rozhodujúce obdobie a PN
 18. Založenie odborov
 19. tlačivo do banky.
 20. odpocet dane - zivotna poistka
 21. Zaokrúhľovanie odvodov a daní z miezd a dohôd
 22. pojednávanie a voľno
 23. Návšteva lekára
 24. materská - rodičovský príspevok...
 25. založenie odborov a kolektívna zmluva
 26. OKEČ??????registr. list zamestnávateľa
 27. Praca nadcas
 28. Výpočet minimálnej mzdy zamestnanca
 29. PN počas nezamestnanosti
 30. Odvod 2% do fondu podla autorskeho zakona zo zahranicia
 31. PN po skonceni poberani davky z uradu prace
 32. POVINNOSTI MZDOVEJ UCTOVNICKY KONIEC ROKA
 33. výpoved daná tehotnou zamestnankyňou
 34. Vyplacanie materskej pri narodeni dietata v zahranici
 35. tehotna v praci
 36. ochranna lehota pri PN
 37. Dohoda o vykonaní práce, daň a odvody
 38. náplň práce kuriča a údržbára
 39. Nariadene cerpania dovolenky
 40. Soboty, nedele a strava
 41. Pracovná zmluva + všetky prihlášky k tomu patriace
 42. Potvrdenie o prijme pri predvolani
 43. Poskytnutie stravy - večera
 44. práca na smeny
 45. tlačivá na DU
 46. Zamestnávateľ -nevyplatená mzda!!!
 47. čo je podielová mzda
 48. kniha výkazov
 49. LEN 9 ZAMESTNANOV V ZP NA POVINNÉ ELEKTRONICKÉ ZASIELANIE VÝKAZOV
 50. Pracovný kalendár 2009
 51. podpora v nezemestnanosti
 52. DNP z max. VZ od 01.01.2009
 53. Zárobok na dohodu počas rodičovskej dovolenky
 54. preplatenie nevyčerpanej dovolenky po skončení PP
 55. Postup pri opatovnom nastupe na RD
 56. viac exekučných príkazov
 57. priemerný zárobok v EUR a odmena
 58. Odovzdavanie stravnych listkov zamestnancom
 59. Preplácanie cestovného do zamestnania
 60. Koľko denne
 61. Čistá mzda za 12/2008
 62. Tabuľky veličín pre mzdové účtovníctvo na r.2009
 63. ELDP v EUR
 64. RZD 2008 - úhrady zdrav. pracovníka
 65. neplatené voľno a krátenie platu
 66. skončenie PP a ÚPSVR
 67. Predĺženie pracovného pomeru
 68. zmena pracovného času
 69. poistenie
 70. Preplatenie dovolenky
 71. skončenie pracovného pomeru
 72. Výpočet náhrady dovolenky.
 73. krátenie rodičovskej dovolenky
 74. Aký funkčný plat?
 75. nadčasy
 76. Nákupná poukážka
 77. preplatok RZZP
 78. Spoločník - Konateľ s.r.o. - dôchodca
 79. Preplatenie minuloročnej dovolenky
 80. Výdavkové a príjmové pokladničné doklady
 81. Podpis platového výmeru
 82. Príjem dôchodcu na dohodu - vrátenie dane
 83. daňové úľavy
 84. materská
 85. Dohoda o rozviazaní prac. pomeru a PN
 86. prehľad a 2x úhrada
 87. Dĺžka PN
 88. Nárok na dovolenku
 89. dohoda o skončení PP
 90. narok na dovolenku
 91. Dôchodok a zvýšenie rokov
 92. musí živnostník doplatiť soc. poistenie, aj keď nemal žiadne príjmy zo živnosti?
 93. Pracovna zmluva a sucasne aj ZL
 94. vzor výpovede
 95. spätné skončenie PN
 96. 2 hlavne pracovne pomery
 97. materská
 98. zmena poistovne
 99. zamestnanie zamestnanca
 100. znovuprijatie do štatnej služby
 101. dovolenka alebo neplatené voľno
 102. Zmena pracovného času
 103. Dohoda VP a PN.
 104. Okanzita vypoved
 105. Invalidny dochodca, tvorba stranok, zmluva o dielo
 106. alikvotná časť - výpočet
 107. Odvody na dohodara
 108. štátny sviatok
 109. náhrada príjmu ???
 110. Dohoda počas materskej a rodičovskej dovolenky
 111. Praca na dohodu...
 112. neplatené voľno a preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2007
 113. Prenos nevyčerpanej dovolenky
 114. Zamestnanie konateľa v s.r.o.
 115. Skoncila mi rodicovska dovolenka. co teraz - ake mam povinnosti voci uradom?
 116. výpoveď tehotnej zamestnankyne
 117. Exekucia a skoncenie PP
 118. Zle zrazena dan
 119. Zodpovednost za skody
 120. Termíny ročného zúčtovania dane za 2008
 121. Rodičovská dovolenka po 3 rokoch
 122. Zmena poisťovne počas PN
 123. PN a odvody z preplatenej dovolenky
 124. šesťročná materská a rodičovský príspevok v roku 2009
 125. mzdy za dec vyplatene v jan 2009
 126. poskytnutie motorového vozidla
 127. ZAMESTNANEC-ŽIVNOSTNIK
 128. výpočet čistej mzdy
 129. Daňové priznanie za rok 2008 - účtovník
 130. Bolo správne uhradiť odvody ešte v decembri?
 131. Aky typ zmluvy?
 132. danove vyhlasenie
 133. Nový mzdový dekrét a prepočet mzdy na EUR
 134. SZČO vzorec pre výpočet odvodov do soc.poisťovne
 135. Cestovné náhrady, zaokrúhľovanie
 136. práca v rakúsku
 137. preplatenie pn-ky
 138. II. pilier
 139. Chyba vo výplate za 11/2008
 140. Dodatok k dohode o pracovnej činnosti
 141. preplatok RZZP
 142. Nastup do prace v strede mesiaca
 143. materska
 144. Rodičovská dovolenka a Sociálna poisťovňa
 145. Mzda od mája 2008 - zúčtovať dane a odvody?
 146. Výpočet podpory
 147. Zmena PZ z SKK na EUR ???
 148. Nadcasy
 149. Koncoročná odmena a tvorba soc. fondu
 150. odvody za december
 151. Konateľ a odvody
 152. Vyplatenie odmeny na dovolenku zo sociálneho fondu
 153. Dovolenka
 154. Priemerný mesačný zárobok
 155. Prihláška do soc. poisťovne
 156. Krízový balíček: Novela zákona o dani z príjmov k 1.3.2009 + RZD za rok 2008
 157. nárok na podporu po skončení MD
 158. Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru počas PN
 159. Opakovane uzavretý pracovný pomer na dobu určitú a skúšobná doba
 160. Hodinová mzda - 2. platová trieda
 161. Denný vymeriavací základ pri úraze
 162. náhrada príjmu
 163. ELDP - kde založiť
 164. vypoved v skusobnej dobe
 165. narok na extra 5 dni dovolenky - odrobene 15 rokov
 166. Zrusenie pracovneho miesta
 167. Narok po 12 hodinach prace
 168. Víkend ako prípadná práca nadčas uvedená v PZ ?
 169. Nárok na odstupné
 170. štatutár na pracovnej zmluve
 171. Odvody konateľa, ktorí nie sú z krajín EÚ
 172. Nadčasy
 173. výpoveď
 174. Daňový bonus
 175. stravne listky
 176. Vypovedna doba a odstupne
 177. ciastocne invalidna osoba
 178. Nárok na odchodné
 179. Sadzby stravneho v zahranici na rok 2009
 180. Zmluva o spolupráci podľa občianskeho zákonníka
 181. Čerpanie soc.fondu a rodinný príslušníci + príspevok zo soc. fondu na dopravu
 182. neplnenie kolektivnej zmluvy
 183. poistné do ZP
 184. Narok na dovolenku - PN cely rok
 185. Odhláška z Europ. zdrav. poisť.
 186. Praca nadcas u TZP
 187. Vysporiadanie dovolenky pri skonceni PP
 188. zaokrúhľovanie jednotlivých zložiek mzdy na platovom dekréte
 189. RZZP r.2007 zamestnanec a zároveň SZČO na RD
 190. UKONČ. RD + výpoveď a nová robota
 191. Sezónny zamestnanec
 192. zamestnanie študenta
 193. Narok na dovolenku
 194. Konateľ sro - cestovné náhrady
 195. Dôchodca a zmluva o dielo
 196. Deň skončenia dohody pri výpovedi
 197. Krátenie dovolenky počas materskej dovolenky
 198. ako získať max. materskú?
 199. vyplácanie náhrady príjmu
 200. exekúcia - vyúčtovanie zrážok pre exekútora
 201. Daňový bonus zamest. ak bol na PN ceý mesiac
 202. Výpoveď daná zamestnávateľom z nadbytočnosti
 203. Zamestanec a predčasný starobný dôchodok
 204. Dovolenka z r.2007
 205. Odvody z PN hradenej zamestnavatelom
 206. PN, odmena, odvody
 207. Nárok na preplatenie PN
 208. Výpoved v skúšobnej dobe k 31.12
 209. Odstupné a odchodné
 210. Dovolenka - nárok zamestnanca
 211. príspevok na DDS
 212. Hodinová mzda v EUR.
 213. preregistrácia do poisťovní
 214. Dôchodok
 215. Dohoda o prac.činnosti a pauš.náhrady
 216. Ako prepísať auto bez majiteľa po dvoch rokoch???
 217. SZČO - PN
 218. Krátenie pracovného času
 219. upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny
 220. Zmena pracovnej náplne - čo ďalej? :(
 221. Dodatok ku PZ
 222. zmena výšky RP od januára 2009
 223. Prepočet dovolenkového priemeru
 224. vyplata za december 2008
 225. Materská - SZČO - PN
 226. Materská 2009 - nové zamestnanie + DNP
 227. Odstupné po ukončení materskej dovolenky
 228. Odchodné
 229. Nedoplatok z RZZP za rok 2007 a danove priznanie za rok 2008
 230. upozornenie na porusenie prac. discipliny
 231. Výkazy do zdravotných poisťovní elektronicky
 232. priemerný zárobok
 233. Práca v reštaurácii počas vianočných sviatkov
 234. Praca na dohodu
 235. materská - zamestnanie - PN - materská
 236. Narok na dovolenku
 237. DoVP na konci roka do SP
 238. Krátenie dovolenky za PN a ošetrovné
 239. súkromné jazdy zamestnanca do mzdy
 240. DDS a VZ do zdravotnej poisťovne
 241. SZCO dochodca a zdravotne poistenie
 242. odvody SZCO popri zamestnani
 243. práceneschopnosť
 244. výpočet úrokovej sadzby zamestnancovi
 245. Výplatná paska
 246. neplatené volno
 247. sociálny fond
 248. materská dovolenka a pracovný pomer
 249. Registrácia zamestnávateľa
 250. daňový bonus a odpočítatelná položka