PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Chyba vo výplate za 11/2008
 2. Dodatok k dohode o pracovnej činnosti
 3. preplatok RZZP
 4. Nastup do prace v strede mesiaca
 5. materska
 6. Rodičovská dovolenka a Sociálna poisťovňa
 7. Mzda od mája 2008 - zúčtovať dane a odvody?
 8. Výpočet podpory
 9. Zmena PZ z SKK na EUR ???
 10. Nadcasy
 11. Koncoročná odmena a tvorba soc. fondu
 12. odvody za december
 13. Konateľ a odvody
 14. Vyplatenie odmeny na dovolenku zo sociálneho fondu
 15. Dovolenka
 16. Priemerný mesačný zárobok
 17. Prihláška do soc. poisťovne
 18. Krízový balíček: Novela zákona o dani z príjmov k 1.3.2009 + RZD za rok 2008
 19. nárok na podporu po skončení MD
 20. Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru počas PN
 21. Opakovane uzavretý pracovný pomer na dobu určitú a skúšobná doba
 22. Hodinová mzda - 2. platová trieda
 23. Denný vymeriavací základ pri úraze
 24. náhrada príjmu
 25. ELDP - kde založiť
 26. vypoved v skusobnej dobe
 27. narok na extra 5 dni dovolenky - odrobene 15 rokov
 28. Zrusenie pracovneho miesta
 29. Narok po 12 hodinach prace
 30. Víkend ako prípadná práca nadčas uvedená v PZ ?
 31. Nárok na odstupné
 32. štatutár na pracovnej zmluve
 33. Odvody konateľa, ktorí nie sú z krajín EÚ
 34. Nadčasy
 35. výpoveď
 36. Daňový bonus
 37. stravne listky
 38. Vypovedna doba a odstupne
 39. ciastocne invalidna osoba
 40. Nárok na odchodné
 41. Sadzby stravneho v zahranici na rok 2009
 42. Zmluva o spolupráci podľa občianskeho zákonníka
 43. Čerpanie soc.fondu a rodinný príslušníci + príspevok zo soc. fondu na dopravu
 44. neplnenie kolektivnej zmluvy
 45. poistné do ZP
 46. Narok na dovolenku - PN cely rok
 47. Odhláška z Europ. zdrav. poisť.
 48. Praca nadcas u TZP
 49. Vysporiadanie dovolenky pri skonceni PP
 50. zaokrúhľovanie jednotlivých zložiek mzdy na platovom dekréte
 51. RZZP r.2007 zamestnanec a zároveň SZČO na RD
 52. UKONČ. RD + výpoveď a nová robota
 53. Sezónny zamestnanec
 54. zamestnanie študenta
 55. Narok na dovolenku
 56. Konateľ sro - cestovné náhrady
 57. Dôchodca a zmluva o dielo
 58. Deň skončenia dohody pri výpovedi
 59. Krátenie dovolenky počas materskej dovolenky
 60. ako získať max. materskú?
 61. vyplácanie náhrady príjmu
 62. exekúcia - vyúčtovanie zrážok pre exekútora
 63. Daňový bonus zamest. ak bol na PN ceý mesiac
 64. Výpoveď daná zamestnávateľom z nadbytočnosti
 65. Zamestanec a predčasný starobný dôchodok
 66. Dovolenka z r.2007
 67. Odvody z PN hradenej zamestnavatelom
 68. PN, odmena, odvody
 69. Nárok na preplatenie PN
 70. Výpoved v skúšobnej dobe k 31.12
 71. Odstupné a odchodné
 72. Dovolenka - nárok zamestnanca
 73. príspevok na DDS
 74. Hodinová mzda v EUR.
 75. preregistrácia do poisťovní
 76. Dôchodok
 77. Dohoda o prac.činnosti a pauš.náhrady
 78. Ako prepísať auto bez majiteľa po dvoch rokoch???
 79. SZČO - PN
 80. Krátenie pracovného času
 81. upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny
 82. Zmena pracovnej náplne - čo ďalej? :(
 83. Dodatok ku PZ
 84. zmena výšky RP od januára 2009
 85. Prepočet dovolenkového priemeru
 86. vyplata za december 2008
 87. Materská - SZČO - PN
 88. Materská 2009 - nové zamestnanie + DNP
 89. Odstupné po ukončení materskej dovolenky
 90. Odchodné
 91. Nedoplatok z RZZP za rok 2007 a danove priznanie za rok 2008
 92. upozornenie na porusenie prac. discipliny
 93. Výkazy do zdravotných poisťovní elektronicky
 94. priemerný zárobok
 95. Práca v reštaurácii počas vianočných sviatkov
 96. Praca na dohodu
 97. materská - zamestnanie - PN - materská
 98. Narok na dovolenku
 99. DoVP na konci roka do SP
 100. Krátenie dovolenky za PN a ošetrovné
 101. súkromné jazdy zamestnanca do mzdy
 102. DDS a VZ do zdravotnej poisťovne
 103. SZCO dochodca a zdravotne poistenie
 104. odvody SZCO popri zamestnani
 105. práceneschopnosť
 106. výpočet úrokovej sadzby zamestnancovi
 107. Výplatná paska
 108. neplatené volno
 109. sociálny fond
 110. materská dovolenka a pracovný pomer
 111. Registrácia zamestnávateľa
 112. daňový bonus a odpočítatelná položka
 113. predĺženie pracovnej zmluvy
 114. Nástup do PP v januári 09
 115. Cestovné náhrady
 116. Vymeriavací základ a preddavky poistného na zdravotné poistenie od 1.1.2009
 117. exekucia
 118. zamestnanie studenta VS
 119. povinnosti zamestnavatela dohodarov voci DU
 120. Daňový úrad
 121. Výkaz pri súbehu TPP + dohoda
 122. zo skoly na matersku
 123. Odmena za vykon funkcie
 124. dvp a vyplatna paska
 125. danovy bonus v jednod. uctovnictve
 126. vyslaný zamestnanec a daň zo mzdy
 127. Stravné lístky trochu inak
 128. Ake tlaciva do poistovni pri skonceni PP
 129. Mesačná mzda
 130. Správny postup pri ukončení PP?
 131. Dôchodca a neplatené voľno
 132. Agentúra a obsadenia pracovného miesta
 133. PN cudzokrajného zamestnanca
 134. Sviatok a PN
 135. minimálna mzda pri kratšom PČ
 136. Rátanie dovolenky
 137. PP+Dohoda v Olympe
 138. Rozviazanie PP a Úrad práce
 139. Problém v Sociálnej poisťovni
 140. prekážka v práci zamestnávateľ (60%)
 141. Nárok na pracovné voľno - osamelá matka
 142. základná mzda
 143. priemer pri nemoci
 144. dohoda o pracovnej činnosti
 145. Ako s dovolenkou
 146. exekucia
 147. Vymeriavací základ zamestnanca pre odvod do ZP a SP
 148. odhlaska socialka - neskoro
 149. Dobrovolne nemocenske poistenie
 150. ukončenie PP predčasný star. dôchodca
 151. Je vypocet mzdy spravny?
 152. Rodičovská dovolenka a pracovný pomer
 153. materské
 154. zrážky podľa občianskeho zákonníka
 155. zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach zamestnanca
 156. Výpoveď a odstupné
 157. Je vyhodne byt zamestnancom vlastnej s.r.o.?
 158. Materská dovolenka a invalidný dôchodok
 159. postup pri prechode na rodicovsku dovolenku
 160. Neplatenie odvodov do socialnej poistovne
 161. Pokuta - oneskorene zaplatená
 162. Náhradné voľno
 163. dovolenka z min.roku
 164. Zmeny v zdravotnom poisteni od 01. 01. 2009
 165. Praca nadcas a cerpanie nahradneho volna
 166. Exekučné zrážky - agentúrne zamestnávanie
 167. preplatok RZZP
 168. Očakávané narodenie dvojičiek v roku 2009
 169. predcasny starobny dochodca - odchodne a opatovne zamestnanie
 170. materská - nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa
 171. nezamestnaný a odvody
 172. Nástup po rodičovskej dovolenke do práce
 173. zmluvne strany sa dohodli, ze vo vyske mzdy je zohladnena pripadna praca nadcas
 174. Prihláška / Odhláška zamestnanca UNION
 175. návrat do zamestnania po RD
 176. sfk ba
 177. výpočet odstupného na RD
 178. žiak ZŠ
 179. VZ na soc. poist. a nepeňažný príjem
 180. Spracovanie mzdy ak zamestnanec dostal výpoveď a nedostavil sa do práce
 181. prenos nevycerpanej dovolenky do dalsieho roku
 182. Výkon verejnej funkcie a zápocet odpracovaných rokov
 183. Z čoho počítať odvody?
 184. preplatok z ročného zúčtovania
 185. Preukázanie prekážky v práci
 186. aký dátum nástupu
 187. cestovné nad limit a daň z príjmov zo záv.činnosti
 188. nárok na dovolenku budúcej mamičky
 189. Kurz pri prepočte mzdy z ČR na SK
 190. Nemocenské
 191. rozdielne mesačné mzdy
 192. Zamestnanci v zahraničí
 193. Prerušenie povinného nemocenského poistenia
 194. Miesto výkonu práce v medzinárodnej preprave
 195. Príplatok za sobotu
 196. Praceneschopnost
 197. výpovedná doba a odstupné
 198. poradie uspok. exek. zrážok
 199. Novela zákona o sociálnom poistení
 200. účtovanie sociálneho fondu
 201. daňový bonus
 202. pomerna cast dovolenky
 203. mzdy - zle podklady
 204. Nárok na 3mesačné odstupné
 205. príspevok zo sociálneho fondu
 206. Dohoda o pracovnej činnosti
 207. Narok na dovolenku
 208. Zivnost na Slovensku pracovny pomer v zahranici
 209. vymáhanie zápočtu dní od zamestnávateľa
 210. Daňový bonus - pri ukončení TPP zamestnanca
 211. Neplatené volno
 212. nemocensky dobrovolne poistena osoba - vyhody
 213. mzdy v JU
 214. Ako urobit prac. zmluvu
 215. daňový bonus
 216. Nezdaniteľná časť na manželku - doklad o príjmoch
 217. Euro balíčky
 218. Dovolenka
 219. Výpočet dávky v nezamestnanosti
 220. Vym. základ pre výpočet poistného
 221. Podpora v nezamestnanosti
 222. Dovolenka
 223. nevyplatena mzda - na co mam narok?
 224. Zápočet rokov na ZD
 225. DoVP alebo DoPC + povinnosti zamestnavatela
 226. dôchodca - TPP
 227. Ako prepustiť zamestnanca
 228. Odpustenie penále - sociálna poistovna
 229. Preradenie zamestnanca do inej organizacnej zlozky
 230. Vymáhanie nevyplatenej mzdy a príplatkov za nadčas
 231. Výpoveď počas PN v skúšobnej dobe
 232. tlmočník – prekladateľ a jeho odvody
 233. prenos dovolenky
 234. osobné ohodnotenie - nevyplatenie
 235. Co je to TPP?
 236. vymeriavací základ materská
 237. DoVP - upratovacka
 238. Dobrovoľné dôchodkové poistenie - študent
 239. za koľko dní OČR
 240. Nerovnomerné rozvrhnutie prac. času - nepretržitá prevádzka
 241. Zahraničný konateľ aj spoločníci
 242. Materská - bezplatný seminár Košice
 243. vyhlasenie na uplatnenie nezdanitelnej casti zakladu dane
 244. zastupovanie počas rodičovskej dovolenky
 245. Rodičovská dovolenka a nový pracovný pomer
 246. E101 - platenie zdravotneho
 247. Zodpovedný vedúci
 248. Pravdepodobný priemerný zárobok pre náhrady
 249. Zamestnanie v ČR a odvody
 250. Nahlasenie zmeny do ZP - zaciatok a koniec PN