PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. povinnosti zamestnavatela dohodarov voci DU
 2. Daňový úrad
 3. Výkaz pri súbehu TPP + dohoda
 4. zo skoly na matersku
 5. Odmena za vykon funkcie
 6. dvp a vyplatna paska
 7. danovy bonus v jednod. uctovnictve
 8. vyslaný zamestnanec a daň zo mzdy
 9. Stravné lístky trochu inak
 10. Ake tlaciva do poistovni pri skonceni PP
 11. Mesačná mzda
 12. Správny postup pri ukončení PP?
 13. Dôchodca a neplatené voľno
 14. Agentúra a obsadenia pracovného miesta
 15. PN cudzokrajného zamestnanca
 16. Sviatok a PN
 17. minimálna mzda pri kratšom PČ
 18. Rátanie dovolenky
 19. PP+Dohoda v Olympe
 20. Rozviazanie PP a Úrad práce
 21. Problém v Sociálnej poisťovni
 22. prekážka v práci zamestnávateľ (60%)
 23. Nárok na pracovné voľno - osamelá matka
 24. základná mzda
 25. priemer pri nemoci
 26. dohoda o pracovnej činnosti
 27. Ako s dovolenkou
 28. exekucia
 29. Vymeriavací základ zamestnanca pre odvod do ZP a SP
 30. odhlaska socialka - neskoro
 31. Dobrovolne nemocenske poistenie
 32. ukončenie PP predčasný star. dôchodca
 33. Je vypocet mzdy spravny?
 34. Rodičovská dovolenka a pracovný pomer
 35. materské
 36. zrážky podľa občianskeho zákonníka
 37. zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach zamestnanca
 38. Výpoveď a odstupné
 39. Je vyhodne byt zamestnancom vlastnej s.r.o.?
 40. Materská dovolenka a invalidný dôchodok
 41. postup pri prechode na rodicovsku dovolenku
 42. Neplatenie odvodov do socialnej poistovne
 43. Pokuta - oneskorene zaplatená
 44. Náhradné voľno
 45. dovolenka z min.roku
 46. Zmeny v zdravotnom poisteni od 01. 01. 2009
 47. Praca nadcas a cerpanie nahradneho volna
 48. Exekučné zrážky - agentúrne zamestnávanie
 49. preplatok RZZP
 50. Očakávané narodenie dvojičiek v roku 2009
 51. predcasny starobny dochodca - odchodne a opatovne zamestnanie
 52. materská - nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa
 53. nezamestnaný a odvody
 54. Nástup po rodičovskej dovolenke do práce
 55. zmluvne strany sa dohodli, ze vo vyske mzdy je zohladnena pripadna praca nadcas
 56. Prihláška / Odhláška zamestnanca UNION
 57. návrat do zamestnania po RD
 58. sfk ba
 59. výpočet odstupného na RD
 60. žiak ZŠ
 61. VZ na soc. poist. a nepeňažný príjem
 62. Spracovanie mzdy ak zamestnanec dostal výpoveď a nedostavil sa do práce
 63. prenos nevycerpanej dovolenky do dalsieho roku
 64. Výkon verejnej funkcie a zápocet odpracovaných rokov
 65. Z čoho počítať odvody?
 66. preplatok z ročného zúčtovania
 67. Preukázanie prekážky v práci
 68. aký dátum nástupu
 69. cestovné nad limit a daň z príjmov zo záv.činnosti
 70. nárok na dovolenku budúcej mamičky
 71. Kurz pri prepočte mzdy z ČR na SK
 72. Nemocenské
 73. rozdielne mesačné mzdy
 74. Zamestnanci v zahraničí
 75. Prerušenie povinného nemocenského poistenia
 76. Miesto výkonu práce v medzinárodnej preprave
 77. Príplatok za sobotu
 78. Praceneschopnost
 79. výpovedná doba a odstupné
 80. poradie uspok. exek. zrážok
 81. Novela zákona o sociálnom poistení
 82. účtovanie sociálneho fondu
 83. daňový bonus
 84. pomerna cast dovolenky
 85. mzdy - zle podklady
 86. Nárok na 3mesačné odstupné
 87. príspevok zo sociálneho fondu
 88. Dohoda o pracovnej činnosti
 89. Narok na dovolenku
 90. Zivnost na Slovensku pracovny pomer v zahranici
 91. vymáhanie zápočtu dní od zamestnávateľa
 92. Daňový bonus - pri ukončení TPP zamestnanca
 93. Neplatené volno
 94. nemocensky dobrovolne poistena osoba - vyhody
 95. mzdy v JU
 96. Ako urobit prac. zmluvu
 97. daňový bonus
 98. Nezdaniteľná časť na manželku - doklad o príjmoch
 99. Euro balíčky
 100. Dovolenka
 101. Výpočet dávky v nezamestnanosti
 102. Vym. základ pre výpočet poistného
 103. Podpora v nezamestnanosti
 104. Dovolenka
 105. nevyplatena mzda - na co mam narok?
 106. Zápočet rokov na ZD
 107. DoVP alebo DoPC + povinnosti zamestnavatela
 108. dôchodca - TPP
 109. Ako prepustiť zamestnanca
 110. Odpustenie penále - sociálna poistovna
 111. Preradenie zamestnanca do inej organizacnej zlozky
 112. Vymáhanie nevyplatenej mzdy a príplatkov za nadčas
 113. Výpoveď počas PN v skúšobnej dobe
 114. tlmočník – prekladateľ a jeho odvody
 115. prenos dovolenky
 116. osobné ohodnotenie - nevyplatenie
 117. Co je to TPP?
 118. vymeriavací základ materská
 119. DoVP - upratovacka
 120. Dobrovoľné dôchodkové poistenie - študent
 121. za koľko dní OČR
 122. Nerovnomerné rozvrhnutie prac. času - nepretržitá prevádzka
 123. Zahraničný konateľ aj spoločníci
 124. Materská - bezplatný seminár Košice
 125. vyhlasenie na uplatnenie nezdanitelnej casti zakladu dane
 126. zastupovanie počas rodičovskej dovolenky
 127. Rodičovská dovolenka a nový pracovný pomer
 128. E101 - platenie zdravotneho
 129. Zodpovedný vedúci
 130. Pravdepodobný priemerný zárobok pre náhrady
 131. Zamestnanie v ČR a odvody
 132. Nahlasenie zmeny do ZP - zaciatok a koniec PN
 133. dodatky k PZ od 1.1.2009
 134. povinnosť úhrady odvodov
 135. skončenie pracovného pomeru - dohodou, v skusobnej dobe
 136. Zápočet - špecifická situácia
 137. Rod. príspevok a ročná odmena
 138. skončenie PP na dobu určitú a PN
 139. Dovolenka na konci roka
 140. výpoveď v skúšobnej dobe
 141. Predčasný dôchodca a ukončenie pracovného pomeru
 142. Prekážka v práci zo strany zamestnávateľa
 143. odstupne
 144. Nedostatok dovolenky v kalendarnom roku
 145. Výpoveď - platnosť / neplatnosť - prípadný spor
 146. Viac DVP (sucasne) u jedneho zamestnavatela
 147. % to úrazového poistenia
 148. Preplatok organizacie RZZP
 149. skusobna doba
 150. Odvody SZČO podnikajúcej popri zamestnaní
 151. splnomocnenie pre sociálku
 152. prestávka
 153. Vzor poverovacieho listu
 154. čiastočný invalid
 155. Výhrady k 2. dôchodkovému pilieru
 156. krizovanie datumu PN so zmenou
 157. Prevzatie zamestnancov inou firmou
 158. Osobný spis
 159. Zmluva o vykonaní práce PO so SZČO
 160. Oprava prihlášky do Soc.poisťovne cez EZU
 161. mzdový dekrét
 162. Doklad o práceneschopnosti
 163. Vymeriavací základ a PN
 164. čiastočný invalid
 165. Plat zamestnanacov vyslanych do zahr. a VZ na SP a ZP
 166. Návrh na zvýšenie miezd
 167. materska
 168. príplatok k príspevku na dieťa a prídavok na dieťa
 169. skrátenie prac. času alebo celozávodná odstávka
 170. Prava pri dlhodobej zahranicnej pracovnej ceste
 171. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 172. kedy zacat mzdove uctovnictvo
 173. odmena spolocnikom a odvody
 174. Vyjadrenie zo Socialnej poistovne k ziadosti o materske
 175. zrážky zo mzdy
 176. preukaz ZŤP
 177. Publikácia o mzdovom účtovníctve
 178. RZD
 179. ID a ďalšia práca
 180. Narok na dovolenku
 181. Nárok na RD
 182. Minimálne mzdové nároky
 183. Skončenie PP na dobu určitú
 184. Dovolenka pre materskou 2009
 185. účelové sporenie
 186. odvody zamestnankyne na materskej
 187. Dohoda - cudzí štátny príslušník
 188. Kedy mi zacnu preplacat nadcas ?
 189. Nástup po materskej - preradenie na inú prácu
 190. pracovný úraz s následkom smrti
 191. tlacivo - hlasenie k dani z prijmu
 192. invalidny dochodok
 193. dbps a odmena
 194. pracovna zmluva
 195. Podiel na zisku - zamestnanec
 196. cerpanie dovolenky
 197. prieskum platov na Slovensku
 198. Dohoda o BPŠ
 199. Vyjadrenie lekára pri práci pod vplyvom alkoholu
 200. koniec materskej - PP - PN
 201. ELDZ - max. vymeriavacie základy
 202. Max. materská mimo DNP
 203. S.r.o. bez zamestnanca
 204. Výška materská 2008, 2009
 205. zamestnanec ČR
 206. Novelizácia platových taríf na rok 2009 (štátna služba, verejná služba)
 207. Žiadosť o vrátenie poistného do SP
 208. stravne listky
 209. Skončenie PP dohodou - nárok na podporu
 210. Výpoveď daná zamestnávateľom
 211. prispevok na jedlo a mzda
 212. Odstupné pri výpovedi z dôvodu zrušenia miest
 213. zmenná prevádzka - výpočet mesačnej normy hodín
 214. Nárok na dovolenku - koľko dní?
 215. Konatelia a PP
 216. Periodicke skolenie elektrikarov
 217. Doba určitá
 218. odvody zamestnanca ZŤP
 219. rodičovská dovolenka do 6 rokov
 220. invalidný dôchodok
 221. Penále - odvody
 222. Opatrovnictvo
 223. Výpoveď zo zamestnania + založenie sro
 224. Zodpov. zást. - matka dôchodkyňa
 225. materská a rozviazanie prac.pomeru
 226. daňový bonus
 227. Zlá výpoveď
 228. Preberací protokol
 229. Dieťa v pestúnskej starostlivosti, RD a školka?
 230. pracovny uraz
 231. Podpora v nezamestnanosti
 232. Ako si správne vypočítať mzdu
 233. počet hodín na dohodu
 234. Prechod z SKK na EUR - príklad výpočtu mzdy za 1/2009
 235. Mzda a dieťa
 236. Koniec PP na dobu určitú a PN
 237. povinnost vykazovania
 238. Zamestnanec českej firmy v SR
 239. Výpoveď absencia
 240. RLFO 2x
 241. Priemerný čistý hodinový plat
 242. Zdravotné poistenie osoby s trvalým pobytom na Slovensku
 243. prerušenie SP - lekár nad limit
 244. Odstupne a úrad prace
 245. Dovolenka po skúšobnej dobe
 246. Povinna prax studenta a odmena
 247. Nárok na dovolenku
 248. potvrdenia - prepočet na EUR
 249. Spoločná domácnosť - priepustka
 250. Materská po RD a 5 mes. PP