PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Podklady pre účtovanie odvodov a daní , miezd v PU
 2. Koniec PP - PN, nahr. volno a preplatenie nevycerpanej dovolenky
 3. mzdy - dovolenka
 4. odvody do socialky
 5. Služobné cesty a formulár E101
 6. Vysielanie zamestnancov, Holandsko - 183 dni
 7. podklady mzdy a personalistika
 8. mám nárok na materské?
 9. Ročné zdravot. zúčtovanie poistného
 10. dočasná štátna služba
 11. OČR
 12. Preplácanie nevyčerpanej dovolenky
 13. materske po praci v zahranici
 14. mzda v cudzej mene
 15. odvody sociál. poisťovňa
 16. Dorucenie vypovede zamestnancovi
 17. Minimálna mzda a odvody pri PN
 18. vymeriavací základ a PN
 19. zamestnanie invalidného pracovníka
 20. moze takto vyzerat cestne prehlasenie..?
 21. minimálna mzda dohody o vykonaní práce
 22. vypoved od zamestnavatela §63 ods. 1 písm. d)
 23. SC - diety a iné náhrady
 24. Koniec PP a preplatenie D
 25. Prísľub k pracovnej zmluve
 26. zákon 555/2007
 27. Náhrada mzdy pri účasti na pohrebe priateľa žijúceho v spoločnej domácnosti
 28. kolektívna zmluva
 29. Materská - júl 2009
 30. evidovany nezamestnany
 31. Dohoda zamestnanca na MD?
 32. Mzda vyplatená omylom a jej vrátenie
 33. Príplatok za prácu vo sviatok
 34. PN - preplatenie prvych 10 dni
 35. Prac. zmluva
 36. Práca popri MD
 37. nezamestnaná - DoVP
 38. Zamestnanci
 39. Dodatok k pracovnej zmluve
 40. Zápočtový list
 41. nástupnícka organizácia
 42. Invalidný dôchodca a PN
 43. Ukončenie pracovneho pomeru a PN
 44. Ochranná doba a PN
 45. Ako zistim ci nemam nahodou nedoplatky voci socialnej poistovni?
 46. odstupne - koncenie pracovneho pomeru
 47. Invalidny dochodca a praca
 48. Dohoda o zrážkach
 49. zaradenie vychovávateľov
 50. Trvaly pracovny pomer + dohoda (odvody a pod.)
 51. Výpoveď
 52. Študenti z ČR – dohoda o pracovnej činnosti
 53. Zamestnanec nemá dovolenku, potrebuje voľno
 54. Zamestnanie brigádnika - odvody
 55. Odvody SZČO od 1.1.2009 (prechod na €)
 56. Hromadná dovolenka alebo Ošetrenie
 57. odstupné?
 58. SZČO - zamestnaný - predčasný dôchodok - odvody
 59. predcasny dochodok - skoncenie prac. pomeru
 60. u toho istého zamestnávateľa pr. pomer aj dohoda o prac. činn.
 61. odvody SZČO
 62. Odstupné dôchodcovi
 63. Uzatvorenie pracovnej zmluvy s budúcim zamestnávateľom
 64. Lekárske prehliadky
 65. Pracovná náplň
 66. ziadost o rodicovsky prispevok a narok na materske
 67. Odmena konatela a tvorba SF
 68. zníženie mzdy
 69. Zmluva na dobu urcitu a dovolenka
 70. Docasne pridelenie do zahranicia
 71. Výpoveď - zo strany zamestnávateľa
 72. ochrana zamestnanca pred vypovedou - povinnost oznamovat tehotenstvo
 73. ochrana osobných údajov
 74. Štátny zamestnanec na MD
 75. výsluhový dôchodok a odvody
 76. zaplatené nemocenské počas PN
 77. štatutár a dovolenka
 78. Nariadenie čerpania dovolenky počas pracovného voľlna
 79. tlačivo dú ??
 80. odvody
 81. dohoda pre účtovníka
 82. svedok na polícii prekážka v práci
 83. Hromadné prepúšťanie
 84. konateľ - PN, nová prac. zmluva
 85. Rizikové tehotenstvo PN a materská
 86. Mandantna zmluva
 87. zrušenie živnosti szčo - zdravotné poistenie
 88. Priemerny pracovny fond
 89. sociálne poistenie SZČO - nízky príjem
 90. Dovolenkový priemer - postup výpočtu
 91. DDS a PN
 92. neuznanie ročného oslobodenia od sociálnych odvodov szčo
 93. pravdepodobny zarobok
 94. plnenie podielu zamestnávania občanov so ZP
 95. Krátenie dôchodku
 96. nadčasy
 97. dodatok k prac. zmluve
 98. Úhrada zamestnanca za stravné lístky (zaokrúhlenie prepočtu z Sk na €)
 99. Odvody
 100. patrí VÚB do verejnej správy?
 101. pracovná zmluva - mzdové podmienky
 102. Materska dovolenka
 103. Daňový bonus
 104. Špekulant - zamestnávateľ
 105. Paragraf, kratkodobá hospitalizácia a životná poistka
 106. Ako postupovať pri nehode v zahraničí
 107. Prémie a odvody
 108. Odvod poistného
 109. Ako ukončiť PP po 3 rokoch neplatenia mzdy
 110. prekážky z dôvodov všeobecného záujmu
 111. Odchod zamestnanca
 112. Nárok na 5 týždňov dovolenky
 113. Odvod poistného
 114. zdravotné poistenie - odvody
 115. Paragraf 142 ZP
 116. kontrola zo ZP, r. 2002
 117. vypoved a nasledna PN
 118. vymeriavaci zaklad
 119. oznámenie o skončení PP v skúšobnej dobe
 120. Náhrada príjmu pri PN
 121. zdravotné poistenie SZČO r. 2001 a 2002
 122. Davky v nezamestnanosti
 123. Dodatok k dohode o pracovnej činnosti
 124. Výpočet materskej
 125. vypoved
 126. tehotná zamestnankyňa - zvýšenie materského
 127. Tabuľka odvodov od 1.1.2009
 128. Výpoveď daná zamestnávateľom
 129. Potvrdenie o príjme
 130. materska dovolenka - zanik zamestnavatela
 131. Patri mi odstupne?
 132. Celodenné ošetrenie na priepustke
 133. pracovná zmluva konateľa
 134. nárok na dovolenku
 135. okamžité skončenie prac.pomeru
 136. minim. mzda a daň zo záv. činnosti
 137. Doplatok mzdy počas PN
 138. Sadzby stravného v slovenských korunách pri pracovných cestách - Opatrenie 180/2008
 139. rzzp
 140. chránené dielne
 141. Aký typ Pracovnej zmluvy
 142. konatel - narok na PN, invalidny dochodok - odvody
 143. vypoved
 144. diskriminácia
 145. Profesionálny športovec v zahraničí
 146. SZČO - zamestnanec - materská
 147. Volno pri stahovani
 148. Zamestnanci pracujú pre inú firmu
 149. Povinnosti zamestnávateľa pri skončení PP
 150. Pracovné voľno s náhradou mzdy podľa §141 ods.2 Zakonníka práce
 151. Odvody u starobného dôchodcu
 152. čo má robiť zamestnanec, ak po roku marodky má priznaný invalidný dôchodok?
 153. súbežné pracovné pomery
 154. nevyčerpaná stará dovolenka
 155. Zdaňovanie rozhodcov
 156. Opakovaná skúšobná doba
 157. Odchod do inv. dôchodku a odchodné
 158. Lekár nedoporučuje prácu
 159. Lehota na prihlásenie sa na Úrad práce po ukončení pracovného pomeru
 160. Tvorba smernic
 161. zamestnanec z uradu prace
 162. strážnik - pracovná zmluva
 163. Zmluva o dielo - ochrana osobných údajov
 164. 1 PN dvaja zamestnávatelia
 165. Doplatenie podpory v nezamestnanosti
 166. Sociálne poistenie
 167. nárok na stravné počas PN
 168. RD a SZČO
 169. odvody do ZP
 170. Absencia občana so ZPS a odvody
 171. Vzor dohody o vykonaní práce
 172. nevyplatenie mzdy
 173. prehľad III.Q
 174. premlčanie v zdravot. poistení
 175. Nemám nárok na dávku v nezamestnanosti...
 176. Dovolenka za odpracované roky a práca v zahraničí
 177. Kratší pracovný čas a dovolenka
 178. ako správne zaokruhliť nájomné v eurách
 179. ukoncenie pracovneho pomeru v skusobnej dobe
 180. Výpoveď 2 roky pred odchodom na dôchodok - ako si pomôcť?
 181. odmena počas PN
 182. dovolenka dlhodobá PN
 183. Dochodca a dohoda o vykonani prace
 184. podklady pri PN do sociálnej poisťovne
 185. Pracovný pomer a živnosť u jedného zamestnávateľa
 186. prihlásenie dohodára
 187. Kde začína služobná cesta ???
 188. Práca cez štátny sviatok v Nemecku
 189. opätovne dohodnutý pracovný pomer
 190. pracovna cesta - stravne
 191. Prihlásenie a odvody do SP?
 192. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 193. Preplatenie štúdia
 194. Smenový kalendár
 195. prechod práv a poviností z PP vzťahov
 196. Výpoveď daná zamestnávateľom - nevyčerpaná dovolenka
 197. Odvody - Zdravotna poistovna
 198. Preplatok RZZP - SZČO
 199. Obnovenie pozastavenej zivnosti (po MD) - odvody
 200. Doručenie potvrdenia o PN
 201. Predčasný starobný dôchodok
 202. Práca v zahraničí
 203. osobný spis zamestnanca
 204. Pôrod vo Švajčiarsku
 205. Materska, doba urcita a dobrovolne NP
 206. živnostník na dohodu
 207. Dlzka pracovneho pomeru
 208. Materská SZČO
 209. kratší pracovný čas - odvody
 210. kolko dostanem v cistom?
 211. doprovod dieťaťa a rodičovský príspevok
 212. materská 2009
 213. VšZP rok 1999
 214. RZD
 215. Dôchodok
 216. Dobrovolne nezamestnana osoba
 217. Byt dobrovolne nezamestnany
 218. Pracovny pomer a dohoda - odvody
 219. Nárok na dovolenku
 220. Bolestné pri pracovnom úraze
 221. Konto pracovnej doby
 222. Preplatenie dovolenky po skončení PP
 223. Neskoro nahlásená MD
 224. prehľad o zrazených preddavkoch
 225. Výpočet DVZ pre PN
 226. Cestovné náhrady
 227. Čiastočná náhrada mzdy
 228. Kontrola zo SP
 229. Dohoda dochodca
 230. služobný dôchodok a odvody
 231. zahlásenie doč.prac.neschopnosti do zdravotných poisťovní
 232. Skrátenie úväzku počas mesiaca
 233. PP na dobu určitú - okamžité skončenie
 234. materska
 235. Cest. náhrady do miezd
 236. Nahrada skody DBPS
 237. vymeriavací základ
 238. Výpočet VZ pri absencii
 239. od kedy mu môžem dať výpoveď ?
 240. Skonč. prac. pom. dohodou
 241. Opätovne dohodnutý pracovný pomer
 242. úprava pracovného času
 243. Daňový bonus - 3 zaujímavé prípady
 244. Ako to je s PN pri prepúšťaní
 245. Od jula zivnostnik, od oktobra zamestnanec na zivnost
 246. Delimitácia zamestnancov
 247. preplacanie cestovnych nakladov z a do prace
 248. cerpanie socialneho fondu
 249. Skúšobná doba – odstupné ?
 250. zakon o socialnom poisteni v ANJ