1. personálna smernica + pracovný poriadok (6 replies)
 2. Prekážky v práci na strane zamestnanaca počas 60% (0 replies)
 3. Nevyplatenie 33dní dovolenky (2 replies)
 4. Zahraničný zamestnanec (1 replies)
 5. nesprávne vyplatený bonus (2 replies)
 6. diéty - pracovný pomer a SZČO (1 replies)
 7. zdravotné poistenie 2004 (0 replies)
 8. vyššia materská (4 replies)
 9. Dovolenka za odpracované dni (5 replies)
 10. Predpokladaný denný vymeriavací základ pre PN (13 replies)
 11. Dovolenka??? (2 replies)
 12. Neoprávnené uplatnenie PN (6 replies)
 13. RZD zamestnanec Pre. Daň + iný zamestnávateľ zrážkova daň (8 replies)
 14. Polovičný invalidný dôchodok a PN (5 replies)
 15. RZD - príjem aj zo zahraničia... (2 replies)
 16. Pracovný pomer a vedľajší pracovný pomer na dohodu u jedného zamestnávateľa. (1 replies)
 17. Nezamestnaná. (6 replies)
 18. Tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2008 (4 replies)
 19. Prosím chcem poradit! (6 replies)
 20. odmena pri 1 odchode do starob.dôchodku (2 replies)
 21. Predlženie PP na dobu určitú (5 replies)
 22. Aký dátum mám použiť???? (1 replies)
 23. Kratší prac. čas - zaokrúhľovanie (2 replies)
 24. dvojite zdanenie (1 replies)
 25. nezaplatené odvody za 2008 (2 replies)
 26. uvaha (5 replies)
 27. Nárok na preplatenie RD. (6 replies)
 28. dohoda o zmene pracovnej zmluvy (0 replies)
 29. minimálne odvody do SP a ZP (1 replies)
 30. životné minimum pre invalidov (3 replies)
 31. prijem zo závislej činnosti z ČR (1 replies)
 32. Prenajatí zamestnanci (1 replies)
 33. zdokladovanie nároku na 25 dní dovolenky (2 replies)
 34. Doklady k RZ dane - originál alebo kópia (4 replies)
 35. vymeriavaci základ poisťovne (13 replies)
 36. podpora v nezamestnanosti po MD (4 replies)
 37. ročné zúčtovanie (1 replies)
 38. NČZD na danovníka (5 replies)
 39. Z čoho výpočet materského (5 replies)
 40. vypovedná doba a porušovanie prac.disciplíny (1 replies)
 41. nezdaniteľná časť na daňovníka (3 replies)
 42. materská 2009 (0 replies)
 43. Povinná lekárska prehliadka vo voľne (0 replies)
 44. Prenajom bytu a hradenie nájmu nájomcom (0 replies)
 45. SZČO a PN (0 replies)
 46. Zanikne narok na povodne miesto? (6 replies)
 47. Registrácia zamestnávateľa na daňovom úrade (9 replies)
 48. Nezdaniteľná časť ZD a PSD (5 replies)
 49. žiadosť o odpustenie úrokov do ZP (2 replies)
 50. cerpanie dovolenky pred mat.dovolenkov (1 replies)
 51. Náhrada dovolenky (0 replies)
 52. DNP a materská... (0 replies)
 53. NČ- na manželku-súrne (2 replies)
 54. ochrana osobnych udajov (1 replies)
 55. Ročné zúčtovanie u iného zamestnávateľa (2 replies)
 56. SZČO a PN 1 rok (0 replies)
 57. Min. hodinový zárobok (1 replies)
 58. dovolenka - pomerná časť (16 replies)
 59. formular E 101 (0 replies)
 60. Zaradenie do plat. stupna po materskej (3 replies)
 61. Okamžite skončenie v skúšobnej dobe (5 replies)
 62. Skrátenie prac. času vs. krátenie mzdy (7 replies)
 63. daňový bonus na dieťa (14 replies)
 64. Autorské práva a daňové priznanie (10 replies)
 65. výpočet odvodov SZČO (4 replies)
 66. RZD - invalidny dochodca / starobny dochodca (3 replies)
 67. minimálna mzda a stupeň náročnosti miesta (8 replies)
 68. zníženie platu v rámci zmeny pracovnej zmluvy (4 replies)
 69. poskytnutá pôžička COOP Jednote (3 replies)
 70. Zamestnankyňa, výpoveď a PN (1 replies)
 71. paragraf (28 replies)
 72. Návrat do práce po ukončení rod. dovolenky (8 replies)
 73. danovy bonus - zivnostnik (1 replies)
 74. Náhrada dovolenky (5 replies)
 75. Podávanie výkazov cez EZU (2 replies)
 76. Výpočet odstupného (1 replies)
 77. zmena platobnej triedy (5 replies)
 78. Posudkový lekár a invalidný dôchodca (0 replies)
 79. potvrdenie o príjme (5 replies)
 80. Zrážková daň (3 replies)
 81. Aká bude hrubá mzda??? (5 replies)
 82. Ako sa stať členom volebnej komisie (8 replies)
 83. RzD zamestnanec zo zahraničia (1 replies)
 84. potvrdenie na uplatnenie naroku na vratenie dani (4 replies)
 85. Materská v roku 2010 (10 replies)
 86. nárok na dovolenku (3 replies)
 87. vypoveď § 63 ods.1 pism b. (3 replies)
 88. vypoved podla par.69 - lehoty (6 replies)
 89. Nárok na dovolenku počas práceneschopnosti (1 replies)
 90. OČR a materská (10 replies)
 91. Ako je to s MD? (8 replies)
 92. Ročné zúčtovanie dane - zamestnanec (5 replies)
 93. vyplatenie odstupneho na MD (2 replies)
 94. SZČO a nový vymer. základ (5 replies)
 95. Rata sa skola do odpracovanych rokov? (1 replies)
 96. Výsluhový dôchodca (3 replies)
 97. Prerušenie živnosti, konateľská odmena a odvody (3 replies)
 98. PN a odstupné (2 replies)
 99. Dobrovolne nemocensky poistena osoba (12 replies)
 100. Operatívny leasing zrážaný % zo mzdy (2 replies)
 101. Mam vobec na nieco narok? (18 replies)
 102. Ukoncenie studia (1 replies)
 103. Odvody do SP - vysvetlenie znenia zákona (3 replies)
 104. RZD a nedopl. na RZZP (2 replies)
 105. Zmena vymeriavacieho základu DNP po 1.1.2009 (6 replies)
 106. Neplatené voľno (3 replies)
 107. Čerstvo nezamestnaná a materská - 2009 (1 replies)
 108. Daňové priznanie - veľmi súrne (7 replies)
 109. PN a odstupné (3 replies)
 110. Odmena pri nahrade prijmu (0 replies)
 111. Priemerný zárobok (3 replies)
 112. Výpočet mzdy v prípade dovolenky (2 replies)
 113. mzdy - odvody (7 replies)
 114. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (8 replies)
 115. Zabezpečenie práce (0 replies)
 116. prihlásenie pohľadávky na konkurz (5 replies)
 117. Vyplatenie dohody (0 replies)
 118. preplatenie dovolenky (1 replies)
 119. stara dovolenka (0 replies)
 120. Dovolenka za materskú (1 replies)
 121. Nástup na rodičovskou dovolenku (1 replies)
 122. POHREB (7 replies)
 123. DoVP - mzda za hodinu (2 replies)
 124. dôchodkyňa a ročné zúčtovanie (18 replies)
 125. Nezdanitelna cast ZD (8 replies)
 126. Náhrada príjmu (2 replies)
 127. Zárobok + príspevok za opatrovanie. (1 replies)
 128. Strata sposobilosti pocas PN a vypoved (1 replies)
 129. RD a pracovný pomer. (1 replies)
 130. výpovedna doba a nová práca (10 replies)
 131. Doplnkové dôchodkové sporenie (1 replies)
 132. zahranicny zamestnanec (0 replies)
 133. zle vyratany nastup na matersku dovolenku (12 replies)
 134. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (4 replies)
 135. Psychologické vyšetrenie vodičov (0 replies)
 136. použitie sociálneho fondu (58 replies)
 137. pracujem tak trochu (dost) nacierno... (14 replies)
 138. Vedľajší pracovný pomer (5 replies)
 139. RZ dávky v nezamestnanosti (3 replies)
 140. Prerušenie rodičovskej dovolenky (0 replies)
 141. ročné zúčtovanie (poberateľ rodičovského príspevku) (2 replies)
 142. vypoved zamestnanca (3 replies)
 143. Zrážky zo mzdy (1 replies)
 144. Kurz mzdového účtovníctva v TN (8 replies)
 145. Odpočítateľná položka na invalidného manžela (16 replies)
 146. RD a PN (1 replies)
 147. Dobrovoľné odvody do SP (1 replies)
 148. Rodicovsky prispevok 2 deticky (12 replies)
 149. Skončenie PP (2 replies)
 150. Premlčacia doba (1 replies)
 151. Mzdy zamestnanco 60% (0 replies)
 152. *** vypovedna lehota a zdravie *** (4 replies)
 153. platové triedy (2 replies)
 154. Alikvotna cast dovolenky (25 replies)
 155. Mzdy a stravné + účtovanie (0 replies)
 156. Na čo si dať pozor na pohovore? (14 replies)
 157. materská (5 replies)
 158. stravné zamestnancov SÚRNE (44 replies)
 159. dovolenka,sviatok (4 replies)
 160. Výpočet povinného prídelu do soc. fondu (19 replies)
 161. Materská (0 replies)
 162. PN-ka a výpoved (1 replies)
 163. Platenie dane (4 replies)
 164. výpoveď a likvidácia spoločnosti (18 replies)
 165. Pracovná cesta (2 replies)
 166. dovolenka + dodatková dovolenka (1 replies)
 167. dodatok k prac.zmluve (0 replies)
 168. znizenie mzdy (0 replies)
 169. zmena pracovnej zmluvy (6 replies)
 170. rezerva na nevyčerpanú dovolenku (0 replies)
 171. Okamžitá výpoveď a nezaplatenie všetkých odpracovaných hodín (4 replies)
 172. Predlzenie materskej (1 replies)
 173. Spoločník s.r.o. ako zodpovedný zástupca a vyplácanie odmeny (0 replies)
 174. Podpora v nezamest. - potvrdenia od bývalých zamestnávateľov (1 replies)
 175. Zdravotné poistenie (1 replies)
 176. Odchodné (22 replies)
 177. DPO - platenie poistného (1 replies)
 178. V DoPČ je 2,5000€ = 75,32Sk al. 75,00Sk? (3 replies)
 179. materská, resp. následná rodičovská dovolenka a dohoda o vykonaní práce (0 replies)
 180. Preddavok na daň zo ZČ (2 replies)
 181. Preddavok na daň zo ZČ (1 replies)
 182. Odstupné nevyplatené pri skončení pracovného pomeru (3 replies)
 183. Zdravotné poistenie (3 replies)
 184. nutena dovolenka? (4 replies)
 185. Zápočet rokov u konateľa (2 replies)
 186. Rodicovský prispevok a daň (1 replies)
 187. Priemer na dovolenku (12 replies)
 188. Zomrelý zamestnanec a mzda (8 replies)
 189. Okamžité ukončenie prac.pomeru (13 replies)
 190. priemerny zarobok-dovolenka (4 replies)
 191. Uplatnentie nezdaniteľnej časti (2 replies)
 192. náhrada za mzdy (1 replies)
 193. HPP na dobu určitú a odstupné? (2 replies)
 194. Dochodca - prechod z invalidneho na starobny dochodok a odvody (9 replies)
 195. Koľko je 45% z 2,66 eurového SL? (6 replies)
 196. Výsluhový dôchodca a nárok na dôchodok zo SP (5 replies)
 197. Dohoda o ukonč.PP z organiz.dôvodov (7 replies)
 198. registračný list pre brigádnika študenta do SP (2 replies)
 199. Nezamestnani manzelia (2 replies)
 200. nárok na dovolenku (18 replies)
 201. nevyplacanie dovolenky (3 replies)
 202. Koniec pracovného pomeru. (6 replies)
 203. Môžem vystaviť nulovú mzdu? (8 replies)
 204. Nezamestnaná po jednom mesiaci živnosti-dávka v nezamestnanosti (4 replies)
 205. Náhrada za škody spôsobené zamestnancom (4 replies)
 206. Nočna praca (3 replies)
 207. nárok na podporu v nezamestnanosti (0 replies)
 208. Ročné zúčtovanie (17 replies)
 209. neplatné okamžité skončenie PP - čo ďalej? (0 replies)
 210. Zdanenie 1% zo VC vozidla zamestnancovi (11 replies)
 211. Strýkov pohreb - nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy (6 replies)
 212. dane-zena na materskej (16 replies)
 213. Kalkulácia stravnej jednotky+účtovanie (0 replies)
 214. prevádzkovanie hracích automatov (4 replies)
 215. práca na dohodu (5 replies)
 216. daňové priznanie (2 replies)
 217. Výška materského (2 replies)
 218. zaokruhlovanie vymeriavacich zakladov (4 replies)
 219. Zaúčtovanie PN v jednoduchom účtovníctve (13 replies)
 220. Fond pracovného času (1 replies)
 221. Zaokrúhľovanie jednotlivých súm poistného na sociálne poistenie a vykazovanie poistné (8 replies)
 222. odpočítateľná položka na manželku (4 replies)
 223. nezamestnanosť - DoPČ (1 replies)
 224. platové dekréty (2 replies)
 225. rocne zuctovanie dane-doklady (3 replies)
 226. SP oznamovacia povinnosť -zmena bydliska (5 replies)
 227. Dodatky k pracovnej zmluve (2 replies)
 228. minimálna mzda a priemerná náhrada z 2008 (3 replies)
 229. ročné zúčtovanie dane a nezamestanosť (1 replies)
 230. polovicny úväzok+dohoda (4 replies)
 231. Nárok na dovolenku (6 replies)
 232. Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca (5 replies)
 233. správnosť výpočtu (6 replies)
 234. Výpoveď v SD a PN (4 replies)
 235. dohoda o vykonani prace (4 replies)
 236. Poraďte prosím (5 replies)
 237. Odstupne - rozhodujuce obdobie (7 replies)
 238. Dlhodobá PN a "Stará" dovolenka (7 replies)
 239. daňový bonus a trvalý pobyt (3 replies)
 240. Dohoda o pracovnej činnosti (137 replies)
 241. Môže predošlý zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane z príjmov? (7 replies)
 242. Zakonnik prace - obedna prestavka (0 replies)
 243. Priemer.mzda a prestoje (1 replies)
 244. náhrada mzdy 60% v chránenej dielni (0 replies)
 245. OČR (0 replies)
 246. zápočtový list (6 replies)
 247. dávka v nezamestnanosti (1 replies)
 248. Nie je ženatý, má nárok na bonus? (9 replies)
 249. zmena mzdy - koniec platnosti zmluvy (3 replies)
 250. Nárok na daňový bonus (175 replies)