PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Paragraf, kratkodobá hospitalizácia a životná poistka
 2. Ako postupovať pri nehode v zahraničí
 3. Prémie a odvody
 4. Odvod poistného
 5. Ako ukončiť PP po 3 rokoch neplatenia mzdy
 6. prekážky z dôvodov všeobecného záujmu
 7. Odchod zamestnanca
 8. Nárok na 5 týždňov dovolenky
 9. Odvod poistného
 10. zdravotné poistenie - odvody
 11. Paragraf 142 ZP
 12. kontrola zo ZP, r. 2002
 13. vypoved a nasledna PN
 14. vymeriavaci zaklad
 15. oznámenie o skončení PP v skúšobnej dobe
 16. Náhrada príjmu pri PN
 17. zdravotné poistenie SZČO r. 2001 a 2002
 18. Davky v nezamestnanosti
 19. Dodatok k dohode o pracovnej činnosti
 20. Výpočet materskej
 21. vypoved
 22. tehotná zamestnankyňa - zvýšenie materského
 23. Tabuľka odvodov od 1.1.2009
 24. Výpoveď daná zamestnávateľom
 25. Potvrdenie o príjme
 26. materska dovolenka - zanik zamestnavatela
 27. Patri mi odstupne?
 28. Celodenné ošetrenie na priepustke
 29. pracovná zmluva konateľa
 30. nárok na dovolenku
 31. okamžité skončenie prac.pomeru
 32. minim. mzda a daň zo záv. činnosti
 33. Doplatok mzdy počas PN
 34. Sadzby stravného v slovenských korunách pri pracovných cestách - Opatrenie 180/2008
 35. rzzp
 36. chránené dielne
 37. Aký typ Pracovnej zmluvy
 38. konatel - narok na PN, invalidny dochodok - odvody
 39. vypoved
 40. diskriminácia
 41. Profesionálny športovec v zahraničí
 42. SZČO - zamestnanec - materská
 43. Volno pri stahovani
 44. Zamestnanci pracujú pre inú firmu
 45. Povinnosti zamestnávateľa pri skončení PP
 46. Pracovné voľno s náhradou mzdy podľa §141 ods.2 Zakonníka práce
 47. Odvody u starobného dôchodcu
 48. čo má robiť zamestnanec, ak po roku marodky má priznaný invalidný dôchodok?
 49. súbežné pracovné pomery
 50. nevyčerpaná stará dovolenka
 51. Zdaňovanie rozhodcov
 52. Opakovaná skúšobná doba
 53. Odchod do inv. dôchodku a odchodné
 54. Lekár nedoporučuje prácu
 55. Lehota na prihlásenie sa na Úrad práce po ukončení pracovného pomeru
 56. Tvorba smernic
 57. zamestnanec z uradu prace
 58. strážnik - pracovná zmluva
 59. Zmluva o dielo - ochrana osobných údajov
 60. 1 PN dvaja zamestnávatelia
 61. Doplatenie podpory v nezamestnanosti
 62. Sociálne poistenie
 63. nárok na stravné počas PN
 64. RD a SZČO
 65. odvody do ZP
 66. Absencia občana so ZPS a odvody
 67. Vzor dohody o vykonaní práce
 68. nevyplatenie mzdy
 69. prehľad III.Q
 70. premlčanie v zdravot. poistení
 71. Nemám nárok na dávku v nezamestnanosti...
 72. Dovolenka za odpracované roky a práca v zahraničí
 73. Kratší pracovný čas a dovolenka
 74. ako správne zaokruhliť nájomné v eurách
 75. ukoncenie pracovneho pomeru v skusobnej dobe
 76. Výpoveď 2 roky pred odchodom na dôchodok - ako si pomôcť?
 77. odmena počas PN
 78. dovolenka dlhodobá PN
 79. Dochodca a dohoda o vykonani prace
 80. podklady pri PN do sociálnej poisťovne
 81. Pracovný pomer a živnosť u jedného zamestnávateľa
 82. prihlásenie dohodára
 83. Kde začína služobná cesta ???
 84. Práca cez štátny sviatok v Nemecku
 85. opätovne dohodnutý pracovný pomer
 86. pracovna cesta - stravne
 87. Prihlásenie a odvody do SP?
 88. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 89. Preplatenie štúdia
 90. Smenový kalendár
 91. prechod práv a poviností z PP vzťahov
 92. Výpoveď daná zamestnávateľom - nevyčerpaná dovolenka
 93. Odvody - Zdravotna poistovna
 94. Preplatok RZZP - SZČO
 95. Obnovenie pozastavenej zivnosti (po MD) - odvody
 96. Doručenie potvrdenia o PN
 97. Predčasný starobný dôchodok
 98. Práca v zahraničí
 99. osobný spis zamestnanca
 100. Pôrod vo Švajčiarsku
 101. Materska, doba urcita a dobrovolne NP
 102. živnostník na dohodu
 103. Dlzka pracovneho pomeru
 104. Materská SZČO
 105. kratší pracovný čas - odvody
 106. kolko dostanem v cistom?
 107. doprovod dieťaťa a rodičovský príspevok
 108. materská 2009
 109. VšZP rok 1999
 110. RZD
 111. Dôchodok
 112. Dobrovolne nezamestnana osoba
 113. Byt dobrovolne nezamestnany
 114. Pracovny pomer a dohoda - odvody
 115. Nárok na dovolenku
 116. Bolestné pri pracovnom úraze
 117. Konto pracovnej doby
 118. Preplatenie dovolenky po skončení PP
 119. Neskoro nahlásená MD
 120. prehľad o zrazených preddavkoch
 121. Výpočet DVZ pre PN
 122. Cestovné náhrady
 123. Čiastočná náhrada mzdy
 124. Kontrola zo SP
 125. Dohoda dochodca
 126. služobný dôchodok a odvody
 127. zahlásenie doč.prac.neschopnosti do zdravotných poisťovní
 128. Skrátenie úväzku počas mesiaca
 129. PP na dobu určitú - okamžité skončenie
 130. materska
 131. Cest. náhrady do miezd
 132. Nahrada skody DBPS
 133. vymeriavací základ
 134. Výpočet VZ pri absencii
 135. od kedy mu môžem dať výpoveď ?
 136. Skonč. prac. pom. dohodou
 137. Opätovne dohodnutý pracovný pomer
 138. úprava pracovného času
 139. Daňový bonus - 3 zaujímavé prípady
 140. Ako to je s PN pri prepúšťaní
 141. Od jula zivnostnik, od oktobra zamestnanec na zivnost
 142. Delimitácia zamestnancov
 143. preplacanie cestovnych nakladov z a do prace
 144. cerpanie socialneho fondu
 145. Skúšobná doba – odstupné ?
 146. zakon o socialnom poisteni v ANJ
 147. Kárne opatrenie
 148. strojopis
 149. VZ pre odvody ak bola PN - aby bolo jasno
 150. Mzdovy list po ukonceni PP
 151. študent a výška odmeny na dohodu
 152. Aký VZ pri PN počas skúšobnej doby
 153. Ukoncenie pracovneho pomeru po MD
 154. II. pilier
 155. príspevok na ošatné
 156. exekučná zrážka
 157. svadba zamestnanca
 158. Pôžička - súhlas manžela?
 159. nariadenie odchodu do dôchodku
 160. Prečerpaná dovolenka
 161. Stravne a DoBPŠ
 162. dodatočné poskytnutie stravných poukážok
 163. ELDZ
 164. Registrovat sa na UPSVaR alebo nie?
 165. Daňový bonus
 166. DoPC pre externeho uctovnika
 167. Termín výplaty mzdy
 168. výpoveď daná zamestnancom
 169. prispevok na pohreb zamestnanca
 170. Potvrdenie
 171. Svojvolne ukončenie pracovného pomeru
 172. Študent s príjmami zo zmlúv o vystúpeniach a rzzp
 173. Daňový bonus
 174. Výpoveď cez internet
 175. doktorand a zamestnanie
 176. Hmotná zodpovednosť za pokladňu
 177. Nemocenské dôchodca
 178. zapocet praxe - dohoda o pr. cin.
 179. Jednoročná podporná doba - náhrada príjmu
 180. ELDZ za roky 1993 - 1995
 181. Invalidny dochodca a opatrovne
 182. Poskytnutie stravného / stravných lístkov
 183. Vyhlásenie konkurzu na miesto pred ukončením zmluvy na dobu určitú
 184. Garančný fond a urazove poistenie
 185. dávka v nezamestnanosti - 50%
 186. prispevok na obedy
 187. Výpoveď zo strany zamestnca a podmienky
 188. Potrebujem byt na "nule" - mzdy zaciatocnik
 189. Doba premlčania
 190. PP na kratsi pracovny cas
 191. Zmena na materskej
 192. prihlaska zamestnanca
 193. Sociálny fond pri prechode z f.o. na s.r.o.
 194. prac. cesta počas MD
 195. čistá hodinová mzda
 196. Zrušenie zamestnávateľa
 197. Daňový bonus
 198. Samoplatiteľ a zdravotné poistenie
 199. RZZP prerušená živnosť, práca v Írsku
 200. Odmena a dovolenkový priemer
 201. Zrážky zo mzdy + exekúcia
 202. mzda v Eurách
 203. Dohoda o ukončení pracovného pomeru počas práceneschopnosti
 204. Opäť prehľad
 205. preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 206. súhlas zamestnávateľa k inej zarobkovej činnosti
 207. Člen predstavenstva a odvody
 208. Dohoda
 209. dosiahnutie maximalnej materskej
 210. Rozšírenie hromadného prepúšťania
 211. Invalidita nad 70%
 212. Krátenie dovolenky
 213. stiahnutie vypovede este pred zacatim vypov.doby
 214. predčasný alebo starobný dôchodok
 215. Podnikanie a materská
 216. vystavená PN a jej zmena na dovolenku
 217. Materské
 218. nevyplatená mzda
 219. študijné voľno
 220. dovolenka
 221. Odmena člena štatutárneho orgánu slovenskej firmy - občana ČR
 222. nárok na dovolenku ak zamestnanec pracuje iba jednu hodinu týždenne
 223. Kvalifikčná skúška
 224. Dobrovoľné dôchodkové poistenie
 225. Zákon o ochrane os. údajov a kamerovy system
 226. odvody v roku 1999
 227. Oneskorená inventúra
 228. nadčas
 229. Náhrada mzdy
 230. uhrada skody sposobena kradezou
 231. Odstupné
 232. náhrada mzdy
 233. personálna zmena
 234. Výpoveď zamestnávateľa z dôvodu nadbytočnosti
 235. Preplatenie cestovných lístkov
 236. Dohoda o brigadnic. cinnosti - odvody, TPP, a DoVP
 237. Príjem popri poberaní rodičovského príspevku
 238. prenájom zamestnanca
 239. Zamestnanec aj brigádnik súčasne?
 240. Zaradenia hlavného kontrolóra
 241. sprostredkovateľská činnosť
 242. Nárok na odstupné
 243. podpora v nezamestnanosti
 244. Odvody.
 245. PN-ka
 246. určenie fondu pracovného času
 247. externé štúdium/neplatené volno?/
 248. výberové konanie v štát.službe
 249. PN a skončenie PP v skúšobnej dobe
 250. vyplatené preddavky a daň z príjmu zo záv.č.