PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Kárne opatrenie
 2. strojopis
 3. VZ pre odvody ak bola PN - aby bolo jasno
 4. Mzdovy list po ukonceni PP
 5. študent a výška odmeny na dohodu
 6. Aký VZ pri PN počas skúšobnej doby
 7. Ukoncenie pracovneho pomeru po MD
 8. II. pilier
 9. príspevok na ošatné
 10. exekučná zrážka
 11. svadba zamestnanca
 12. Pôžička - súhlas manžela?
 13. nariadenie odchodu do dôchodku
 14. Prečerpaná dovolenka
 15. Stravne a DoBPŠ
 16. dodatočné poskytnutie stravných poukážok
 17. ELDZ
 18. Registrovat sa na UPSVaR alebo nie?
 19. Daňový bonus
 20. DoPC pre externeho uctovnika
 21. Termín výplaty mzdy
 22. výpoveď daná zamestnancom
 23. prispevok na pohreb zamestnanca
 24. Potvrdenie
 25. Svojvolne ukončenie pracovného pomeru
 26. Študent s príjmami zo zmlúv o vystúpeniach a rzzp
 27. Daňový bonus
 28. Výpoveď cez internet
 29. doktorand a zamestnanie
 30. Hmotná zodpovednosť za pokladňu
 31. Nemocenské dôchodca
 32. zapocet praxe - dohoda o pr. cin.
 33. Jednoročná podporná doba - náhrada príjmu
 34. ELDZ za roky 1993 - 1995
 35. Invalidny dochodca a opatrovne
 36. Poskytnutie stravného / stravných lístkov
 37. Vyhlásenie konkurzu na miesto pred ukončením zmluvy na dobu určitú
 38. Garančný fond a urazove poistenie
 39. dávka v nezamestnanosti - 50%
 40. prispevok na obedy
 41. Výpoveď zo strany zamestnca a podmienky
 42. Potrebujem byt na "nule" - mzdy zaciatocnik
 43. Doba premlčania
 44. PP na kratsi pracovny cas
 45. Zmena na materskej
 46. prihlaska zamestnanca
 47. Sociálny fond pri prechode z f.o. na s.r.o.
 48. prac. cesta počas MD
 49. čistá hodinová mzda
 50. Zrušenie zamestnávateľa
 51. Daňový bonus
 52. Samoplatiteľ a zdravotné poistenie
 53. RZZP prerušená živnosť, práca v Írsku
 54. Odmena a dovolenkový priemer
 55. Zrážky zo mzdy + exekúcia
 56. mzda v Eurách
 57. Dohoda o ukončení pracovného pomeru počas práceneschopnosti
 58. Opäť prehľad
 59. preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 60. súhlas zamestnávateľa k inej zarobkovej činnosti
 61. Člen predstavenstva a odvody
 62. Dohoda
 63. dosiahnutie maximalnej materskej
 64. Rozšírenie hromadného prepúšťania
 65. Invalidita nad 70%
 66. Krátenie dovolenky
 67. stiahnutie vypovede este pred zacatim vypov.doby
 68. predčasný alebo starobný dôchodok
 69. Podnikanie a materská
 70. vystavená PN a jej zmena na dovolenku
 71. Materské
 72. nevyplatená mzda
 73. študijné voľno
 74. dovolenka
 75. Odmena člena štatutárneho orgánu slovenskej firmy - občana ČR
 76. nárok na dovolenku ak zamestnanec pracuje iba jednu hodinu týždenne
 77. Kvalifikčná skúška
 78. Dobrovoľné dôchodkové poistenie
 79. Zákon o ochrane os. údajov a kamerovy system
 80. odvody v roku 1999
 81. Oneskorená inventúra
 82. nadčas
 83. Náhrada mzdy
 84. uhrada skody sposobena kradezou
 85. Odstupné
 86. náhrada mzdy
 87. personálna zmena
 88. Výpoveď zamestnávateľa z dôvodu nadbytočnosti
 89. Preplatenie cestovných lístkov
 90. Dohoda o brigadnic. cinnosti - odvody, TPP, a DoVP
 91. Príjem popri poberaní rodičovského príspevku
 92. prenájom zamestnanca
 93. Zamestnanec aj brigádnik súčasne?
 94. Zaradenia hlavného kontrolóra
 95. sprostredkovateľská činnosť
 96. Nárok na odstupné
 97. podpora v nezamestnanosti
 98. Odvody.
 99. PN-ka
 100. určenie fondu pracovného času
 101. externé štúdium/neplatené volno?/
 102. výberové konanie v štát.službe
 103. PN a skončenie PP v skúšobnej dobe
 104. vyplatené preddavky a daň z príjmu zo záv.č.
 105. Dôchodkové poistenie
 106. vypoved v skusobnej dobe?!
 107. Výpoveď zo strany zamestnanca - dokument
 108. skončenie PP a odpočitateľná položka
 109. Dohoda a obcan inej krajiny
 110. RZZP 2005 tlačivá
 111. Odvody
 112. Praceneschopnost u SZCO
 113. Sociálna poisťovňa postupuje pohľadávky...
 114. opatovny narok na vyplacanie nemocenskeho
 115. Rodičovská dovolenka a prenájom nehnuteľnosti
 116. jubileum konateľa
 117. Nevyplatenie odstupného
 118. Porušenie pracovnej disciplíny
 119. pracovná pohotovosť
 120. Konateľ SRO bez iného PP a výška odvodov
 121. preplatenie pohonnych hmot - sluzobna cesta
 122. Preradenie na nižší post
 123. Dohodár a pitný režim
 124. Dohoda o vykonaní práce a zodpovednosť za škodu
 125. Finančný príspevok (náhrada) za prácu v infekčnom prostredí
 126. exekúcia
 127. Skončenie rodičovskej dovolenky
 128. dileri a pracovna cesta
 129. Harmonogram striedania zmien
 130. rozviazanie PP
 131. Mzda za dov. z r. 2007 a vyššia zákl.mzda v r.2008
 132. Z rodičovskej na matersku
 133. nevyčerpaná dovolenka
 134. zamestnanec v ČR
 135. nárok na dovolenku pri 24 hod prac.pomere
 136. Nevyuctovana sluzobna cesta
 137. Zmena výšky odvodov
 138. Čerpanie sociálneho fondu na "dohodára"
 139. práceneschopnosť poberateľa starobného dôchodku
 140. Penále za neskorý prevod peňazí do SP
 141. Dohoda o vykonani prace + dochodca a student
 142. stravné lístky poskytnuté pozadu
 143. OČR - 2 prac. pomery
 144. Zamestnanecká rada
 145. odpracovane roky
 146. Skončenie PP na dobu určitú - PNS
 147. Obal na jedlo
 148. szčo a zamestnanec
 149. vojak a prenájom
 150. PN - rozhodujuce obdobie podla SP je 26 tyzdnov pred nastupom na PN?
 151. OCR tlacivo
 152. zamestnanec so ZPS
 153. hmotná zodpovednosť - platná?
 154. vypoved
 155. Nastup na matersku - odhlaska z dobrovolneho poistenia?
 156. Skončenie PP v skúšobnej dobe
 157. stravné lístky
 158. Zníženie úväzku zástupcovi zamestnancov
 159. daňový bonus v mesiaci
 160. Pracovny pomer na kratší pracovný čas
 161. Zamestnavatel ma nechce pustit
 162. odchod do predčasného dôchodku
 163. Výpoveď
 164. Pracovný pomer na dobu určitú
 165. Dohoda o ukončení zamestnania počas RD a veci s tým súvisiace
 166. Výpočet dovolenky
 167. dohoda o vykonaní práce - odvody
 168. lekar mimo miesta vykonu prace
 169. Absencie - čo so zamestnancom?
 170. Okamzite skoncenie prac. pomeru zo zdravotnych dovodov
 171. odvody do SP
 172. Dohoda o brig. práci študenta
 173. zúčtovacie hodiny vo sviatok
 174. Náhrada mzdy za sviatok
 175. náhrada príjmu pri PN
 176. pracovny pomer na dobu urcitu a tehotenstvo
 177. literatura
 178. Príplatky
 179. Skrátený pracovný čas a nadčasy
 180. konateľ = zamestnanec ... odvody z odmeny
 181. denny vymeriavaci zaklad - konkretny priklad
 182. Omylom zaslana vyplata pocas dlhodobej PN!
 183. Zakaz konkurencie v dohode?
 184. Zmena dohody o vykonaní práce
 185. Jednoosobová sro, konateľ, DoVČ
 186. Výpočet mzdy a odvodov
 187. Neplatené voľno - odvody zamestnávateľa
 188. Penále zo sociálnej poisťovne - akože dobré...
 189. živnosť a materska alebo RP?
 190. Dohoda o vykonaní práce a práceneschopnosť
 191. Ukončenie doktorandského štúdia
 192. nárok na dovolenku
 193. zmena pracovnej zmluvy
 194. kratší pracovný čas - rozvrh zmien
 195. Narok na rodicovsky prispevok
 196. Nástup na materskú - výpovedná lehota
 197. výber DSS a poplatky
 198. Prečerpaná dovolenka a odvod do SP
 199. hlásenie sa z-ca na ÚPSVaR
 200. Prémie za zníženie pohľadávok
 201. práca popri materskej
 202. DB
 203. hradenie cestovných nákladov
 204. protokol o odovzdani a prevzati agendy
 205. PN začiatok pred nástupom do práce
 206. Nezdanitelne minimum
 207. dovolenka a nadcasy
 208. PN
 209. Chybný § na výpovedi
 210. Dva pracovné pomery súčasne - odvody
 211. odmena konateľa a daňový bonus
 212. Odstupné - ponuka nového miesta
 213. Preukázanie odovzdania vyúčtovania pracovnej cesty
 214. Pracovná cesta
 215. narok na dovolenku
 216. dohoda so zamestnancami upravujúca povinnosti pri pouzivani motorovych vozidiel
 217. Nadčas a služobná cesta
 218. Prerušenie dovolenky, resp. ukončenie
 219. prestávka v práci
 220. Nástup zamestnanca
 221. prekažky v praci - darca krvi
 222. Dovolenka
 223. Dovolenka
 224. Daňový bonus- dieťa študujúce v Maďarsku
 225. ošetrovné a dobrovoľné poistenie
 226. Materská dovolenka
 227. Prečerpanie dovolenky?
 228. Dohoda o vykonani prace - maximalna mzda
 229. Ponuka prace - organizacne zmeny
 230. vzor vypovede danej zamestnavatelom
 231. Konateľ a SZČO
 232. porovnanie SR a CR
 233. DoVP
 234. Nedoplatok na RZZP z roku 2006
 235. Kratší pracovný čas
 236. Dohody
 237. Ukončenie živnosti a zamestnankyňa na materskej
 238. daňový bonus pri externom štúdiu
 239. Výpoved v skúšobnej dobe
 240. odvody z dohod
 241. Odhláška zo sociálnej poisťovne
 242. nárok na daňový bonus
 243. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas a nárok na stravné lístky
 244. Odstupné
 245. Živnosť a materská dovolenka
 246. minimalne odvody?
 247. Zapocet rokov do zapoctoveho listu
 248. Práca v nedeľu v zahraničí
 249. Dohoda o brigádníckej práci študenta
 250. TZP Dôchodca a odvod do ZP