PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Preradenie na nižší post
 2. Dohodár a pitný režim
 3. Dohoda o vykonaní práce a zodpovednosť za škodu
 4. Finančný príspevok (náhrada) za prácu v infekčnom prostredí
 5. exekúcia
 6. Skončenie rodičovskej dovolenky
 7. dileri a pracovna cesta
 8. Harmonogram striedania zmien
 9. rozviazanie PP
 10. Mzda za dov. z r. 2007 a vyššia zákl.mzda v r.2008
 11. Z rodičovskej na matersku
 12. nevyčerpaná dovolenka
 13. zamestnanec v ČR
 14. nárok na dovolenku pri 24 hod prac.pomere
 15. Nevyuctovana sluzobna cesta
 16. Zmena výšky odvodov
 17. Čerpanie sociálneho fondu na "dohodára"
 18. práceneschopnosť poberateľa starobného dôchodku
 19. Penále za neskorý prevod peňazí do SP
 20. Dohoda o vykonani prace + dochodca a student
 21. stravné lístky poskytnuté pozadu
 22. OČR - 2 prac. pomery
 23. Zamestnanecká rada
 24. odpracovane roky
 25. Skončenie PP na dobu určitú - PNS
 26. Obal na jedlo
 27. szčo a zamestnanec
 28. vojak a prenájom
 29. PN - rozhodujuce obdobie podla SP je 26 tyzdnov pred nastupom na PN?
 30. OCR tlacivo
 31. zamestnanec so ZPS
 32. hmotná zodpovednosť - platná?
 33. vypoved
 34. Nastup na matersku - odhlaska z dobrovolneho poistenia?
 35. Skončenie PP v skúšobnej dobe
 36. stravné lístky
 37. Zníženie úväzku zástupcovi zamestnancov
 38. daňový bonus v mesiaci
 39. Pracovny pomer na kratší pracovný čas
 40. Zamestnavatel ma nechce pustit
 41. odchod do predčasného dôchodku
 42. Výpoveď
 43. Pracovný pomer na dobu určitú
 44. Dohoda o ukončení zamestnania počas RD a veci s tým súvisiace
 45. Výpočet dovolenky
 46. dohoda o vykonaní práce - odvody
 47. lekar mimo miesta vykonu prace
 48. Absencie - čo so zamestnancom?
 49. Okamzite skoncenie prac. pomeru zo zdravotnych dovodov
 50. odvody do SP
 51. Dohoda o brig. práci študenta
 52. zúčtovacie hodiny vo sviatok
 53. Náhrada mzdy za sviatok
 54. náhrada príjmu pri PN
 55. pracovny pomer na dobu urcitu a tehotenstvo
 56. literatura
 57. Príplatky
 58. Skrátený pracovný čas a nadčasy
 59. konateľ = zamestnanec ... odvody z odmeny
 60. denny vymeriavaci zaklad - konkretny priklad
 61. Omylom zaslana vyplata pocas dlhodobej PN!
 62. Zakaz konkurencie v dohode?
 63. Zmena dohody o vykonaní práce
 64. Jednoosobová sro, konateľ, DoVČ
 65. Výpočet mzdy a odvodov
 66. Neplatené voľno - odvody zamestnávateľa
 67. Penále zo sociálnej poisťovne - akože dobré...
 68. živnosť a materska alebo RP?
 69. Dohoda o vykonaní práce a práceneschopnosť
 70. Ukončenie doktorandského štúdia
 71. nárok na dovolenku
 72. zmena pracovnej zmluvy
 73. kratší pracovný čas - rozvrh zmien
 74. Narok na rodicovsky prispevok
 75. Nástup na materskú - výpovedná lehota
 76. výber DSS a poplatky
 77. Prečerpaná dovolenka a odvod do SP
 78. hlásenie sa z-ca na ÚPSVaR
 79. Prémie za zníženie pohľadávok
 80. práca popri materskej
 81. DB
 82. hradenie cestovných nákladov
 83. protokol o odovzdani a prevzati agendy
 84. PN začiatok pred nástupom do práce
 85. Nezdanitelne minimum
 86. dovolenka a nadcasy
 87. PN
 88. Chybný § na výpovedi
 89. Dva pracovné pomery súčasne - odvody
 90. odmena konateľa a daňový bonus
 91. Odstupné - ponuka nového miesta
 92. Preukázanie odovzdania vyúčtovania pracovnej cesty
 93. Pracovná cesta
 94. narok na dovolenku
 95. dohoda so zamestnancami upravujúca povinnosti pri pouzivani motorovych vozidiel
 96. Nadčas a služobná cesta
 97. Prerušenie dovolenky, resp. ukončenie
 98. prestávka v práci
 99. Nástup zamestnanca
 100. prekažky v praci - darca krvi
 101. Dovolenka
 102. Dovolenka
 103. Daňový bonus- dieťa študujúce v Maďarsku
 104. ošetrovné a dobrovoľné poistenie
 105. Materská dovolenka
 106. Prečerpanie dovolenky?
 107. Dohoda o vykonani prace - maximalna mzda
 108. Ponuka prace - organizacne zmeny
 109. vzor vypovede danej zamestnavatelom
 110. Konateľ a SZČO
 111. porovnanie SR a CR
 112. DoVP
 113. Nedoplatok na RZZP z roku 2006
 114. Kratší pracovný čas
 115. Dohody
 116. Ukončenie živnosti a zamestnankyňa na materskej
 117. daňový bonus pri externom štúdiu
 118. Výpoved v skúšobnej dobe
 119. odvody z dohod
 120. Odhláška zo sociálnej poisťovne
 121. nárok na daňový bonus
 122. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas a nárok na stravné lístky
 123. Odstupné
 124. Živnosť a materská dovolenka
 125. minimalne odvody?
 126. Zapocet rokov do zapoctoveho listu
 127. Práca v nedeľu v zahraničí
 128. Dohoda o brigádníckej práci študenta
 129. TZP Dôchodca a odvod do ZP
 130. Civilkár z Nemecka - stravné a byt
 131. Kratenie dovolenky - dlhodoba PN a skoncenie pracovneho pomeru
 132. alkohol, pracovný úraz, odstupné
 133. Plus práca a nič navyše?
 134. naviac vyplatený daňový bonus
 135. Registračný list FO
 136. Zákon o štátnej službe
 137. Skončenie pracovného pomeru , odstupné
 138. Výpočet dovolenky
 139. štúdium v zahraničí a daňový bonus
 140. doklady k ukončeniu materskej
 141. vyuctovanie zahranicnej PC
 142. predčasný starobný dôchodok
 143. Dohoda o brigádnickej práci študenta
 144. pôžička zamestnancovi - vzor
 145. Odchodné aj odstupné?
 146. Zmena prac. úväzku, zmena nároku dovolenky
 147. Cestovné náhrady
 148. Výpovedná doba
 149. odchod dôchodcu z TPP a odstupné
 150. ročné zúčtovanie ZP za firmu?
 151. výpoveď
 152. Opätovný nástup na rodičovskú dovolenku
 153. zdravotné poistenie
 154. Preplatenie starej dovolenky
 155. vyzva na zaplatenie poistneho ZP
 156. nemecká výplatná páska
 157. Narok na dovolenku - PN cely rok
 158. Preukázateľné výdavky zamestnanca
 159. kurz na mzdové...
 160. Výpoveď - odstupné
 161. Zúčtovanie do Zdravotnej poisťovne
 162. Nedoručený zápočtový list
 163. Odvody pri práci na dohodu
 164. Odchod do dôchodku
 165. odpracované hodiny
 166. PN pri súbehu platenia odvodov
 167. Praca pre zahranicnu firmu
 168. Absolventska prax
 169. Dlhodobé neplatené voľno
 170. Výpočet MD - z ktorého obdobia?
 171. Nelegálna práca ?
 172. Ukončenie PN
 173. denný vymeriavací základ
 174. Dohoda o zrážkach
 175. výpočet exekúcie
 176. skoncenie pp pre absenciu
 177. Podporná doba, prerušenie poistenia
 178. Ročné zúčtovanie ZP bývalého zamestnanca
 179. kto platí náhradu príjmu pri DPN
 180. rada o zalohach
 181. 2 pracovné vzťahy
 182. zamestnanie na zmluvu
 183. Prečerpaná dovolenka - vrátenie, odvody
 184. poistenec Europskej ZP
 185. Je mozne odstupne po vypovedi podla §63, 1, b)?
 186. Nahrada mzdy za dovolenku po zvyseni mesacnej mzdy
 187. daňový bonus
 188. Odchodné
 189. darčeková poukážka
 190. preradenie
 191. Tlmočník a prekladateľ - môže byť zamestnávateľ?
 192. Vraj ak zamestnanec dochadza 80km a viac, dostane jednorazovo 20.000?
 193. rodinné prídavky
 194. OČR a prvý mesiac v práci
 195. daňový bonus
 196. Pracovny uraz
 197. odvody do socialnej poistovne - ake plus pre mna
 198. VŠ - autorská zmluva - odvody
 199. skúšobná doba, PN a tehotenstvo
 200. Výpoveď §67, zmena pracovneho miesta §55 a následná okamžitá výpoved §69
 201. odstupné pri ukončení prac. pomeru
 202. odmena živnostníkovi
 203. Moze SZCO zamestnat brata?
 204. Invalid a ukončenie PP
 205. Zadržanie mzdy
 206. Pracovná cesta do Španielska
 207. výpovedná lehota a PN
 208. Kratší prac. čas - zmena zmluvy
 209. Dohoda o rozviazaní PP a PN-ka
 210. ekvivalencia štúdia v ČR na bonus
 211. Správny výpočet dovolenkového priemeru
 212. výpoveď
 213. Zákon č. 650 z r. 2004
 214. Stáž učiteľa v zahraničí
 215. Odvody zamestnanca - dôchodcu v roku 2004
 216. Evidencny list dochodkoveho zabezpecenia
 217. Aku formu uvazku zvolit ?
 218. skončenie pracovného pomeru
 219. zrážky z odmien
 220. Manžel ide na materskú alebo na rodičovskú?
 221. aky uvazok?
 222. nefinančné benefity
 223. Študent VŠ a zdravotné poistenie
 224. Praceneschopnost a socialka
 225. Cerpanie buducorocnej dovolenky
 226. Čerpanie sociálneho fondu a zamestnanci na leasing
 227. DBPŠ
 228. Daň. bonus na rodič. dovolenke
 229. Doktorand a PP
 230. živnosť, materská a skončenie prac. pomeru
 231. preradenie po pn
 232. brigáda a úrad práce
 233. Konateľ 1/8 úväzok
 234. Ukoncenie rodicovskej dovolenky a vypoved
 235. PN po odpracovanych 4 dnoch - ako vypocitat vymeriavaci zaklad
 236. Opätovný nástup na rodičovskú dovolenku
 237. dovolenkovy priemer
 238. Výpočet mzdy a PN
 239. DNP + doprovod v nemocnici + ošetrovné
 240. skončenie prac. pomeru - organiz. dovody
 241. nárok na dovolenku pri 12-tkach
 242. rodičovský príspevok a odstupné
 243. skolenie - diety
 244. platové zaradenie učiteľa
 245. priemerný zárobok
 246. Stravné lístky
 247. Premlčacia doba - dovolenka
 248. Kúpeľný pobyt a sociálny fond
 249. odchod zamestnanca do dôchodku bez prerušenia pracovného pomeru
 250. Skolenie do CR