PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. materská - ako mi vlastne bude počítaná?
 2. Platenie zdr. poistky
 3. Rodicovsky prispevok
 4. Živnostníci vo firme
 5. nezdaniteľná časť na daňovníka
 6. ako postupovať pri vstupe do II. piliera
 7. Zárobok popri materskej
 8. Rodicovska dovolenka a PN
 9. Sprevádzanie nadrozmernej jazdnej súpravy ako výkon práce
 10. Dohoda o prac. činn. a exekučný príkaz
 11. Lehoty pri okamžitom skončení PP
 12. Nemocenska davka, vznik zivnosti a zdravotne poistenie
 13. Stravné lístky aj počas PN alebo dovolenky?
 14. Potvrdenie zamestnávateľa na podporu
 15. Odchod do dôchodku
 16. Práca v zahraničí
 17. Nenastúpenie do pracovného pomeru
 18. zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím - prepočet
 19. dôchodok a eldp
 20. Nárok na dovolenku
 21. Študent a dohoda
 22. ukoncenie RD, nastup na PN a RD po 6mes od zac. PN
 23. vypoved dana zamestnavatelom
 24. nelegalne nezamestnanie
 25. Zahranicna cesta (skolenie)
 26. Minusove hodiny a nahradne volno
 27. Nárok na dovolenku
 28. Zmluvné pokuty v pracovnej zmluve
 29. Pohľadávka zamestnávateľa voči zamestnancovi
 30. do akej platobnej triedy patrím
 31. Oznámenie zamestnávateľa do 30.9.
 32. Materská, rodičovská - priemerný EPZ
 33. Opatovne uzatvorenie PP
 34. Starobný dôchodca a daň z príjmu
 35. dočasné zamestnávanie v EÚ
 36. Predcasny starobny dochodok a odvody
 37. E 101 ako to je?
 38. Činnosť na základe autorského zákona a zamestnanec
 39. Omylom odoslaná mzda na iný účet
 40. Neodvedená daň zo mzdy
 41. Autorizovaný stavebný inžinier a prerušenie činnosti
 42. Diety pri pracovnej ceste do zahraničia
 43. SZČO a opatrovanie príbuzného
 44. odhlasky aj pocas PN?
 45. archivácia zdravotného
 46. materska 2008
 47. Sviatok - mesačná mzda
 48. doplatok do SP SZČO
 49. Dohodár
 50. Praca v zahranici a odvody
 51. Podnikanie popri zamestnaní
 52. prihlásenie na úrad práce po rodičovskej dovolenke
 53. Seminár "Materská 2008/2009"
 54. Obnova pracovnej zmluvy
 55. Kontrola z Inšpektorátu práce
 56. stravne listky
 57. dochodok vs. zamestnavatel
 58. Má nárok na 25 dní dovolenky?
 59. Nárok na odstupné
 60. Dovolenka skrátený úväzok
 61. Tehotenstvo
 62. Preplácanie nadčasov pri kancelárskych zamestnancoch
 63. odvody do soc. poisťovne a ZŤP
 64. Zánik - vznik spoločnosti a skúšobná doba
 65. Cestovné náhrady podľa zákona v Českej republike
 66. Nesúhlas so zmenou PZ
 67. Neplatné ukončenie pracovného pomeru ,,v skúšobnej dobe"
 68. Oznamenie o skonceni PP v skusobnej dobe zaslane postou
 69. Výpoveď
 70. tehulka, PN a okamzite skoncenie PP
 71. Nemam vyplatu ani stravne listky ani nic!
 72. Odvody samoplatiteľa do ZP
 73. Dôležité osobné prekážky v práci -? dní po sebe?
 74. Pracovná cesta - nehoda
 75. zrážka zo mzdy - prečerpaná dovolenka
 76. Dovolenka cez víkend
 77. vypočet poistného pri dovolenke a PN
 78. poskytnutie/neposkytnutie studijneho volna
 79. co je výhodnejšie
 80. preplatenie dovolenky
 81. Odstupne - odvody
 82. Preplatenie dovolenky
 83. Preplatenie návštevy u lekára
 84. pracovné voľno počas výpovednej lehoty
 85. prax počas štúdia
 86. Výpoveď
 87. výpočet materskej
 88. Zápočet
 89. Škoda spôsobená zamestnancom
 90. Platy v štátnej správe
 91. Evidenčný list dôchodkového poistenia
 92. Neplatene volno - kratenie dovolenky, ZP?
 93. Odvody po skončení pracovného pomeru
 94. Výsluch na polícii a mzda
 95. Dodatok alebo zmena PZ - zmena z doby neurčitej na dobu určitú
 96. odvody na materskej
 97. Mzdové ohodnotenie
 98. Predčasný dôchodok
 99. Evidencia na urade + dohoda o vykonani prace
 100. 12x min.mzdy
 101. TPP 20 hodin tyzdenne
 102. Zamestnávateľ a neplatené voľno
 103. výpočet dovolenky
 104. Preukaz o trvaní PN
 105. Stravovanie - 1/2 úväzok
 106. samozamestnanie SZČO
 107. Exekucia a pns
 108. Dohoda o pracovnej činnosti - vyhlásenie ku zdaneniu príjmov
 109. ukončenie pracovného pomeru - doklady
 110. ukončenie pracovného pomeru a spoločenstva
 111. Uzatvorenie novej dohody na prácu
 112. vyúčtovanie prac. cesty
 113. Dátum začatia plynutia výpovednej doby podľa ZP
 114. Ako vyhodit zamestnanca?
 115. Viac ako 5 zamestnancov - povinnosti zamestnávateľa
 116. Dohoda o PČ
 117. zmena prac. pomeru pri PSD
 118. externá forma štúdia - zdravotné poistenie
 119. Pestúnska starostlivosť a odvody do ZP, SP
 120. PN-ka
 121. výpoveď
 122. Diéty pri zahraničnej ceste
 123. Výpočet mzdy pri čerpanej dovolenke
 124. Pozastavenie vyplácania odstupného
 125. pružný pracovný čas
 126. Výpoveď z dôvodu absencie
 127. prekazky na strane zamestnavatela
 128. Daňový bonus
 129. Práca na doma riadneho zamestnanca
 130. Výpoveď v skúšobnej dobe
 131. ZŤP zamestnanec
 132. nárok na odstupné
 133. OČR a dohoda o vykonaní práce
 134. dodatok k pracovnej zmluve
 135. Stravné dohodár
 136. daňový bonus a mzda 100 000,-Sk
 137. Nárok na stravné
 138. Ošetrovné, doprovodné v súvislosti s nadčasmi
 139. Daň. bonus a DzP
 140. zamestnanec neprisiel do prace, co s tym?
 141. Ukončenie PP + absencia
 142. Doplatok do minimálnej mzdy
 143. Mesačný výkaz do SP
 144. jednoduchý vzor dovolenkového lístka
 145. Potvrdenie o návšteve školy
 146. Platový výmer
 147. ELDP
 148. Zárobok pri evidencii na úrade práce.
 149. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 150. vyhlásenie k dani z príjmu
 151. Stravné poukážky
 152. daňový bonus
 153. dovolenka pri pol. uväzku
 154. PN
 155. Forma zamestnania
 156. Preplatok z roč. zúčt. dane v potvrdení
 157. odhláška pri ukončení pracovného pomeru
 158. Výkazy v elektron. podobe
 159. Poistenie zahraničného občana
 160. Posudzovanie ziadosti o hypoteku
 161. výpoveď
 162. Usla mzda
 163. Firma mi nechce priznat odstupne
 164. Potvrdenie o návšteve školy
 165. Predcasny dochodok - da sa zvysit jeho vyska?
 166. Náhrada príjmu po ukončení podpornej doby
 167. pracovné voľno neplatené
 168. Náhrada príjmu po ukončení podpornej doby
 169. stravenky - z akej výšky SK 55% ?
 170. Oznámenie o zmene na SP
 171. Potvrdenie pre zahraničného občana
 172. Zápočtový list
 173. Kratší pracovný čas
 174. Zamestnávanie pracovníkov - povinnosti zamestnávateľa
 175. Rodičovský príspevok + dohoda o prac.činnosti
 176. zmena poistovne
 177. prerušenie štúdia na vysokej škole
 178. RZZP a zmluva o dielo
 179. Výpočet mzdy - zúčtovanie nedoplatku z RZZP
 180. Stravné lístky
 181. Výberové konanie na štátnozamestnanecké miesto
 182. ZPS a skončenie pracovného pomeru
 183. Ako s materským v r. 2009?
 184. davka v nezamestnanosti
 185. vypovedna lehota
 186. RZZP - termíny v septembri 2008
 187. Vyhlásenie na zdanenie prijmov
 188. výkon práce v ČR
 189. obdobie pre vypocet nemocenskej davky
 190. výpoveď
 191. Práca nadčas
 192. Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
 193. absencia
 194. diéty pre soc. účely
 195. Platobný rozkaz - nevyplatená mzda
 196. ako zistiť kde pracuje dotyčná osoba?
 197. predlžovanie prac.zmluvy
 198. Zahraniční zamestnanci a zamestnávatelia
 199. krátenie mzdy
 200. Práceneschopnosť a pracovný pomer na dobu určitú
 201. stornovanie elektronických výkazov pre SP
 202. Chybne vypísaný doklad = neplatný doklad ?
 203. dovolenka - výpočet náhrady mzdy
 204. krátenie dovolenky počas MD,RD
 205. Nárok na otcovskú dovolenku
 206. praca na dohodu s mzdou vyssou ako 3200 sk
 207. odvody do fondov - výsluhový dôchodok
 208. Vyplatenie Zmluvy o vytvoreni diela
 209. výpoveď dohodou - vzor
 210. ako sa pocita odstupne?
 211. Ako prinútiť zamestnávateľa vyhotoviť dohodu o VP?
 212. Potvrdenie o zamestnaní
 213. RLFO
 214. Pracovný pomer alebo živnosť?
 215. Čerpanie sociálneho fondu
 216. Poskytnutá pôžička zamestnancovi zamestnávateľom
 217. Zamestnanec s ZTP
 218. RZZP - oznamenie zamestnavatelovi
 219. Čo všetko sa rozumie pod pojmom náhrada mzdy?
 220. Výpočet nároku na dovolenku
 221. 2.pilier - prihlasenie
 222. výpoveď par. 67
 223. Nárok na platené voľno otca pri narodení dieťaťa
 224. Minimálny vymeriavací základ
 225. RZZP za zenu na materskej
 226. Pokuta strhnuta zamestnancovi
 227. Krátenie dovolenky
 228. Hlavny kontrolor obce
 229. Zamestnávanie Ukrajincov
 230. PN
 231. Nárok na RP + materské?
 232. platené voľno
 233. Výpoveď podľa §63 pís.b
 234. Vyska dochodku v zavislosti od prac. pomeru
 235. vlastné MV zamestnanca pri zahraničnej pracovnej ceste
 236. Odstupné po PN
 237. Výpoveď zamestnávateľa kvôli zrušeniu prevádzky
 238. materska - 26 tyzdnov
 239. Práca na pracovnú činnosť
 240. Pohyblivý pracovný čas
 241. Tehotná zamestnankyňa
 242. neplatené voľno a odvody
 243. nariadenie prac. zmeny
 244. Pracovný čas
 245. Ukončenie TPP a následná dohoda o PČ
 246. Odmieta vyplatiť mzdu
 247. Tehotná v skúšobnej lehote
 248. Dovolenka učiteĺa pri dvoch PP
 249. Zrážka prečerpanej D a odvody
 250. Odvody do SP