PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. prekazky na strane zamestnavatela
 2. Daňový bonus
 3. Práca na doma riadneho zamestnanca
 4. Výpoveď v skúšobnej dobe
 5. ZŤP zamestnanec
 6. nárok na odstupné
 7. OČR a dohoda o vykonaní práce
 8. dodatok k pracovnej zmluve
 9. Stravné dohodár
 10. daňový bonus a mzda 100 000,-Sk
 11. Nárok na stravné
 12. Ošetrovné, doprovodné v súvislosti s nadčasmi
 13. Daň. bonus a DzP
 14. zamestnanec neprisiel do prace, co s tym?
 15. Ukončenie PP + absencia
 16. Doplatok do minimálnej mzdy
 17. Mesačný výkaz do SP
 18. jednoduchý vzor dovolenkového lístka
 19. Potvrdenie o návšteve školy
 20. Platový výmer
 21. ELDP
 22. Zárobok pri evidencii na úrade práce.
 23. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 24. vyhlásenie k dani z príjmu
 25. Stravné poukážky
 26. daňový bonus
 27. dovolenka pri pol. uväzku
 28. PN
 29. Forma zamestnania
 30. Preplatok z roč. zúčt. dane v potvrdení
 31. odhláška pri ukončení pracovného pomeru
 32. Výkazy v elektron. podobe
 33. Poistenie zahraničného občana
 34. Posudzovanie ziadosti o hypoteku
 35. výpoveď
 36. Usla mzda
 37. Firma mi nechce priznat odstupne
 38. Potvrdenie o návšteve školy
 39. Predcasny dochodok - da sa zvysit jeho vyska?
 40. Náhrada príjmu po ukončení podpornej doby
 41. pracovné voľno neplatené
 42. Náhrada príjmu po ukončení podpornej doby
 43. stravenky - z akej výšky SK 55% ?
 44. Oznámenie o zmene na SP
 45. Potvrdenie pre zahraničného občana
 46. Zápočtový list
 47. Kratší pracovný čas
 48. Zamestnávanie pracovníkov - povinnosti zamestnávateľa
 49. Rodičovský príspevok + dohoda o prac.činnosti
 50. zmena poistovne
 51. prerušenie štúdia na vysokej škole
 52. RZZP a zmluva o dielo
 53. Výpočet mzdy - zúčtovanie nedoplatku z RZZP
 54. Stravné lístky
 55. Výberové konanie na štátnozamestnanecké miesto
 56. ZPS a skončenie pracovného pomeru
 57. Ako s materským v r. 2009?
 58. davka v nezamestnanosti
 59. vypovedna lehota
 60. RZZP - termíny v septembri 2008
 61. Vyhlásenie na zdanenie prijmov
 62. výkon práce v ČR
 63. obdobie pre vypocet nemocenskej davky
 64. výpoveď
 65. Práca nadčas
 66. Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
 67. absencia
 68. diéty pre soc. účely
 69. Platobný rozkaz - nevyplatená mzda
 70. ako zistiť kde pracuje dotyčná osoba?
 71. predlžovanie prac.zmluvy
 72. Zahraniční zamestnanci a zamestnávatelia
 73. krátenie mzdy
 74. Práceneschopnosť a pracovný pomer na dobu určitú
 75. stornovanie elektronických výkazov pre SP
 76. Chybne vypísaný doklad = neplatný doklad ?
 77. dovolenka - výpočet náhrady mzdy
 78. krátenie dovolenky počas MD,RD
 79. Nárok na otcovskú dovolenku
 80. praca na dohodu s mzdou vyssou ako 3200 sk
 81. odvody do fondov - výsluhový dôchodok
 82. Vyplatenie Zmluvy o vytvoreni diela
 83. výpoveď dohodou - vzor
 84. ako sa pocita odstupne?
 85. Ako prinútiť zamestnávateľa vyhotoviť dohodu o VP?
 86. Potvrdenie o zamestnaní
 87. RLFO
 88. Pracovný pomer alebo živnosť?
 89. Čerpanie sociálneho fondu
 90. Poskytnutá pôžička zamestnancovi zamestnávateľom
 91. Zamestnanec s ZTP
 92. RZZP - oznamenie zamestnavatelovi
 93. Čo všetko sa rozumie pod pojmom náhrada mzdy?
 94. Výpočet nároku na dovolenku
 95. 2.pilier - prihlasenie
 96. výpoveď par. 67
 97. Nárok na platené voľno otca pri narodení dieťaťa
 98. Minimálny vymeriavací základ
 99. RZZP za zenu na materskej
 100. Pokuta strhnuta zamestnancovi
 101. Krátenie dovolenky
 102. Hlavny kontrolor obce
 103. Zamestnávanie Ukrajincov
 104. PN
 105. Nárok na RP + materské?
 106. platené voľno
 107. Výpoveď podľa §63 pís.b
 108. Vyska dochodku v zavislosti od prac. pomeru
 109. vlastné MV zamestnanca pri zahraničnej pracovnej ceste
 110. Odstupné po PN
 111. Výpoveď zamestnávateľa kvôli zrušeniu prevádzky
 112. materska - 26 tyzdnov
 113. Práca na pracovnú činnosť
 114. Pohyblivý pracovný čas
 115. Tehotná zamestnankyňa
 116. neplatené voľno a odvody
 117. nariadenie prac. zmeny
 118. Pracovný čas
 119. Ukončenie TPP a následná dohoda o PČ
 120. Odmieta vyplatiť mzdu
 121. Tehotná v skúšobnej lehote
 122. Dovolenka učiteĺa pri dvoch PP
 123. Zrážka prečerpanej D a odvody
 124. Odvody do SP
 125. Materska a skoncenie prac. pomeru dohodou
 126. dohoda o pracovnej činnosti
 127. Dohoda o zotrvaní v prac.pomere
 128. s.r.o a konateľ bez nároku na mzdu
 129. Zapocet odpracovanych rokov
 130. Spracovanie mzdovej agendy
 131. prechod na dvanástky
 132. Ziadost o rodicovsky prispevok
 133. Dohoda o pracovnej cinnosti - rodicovska dovolenka a zdravotne odvody
 134. Vstup do II. piliera po 1.7.2008
 135. Dovolenka
 136. Zamestnanie v OZ.
 137. stravne listky pocas vikendov a sviatkov
 138. Výpoved a dohoda - zamestnavatel nechce pustiť
 139. zákonná povinnosť §63 až 65 zákona č.5/2004
 140. predčasný starobný dôchodok
 141. Neprepácanie nadčasov, nadčasy
 142. prijem SZCO na RD a platby odvodov SP
 143. ako ďalej...
 144. SZČO a odvody
 145. sociálne dávky z Rakúska
 146. vyplata
 147. Vyplácanie rodičovského príspevku
 148. zase niečo ohľadom invalidného dôchodku
 149. danovy bonus
 150. Nové auto
 151. Prestávky
 152. nadčasy
 153. Musi byt konatel zamestnany?
 154. sociálny fond v n.o.
 155. Dôhodkové poistenie-RD a Dohoda o vykonaní práce
 156. Dôhodkové poistenie-RD a Dohoda o vykonaní práce
 157. dobrovolné nemocenské poistenie
 158. Preradenie na inu funkciu
 159. Preplatky a nedoplatky z RZZP 2007 a výkazy
 160. Inšpektorát práce - výplatné pásky
 161. Odhláška zamestnanca zo zdr. poisť. - oneskorené podanie
 162. Daň
 163. Mzda dohodára a výplatná páska
 164. okamžité ukončenie pracovného pomeru
 165. Poberateľ výsluhového dôchodku a nárok na dávku v nezamestnanosti
 166. Materská a nárok na dovolenku
 167. odstúpenie od dohody
 168. benefity pre zamestnancov
 169. ukoncenie zamestnania
 170. Rizikové stupne náročnosti
 171. dá sa ešte "zachrániť" slušné materské
 172. vypoved z dovodu porusenia pracovnej zmluvy
 173. Materské
 174. Príplatok za riadenie - ved. zamestnancovi
 175. Viac dohôd o pracovnej činnosti
 176. skolstvo - nedostatok tried - zmena pracovnej zmluvy - narok na odstupne?...
 177. Mám nárok na materskú II?
 178. Náhrada mzdy za sviatok
 179. Prihlášky do poisťovní
 180. sťahovanie zamestnanca
 181. Priplatok za noc a sviatok
 182. Mám nárok na materskú?
 183. STRAVNE LÍSTKY (gastrolístky)
 184. pracovná doba
 185. §63 ods. 1 písm. b
 186. podnikanie študentov
 187. zamestnanec na dohodu
 188. Keď zamestnanec podniká v tom istom odbore ako zamestnávateľ
 189. Správny výpočet odvodov a dane - DoVP, DoPČ
 190. danovy bonus - narok (posunute statne zaverecne skusky)
 191. Portál Sociálnej poisťovne (EZU) - ako sa prihlasiť?
 192. Pracovna zmluva na zastupovanie pocas MD
 193. Alkohol na pracovisku
 194. výpočet mzdy v Čechách
 195. zmluva futbalistu
 196. Musí invalid nad 70% nahlásiť soc.poistovni pri prehodnotení zdravotného stavu
 197. Rodicovska - odpracovane roky?
 198. Pracovna zmluva so ZTP
 199. Vzor zmluvy o príležitostnej práci
 200. Kto určuje pracovný fond? Je jedno či bude 7,5 hod alebo 8 hod ?
 201. Dohoda o VP a dobrovoľne nezamestnaný
 202. Nočné príplatky
 203. Narok na stravny listok & zahranicna pracovna cesta
 204. Vypoved cim skor
 205. Dohody o BPŠ
 206. nenastupenie do prace
 207. Dlh voči zamestnávateľovi - vysporiadanie
 208. Vypoved
 209. Ake budem mat po novom odvody?
 210. výpočet materskej
 211. zamestnavatel odmieta preplacat jednodnove osetrenia u lekara (paragraf)
 212. Rozhodnutie súdu - pri zmene adresy a následnej exekúcii
 213. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 214. Zmluvna pokuta - narok
 215. DVP študent
 216. zmluva § 43
 217. vyplata odstupneho
 218. skončenie PP dohodou a dovolenka
 219. Dôchodca v novej XML schéme
 220. výpovedná doba
 221. da sa platit zp v 2 statoch??
 222. 3 zmenná prevádzka
 223. Ukony spojene s materskou
 224. Dohoda VP a daň - zamestnanec z členskej krajiny EÚ
 225. § 69 ods. 1 pism. b) Zákonníka práce
 226. PN
 227. Neplatná výpoveď ?
 228. ako preplatit dovolenku ?
 229. Príkazná zmluva a SL
 230. Pracuje bez pracovnej zmluvy
 231. Nezamestaný a dohoda
 232. Duálne zobraz. na mesačných výkazoch ZP
 233. Ochrana osob. údajov
 234. NČZD - ukončenie uplatnenia v priebehu roka
 235. Kontroly na PN-ke + čo hrozí
 236. Zrazky zo mzdy - subeh viacerych zrazok a rozdelenie sumy nad 150% ziv. minima
 237. Dohoda o vykonaní práce
 238. PN v skúšobnej dobe
 239. Odpočítateľná položka na dôchodcu
 240. Zamestnanec a szčo - odvody SP
 241. zdravotne poistenie
 242. odvody do ZP doktoranda
 243. Dávka v nezamestnanosti
 244. zahraničný zamestnanec
 245. Príspevok zamestnávateľa na jazykový kurz
 246. Dohoda o vykonani prace vs. materska
 247. dobrovoľne nezamestnaná?
 248. dovolenka počas PN
 249. Diéty pre sociálne účely
 250. na základe čoho zamestnať