1. Nemocenské (1 replies)
 2. rozdielne mesačné mzdy (8 replies)
 3. Zamestnanci v zahraničí (2 replies)
 4. Prerušenie povinného nemocenského poistenia (10 replies)
 5. Miesto výkonu práce v medzinárodnej preprave (3 replies)
 6. Príplatok za sobotu (0 replies)
 7. Praceneschopnost (13 replies)
 8. výpovedná doba a odstupné (114 replies)
 9. poradie uspok. exek. zrážok (3 replies)
 10. Novela zákona o sociálnom poistení (16 replies)
 11. účtovanie sociálneho fondu (16 replies)
 12. daňový bonus (7 replies)
 13. pomerna cast dovolenky (7 replies)
 14. mzdy - zle podklady (0 replies)
 15. Nárok na 3mesačné odstupné (21 replies)
 16. príspevok zo sociálneho fondu (1 replies)
 17. Dohoda o pracovnej činnosti (1 replies)
 18. Narok na dovolenku (2 replies)
 19. Zivnost na Slovensku pracovny pomer v zahranici (5 replies)
 20. vymáhanie zápočtu dní od zamestnávateľa (8 replies)
 21. Daňový bonus - pri ukončení TPP zamestnanca (3 replies)
 22. Neplatené volno (5 replies)
 23. nemocensky dobrovolne poistena osoba - vyhody (1 replies)
 24. mzdy v JU (5 replies)
 25. Ako urobit prac. zmluvu (4 replies)
 26. daňový bonus (6 replies)
 27. Nezdaniteľná časť na manželku - doklad o príjmoch (2 replies)
 28. Euro balíčky (9 replies)
 29. Dovolenka (3 replies)
 30. Výpočet dávky v nezamestnanosti (14 replies)
 31. Vym. základ pre výpočet poistného (0 replies)
 32. Podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 33. Dovolenka (2 replies)
 34. nevyplatena mzda - na co mam narok? (13 replies)
 35. Zápočet rokov na ZD (10 replies)
 36. DoVP alebo DoPC + povinnosti zamestnavatela (1 replies)
 37. dôchodca - TPP (1 replies)
 38. Ako prepustiť zamestnanca (5 replies)
 39. Odpustenie penále - sociálna poistovna (4 replies)
 40. Preradenie zamestnanca do inej organizacnej zlozky (0 replies)
 41. Vymáhanie nevyplatenej mzdy a príplatkov za nadčas (1 replies)
 42. Výpoveď počas PN v skúšobnej dobe (23 replies)
 43. tlmočník – prekladateľ a jeho odvody (6 replies)
 44. prenos dovolenky (1 replies)
 45. osobné ohodnotenie - nevyplatenie (0 replies)
 46. Co je to TPP? (3 replies)
 47. vymeriavací základ materská (2 replies)
 48. DoVP - upratovacka (6 replies)
 49. Dobrovoľné dôchodkové poistenie - študent (0 replies)
 50. za koľko dní OČR (4 replies)
 51. Nerovnomerné rozvrhnutie prac. času - nepretržitá prevádzka (3 replies)
 52. Zahraničný konateľ aj spoločníci (0 replies)
 53. Materská - bezplatný seminár Košice (35 replies)
 54. vyhlasenie na uplatnenie nezdanitelnej casti zakladu dane (13 replies)
 55. zastupovanie počas rodičovskej dovolenky (19 replies)
 56. Rodičovská dovolenka a nový pracovný pomer (7 replies)
 57. E101 - platenie zdravotneho (0 replies)
 58. Zodpovedný vedúci (4 replies)
 59. Pravdepodobný priemerný zárobok pre náhrady (3 replies)
 60. Zamestnanie v ČR a odvody (2 replies)
 61. Nahlasenie zmeny do ZP - zaciatok a koniec PN (18 replies)
 62. dodatky k PZ od 1.1.2009 (1 replies)
 63. povinnosť úhrady odvodov (2 replies)
 64. skončenie pracovného pomeru - dohodou, v skusobnej dobe (2 replies)
 65. Zápočet - špecifická situácia (4 replies)
 66. Rod. príspevok a ročná odmena (10 replies)
 67. skončenie PP na dobu určitú a PN (8 replies)
 68. Dovolenka na konci roka (6 replies)
 69. výpoveď v skúšobnej dobe (3 replies)
 70. Predčasný dôchodca a ukončenie pracovného pomeru (17 replies)
 71. Prekážka v práci zo strany zamestnávateľa (42 replies)
 72. odstupne (22 replies)
 73. Nedostatok dovolenky v kalendarnom roku (2 replies)
 74. Výpoveď - platnosť / neplatnosť - prípadný spor (80 replies)
 75. Viac DVP (sucasne) u jedneho zamestnavatela (3 replies)
 76. % to úrazového poistenia (7 replies)
 77. Preplatok organizacie RZZP (1 replies)
 78. skusobna doba (5 replies)
 79. Odvody SZČO podnikajúcej popri zamestnaní (1 replies)
 80. splnomocnenie pre sociálku (6 replies)
 81. prestávka (5 replies)
 82. Vzor poverovacieho listu (1 replies)
 83. čiastočný invalid (2 replies)
 84. Výhrady k 2. dôchodkovému pilieru (3 replies)
 85. krizovanie datumu PN so zmenou (1 replies)
 86. Prevzatie zamestnancov inou firmou (21 replies)
 87. Osobný spis (3 replies)
 88. Zmluva o vykonaní práce PO so SZČO (10 replies)
 89. Oprava prihlášky do Soc.poisťovne cez EZU (2 replies)
 90. mzdový dekrét (3 replies)
 91. Doklad o práceneschopnosti (5 replies)
 92. Vymeriavací základ a PN (11 replies)
 93. čiastočný invalid (0 replies)
 94. Plat zamestnanacov vyslanych do zahr. a VZ na SP a ZP (0 replies)
 95. Návrh na zvýšenie miezd (2 replies)
 96. materska (11 replies)
 97. príplatok k príspevku na dieťa a prídavok na dieťa (1 replies)
 98. skrátenie prac. času alebo celozávodná odstávka (0 replies)
 99. Prava pri dlhodobej zahranicnej pracovnej ceste (2 replies)
 100. Hlásenie o vyúčtovaní dane (6 replies)
 101. kedy zacat mzdove uctovnictvo (5 replies)
 102. odmena spolocnikom a odvody (5 replies)
 103. Vyjadrenie zo Socialnej poistovne k ziadosti o materske (2 replies)
 104. zrážky zo mzdy (4 replies)
 105. preukaz ZŤP (6 replies)
 106. Publikácia o mzdovom účtovníctve (1 replies)
 107. RZD (1 replies)
 108. ID a ďalšia práca (5 replies)
 109. Narok na dovolenku (2 replies)
 110. Nárok na RD (3 replies)
 111. Minimálne mzdové nároky (10 replies)
 112. Skončenie PP na dobu určitú (11 replies)
 113. Dovolenka pre materskou 2009 (1 replies)
 114. účelové sporenie (7 replies)
 115. odvody zamestnankyne na materskej (1 replies)
 116. Dohoda - cudzí štátny príslušník (0 replies)
 117. Kedy mi zacnu preplacat nadcas ? (2 replies)
 118. Nástup po materskej - preradenie na inú prácu (16 replies)
 119. pracovný úraz s následkom smrti (0 replies)
 120. tlacivo - hlasenie k dani z prijmu (12 replies)
 121. invalidny dochodok (19 replies)
 122. dbps a odmena (4 replies)
 123. pracovna zmluva (11 replies)
 124. Podiel na zisku - zamestnanec (2 replies)
 125. cerpanie dovolenky (2 replies)
 126. prieskum platov na Slovensku (0 replies)
 127. Dohoda o BPŠ (1 replies)
 128. Vyjadrenie lekára pri práci pod vplyvom alkoholu (1 replies)
 129. koniec materskej - PP - PN (5 replies)
 130. ELDZ - max. vymeriavacie základy (6 replies)
 131. Max. materská mimo DNP (2 replies)
 132. S.r.o. bez zamestnanca (4 replies)
 133. Výška materská 2008, 2009 (5 replies)
 134. zamestnanec ČR (2 replies)
 135. Novelizácia platových taríf na rok 2009 (štátna služba, verejná služba) (14 replies)
 136. Žiadosť o vrátenie poistného do SP (6 replies)
 137. stravne listky (31 replies)
 138. Skončenie PP dohodou - nárok na podporu (6 replies)
 139. Výpoveď daná zamestnávateľom (40 replies)
 140. prispevok na jedlo a mzda (1 replies)
 141. Odstupné pri výpovedi z dôvodu zrušenia miest (4 replies)
 142. zmenná prevádzka - výpočet mesačnej normy hodín (0 replies)
 143. Nárok na dovolenku - koľko dní? (20 replies)
 144. Konatelia a PP (2 replies)
 145. Periodicke skolenie elektrikarov (1 replies)
 146. Doba určitá (6 replies)
 147. odvody zamestnanca ZŤP (0 replies)
 148. rodičovská dovolenka do 6 rokov (0 replies)
 149. invalidný dôchodok (1 replies)
 150. Penále - odvody (9 replies)
 151. Opatrovnictvo (1 replies)
 152. Výpoveď zo zamestnania + založenie sro (0 replies)
 153. Zodpov. zást. - matka dôchodkyňa (4 replies)
 154. materská a rozviazanie prac.pomeru (1 replies)
 155. daňový bonus (2 replies)
 156. Zlá výpoveď (15 replies)
 157. Preberací protokol (0 replies)
 158. Dieťa v pestúnskej starostlivosti, RD a školka? (6 replies)
 159. pracovny uraz (2 replies)
 160. Podpora v nezamestnanosti (8 replies)
 161. Ako si správne vypočítať mzdu (4 replies)
 162. počet hodín na dohodu (7 replies)
 163. Prechod z SKK na EUR - príklad výpočtu mzdy za 1/2009 (18 replies)
 164. Mzda a dieťa (3 replies)
 165. Koniec PP na dobu určitú a PN (2 replies)
 166. povinnost vykazovania (15 replies)
 167. Zamestnanec českej firmy v SR (2 replies)
 168. Výpoveď absencia (22 replies)
 169. RLFO 2x (1 replies)
 170. Priemerný čistý hodinový plat (5 replies)
 171. Zdravotné poistenie osoby s trvalým pobytom na Slovensku (9 replies)
 172. prerušenie SP - lekár nad limit (5 replies)
 173. Odstupne a úrad prace (12 replies)
 174. Dovolenka po skúšobnej dobe (5 replies)
 175. Povinna prax studenta a odmena (1 replies)
 176. Nárok na dovolenku (6 replies)
 177. potvrdenia - prepočet na EUR (1 replies)
 178. Spoločná domácnosť - priepustka (2 replies)
 179. Materská po RD a 5 mes. PP (4 replies)
 180. Potrebujem pomenovať pracovnú funkciu (16 replies)
 181. Výklad §91 Zákonníka práce (21 replies)
 182. ročná odmena (7 replies)
 183. nadcasy (2 replies)
 184. Ako na bývalého zamestnávateľa? (3 replies)
 185. vzor oznamenia o monitorovani zamestnancov (0 replies)
 186. materská (8 replies)
 187. zrážky zo mzdy (1 replies)
 188. koniec SZČO a rodičovská dovolenka (2 replies)
 189. Nadčasy (2 replies)
 190. Celozávodná dovolenka počas vianočných sviatkov (2 replies)
 191. Podklady pre účtovanie odvodov a daní , miezd v PU (2 replies)
 192. Koniec PP - PN, nahr. volno a preplatenie nevycerpanej dovolenky (3 replies)
 193. mzdy - dovolenka (3 replies)
 194. odvody do socialky (11 replies)
 195. Služobné cesty a formulár E101 (36 replies)
 196. Vysielanie zamestnancov, Holandsko - 183 dni (2 replies)
 197. podklady mzdy a personalistika (1 replies)
 198. mám nárok na materské? (10 replies)
 199. Ročné zdravot. zúčtovanie poistného (1 replies)
 200. dočasná štátna služba (5 replies)
 201. OČR (7 replies)
 202. Preplácanie nevyčerpanej dovolenky (2 replies)
 203. materske po praci v zahranici (1 replies)
 204. mzda v cudzej mene (1 replies)
 205. odvody sociál. poisťovňa (4 replies)
 206. Dorucenie vypovede zamestnancovi (3 replies)
 207. Minimálna mzda a odvody pri PN (1 replies)
 208. vymeriavací základ a PN (2 replies)
 209. zamestnanie invalidného pracovníka (1 replies)
 210. moze takto vyzerat cestne prehlasenie..? (0 replies)
 211. minimálna mzda dohody o vykonaní práce (2 replies)
 212. vypoved od zamestnavatela §63 ods. 1 písm. d) (3 replies)
 213. SC - diety a iné náhrady (2 replies)
 214. Koniec PP a preplatenie D (12 replies)
 215. Prísľub k pracovnej zmluve (2 replies)
 216. zákon 555/2007 (0 replies)
 217. Náhrada mzdy pri účasti na pohrebe priateľa žijúceho v spoločnej domácnosti (6 replies)
 218. kolektívna zmluva (2 replies)
 219. Materská - júl 2009 (23 replies)
 220. evidovany nezamestnany (2 replies)
 221. Dohoda zamestnanca na MD? (3 replies)
 222. Mzda vyplatená omylom a jej vrátenie (26 replies)
 223. Príplatok za prácu vo sviatok (2 replies)
 224. PN - preplatenie prvych 10 dni (12 replies)
 225. Prac. zmluva (9 replies)
 226. Práca popri MD (5 replies)
 227. nezamestnaná - DoVP (3 replies)
 228. Zamestnanci (1 replies)
 229. Dodatok k pracovnej zmluve (5 replies)
 230. Zápočtový list (30 replies)
 231. nástupnícka organizácia (1 replies)
 232. Invalidný dôchodca a PN (7 replies)
 233. Ukončenie pracovneho pomeru a PN (9 replies)
 234. Ochranná doba a PN (20 replies)
 235. Ako zistim ci nemam nahodou nedoplatky voci socialnej poistovni? (11 replies)
 236. odstupne - koncenie pracovneho pomeru (23 replies)
 237. Invalidny dochodca a praca (10 replies)
 238. Dohoda o zrážkach (3 replies)
 239. zaradenie vychovávateľov (0 replies)
 240. Trvaly pracovny pomer + dohoda (odvody a pod.) (46 replies)
 241. Výpoveď (1 replies)
 242. Študenti z ČR – dohoda o pracovnej činnosti (1 replies)
 243. Zamestnanec nemá dovolenku, potrebuje voľno (15 replies)
 244. Zamestnanie brigádnika - odvody (11 replies)
 245. Odvody SZČO od 1.1.2009 (prechod na €) (100 replies)
 246. Hromadná dovolenka alebo Ošetrenie (7 replies)
 247. odstupné? (1 replies)
 248. SZČO - zamestnaný - predčasný dôchodok - odvody (1 replies)
 249. predcasny dochodok - skoncenie prac. pomeru (9 replies)
 250. u toho istého zamestnávateľa pr. pomer aj dohoda o prac. činn. (8 replies)