1. Ročné zúčtovanie dane-žiadosť vo Worde? (1 replies)
 2. výpoveď (2 replies)
 3. organizačné zmeny - výpovede zamestnancom (2 replies)
 4. plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZPS (5 replies)
 5. Nárok na dovolenku (12 replies)
 6. personalna agentura (2 replies)
 7. neviem co urobit...som zufala... (30 replies)
 8. Valorizácia - nárok (6 replies)
 9. dodatočné RZZP + vrátenie zaplatených vyšších preddavkov (3 replies)
 10. ak ma zamestanec nedoptlatok menej ako 100 Skk, ma povinnost uhradit D.U.? (1 replies)
 11. Materská dovolenka,rodičovský príspevok (1 replies)
 12. Nezdaniteľná časť na zamestnanca (3 replies)
 13. nedoptaltok 10 Sk zamestnanca, treba to uhradit za rok 2008? (1 replies)
 14. Kolektívna zmluva - Trinásty plat 13 (1 replies)
 15. daňové priznanie (3 replies)
 16. odvody za dochodcu (1 replies)
 17. odmena za mimoriadny vykon pred zdanenim (0 replies)
 18. Odstupne a danovo uznatelny naklad (5 replies)
 19. Predčasný dôchodok a úrad práce (5 replies)
 20. materský vz.opatrovateľský príspevok (1 replies)
 21. Nárok na dovolenku (1 replies)
 22. Dovolenky (1 replies)
 23. Dovolenka (7 replies)
 24. Číslo poisťovne (1 replies)
 25. Čo je náhrada mzdy (2 replies)
 26. odpracovane roky\dni (15 replies)
 27. Urad prace a lekar? (3 replies)
 28. Práca na polúväzok (4 replies)
 29. Mzdy za január 2009 (3 replies)
 30. tlačivo žiadosť o vykonanie RZ (2 replies)
 31. Platby FO (3 replies)
 32. Povinnosti zamestnávateľa (41 replies)
 33. Dohoda o hmotnej zodpovednosti (3 replies)
 34. Pracovna zmluva- jedna sa o diskriminaciu? (3 replies)
 35. PN zamestnanca po 1O dňoch (4 replies)
 36. PN - tlačivo (6 replies)
 37. Daň z príjmov - dohodari a registrácia na DÚ (32 replies)
 38. hruba mzda (1 replies)
 39. odpočítateľná položka (5 replies)
 40. Kratenie diet (0 replies)
 41. smernice hodnotenia výkonu práce vodičov (1 replies)
 42. elektronický zber údajov do ZP (4 replies)
 43. zamestnanec vracia prísp. zo SF (5 replies)
 44. Manželka ako vyživovaná osoba... (4 replies)
 45. Preplatenie či prepadnutie dovolenky? (18 replies)
 46. mesiac dobrovoľný platca - akú nezdaniteľnú časť v DP? (5 replies)
 47. odvody zamestnavatela (0 replies)
 48. Vypoved z organizacnych dovodov - nekratenie dochodku (1 replies)
 49. 60% mzda (4 replies)
 50. Náhrada príjmu – zlý výpočet ? (53 replies)
 51. osobný príplatok (2 replies)
 52. Odstupné-zamestnávateľ nechce vyplatiť (15 replies)
 53. Prihlasenie dohodara (11 replies)
 54. tehotenstvo v irsku (0 replies)
 55. materska dovolenka (0 replies)
 56. Rada ohľadom výpovede (3 replies)
 57. Odmena pri odchode do dôchodku od 2009 (5 replies)
 58. zuctovanie dane - mladez (1 replies)
 59. ročné zúčtovanie dane rok 2008 (166 replies)
 60. práca nadčasová (1 replies)
 61. vykonanie práce jednorázovo (4 replies)
 62. Obsah autolekárničky podľa nového cestného zákona (70 replies)
 63. Dohoda so zamestnancami na 60% (81 replies)
 64. zúčtovanie dane (7 replies)
 65. Odmeny pri životnom výročí , priemer a SF (4 replies)
 66. skrátený pracovný čas (5 replies)
 67. RZD 2008 (2 replies)
 68. odvody (0 replies)
 69. bonus kde a kedy (4 replies)
 70. škoda z nedbanlivosti vypočet priemeru (0 replies)
 71. odvody za ZTP (2 replies)
 72. vyzivnezamestnaneho dietata ak chce nastupit na denne vysokoskolske studium (1 replies)
 73. Dohoda o vykonani prace (112 replies)
 74. Vzor výpovede (5 replies)
 75. Prfesionalny rodic? (0 replies)
 76. Výpoveď zmluvy o dielo (0 replies)
 77. Daňový bonus počas materskej dovolenky (1 replies)
 78. Dôchodok (2 replies)
 79. §141a ZP (7 replies)
 80. zdravotne poistenie (7 replies)
 81. Ročné zúčtovanie dane za r.2008 (8 replies)
 82. Exekúcia - zaokrúhlenie pri platbe v EUR (1 replies)
 83. dohoda o hmotnej zodpovednosti (1 replies)
 84. odstupné (2 replies)
 85. Pernamentky zo soc. fondu - ako zdaniť (6 replies)
 86. Preplatenie psychotestov a zdrav.prehliadky (6 replies)
 87. Daňový bonus - cudzinec (4 replies)
 88. Ročné zúčtovanie dane r.2008 (4 replies)
 89. Účtovanie daňového bonusu v JÚ (3 replies)
 90. Skončenie materskej a dohoda o vykonaní práce (1 replies)
 91. polovičný invalid-predčasný dôchodca (7 replies)
 92. Výpočet zvýšených odvodov (9 replies)
 93. Denny vymeriavaci zaklad (13 replies)
 94. odstupné vs ponúknutie inej pozície (2 replies)
 95. mzdy-paragraf (7 replies)
 96. odstupné po pracovnom úraze (2 replies)
 97. daňový bonus-manželia v rozvodovom konaní (1 replies)
 98. Potvrdenie o zdan mzde FO a 3. pilier (2 replies)
 99. SF (0 replies)
 100. zlúčenie spoločností-poistovne (0 replies)
 101. výška zárobku na dohodu popri evidencii na ÚP (2 replies)
 102. dobrovoľne nezamestnaný -dopad na dôchodok (3 replies)
 103. skusobna doba-skoncenie (2 replies)
 104. Problemso VZP (2 replies)
 105. Moje otázky - odvody, brigáda, pracovný pomer (11 replies)
 106. Preplatenie materskej dovolenky (1 replies)
 107. odvody do soc.poisťovňe (2 replies)
 108. možnosť zmeny výpovede (25 replies)
 109. skončenie pracovného pomeru (5 replies)
 110. Dohoda o pracovnej činnosti a materská (41 replies)
 111. Zmena pracovneho fondu zamestnavatelom (1 replies)
 112. čo so zamestnancom na kratší pracovný úväzok? (1 replies)
 113. materská (7 replies)
 114. Výpočet dovolenky (0 replies)
 115. Po akom čase nová PN? (2 replies)
 116. HPP+štatutár - odvod do ZP (4 replies)
 117. Nový zákonník práce (1 replies)
 118. Evidenčný list dôchod.poistenia. (1 replies)
 119. platnosť výpovede (6 replies)
 120. Zakonnik prace (0 replies)
 121. Zastupovanie počas MD a výpoveď z reorganizačných dôvodov -odstupné (8 replies)
 122. dohody, neplatené voľno, platenie poistného (6 replies)
 123. zrušenie prenájmu zo zdravotných dôvodov (0 replies)
 124. Rezervy a MD (3 replies)
 125. zmena osbného na podnikateľský účet (3 replies)
 126. Zrušenie životnej poistky a RZD alebo DP (0 replies)
 127. zvysenie platu (2 replies)
 128. nedodržanie termínu výpočtu miezd (26 replies)
 129. návrat z materskej (2 replies)
 130. Možná dĺžka PN (15 replies)
 131. odvody, dane a ine poplatky sro (6 replies)
 132. Predčasný dôchodok (11 replies)
 133. mzda u konatela je nutna? (2 replies)
 134. ziadost o RZ dane v anglictine (0 replies)
 135. Nezdaniteľná čiastka daňovníka 2009 (0 replies)
 136. Hromadne prepustanie, dohoda a odstupne (1 replies)
 137. Pracovná zmluva pre SZČO (4 replies)
 138. výpoved podla paragrafu 63 odsk.1 písmeno d bod 4 (22 replies)
 139. ročné zúčtovanie dane-odchod do dôchodku (5 replies)
 140. Poraďte prosím - služobná cesta a problém dostať sa potom domov (1 replies)
 141. Nezdaniteľná čiastka daňovníka 2009 (6 replies)
 142. ČR mzdy (0 replies)
 143. Zamestnanec - zahájenie starob.dôchodku (12 replies)
 144. zrušenie PP s 2mes. výpovednou dobou (2 replies)
 145. výpoveď podľa par.67 ZP - nedodržaná výpovedná lehota (2 replies)
 146. Zmena vymeriavacieho základu DNPO od 1.1.2009 (21 replies)
 147. odvod do ZP počas neplat.voľna a potvrdenie o ZP (0 replies)
 148. MZDA - hrubá alebo čistá (6 replies)
 149. vyučtovanie stravného -2009 (6 replies)
 150. ročné zúčtovanie a zmluva o dielo (3 replies)
 151. odstupné?!? (1 replies)
 152. Odstupné (7 replies)
 153. Platenie poistneho bez pravneho dovodu? (4 replies)
 154. Ukončenie pracovného pomeru (7 replies)
 155. Sociálna poisťovňa - EZU - elektronická podateľňa (0 replies)
 156. pracovna cesta - zahranicie (1 replies)
 157. prehlad, hlasenie 2008 /dohodari, 0,- daň (16 replies)
 158. Zákon o cestovných náhradách od 1.1.2009 (3 replies)
 159. Výpoveď daná zamestnancom (1 replies)
 160. ukoncenie pracovneho pomeru dohodou (3 replies)
 161. Výška nemocenskej dávky (0 replies)
 162. zamestanie + studium (1 replies)
 163. Ročné zúčt.dane u študenta (8 replies)
 164. nastup na matersku a dovolenka (2 replies)
 165. zvýšenie platových taríf zamestnancov vo verejnej správe od 1.1.2009 (1 replies)
 166. sluzobne cesty (0 replies)
 167. Vrátenie mzdy (8 replies)
 168. dovolenka z r. 2007 (4 replies)
 169. Bola nejaká zmena pri výpočte PN? - nejak ázmena? (5 replies)
 170. zákonník práce od 01.09.2007 do 11.6.2008 (1 replies)
 171. odvody (7 replies)
 172. Platové tarify od 01.01.2009 (5 replies)
 173. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2008 (7 replies)
 174. 2 zamestn.- 1 OČR (2 replies)
 175. Nárok na stravné lístky (0 replies)
 176. RZD (2 replies)
 177. odvody do socialnej poisťovne (52 replies)
 178. stravné lístky 2OO9 (120 replies)
 179. Hotovosť namiesto stravnych poukazok (7 replies)
 180. Daňový bonus na deti (20 replies)
 181. Zápočtový list - započítané doby (3 replies)
 182. Nepreplatenie dovolenky (2 replies)
 183. návšteva lekára a ukončený TPP (2 replies)
 184. denný vymeriavací základ a EUR (2 replies)
 185. ročné zúčtovanie dlhodobá PN (22 replies)
 186. Invalidny dochodok (3 replies)
 187. Agenda ohľadom PÚ. (2 replies)
 188. Odvody do SP (10 replies)
 189. DDP a odvody do ZP (2 replies)
 190. Vypoved (3 replies)
 191. Vyčerpanie dovolenky. (4 replies)
 192. Prekážka v práci zo strany zamastnavate (problem s plynom ) (3 replies)
 193. Podpora v nezamestnanosti - príjem manželky (7 replies)
 194. táborové postele (2 replies)
 195. čerpanie sociálneho fondu - možnosti (7 replies)
 196. Dôležité-SOS "Skončenie PP §63 ods.1 písm.s (1 replies)
 197. Prídavky na dieťa (4 replies)
 198. Pomoc v dokumente Dochádzka 2008 (2 replies)
 199. Zmluvný plat a jeho zvýšenie (0 replies)
 200. Akceptačná zmuva (2 replies)
 201. rodičovská a dohoda o pracovnej činnosti po 1.1.2009 (3 replies)
 202. počíta sa marodka do dôchodku? (1 replies)
 203. Daňové priznanie alebo ročné zúčtovanie dane (0 replies)
 204. Podiel na zisku (9 replies)
 205. prehodnotenie predč.star.dôchodku (0 replies)
 206. Neplatené volno a odvody do ZP (10 replies)
 207. Vypoved - dohoda (2 replies)
 208. Uplatnenie daňového bonusu pri dohode (17 replies)
 209. mzda (14 replies)
 210. odmena obchodného zástupcu a min. mzda (1 replies)
 211. PP na dobu určitú a odstupné (5 replies)
 212. ukoncenie prace dohodou (2 replies)
 213. Evidenčný list (1 replies)
 214. pracovna zmluva počas zastupovania na MD (6 replies)
 215. RD a pracovník na dohodu o pr.činnosti (2 replies)
 216. stravenky - počas služby (1 replies)
 217. Zahr.prac.cesta do Čiech (3 replies)
 218. Náhrady za lekárske vyšetrenie (7 replies)
 219. zostatková dovolenka (1 replies)
 220. 40 h pracovný čas (6 replies)
 221. Návšteva lekára s dieťaťom, pri polovičnom. prac. úv. (1 replies)
 222. DVP a výpovedná lehota (1 replies)
 223. zaokrúhľovanie príspevku na stravovanie zamestnancov (1 replies)
 224. zamestnávanie ZŤP, odvod za nesplnenie povinnosti (8 replies)
 225. Zamestnanie konatela vo vlastnej firme. (5 replies)
 226. Žiadosť o dôchodok, OP (2 replies)
 227. Ako zvýšiť invalidný dôchodok (12 replies)
 228. nárok na dovolenku (1 replies)
 229. Nárok na predčasný dôchodok (6 replies)
 230. Opatrovateľský príspevok a podpora (2 replies)
 231. Tarifná mzda (2 replies)
 232. zostatok dovolenky za rok 2008 (1 replies)
 233. lekárska prehliadka- Zákon o ochrane osobných údajov (2 replies)
 234. Nemocenké dávky-výpočet (4 replies)
 235. nárok pri prepustení zamestnanca poberajúceho výsluhový dôchodok (5 replies)
 236. Mzda v decembri (5 replies)
 237. pracovná zmluva (8 replies)
 238. ELDP, rozhodujúce obdobie a PN (10 replies)
 239. Založenie odborov (3 replies)
 240. tlačivo do banky. (3 replies)
 241. odpocet dane - zivotna poistka (1 replies)
 242. Zaokrúhľovanie odvodov a daní z miezd a dohôd (2 replies)
 243. pojednávanie a voľno (2 replies)
 244. Návšteva lekára (0 replies)
 245. materská - rodičovský príspevok... (1 replies)
 246. založenie odborov a kolektívna zmluva (6 replies)
 247. OKEČ??????registr. list zamestnávateľa (4 replies)
 248. Praca nadcas (10 replies)
 249. Výpočet minimálnej mzdy zamestnanca (24 replies)
 250. PN počas nezamestnanosti (29 replies)