PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zamestnanec a szčo - odvody SP
 2. zdravotne poistenie
 3. odvody do ZP doktoranda
 4. Dávka v nezamestnanosti
 5. zahraničný zamestnanec
 6. Príspevok zamestnávateľa na jazykový kurz
 7. Dohoda o vykonani prace vs. materska
 8. dobrovoľne nezamestnaná?
 9. dovolenka počas PN
 10. Diéty pre sociálne účely
 11. na základe čoho zamestnať
 12. Prac. čas - určenie začiatku a konca
 13. ako vyplniť tlačivo na MD?
 14. Daňový bonus
 15. Živnostník - odvody v prvom roku podnikania
 16. Zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca vo verejnej sprave - Zákonník práce
 17. Stravovanie a lekárske potvrdenie
 18. nárok stravného – miesto výkonu celé územie SR
 19. DoBPŠ
 20. Novy cestny zakon a stvorkolky?
 21. Menovacie dekréty k PZ
 22. Nové mesačné výkazy v SP
 23. Zvysenie danoveho bonusu - od kedy a o kolko?
 24. Registračný list
 25. DoVP
 26. 7 dňové turnusy
 27. Miesto výkonu práce a diéty
 28. zamestnanci - preplácanie cestovného
 29. Zamestnanec je PN, má prémiu, ako platí poistné
 30. výpočet náhrady pri neplatnej výpovedi
 31. vrátená zrážka za stravné
 32. Seminár "Prechod na euro v mzdovej účtárni + ďalšie pripravované legislatívne zmeny"
 33. Miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť väčšia ako 70 %
 34. narok dovolenky pocas rodicovskej dovolenky
 35. Odpracované hodiny na dohodu
 36. Vypoved pocas trvania materskej dovolenky
 37. Kontrola zo SP pocas rizikoveho tehotenstva
 38. Preplatenie dovolenky po ukončení PP
 39. absencia + odstupné
 40. Čerpanie dovolenky a uzatvorenie nového PP
 41. polovicny uvazok a pridavky na dieta, dane
 42. Zápočet rokov - kópia
 43. do praxe sa započítava PN, NV, DV ?
 44. Dohoda a vyhlásenie k zdaneniu príjmov
 45. Čiastočný invalid - koľko môže zarobiť?
 46. Zastupovanie počas PN
 47. automobil na súkromné učely a výpočet mzdy
 48. Dohody a odmeny
 49. vysokozdvižny vozik
 50. Pracovna zmluva na dobu urcitu pre vysokoskolskeho ucitela
 51. štátnozamestnanecký pomer - potrebné doklady
 52. Mesacna mzda - ako sa pocita dovolenka?
 53. oznámenie o odvedení dane vyberanej zrážkou
 54. prispevok pri narodeni dietata
 55. Dotácia z úradu práce
 56. Nové výkazy na SP a SDS
 57. nevyplatenie mzdy
 58. Projekt
 59. absolventská prax a dohoda
 60. neplatene volno a odvody
 61. Tvorba soc. fondu - funkčný plat
 62. euro a stravné, diéty a gastrolístky
 63. materska
 64. Stupen narocnosti prace
 65. praca vo sviatok a nadcas
 66. Účtovanie odvodov do ZP
 67. Mesačný výkaz
 68. Zvysenie materskej od januara?
 69. Invalidny dochodok - viac ako 70 %
 70. Preventívne lekárske prehliadky
 71. Stanovenie pracovneho casu
 72. Nárok na dovolenku počas MD
 73. Materská + rodičovská
 74. Štátny zamestnanec a práca v súkr. sektore
 75. Nadcasy rizikovych zamestnancov
 76. Príspevok na udržanie v zamestnaní
 77. Preddavky na zdravotne poistenie - SZCO a zamestnanec sucasne
 78. Podpora v nezamestnanosti v UK a u nás, ak som pracovala v UK
 79. dovolenka
 80. výkaz SP elektronicky a poštou
 81. Právo na stravné pri práci v zahraničí....
 82. II pilier a absolvent ale nie VS
 83. PN
 84. Hrube porusenie pracovnej discipliny - vzor zapisu
 85. Materska 2009
 86. Odvody do ZP
 87. Urad prace a hospitalizacia
 88. platenie odvodov do SP
 89. odchod do dôchodku
 90. Zražky zo mzdy - exekúcia
 91. Priemerná mzda za 1.polrok 2008
 92. mzdova evidencia vo firme
 93. PP na určitú dobu
 94. pohreb starého otca
 95. Narok na dovolenku
 96. úmrtie zamestnanca
 97. ZP a SP po skončení prac. pomeru
 98. Platba do zdravotnej poistovne
 99. Stravné lístky - mám nárok alebo nie?
 100. Kolektívna zmluva
 101. Rodičovský príspevok od 1.1.2009 - zvýšenie
 102. výška mzdy
 103. odvody počas neplateného voľna
 104. Vyplňanie ELDP
 105. Prihláška pohľadávky - nevyplatená mzda
 106. Dlhodobá PN - vybav. inval. dochodku
 107. Výkazy do poisťovní
 108. výpoveď z dohody o vykonaní práce
 109. stravovanie zamestnancov
 110. Spatne doplatenie mzdy
 111. Odchodné (odstupné) len v SKK alebo aj v cudzej mene?
 112. domácka práca
 113. stravne listky
 114. Daňový bonus
 115. nezamestnaná a VPP
 116. Odvody do ZP pre konateľa s.r.o.
 117. Dotácia z úradu práce - zamestnanie dlhodobo nezamestnaného
 118. minimalna mzda a koeficienty pre mzdy
 119. Vypoved pocas PN
 120. Odvody do sociálnej poisťovne
 121. vyska odvodov za zdravotne tazko postihnuteho
 122. môj prvý zamestnanec - veľmi nízke odvody
 123. SZČO - akú sumu platiť do soc. poist.?
 124. Vycislenie straty zamestnavatela z nenastupenia zamestnanca do prace
 125. povinnost platit preddavky do ZP pri subehu zamestnani
 126. poskytnutie osobných údajov
 127. Porušenie pokynov zamestnávateľa
 128. Danovy bonus - uplatnenie
 129. Výpočet odvodov SZČO od 07/2008
 130. Odhlasenie z poistovne :-(
 131. Pracovná náplň pracovníka controllingu
 132. 20 ročný študent na strednej škole
 133. Rozviazanie PP dohodou
 134. Podpora v nezamestnanosti
 135. dohoda o ukonceni PP a pohladavky
 136. Socialne stipendium
 137. Žiadosť o zmenu pracovnej pozície
 138. rodičovská dovolenka
 139. zamestnanie z úradu práce
 140. Ukončenie prac. pomeru
 141. Odvody z odmien v roku 2006
 142. výpočet dovolenky pri MD a RD
 143. Časový výkaz
 144. den skoncenia PP
 145. Brigádna práca
 146. Hmotna zodpovednost u mladistvych
 147. Konateľ s.r.o. a odpracované roky
 148. Gastrolístky
 149. Poskytnutie mot. vozidla na služ. a sukr. účely
 150. nárok na dovolenku
 151. Daňový bonus
 152. Nárok na dovolenku
 153. III. pilier - povinnosť zamestnávateľa
 154. PN a skúšobná doba
 155. doba splatnosti mesacnych odvodov
 156. PN počas výpovednej doby
 157. Odstupné v cudzej mene alebo v SKK?
 158. celkový počet hodín na dohodu
 159. Elektronická podateľňa SP
 160. PN
 161. nízky príjem SZČO, zároveň zamestnanec
 162. Od 4.8. chcem nastúpiť na MD
 163. Likvidácia firmy a odstupné
 164. dva trvalé pracovné pomery
 165. strojník
 166. Začiatok PP počas PN
 167. Dohoda o pracovnej činnosti + vyhlásenie
 168. Zostatková hodnota OOPP
 169. zamestnanie a osobný asistent
 170. vyplnenie PN papierov do socialky
 171. Neplatené voľno
 172. Mzdová smernica
 173. platový výmer zamestnancov vo verejnom záujme
 174. Personalistika
 175. Zamestnanie obchodnych zastupcov
 176. Problém so zamestnancami
 177. Živnostník - po prvý krát zamestnávateľ
 178. neskoro podaný výpis z DP do sociálnej poisťovne
 179. Zamestnanie počas rodičovskej dovolenky
 180. stravné lístky
 181. vedomostný test pre PaM
 182. okamžité skončenie pracovného pomeru
 183. odstupné a registračný list
 184. výpočet mzdy
 185. Zrieknutie sa nároku na nevyčerpanú dovolenku
 186. Použitie firemného mobilu na súkromné účely
 187. Socialne poistenie - preco si ho platit?
 188. preddavky
 189. PN po skončení RD
 190. s.r.o. a spoločník
 191. Výpovedná doba ČID
 192. skončenie pracovného pomeru
 193. prosim poradte mi - urad prace
 194. Kratší pracovný čas a jeho rozvrhnutie počas mesiaca
 195. Okamzite skoncenie pracovneho pomeru
 196. Prechod práv a povinností - vzor alebo tlačivo
 197. prihlasenie motoriek
 198. odvody za dohodara
 199. Nevyplatená dovolenka
 200. nepredlozenie Hlasenia o vyuctovani dane
 201. Pracovná náplň mzdárky
 202. výpočet mzdy
 203. Výpočet dovolenky
 204. Pracovný pomer u dvoch zamestnávateľoch
 205. Dohoda o pracovnej činnosti - cena práce
 206. Kalendárny štvrťrok
 207. doplatok mzdy
 208. Práca zamestnanca českej firmy v SR
 209. hodiny odpracované nad rámec
 210. odvody do soc.poist.
 211. dovolenka
 212. dohoda + pracovná zmluva
 213. Dohoda o vykonaní práce
 214. mzdy
 215. Nemocenské-PNka
 216. Výška možného zárobku počas poberania podpory v nezamestnanosti
 217. vybranie podpory v nezamestnanosti
 218. DVZ po preradení
 219. dôchodkové poistenie v zahraničí
 220. materská dovolenka a SZČO
 221. dodatok alebo zmena PZ - zmena sídla zamestnávateľa
 222. PN ako riesenie ?
 223. Odhlasky zamestnancov
 224. Urad prace - prihlasenie
 225. zdravotné poistenie
 226. doplatok odchodného
 227. Dovolenka
 228. Dohoda o vykonaní práce a prekážky v práci
 229. pracovný pomer na dobu určitú
 230. Výpoveď - zo strany zamestnanca
 231. volno medzi smenami v 2 smenej prevádzke
 232. Aky budem mat narok na dovolenku?
 233. Preplatok zamestnavatela z RZZP
 234. Uctovanie nedoplatku zamestnaca z rocneho zuctovania
 235. okamžité skončenie prac pomeru
 236. Odkedy mám povinnosť vytvoriť soc. fond??
 237. Evidovaný nezamestnaný a stravné?
 238. odchod do dôchodku
 239. výpočet minimálnej mzdy
 240. Nárok na dovolenku - skončenie PP
 241. preplácanie dovolenky
 242. Narok na odstupne
 243. podpora v nezamestnanosti a SZČO
 244. dohoda o rozviazaní PP - oneskorené požiadanie
 245. Exekucny prikaz
 246. náhrada za pohotovosť
 247. Ako zistit ci boli platene odvody do SP ?
 248. mimoriadna odmena
 249. rodičovský príspevok
 250. zaúčtovanie vyplatenej nevyčerpanej dovolenky