1. odvody SZČO (1 replies)
 2. Odstupné dôchodcovi (3 replies)
 3. Uzatvorenie pracovnej zmluvy s budúcim zamestnávateľom (1 replies)
 4. Lekárske prehliadky (2 replies)
 5. Pracovná náplň (5 replies)
 6. ziadost o rodicovsky prispevok a narok na materske (6 replies)
 7. Odmena konatela a tvorba SF (1 replies)
 8. zníženie mzdy (1 replies)
 9. Zmluva na dobu urcitu a dovolenka (2 replies)
 10. Docasne pridelenie do zahranicia (0 replies)
 11. Výpoveď - zo strany zamestnávateľa (11 replies)
 12. ochrana zamestnanca pred vypovedou - povinnost oznamovat tehotenstvo (13 replies)
 13. ochrana osobných údajov (1 replies)
 14. Štátny zamestnanec na MD (4 replies)
 15. výsluhový dôchodok a odvody (4 replies)
 16. zaplatené nemocenské počas PN (13 replies)
 17. štatutár a dovolenka (0 replies)
 18. Nariadenie čerpania dovolenky počas pracovného voľlna (4 replies)
 19. tlačivo dú ?? (6 replies)
 20. odvody (1 replies)
 21. dohoda pre účtovníka (2 replies)
 22. svedok na polícii prekážka v práci (6 replies)
 23. Hromadné prepúšťanie (2 replies)
 24. konateľ - PN, nová prac. zmluva (6 replies)
 25. Rizikové tehotenstvo PN a materská (5 replies)
 26. Mandantna zmluva (1 replies)
 27. zrušenie živnosti szčo - zdravotné poistenie (7 replies)
 28. Priemerny pracovny fond (1 replies)
 29. sociálne poistenie SZČO - nízky príjem (0 replies)
 30. Dovolenkový priemer - postup výpočtu (3 replies)
 31. DDS a PN (2 replies)
 32. neuznanie ročného oslobodenia od sociálnych odvodov szčo (18 replies)
 33. pravdepodobny zarobok (6 replies)
 34. plnenie podielu zamestnávania občanov so ZP (3 replies)
 35. Krátenie dôchodku (5 replies)
 36. nadčasy (0 replies)
 37. dodatok k prac. zmluve (2 replies)
 38. Úhrada zamestnanca za stravné lístky (zaokrúhlenie prepočtu z Sk na €) (3 replies)
 39. Odvody (3 replies)
 40. patrí VÚB do verejnej správy? (4 replies)
 41. pracovná zmluva - mzdové podmienky (1 replies)
 42. Materska dovolenka (4 replies)
 43. Daňový bonus (6 replies)
 44. Špekulant - zamestnávateľ (3 replies)
 45. Paragraf, kratkodobá hospitalizácia a životná poistka (2 replies)
 46. Ako postupovať pri nehode v zahraničí (6 replies)
 47. Prémie a odvody (0 replies)
 48. Odvod poistného (3 replies)
 49. Ako ukončiť PP po 3 rokoch neplatenia mzdy (0 replies)
 50. prekážky z dôvodov všeobecného záujmu (4 replies)
 51. Odchod zamestnanca (6 replies)
 52. Nárok na 5 týždňov dovolenky (2 replies)
 53. Odvod poistného (6 replies)
 54. zdravotné poistenie - odvody (3 replies)
 55. Paragraf 142 ZP (5 replies)
 56. kontrola zo ZP, r. 2002 (6 replies)
 57. vypoved a nasledna PN (5 replies)
 58. vymeriavaci zaklad (5 replies)
 59. oznámenie o skončení PP v skúšobnej dobe (3 replies)
 60. Náhrada príjmu pri PN (8 replies)
 61. zdravotné poistenie SZČO r. 2001 a 2002 (0 replies)
 62. Davky v nezamestnanosti (18 replies)
 63. Dodatok k dohode o pracovnej činnosti (3 replies)
 64. Výpočet materskej (4 replies)
 65. vypoved (11 replies)
 66. tehotná zamestnankyňa - zvýšenie materského (2 replies)
 67. Tabuľka odvodov od 1.1.2009 (5 replies)
 68. Výpoveď daná zamestnávateľom (9 replies)
 69. Potvrdenie o príjme (0 replies)
 70. materska dovolenka - zanik zamestnavatela (4 replies)
 71. Patri mi odstupne? (1 replies)
 72. Celodenné ošetrenie na priepustke (2 replies)
 73. pracovná zmluva konateľa (1 replies)
 74. nárok na dovolenku (2 replies)
 75. okamžité skončenie prac.pomeru (3 replies)
 76. minim. mzda a daň zo záv. činnosti (8 replies)
 77. Doplatok mzdy počas PN (3 replies)
 78. Sadzby stravného v slovenských korunách pri pracovných cestách - Opatrenie 180/2008 (5 replies)
 79. rzzp (4 replies)
 80. chránené dielne (1 replies)
 81. Aký typ Pracovnej zmluvy (9 replies)
 82. konatel - narok na PN, invalidny dochodok - odvody (3 replies)
 83. vypoved (11 replies)
 84. diskriminácia (11 replies)
 85. Profesionálny športovec v zahraničí (3 replies)
 86. SZČO - zamestnanec - materská (4 replies)
 87. Volno pri stahovani (2 replies)
 88. Zamestnanci pracujú pre inú firmu (4 replies)
 89. Povinnosti zamestnávateľa pri skončení PP (12 replies)
 90. Pracovné voľno s náhradou mzdy podľa §141 ods.2 Zakonníka práce (2 replies)
 91. Odvody u starobného dôchodcu (2 replies)
 92. čo má robiť zamestnanec, ak po roku marodky má priznaný invalidný dôchodok? (0 replies)
 93. súbežné pracovné pomery (13 replies)
 94. nevyčerpaná stará dovolenka (17 replies)
 95. Zdaňovanie rozhodcov (1 replies)
 96. Opakovaná skúšobná doba (3 replies)
 97. Odchod do inv. dôchodku a odchodné (3 replies)
 98. Lekár nedoporučuje prácu (1 replies)
 99. Lehota na prihlásenie sa na Úrad práce po ukončení pracovného pomeru (2 replies)
 100. Tvorba smernic (9 replies)
 101. zamestnanec z uradu prace (0 replies)
 102. strážnik - pracovná zmluva (10 replies)
 103. Zmluva o dielo - ochrana osobných údajov (2 replies)
 104. 1 PN dvaja zamestnávatelia (5 replies)
 105. Doplatenie podpory v nezamestnanosti (2 replies)
 106. Sociálne poistenie (10 replies)
 107. nárok na stravné počas PN (11 replies)
 108. RD a SZČO (2 replies)
 109. odvody do ZP (1 replies)
 110. Absencia občana so ZPS a odvody (2 replies)
 111. Vzor dohody o vykonaní práce (2 replies)
 112. nevyplatenie mzdy (1 replies)
 113. prehľad III.Q (5 replies)
 114. premlčanie v zdravot. poistení (6 replies)
 115. Nemám nárok na dávku v nezamestnanosti... (29 replies)
 116. Dovolenka za odpracované roky a práca v zahraničí (6 replies)
 117. Kratší pracovný čas a dovolenka (24 replies)
 118. ako správne zaokruhliť nájomné v eurách (2 replies)
 119. ukoncenie pracovneho pomeru v skusobnej dobe (4 replies)
 120. Výpoveď 2 roky pred odchodom na dôchodok - ako si pomôcť? (9 replies)
 121. odmena počas PN (4 replies)
 122. dovolenka dlhodobá PN (15 replies)
 123. Dochodca a dohoda o vykonani prace (30 replies)
 124. podklady pri PN do sociálnej poisťovne (9 replies)
 125. Pracovný pomer a živnosť u jedného zamestnávateľa (5 replies)
 126. prihlásenie dohodára (1 replies)
 127. Kde začína služobná cesta ??? (3 replies)
 128. Práca cez štátny sviatok v Nemecku (3 replies)
 129. opätovne dohodnutý pracovný pomer (4 replies)
 130. pracovna cesta - stravne (5 replies)
 131. Prihlásenie a odvody do SP? (12 replies)
 132. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (3 replies)
 133. Preplatenie štúdia (0 replies)
 134. Smenový kalendár (2 replies)
 135. prechod práv a poviností z PP vzťahov (2 replies)
 136. Výpoveď daná zamestnávateľom - nevyčerpaná dovolenka (2 replies)
 137. Odvody - Zdravotna poistovna (1 replies)
 138. Preplatok RZZP - SZČO (3 replies)
 139. Obnovenie pozastavenej zivnosti (po MD) - odvody (4 replies)
 140. Doručenie potvrdenia o PN (3 replies)
 141. Predčasný starobný dôchodok (3 replies)
 142. Práca v zahraničí (3 replies)
 143. osobný spis zamestnanca (0 replies)
 144. Pôrod vo Švajčiarsku (0 replies)
 145. Materska, doba urcita a dobrovolne NP (24 replies)
 146. živnostník na dohodu (3 replies)
 147. Dlzka pracovneho pomeru (4 replies)
 148. Materská SZČO (1 replies)
 149. kratší pracovný čas - odvody (5 replies)
 150. kolko dostanem v cistom? (3 replies)
 151. doprovod dieťaťa a rodičovský príspevok (2 replies)
 152. materská 2009 (1929 replies)
 153. VšZP rok 1999 (4 replies)
 154. RZD (8 replies)
 155. Dôchodok (7 replies)
 156. Dobrovolne nezamestnana osoba (9 replies)
 157. Byt dobrovolne nezamestnany (6 replies)
 158. Pracovny pomer a dohoda - odvody (8 replies)
 159. Nárok na dovolenku (1 replies)
 160. Bolestné pri pracovnom úraze (1 replies)
 161. Konto pracovnej doby (3 replies)
 162. Preplatenie dovolenky po skončení PP (4 replies)
 163. Neskoro nahlásená MD (4 replies)
 164. prehľad o zrazených preddavkoch (4 replies)
 165. Výpočet DVZ pre PN (2 replies)
 166. Cestovné náhrady (1 replies)
 167. Čiastočná náhrada mzdy (2 replies)
 168. Kontrola zo SP (11 replies)
 169. Dohoda dochodca (5 replies)
 170. služobný dôchodok a odvody (3 replies)
 171. zahlásenie doč.prac.neschopnosti do zdravotných poisťovní (15 replies)
 172. Skrátenie úväzku počas mesiaca (0 replies)
 173. PP na dobu určitú - okamžité skončenie (1 replies)
 174. materska (8 replies)
 175. Cest. náhrady do miezd (6 replies)
 176. Nahrada skody DBPS (3 replies)
 177. vymeriavací základ (3 replies)
 178. Výpočet VZ pri absencii (2 replies)
 179. od kedy mu môžem dať výpoveď ? (7 replies)
 180. Skonč. prac. pom. dohodou (5 replies)
 181. Opätovne dohodnutý pracovný pomer (1 replies)
 182. úprava pracovného času (1 replies)
 183. Daňový bonus - 3 zaujímavé prípady (8 replies)
 184. Ako to je s PN pri prepúšťaní (1 replies)
 185. Od jula zivnostnik, od oktobra zamestnanec na zivnost (1 replies)
 186. Delimitácia zamestnancov (12 replies)
 187. preplacanie cestovnych nakladov z a do prace (4 replies)
 188. cerpanie socialneho fondu (0 replies)
 189. Skúšobná doba – odstupné ? (7 replies)
 190. zakon o socialnom poisteni v ANJ (1 replies)
 191. Kárne opatrenie (13 replies)
 192. strojopis (6 replies)
 193. VZ pre odvody ak bola PN - aby bolo jasno (2 replies)
 194. Mzdovy list po ukonceni PP (6 replies)
 195. študent a výška odmeny na dohodu (2 replies)
 196. Aký VZ pri PN počas skúšobnej doby (9 replies)
 197. Ukoncenie pracovneho pomeru po MD (0 replies)
 198. II. pilier (1 replies)
 199. príspevok na ošatné (0 replies)
 200. exekučná zrážka (11 replies)
 201. svadba zamestnanca (19 replies)
 202. Pôžička - súhlas manžela? (0 replies)
 203. nariadenie odchodu do dôchodku (1 replies)
 204. Prečerpaná dovolenka (1 replies)
 205. Stravne a DoBPŠ (4 replies)
 206. dodatočné poskytnutie stravných poukážok (4 replies)
 207. ELDZ (22 replies)
 208. Registrovat sa na UPSVaR alebo nie? (8 replies)
 209. Daňový bonus (6 replies)
 210. DoPC pre externeho uctovnika (0 replies)
 211. Termín výplaty mzdy (8 replies)
 212. výpoveď daná zamestnancom (1 replies)
 213. prispevok na pohreb zamestnanca (0 replies)
 214. Potvrdenie (2 replies)
 215. Svojvolne ukončenie pracovného pomeru (0 replies)
 216. Študent s príjmami zo zmlúv o vystúpeniach a rzzp (4 replies)
 217. Daňový bonus (3 replies)
 218. Výpoveď cez internet (18 replies)
 219. doktorand a zamestnanie (5 replies)
 220. Hmotná zodpovednosť za pokladňu (5 replies)
 221. Nemocenské dôchodca (1 replies)
 222. zapocet praxe - dohoda o pr. cin. (11 replies)
 223. Jednoročná podporná doba - náhrada príjmu (1 replies)
 224. ELDZ za roky 1993 - 1995 (3 replies)
 225. Invalidny dochodca a opatrovne (2 replies)
 226. Poskytnutie stravného / stravných lístkov (4 replies)
 227. Vyhlásenie konkurzu na miesto pred ukončením zmluvy na dobu určitú (2 replies)
 228. Garančný fond a urazove poistenie (3 replies)
 229. dávka v nezamestnanosti - 50% (2 replies)
 230. prispevok na obedy (6 replies)
 231. Výpoveď zo strany zamestnca a podmienky (1 replies)
 232. Potrebujem byt na "nule" - mzdy zaciatocnik (4 replies)
 233. Doba premlčania (0 replies)
 234. PP na kratsi pracovny cas (12 replies)
 235. Zmena na materskej (2 replies)
 236. prihlaska zamestnanca (2 replies)
 237. Sociálny fond pri prechode z f.o. na s.r.o. (0 replies)
 238. prac. cesta počas MD (3 replies)
 239. čistá hodinová mzda (3 replies)
 240. Zrušenie zamestnávateľa (0 replies)
 241. Daňový bonus (12 replies)
 242. Samoplatiteľ a zdravotné poistenie (1 replies)
 243. RZZP prerušená živnosť, práca v Írsku (10 replies)
 244. Odmena a dovolenkový priemer (1 replies)
 245. Zrážky zo mzdy + exekúcia (4 replies)
 246. mzda v Eurách (9 replies)
 247. Dohoda o ukončení pracovného pomeru počas práceneschopnosti (1 replies)
 248. Opäť prehľad (3 replies)
 249. preplatenie nevyčerpanej dovolenky (67 replies)
 250. súhlas zamestnávateľa k inej zarobkovej činnosti (1 replies)