PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Odvody do ZP pre konateľa s.r.o.
 2. Dotácia z úradu práce - zamestnanie dlhodobo nezamestnaného
 3. minimalna mzda a koeficienty pre mzdy
 4. Vypoved pocas PN
 5. Odvody do sociálnej poisťovne
 6. vyska odvodov za zdravotne tazko postihnuteho
 7. môj prvý zamestnanec - veľmi nízke odvody
 8. SZČO - akú sumu platiť do soc. poist.?
 9. Vycislenie straty zamestnavatela z nenastupenia zamestnanca do prace
 10. povinnost platit preddavky do ZP pri subehu zamestnani
 11. poskytnutie osobných údajov
 12. Porušenie pokynov zamestnávateľa
 13. Danovy bonus - uplatnenie
 14. Výpočet odvodov SZČO od 07/2008
 15. Odhlasenie z poistovne :-(
 16. Pracovná náplň pracovníka controllingu
 17. 20 ročný študent na strednej škole
 18. Rozviazanie PP dohodou
 19. Podpora v nezamestnanosti
 20. dohoda o ukonceni PP a pohladavky
 21. Socialne stipendium
 22. Žiadosť o zmenu pracovnej pozície
 23. rodičovská dovolenka
 24. zamestnanie z úradu práce
 25. Ukončenie prac. pomeru
 26. Odvody z odmien v roku 2006
 27. výpočet dovolenky pri MD a RD
 28. Časový výkaz
 29. den skoncenia PP
 30. Brigádna práca
 31. Hmotna zodpovednost u mladistvych
 32. Konateľ s.r.o. a odpracované roky
 33. Gastrolístky
 34. Poskytnutie mot. vozidla na služ. a sukr. účely
 35. nárok na dovolenku
 36. Daňový bonus
 37. Nárok na dovolenku
 38. III. pilier - povinnosť zamestnávateľa
 39. PN a skúšobná doba
 40. doba splatnosti mesacnych odvodov
 41. PN počas výpovednej doby
 42. Odstupné v cudzej mene alebo v SKK?
 43. celkový počet hodín na dohodu
 44. Elektronická podateľňa SP
 45. PN
 46. nízky príjem SZČO, zároveň zamestnanec
 47. Od 4.8. chcem nastúpiť na MD
 48. Likvidácia firmy a odstupné
 49. dva trvalé pracovné pomery
 50. strojník
 51. Začiatok PP počas PN
 52. Dohoda o pracovnej činnosti + vyhlásenie
 53. Zostatková hodnota OOPP
 54. zamestnanie a osobný asistent
 55. vyplnenie PN papierov do socialky
 56. Neplatené voľno
 57. Mzdová smernica
 58. platový výmer zamestnancov vo verejnom záujme
 59. Personalistika
 60. Zamestnanie obchodnych zastupcov
 61. Problém so zamestnancami
 62. Živnostník - po prvý krát zamestnávateľ
 63. neskoro podaný výpis z DP do sociálnej poisťovne
 64. Zamestnanie počas rodičovskej dovolenky
 65. stravné lístky
 66. vedomostný test pre PaM
 67. okamžité skončenie pracovného pomeru
 68. odstupné a registračný list
 69. výpočet mzdy
 70. Zrieknutie sa nároku na nevyčerpanú dovolenku
 71. Použitie firemného mobilu na súkromné účely
 72. Socialne poistenie - preco si ho platit?
 73. preddavky
 74. PN po skončení RD
 75. s.r.o. a spoločník
 76. Výpovedná doba ČID
 77. skončenie pracovného pomeru
 78. prosim poradte mi - urad prace
 79. Kratší pracovný čas a jeho rozvrhnutie počas mesiaca
 80. Okamzite skoncenie pracovneho pomeru
 81. Prechod práv a povinností - vzor alebo tlačivo
 82. prihlasenie motoriek
 83. odvody za dohodara
 84. Nevyplatená dovolenka
 85. nepredlozenie Hlasenia o vyuctovani dane
 86. Pracovná náplň mzdárky
 87. výpočet mzdy
 88. Výpočet dovolenky
 89. Pracovný pomer u dvoch zamestnávateľoch
 90. Dohoda o pracovnej činnosti - cena práce
 91. Kalendárny štvrťrok
 92. doplatok mzdy
 93. Práca zamestnanca českej firmy v SR
 94. hodiny odpracované nad rámec
 95. odvody do soc.poist.
 96. dovolenka
 97. dohoda + pracovná zmluva
 98. Dohoda o vykonaní práce
 99. mzdy
 100. Nemocenské-PNka
 101. Výška možného zárobku počas poberania podpory v nezamestnanosti
 102. vybranie podpory v nezamestnanosti
 103. DVZ po preradení
 104. dôchodkové poistenie v zahraničí
 105. materská dovolenka a SZČO
 106. dodatok alebo zmena PZ - zmena sídla zamestnávateľa
 107. PN ako riesenie ?
 108. Odhlasky zamestnancov
 109. Urad prace - prihlasenie
 110. zdravotné poistenie
 111. doplatok odchodného
 112. Dovolenka
 113. Dohoda o vykonaní práce a prekážky v práci
 114. pracovný pomer na dobu určitú
 115. Výpoveď - zo strany zamestnanca
 116. volno medzi smenami v 2 smenej prevádzke
 117. Aky budem mat narok na dovolenku?
 118. Preplatok zamestnavatela z RZZP
 119. Uctovanie nedoplatku zamestnaca z rocneho zuctovania
 120. okamžité skončenie prac pomeru
 121. Odkedy mám povinnosť vytvoriť soc. fond??
 122. Evidovaný nezamestnaný a stravné?
 123. odchod do dôchodku
 124. výpočet minimálnej mzdy
 125. Nárok na dovolenku - skončenie PP
 126. preplácanie dovolenky
 127. Narok na odstupne
 128. podpora v nezamestnanosti a SZČO
 129. dohoda o rozviazaní PP - oneskorené požiadanie
 130. Exekucny prikaz
 131. náhrada za pohotovosť
 132. Ako zistit ci boli platene odvody do SP ?
 133. mimoriadna odmena
 134. rodičovský príspevok
 135. zaúčtovanie vyplatenej nevyčerpanej dovolenky
 136. Vyplata odmeny za pracu
 137. náhradné voľno za sviatok odpracovaný v nadčase
 138. Výpoveď v čase trvania RD
 139. Výška príjmu popri materskej resp. rodičovskej dovolenke
 140. Výpoveď
 141. odmena za dlhšie časové obdobie a priemerný zárobok
 142. Odhlasenie zamestnanca
 143. Absolventská prax a dochádzka
 144. Pracovná zmluva
 145. predcasny starobny dochodok
 146. Zmena zamestnavatela bez mojho vedomia??
 147. Daňový bonus pri zisťovaní nároku na soc. štipendium vysokoškoláka
 148. akú výpoveď
 149. Povinnosti pri vypovedi
 150. Praca nadcas zdravotne postihnutej os.
 151. pracovný pomer a invalidita
 152. vplyv mzdy na dochodok
 153. Zárobok počas rodičovského príspevku....
 154. Podiely na zisku
 155. Dovolenka - nárok
 156. Ukončenie rodič. dovolenky
 157. Vyplatená mzda
 158. pracovník so ZPS
 159. vykon prace v zahranici
 160. Pohladavka statu - prednostna?
 161. dohoda v zahranici
 162. Kde zistiť zdravotnú poisťovňu zamestnanca?
 163. Pokuta za prečerpanú dovolenku
 164. o co pride uchadzac o zamestnanie ked nespolupracuje s UP?
 165. nezamestnaná, dobrovoľný platca a tehotenstvo
 166. dohoda a zdravotné poistenie
 167. Stravné lístky v nižšej ako zákonom stanovenej minimálnej hodnote
 168. Ako zvýšiť materské?
 169. nemocenské po rodičovskej dovolenke
 170. Ochranná lehota - skončenie PP
 171. nahlasovanie na SP
 172. Dva pracovné pomery súčasne
 173. Stupeň náročnosti práce pre vodičov
 174. Odvody osobneho asistenta do Socialnej poistovne
 175. Vdovsky dochodok
 176. Zdravotné odvody od 1.5.2008
 177. Dohoda o mlčanlivosti
 178. manko na predajni
 179. Pracovná zmluva - na zastupovanie na MD
 180. Socialny fond
 181. Potrebujem súrne poradiť
 182. zamestnanec SR pre cesku firmu
 183. prehľad o zrazených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
 184. Vyplnenie
 185. Dovolenka pri okamzitom ukonceni prac.pomeru
 186. §69 okamžité skončenie prac.pomeru
 187. Odvody do sociálnej poisťovne počas MD
 188. daňový bonus - štandardná dlžka štúdia
 189. Mzda zamestnanca v obchode
 190. Pn a povinnosť zamestnanca
 191. Sociálna poisťovňa a ukončenie RD
 192. opravné RZPP 2007 ?
 193. VZ zamestnanca na vyplnenie ELDP
 194. Dohoda a odmena
 195. PN, skončenie PP v skúšobnej dobe
 196. ELDP
 197. Prikazane neplatene volno alebo dovolenka
 198. rozviazanie pracovného pomeru s výpovednou dobou
 199. Nový zamestnanec
 200. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti
 201. Podpora v nezamestnanosti a príjem z dohody
 202. Zamestnávanie zamest. so zdravot. postihnutím
 203. Dohoda - vynimocne prace
 204. neprevzata vypoved
 205. Spatne ukoncena PN, invalidny dochodok a skoncenie PP
 206. esterne studium prava
 207. zmena trvalý pobyt
 208. zrážka zo mzdy zamestnanca
 209. ZP a neplatené voľno
 210. vypocet mzdy - zamestnavatel nemal pracu pre zamestnancov
 211. zrážka zo mzdy zamestnanca
 212. Odísť na materskú 4 alebo 6 týžd.pred pôrodom??
 213. olymp-konateľ
 214. Prídavky na deti a TPP
 215. Ochrana osob. úd. - žiadate niečo navyše?
 216. Nahrada za dovolenku + mzda je mensia ako mesacna mzda
 217. Môže s.r.o. platiť konateľovi odvody do sociálnej poistovne?
 218. Jeden den neplateneho volna a materska
 219. Ročný výkaz o pracovných podmienkach
 220. odvody pri pns
 221. Odmena a odvody
 222. priemer dovolenka
 223. Nová výška odvodov
 224. MD, dohoda o vykonani prace a vyuctovanie RZZP
 225. TPP polovicny uvazok a DVP
 226. Príkaz na vykonanie exekúcie
 227. Daňový bónus
 228. PN a ukončenie v skúšobnej dobe
 229. minimálna mzda a 20 pracovných dní
 230. Práceneschopnosť čiastočného invalidného dôchodcu
 231. Otázky súvisiace s prácou v noci
 232. jednotretinova exekucia z cca 13000 brutto platu
 233. Skončenie PP dohodou + 2 platy ale nie odst. ani odch.
 234. danovy bonus
 235. prihlasenie zamestnanca
 236. zrážka zo mzdy - daň. bonus
 237. Zrážková daň - prehľad
 238. Vyplata za dohodu o vykonani prace
 239. Dovolenka a 2 pracovné pomery
 240. Dvojmesačná výpovedná lehota
 241. Predlozenie dokladov - ZP
 242. mandatna zmluva
 243. Odhláška SZČO zo sociálnej poisťovne
 244. Rátanie mzdy zamestnanca, ktorý bol na montáži a platenie diét
 245. Preplácaná dovolenka a odvody
 246. ukoncenie RD - nova praca
 247. dochodca a odvod do ZP
 248. Výpoveď a MD
 249. Výpočet koeficientu odpracovaných dní
 250. odvody SP