PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zápočet odpracovaných rokov
 2. diaľničná známka v Maďarsku
 3. Platby zdravotnej poisťovni.
 4. Evidencia na ÚP a PN
 5. dovolenka pri zmene pracovného času
 6. odmeňovanie dohodárov
 7. nepretržité povinné nemocenské poistenie
 8. stravné listky pre zivnostnika
 9. ukončenie prac.pomeru počas PN
 10. Rodičovská dovolenka
 11. Ako to funguje pri nastupe na dalsiu, nenadvazujucu matersku po navrate do zamestnania?
 12. Rovnaké platové ohodnotenie vo firme
 13. Dlhodobo nezamestnaný s uplatnenou odvodovou úľavou - nárok na náhradu príjmu počas PN prvých 10 dní od zamestnávateľa
 14. Roční vyúčtování daně
 15. Nárok po pn na dovolenku
 16. Praca vo sviatok v nerovnomernej prevádzke.
 17. Cudzinec na dohodu a zdravotné poistenie
 18. Zdravotný odvod
 19. Dopady počas doby náhrady 60%- nedostatok pracovnej náplne
 20. Výmera dovolenky pri dlhodobej PN
 21. Dovolenka a PNka v jeden den
 22. Daňový bonus a externé štúdium
 23. výpoveď počas PN
 24. životopis - nedokončené VŠ štúdium
 25. Materská u nového zamestnávateľa
 26. Výhra v spotrebiteľskej súťaži
 27. Výpoveď zo zdravotných dôvodov
 28. Na koľko dní dovolenky mám nárok za materskú?
 29. Počíta sa dieťa, na ktoré zamestnanec platí výživné, do vyživovaných osôb pri exekúcii?
 30. Príspevok na III. pilier DDS - počas materskej/rodičovskej
 31. Daňový bonus-súbeh príjmov
 32. Zamestnanie cudzinca - občana eu na dohodu
 33. Zamestnanec a dohoda o zrážke zo mzdy s nebankovkou
 34. DOBPŠ - odvodová úľava
 35. Keď odpracujem 8 dni a dostanem 650 hrubý na celý mesiac, koľko eur bude mi čistá výplata?
 36. zamestnancovi chýbajú 3 dni v mesiaci na pracovnej zmluve - ako s odvodmi?
 37. Rozdiel medzi PZ.
 38. fond pracovného času
 39. Vrátenie preplatku sociálneho poistenia za zamestnanca
 40. Považuje sa obložená misa , švédske stoly za večeru ?
 41. miesto výkonu práce v PZ
 42. Koniec pracovného pomeru k 31.10. a nástup na materskú dovolenku k 1.11.2017
 43. výška odstupného
 44. Nedobrovoľná zmena pracovnej zmluvy
 45. V kolektívnej zmluve uvedená nižšia mzda ako zákonom stanovená min. mzda
 46. krátenie dovolenky
 47. danovy bonus a dieta narodene koncom mesiaca
 48. Mzda za nadčasy je zahrnutá v plate
 49. Nezdanitelna cast zakladu dane
 50. dohoda - pravidelný alebo nepravidelný príjem?
 51. Vypoved
 52. Môže si zamestnanec vybrať dovolenku vopred?
 53. Je potrebné písomné ukončenie dohody?
 54. Prekážka v práci na strane zamestnávateľa - vzniká zamestnancovi nárok na dovolenku?
 55. platový postup
 56. Zodpovednosť za zverené firemné údaje
 57. Môže zamestnávateľ znížiť zamestnancom mzdy o 10% ?
 58. Výška dávky v nezamestnanosti po skončení RD?
 59. Predsedníčka SVB a materské2
 60. Nedobrovoľná zmena pracovného úväzku
 61. Ako opraviť výkaz do SP ak si študent uplatnil druhýkrat študentskú výnimku?
 62. DoBPŠ_pracovný čas
 63. Vedúci vo výrobe
 64. Choroba z povolania - odmietnutie ponúkanej práce
 65. Môžem ísť za členku okrskovej volebnej komisie ak som na rodičovskej dovolenke?
 66. Výpočet materskej pri "takmer" reťazovej materskej
 67. rozhodujuceho obdobie pre urcenie VZ na vypocet materskej (otcovskej)
 68. skončenie pracovného pomeru na dobu určitu a PN
 69. Môže mi zamestnávateľ strhnúť 100 € za 1 deň keď som sa sťahovala?
 70. rozhodujúce obdobie pri pracovnom úraze
 71. Pracovny pomer na dobu neurcitu alebo Dohoda o pracovnej cinnosti?
 72. Nárok na dovolenku
 73. Exekučné zrážky zo mzdy u zamestnanca, ktorý poberá rentu
 74. Do akej platovej triedy mám byť zaradená?
 75. Môže zamestnávateľ uzavrieť pri podpise pracovnej zmluvy dohodu o zrážkach zo mzdy?
 76. Odmena 2 % od 01.09.2017 na základe memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
 77. Výpovedná lehota- neumožnenie vykonávať svoju prácu podľa PZ.
 78. externý vs študent a odvody do poistovní
 79. dovolenka
 80. Daňový bónus
 81. Dohoda o pracovnej činnosti
 82. ukoncenie pracovneho pomeru a nasledna podpora
 83. Prihlasovanie do SP
 84. Ročné zúčtovanie poistného na VZP za rok 2016 za SZČO
 85. preplatenie dovolenky - odvody
 86. Kedy najskôr mám nárok na PN po nástupe do práce po rodičovskej dovolenke?
 87. Prax psychologa
 88. Rodinné prídavky a daňový bonus
 89. Vyska odstupneho
 90. Predlžená neplatená rodičovská dovolenka- zamestnanie
 91. Ako napísať dohodu evidovanému nezamestnanému, ak pracuje každý druhý deň?
 92. Môže dohoda o pracovnej činnosti skončiť v ten istý deň ako ju podpíšu zamestnávateľ aj dohodár?
 93. Môžem skončiť so zamestnancom skôr pracovný pomer ak má dobu určitú?
 94. DoBPŠ a štátna skúška
 95. moze zamestnavatel vymahat naklady na skolenie na zeriav a vysokozdvizny vozik?
 96. Práca vo sviatok
 97. súbeh prac. pomerov
 98. Narok na dovolenku po retazovom porode
 99. Exekúcia ak čistá mzda je v mínuse ?
 100. Potrebujem urobiť výplatné pásky
 101. Pracovny uraz - preplacanie 100% i ked ma počas pn vyhodia?
 102. Vstupná prehliadka a výpis z registra trestov v školstve
 103. Celodenné ošetrenie /paragraf/ pri pohyblivej pracovnej dobe a prestávka na obed
 104. Za čo je riaditeľ zodpovedný?
 105. Aké zmeny sa môžu definovať v pracovnej zmluve?
 106. MRP-odchodné číslo položky
 107. priplatky za zobrazovacie zariadenia
 108. Priplatky za stazene podmienky
 109. Dovolenka za odpracovane dni pri skonceni pracovneho pomeru.
 110. Nepretrzita prevadzka / Vyska uvazku / Len nocne zmeny
 111. Zdravotné poistenie študenta v zahraničí
 112. Keď niekto má živnosť môže isť pracovať na normalný pracovný pomer?
 113. Akym sposobom rozdelit hrubu mzdu na pevnu a variabilnu zlozku?
 114. Zvýšenie platu pedagogických zamesntnancov
 115. Zamestnancovi na RD preplácam pri skončení PP zostatok dovolenky - odvody idú len do ZP?
 116. Účasť na pohrebe strýka a platené voľno
 117. Zamestnanec - nárok na odchodné
 118. Zástup počas MD a PP počas MD
 119. Odpustenie pôžičky zamestnanca
 120. oneskorené odoslanie výkazov do SP - pokuta
 121. Vyhlásenie na uplatnenie NČ.
 122. Odhlasenie dohodara
 123. voľno kvôli pohrebu - doklad
 124. Obedna prestavka pocas prerusovanej pracovnej doby .
 125. Môže byť hrubá mzda nižšia počas čerpania dovolenky?
 126. V mesiaci kedy sa prepláca náhrada za dovolenku je hrubá mzda nižšia ako minimálna hrubá mzda.
 127. Odhlasenie dohodara
 128. Zápočtový list a neplatené voľno
 129. Materská vs.polovičný invalidný dôchodok
 130. dohoda o brigádnickej činnosti, ukončená skôr
 131. Co znamená pol den dovolenky, pokud zaměstnanec, pracuje každý deň iný pracovný čas?
 132. ukončenie pracovného pomeru v OSSR
 133. Ako vyriešiť druhú materskú?
 134. Doplatenie poistenia
 135. Dovolenkový listok pri práci na smeny
 136. Dobrovoľné a povinné poistenie - bude nárok na materské aj z dobrovoľného?
 137. Končí sa rodičovská dovolenka, ak požiadam o príspevok na starostlivosť o dieťa?
 138. Pracujem 10rokov v Ba,trvalý pobyt mám v BB,keď si zmením trvalý pobyt na Ba,mám nárok na príspevok sťahovania sa za pracou?
 139. nezdaniteľná časť na daňovníka
 140. Príplatok za hluk
 141. Priemerná hrubá mzda za predchádzajúci rok
 142. daňový bonus - vydatá dcéra
 143. Možem bezdôvodne ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe aj keď je zamestnanec PN?
 144. Do ktorej platovej triedy zaradiť zamestnanca?
 145. Z rodičovskej dovolenky opäť na materskú dovolenku - nahlásenie na SP a ZP
 146. elektronické odosielanie na ZP, odhláška zamestnávateľa
 147. Moze si zamestnavatel dovolit takyto postup?
 148. koľko priepustiek môžem použiť?
 149. Skončenie pracovného pomeru a následné uzatvorenie nového u toho istého zamestnanca
 150. Dohoda o pracovnej činnosti
 151. Otec na materskej - nová dohoda - môže byť na tú istú pozíciu?
 152. môžu mi zmeniť mzdu v zamestnaní keď ma chcú preradiť?
 153. Nočná práca
 154. Moze mi z-tel stale pridavat pracu?
 155. Zamestnanec nenastúpil do práce
 156. Zamestnanec nedodrziava liecebny rezim
 157. Exekutor pozaduje celu cistu mzdu
 158. Nárok na ,,Pčko,, - sprevádzanie rodinného príslušníka - sestra
 159. Máte niekto formulku pre ZoD so živnostníkom proti čiernej práci?
 160. Praca na dohodu
 161. Praca na dohodu v ČR
 162. Chcem dať výpoveď...Mám nárok na preplatenie nevyčerpaného nadčasu a dovolenky?
 163. MRP výpočet PN a rozhodujúce obdobie
 164. Odchodné - PN
 165. Aky dovolenkovy priemer byvalemu zamestnancovi
 166. Org.zmeny a zamestnankyna na rodicovskom prispevku
 167. exekucia zamestnanca ktory uz nie je zamestnancom
 168. Predaj firmy so zamestnancami? ...zamestnanec PN
 169. Organizačné zmeny alebo nadbytočnosť
 170. krátenie dovolenky počas RD a PN
 171. Zamestnavatelom zrusena celozavodna dovolenka
 172. Cestovne nahrady
 173. Môže zamestnávateľ výnimočne udeliť dovolenku ak zatiaľ nevzniká nárok?
 174. Cestovne nahrady
 175. Výška odstupného v nástupníckej firme po delimitácii
 176. Skončenie pracovného pomeru dohodou pri org.zmenách
 177. Akú pracovnú zmluvu máme uzatvoriť s vodičom, ktorý nemá pravidelný pracovný čas?
 178. čerpanie dovolenky pri neplatenom volne
 179. Zamestnanie občana ČR
 180. Ako zadat manualne ELDP?
 181. nesprávne uplatnenie nezdaniteľnej čiastky
 182. Vyplácanie dividend(podielov na zisku) za rok 2017
 183. Človek pracujúci na anketársku zmluvu. Je za neho platené zdravotné poistenie?
 184. Odchodné zamestnancovi a ELDZ
 185. BOZP staronového zamestnanca
 186. Koľko hodín musím odpracovať?
 187. Odchodné po podpore
 188. aky je vzorec na vypocet cca odvodov do ZP?
 189. odvody
 190. Tehotenstvo v zahranici a socialne poistenie
 191. Otec na materskej - potom HPP či len dohoda, zhrnutie.
 192. Dobrovoľne nemocenské poistenie SZČO a materské dávky
 193. Nárok na materskú
 194. Dohoda o pracovnej činnosti a PN - zároveň nič neodpracované
 195. Účasť na pohrebe švagra a platené voľno
 196. Priateľka je na materskej a v druhej práci je na trvaly pracovný pomer.
 197. Termín zaslania tlačiva PN do Sociálnej poisťovne.
 198. Počet dní dovolenky a PN
 199. Praca popri poberani materskeho u otca
 200. Ako mám prinútiť bývalého zamestnávateľa k vyplateniu nevyčerpanej dovolenky?
 201. podmienky DoBPŠ pre 16ročných - povinná školská dochádzka
 202. Ziadost o ID zamestnanca na PN a povinnosti zamestnavatela
 203. Odstupné koľko mesačné pri výpovedi podľa § 63 odst. 1 písm.c
 204. Metodický pokyn k výpočtu základu dane s dobrov. príspevkom na SDS
 205. Problém s výpoveďou od zamestnávateľa
 206. mzda zamestnanca vyslaneho do clenskeho statu EU
 207. Preplatenie telefonickej pohotovosti
 208. Vymeriavací základ pre náhradu príjmu
 209. DBPS - predlzenie dodatkom a SP
 210. DoBPŠ - prihlášky
 211. pracovnopravna zmluva medzi zamest. a zamestnavatel.
 212. Papierik o ukončení PN - aký dátum nástupu do zamestnania uviesť?
 213. Vznikol mi nárok na dovolenku počas MD?
 214. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti?
 215. Mozem dostat zmluvu na neurcito?
 216. Výpomoc súrodenca poberateľa predčasného dôchodku
 217. Ako získať výplaty za 3 odpracované mesiace?
 218. Dohoda o pracovnej činnosti a PN
 219. Aký je výpočet čistej mzdy pre ZŤP?
 220. Ako zakonne pokryt zaucanie v praci?
 221. ako na vyššiu materskú
 222. chybajuce dni vo vypise zo SP
 223. Vymeriavací základ pre SP a ZP
 224. Prihlásenie do zdravotnej poisťovne
 225. Kedy zamestnávateľ odvádza odvody do sociálnej poisťovne?
 226. Nemocenské a odmena
 227. Ukončenie pracovneho pomeru počas PN
 228. Odvody SZCO+pracovna zmluva
 229. Uchovavanie dokumentov z oblasti personalistiky
 230. limity pri dohodách po novom
 231. Zamestnanec a starobny dochodok
 232. Skrátený úväzok
 233. deň okamžitého skončenia pracovného pomeru
 234. PZ na dobu určitu a prepustenie
 235. Mzda v programe MRP a prestoj v práci
 236. mesačný prehľad daň nula - správnosť prehľadu na odoslanie
 237. Musia sa nároky za nadčasy vyplácať až po skončení u zamestnávateľa stanoveného pružného pracovného obdobia?
 238. Daňový bonus
 239. narok na dovolenku pocas roka
 240. Nadčas_zaokrúľovanie
 241. Zamestnanec s nepravidelným príjmom
 242. dohoda pracovný čas a rozsah
 243. Dohoda o brigádnickej práci študenta - ukončenie VŠ
 244. Oprava mzdy treba poslať opravný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch?
 245. Ako urobiť poisťovne ak bol ukončený prac.pomer k 30.6. a po vyplatnom termíne bola priznaná odmenu, ktorú treba vyplatiť?
 246. Spoločná domácnosť
 247. narok na podporu v nezamestnanosti
 248. Zrážka zo mzdy - nedodržanie rýchlosti vozidla
 249. zrázky zo mzdy a vyzivovane osoby
 250. Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste