PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. V mesiaci kedy sa prepláca náhrada za dovolenku je hrubá mzda nižšia ako minimálna hrubá mzda.
 2. Odhlasenie dohodara
 3. Zápočtový list a neplatené voľno
 4. Materská vs.polovičný invalidný dôchodok
 5. dohoda o brigádnickej činnosti, ukončená skôr
 6. Co znamená pol den dovolenky, pokud zaměstnanec, pracuje každý deň iný pracovný čas?
 7. ukončenie pracovného pomeru v OSSR
 8. Ako vyriešiť druhú materskú?
 9. Doplatenie poistenia
 10. Dovolenkový listok pri práci na smeny
 11. Dobrovoľné a povinné poistenie - bude nárok na materské aj z dobrovoľného?
 12. Končí sa rodičovská dovolenka, ak požiadam o príspevok na starostlivosť o dieťa?
 13. Pracujem 10rokov v Ba,trvalý pobyt mám v BB,keď si zmením trvalý pobyt na Ba,mám nárok na príspevok sťahovania sa za pracou?
 14. nezdaniteľná časť na daňovníka
 15. Príplatok za hluk
 16. Priemerná hrubá mzda za predchádzajúci rok
 17. daňový bonus - vydatá dcéra
 18. Možem bezdôvodne ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe aj keď je zamestnanec PN?
 19. Do ktorej platovej triedy zaradiť zamestnanca?
 20. Z rodičovskej dovolenky opäť na materskú dovolenku - nahlásenie na SP a ZP
 21. elektronické odosielanie na ZP, odhláška zamestnávateľa
 22. Moze si zamestnavatel dovolit takyto postup?
 23. koľko priepustiek môžem použiť?
 24. Skončenie pracovného pomeru a následné uzatvorenie nového u toho istého zamestnanca
 25. Dohoda o pracovnej činnosti
 26. Otec na materskej - nová dohoda - môže byť na tú istú pozíciu?
 27. môžu mi zmeniť mzdu v zamestnaní keď ma chcú preradiť?
 28. Nočná práca
 29. Moze mi z-tel stale pridavat pracu?
 30. Zamestnanec nenastúpil do práce
 31. Zamestnanec nedodrziava liecebny rezim
 32. Exekutor pozaduje celu cistu mzdu
 33. Nárok na ,,Pčko,, - sprevádzanie rodinného príslušníka - sestra
 34. Máte niekto formulku pre ZoD so živnostníkom proti čiernej práci?
 35. Praca na dohodu
 36. Praca na dohodu v ČR
 37. Chcem dať výpoveď...Mám nárok na preplatenie nevyčerpaného nadčasu a dovolenky?
 38. MRP výpočet PN a rozhodujúce obdobie
 39. Odchodné - PN
 40. Aky dovolenkovy priemer byvalemu zamestnancovi
 41. Org.zmeny a zamestnankyna na rodicovskom prispevku
 42. exekucia zamestnanca ktory uz nie je zamestnancom
 43. Predaj firmy so zamestnancami? ...zamestnanec PN
 44. Organizačné zmeny alebo nadbytočnosť
 45. krátenie dovolenky počas RD a PN
 46. Zamestnavatelom zrusena celozavodna dovolenka
 47. Cestovne nahrady
 48. Môže zamestnávateľ výnimočne udeliť dovolenku ak zatiaľ nevzniká nárok?
 49. Cestovne nahrady
 50. Výška odstupného v nástupníckej firme po delimitácii
 51. Skončenie pracovného pomeru dohodou pri org.zmenách
 52. Akú pracovnú zmluvu máme uzatvoriť s vodičom, ktorý nemá pravidelný pracovný čas?
 53. čerpanie dovolenky pri neplatenom volne
 54. Zamestnanie občana ČR
 55. Ako zadat manualne ELDP?
 56. nesprávne uplatnenie nezdaniteľnej čiastky
 57. Vyplácanie dividend(podielov na zisku) za rok 2017
 58. Človek pracujúci na anketársku zmluvu. Je za neho platené zdravotné poistenie?
 59. Odchodné zamestnancovi a ELDZ
 60. BOZP staronového zamestnanca
 61. Koľko hodín musím odpracovať?
 62. Odchodné po podpore
 63. aky je vzorec na vypocet cca odvodov do ZP?
 64. odvody
 65. Tehotenstvo v zahranici a socialne poistenie
 66. Otec na materskej - potom HPP či len dohoda, zhrnutie.
 67. Dobrovoľne nemocenské poistenie SZČO a materské dávky
 68. Nárok na materskú
 69. Dohoda o pracovnej činnosti a PN - zároveň nič neodpracované
 70. Účasť na pohrebe švagra a platené voľno
 71. Priateľka je na materskej a v druhej práci je na trvaly pracovný pomer.
 72. Termín zaslania tlačiva PN do Sociálnej poisťovne.
 73. Počet dní dovolenky a PN
 74. Praca popri poberani materskeho u otca
 75. Ako mám prinútiť bývalého zamestnávateľa k vyplateniu nevyčerpanej dovolenky?
 76. podmienky DoBPŠ pre 16ročných - povinná školská dochádzka
 77. Ziadost o ID zamestnanca na PN a povinnosti zamestnavatela
 78. Odstupné koľko mesačné pri výpovedi podľa § 63 odst. 1 písm.c
 79. Metodický pokyn k výpočtu základu dane s dobrov. príspevkom na SDS
 80. Problém s výpoveďou od zamestnávateľa
 81. mzda zamestnanca vyslaneho do clenskeho statu EU
 82. Preplatenie telefonickej pohotovosti
 83. Vymeriavací základ pre náhradu príjmu
 84. DBPS - predlzenie dodatkom a SP
 85. DoBPŠ - prihlášky
 86. pracovnopravna zmluva medzi zamest. a zamestnavatel.
 87. Papierik o ukončení PN - aký dátum nástupu do zamestnania uviesť?
 88. Vznikol mi nárok na dovolenku počas MD?
 89. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti?
 90. Mozem dostat zmluvu na neurcito?
 91. Výpomoc súrodenca poberateľa predčasného dôchodku
 92. Ako získať výplaty za 3 odpracované mesiace?
 93. Dohoda o pracovnej činnosti a PN
 94. Aký je výpočet čistej mzdy pre ZŤP?
 95. Ako zakonne pokryt zaucanie v praci?
 96. ako na vyššiu materskú
 97. chybajuce dni vo vypise zo SP
 98. Vymeriavací základ pre SP a ZP
 99. Prihlásenie do zdravotnej poisťovne
 100. Kedy zamestnávateľ odvádza odvody do sociálnej poisťovne?
 101. Nemocenské a odmena
 102. Ukončenie pracovneho pomeru počas PN
 103. Odvody SZCO+pracovna zmluva
 104. Uchovavanie dokumentov z oblasti personalistiky
 105. limity pri dohodách po novom
 106. Zamestnanec a starobny dochodok
 107. Skrátený úväzok
 108. deň okamžitého skončenia pracovného pomeru
 109. PZ na dobu určitu a prepustenie
 110. Mzda v programe MRP a prestoj v práci
 111. mesačný prehľad daň nula - správnosť prehľadu na odoslanie
 112. Musia sa nároky za nadčasy vyplácať až po skončení u zamestnávateľa stanoveného pružného pracovného obdobia?
 113. Daňový bonus
 114. narok na dovolenku pocas roka
 115. Nadčas_zaokrúľovanie
 116. Zamestnanec s nepravidelným príjmom
 117. dohoda pracovný čas a rozsah
 118. Dohoda o brigádnickej práci študenta - ukončenie VŠ
 119. Oprava mzdy treba poslať opravný prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch?
 120. Ako urobiť poisťovne ak bol ukončený prac.pomer k 30.6. a po vyplatnom termíne bola priznaná odmenu, ktorú treba vyplatiť?
 121. Spoločná domácnosť
 122. narok na podporu v nezamestnanosti
 123. Zrážka zo mzdy - nedodržanie rýchlosti vozidla
 124. zrázky zo mzdy a vyzivovane osoby
 125. Vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste
 126. Dohoda o prehlbovaní kvalifikácie
 127. Riaditeľ ZŠ príplatok za prácu nadčas
 128. Môžem mať mandatnu zmluvu popri urade prace? Aké sú povinosti?
 129. Nárok na MD od dvoch zamestnávateľov
 130. Zamestnanec v slovenskej firme pracujúci v Nemecku
 131. Môžem byť na úrade práce a zároveň mať SRO?
 132. Daňový bonus na dieťa
 133. priemer na dovolenku - ako sa počíta?
 134. Predaj firmy - pracovné zmluvy
 135. ako vypočítať exekučné zrážky keď mám aj prednostnú aj neprednostnú pohľadávku?
 136. Dohodar - nepravidelny prijem - vyska VZ do SP
 137. Pracujuca invalidna dochodkyna
 138. odstupne po skonceni pracovneho pomeru a odvody
 139. Narok na dovolenku
 140. dohoda na viac ako 12 mesiacov
 141. vzdanie sa nároku na preplatenie dovolenky
 142. Aka je lehota na dorucenie vypovede zo strany zamestnavatela? Su rovnake podmienky pri vypovedi ako pri okmazitom skonceni PP?
 143. Ako môžem ukončiť dohodu o pracovnej činnosti s človekom po porážke?
 144. Zaratavaju sa dni, vikendy pocas ocr do pracovneho fondu?
 145. Aká sa minimálna hod.sadzba pri Dohode o brig.pr.študentov?
 146. Pracovný pomer na dobu určitú a PN
 147. Vyska mzdy
 148. Vyska odvodov
 149. Reťazový pôrod a nárok na dovolenku
 150. ID
 151. praca cez sviatky 25.12.,26,12.,1.1.,velkonocna nedela
 152. Exekucia zamestnanca na Dohodu o prac.cinnosti
 153. Dohoda o pracovnej činnosti-odvody
 154. Danovy bonus na dieta za jeden mesiac.
 155. Pravdepodobny zarobok
 156. Skrátenie pracovného úväzku - rozviazanie pracovného pomeru.
 157. Definícia pojmu "týždenne" pri dohodách.
 158. Ako môžem zamestnať cez prázdniny absolventa základnej školy, ktorý už dovŕšil 15 rokov a je prijatý na strednú školu?
 159. Preradenie do nizsej platovej triedy pocas rodicovskej dovolenky
 160. Práca vo sviatok
 161. dlhodobo nezamestnany - splnenie podmienok
 162. rodinné prídavky
 163. Ukoncenie PP
 164. Z čoho sa počíta predčasný dôchodok?
 165. Má zamestnávateľ právo nedať mi výplatu???
 166. začiatok pracovného pomeru počas trvania Pn nad 10 dní
 167. Uplatnenie NČZD u dôchodcu
 168. Dohoda o brigádnickej práci študenta 3. stupňa VŠ
 169. Subeh vypovede a ustnej dohody o skonceni pracovneho pomeru
 170. Text výpovede dohodou podľa §60 spochybnený zamestnávateľom.
 171. Ziadost o znizenie pracovneho uvazku
 172. Môže zamestnanec v lete žiť v zahraničí a pracovať zdomu?
 173. Subeh MD a DVP z pohladu odvodov
 174. Zánik firmy,PN ........dohoda o rozviazaní pracovného pomeru
 175. Aké musí spĺnať požiadavky na výpoveď s odstupným občan SR, ktorý pracuje v českej firme?
 176. Sociálna poisťovňa výkaz poistného nepravidelný príjem -
 177. Dohodár s nepravidelným príjmom a PN
 178. Zrusenie zmluvy s DDS v TB
 179. Práca popri rodičovskom príspevku
 180. Nariadeny nadcas a navsteva lekara
 181. učiteľ a nárok na dovolenku
 182. Štatút študenta pri opakovaní štátnej skúšky
 183. Ako vypočítam Fluktuáciu
 184. dohoda o brigadnickej práci študenta a živnosť
 185. Zmena úväzku.
 186. Krátenie dovolenky pri PN
 187. Prepoistenie do ČR
 188. Mozna skoda sposobena zamestnavatelovi pri DoVP
 189. Zamestnanecke akcie - nepenazny prijem
 190. Štátny zamestnanec- narok na dovolenku
 191. Zamestnanie pracovníka len na jeden mesiac - je lepšia pracovná zmluva alebo dohoda o vykonaní práce?
 192. Vypoved pocas trvania Rodicovskej dovolenky
 193. Ak nemôžem vykonávať prácu zo zdravotných dôvodov, musí mi dať zamestnávateľ výpoveď?
 194. Rozhodné obdobie pre materské.
 195. Výpoveď z org. dôvodov
 196. Navrat otca po materskej dovolenke
 197. nárok na dovolenku po rodičovskej
 198. Príplatok za sťažený výkon
 199. Student a odvodova vynimka
 200. Cestovné náhrady - auto spoločníka/konateľa použité v s.r.o.
 201. výpoveď vrámci skúšobnej doby počas zahraničnej pracovnej cesty
 202. dohoda o PČ - nenastúpenie prvý deň a rovno PN
 203. DoBPŠ_dojednaná pracovná úloha
 204. Ako vypočítam roky?
 205. Zaokrúhlenie dovolenky
 206. príspevok zo sociálneho fondu pozostalým zosnulého zamestnanca
 207. Aká je výška pokuty za nedodržanie výpovednej doby?
 208. Platenie poistného pri súbehu dobrovoľného dôchodkového poistenia a zamestnania
 209. Doručenie výpovede
 210. Zlučovanie materskej školy.
 211. dodatok k HPP zmena doby urcitej?
 212. Mínusová hrubá mzda - prečerpaná dovolenka
 213. Môžem dostať výpoveď ?
 214. Neplatene volno
 215. PN, dovolenka a možný koniec PP
 216. Uzavretá pracovná zmluva - ako ju zrušiť ešte pred dňom nástupu
 217. klzave voľno pri nerovnomernom prac. čase
 218. Je možné vrátenie odvodov sociálnou poisťovňou?
 219. Aká je maximálna celková mesačná výška odvodov v roku 2017 pri dohode o pracovnej činnosti (administratívna činnosť) v trvaní 12 mesiacov a v rozsahu 8 hodín týždenne pri minimálnej mzde?
 220. Zmena nadriadeného
 221. Môže uchádzačka o prácu mať DoVP u zamestnávateľa na 40dní, kde pred registráciou na UPSVaR pracovala brigádne ako študentka?
 222. Žiadosť o invalidný dôchodok, ako požiadať?
 223. Minimálne odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Ako na ne?
 224. exek.zrážky
 225. Otec pracujúci na HPP, poberajúci matersky príspevok a nahrada prijmu pocas DNP
 226. Môže zamestnávateľ neuznať priepustku od lekára ak nie je na nej vyznačený čas ale len dátum?
 227. Nárok na opätovnú dávku v nezamestnanosti
 228. Dokumenty v xls
 229. Potvrdenie ZĽa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti?
 230. Vymeriavací základ PN zamestnanec?
 231. Pravdepodobný vymeriavací základ pri reťazovej materskej určím z platu dojednaného v zmluve, alebo skutočne dosiahnutý priemer pred prvou materskou?
 232. pracovný čas u poberateľa invalidného dôchodku
 233. Pracovná cesta počas skúšobnej doby
 234. Daňový bonus na dieťa ktoré nežije s daňovníkom v spoločnej domácnosti.
 235. Zamestnávateľ mi ukrátil dovolenkový príspevok nakoľko som vo výpovednej lehote. Má na to právo?
 236. potrebuje szčo ako konzultanta odborneho kuchara, v pripade kuchara szčo bude odmena za pracu faktúra?
 237. potrebujem poradit pri opätovnom prihlaseni szčo do portálu dôvery
 238. Aktuálny (podľa možnosti bezplatný, neobmedzený počtom použití) formulár zápočtu rokov, kde ho nájsť ?
 239. Agentura Sia Facillity
 240. patrí daňový bonus aj v mesiaci keď dieťa dokončí školu?
 241. bonus versus medziročník
 242. Má nárok na zamestnaneckú prémiu ?
 243. Musí mať každý zamestnanec podpísanú náplň práce?
 244. Mala by som dostať zaplatený nadčas za tábor s deťmi?
 245. Neplatene volno, §136 Zz a odvody
 246. Školenie a nemožnosť ukončiť PP zo strany zamestnanca
 247. ake su podmienky pri predlženej neplatenej rodičovskej dovolenke?
 248. Určenie pracovného úväzku
 249. Exekučne zrážky
 250. Má sa moja kamarátka hlásiť na úrad práce, ak ju nezobrali na VŠ a pritom pracuje na dohody?