PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zmena zamestnavatela bez mojho vedomia??
 2. Daňový bonus pri zisťovaní nároku na soc. štipendium vysokoškoláka
 3. akú výpoveď
 4. Povinnosti pri vypovedi
 5. Praca nadcas zdravotne postihnutej os.
 6. pracovný pomer a invalidita
 7. vplyv mzdy na dochodok
 8. Zárobok počas rodičovského príspevku....
 9. Podiely na zisku
 10. Dovolenka - nárok
 11. Ukončenie rodič. dovolenky
 12. Vyplatená mzda
 13. pracovník so ZPS
 14. vykon prace v zahranici
 15. Pohladavka statu - prednostna?
 16. dohoda v zahranici
 17. Kde zistiť zdravotnú poisťovňu zamestnanca?
 18. Pokuta za prečerpanú dovolenku
 19. o co pride uchadzac o zamestnanie ked nespolupracuje s UP?
 20. nezamestnaná, dobrovoľný platca a tehotenstvo
 21. dohoda a zdravotné poistenie
 22. Stravné lístky v nižšej ako zákonom stanovenej minimálnej hodnote
 23. Ako zvýšiť materské?
 24. nemocenské po rodičovskej dovolenke
 25. Ochranná lehota - skončenie PP
 26. nahlasovanie na SP
 27. Dva pracovné pomery súčasne
 28. Stupeň náročnosti práce pre vodičov
 29. Odvody osobneho asistenta do Socialnej poistovne
 30. Vdovsky dochodok
 31. Zdravotné odvody od 1.5.2008
 32. Dohoda o mlčanlivosti
 33. manko na predajni
 34. Pracovná zmluva - na zastupovanie na MD
 35. Socialny fond
 36. Potrebujem súrne poradiť
 37. zamestnanec SR pre cesku firmu
 38. prehľad o zrazených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
 39. Vyplnenie
 40. Dovolenka pri okamzitom ukonceni prac.pomeru
 41. §69 okamžité skončenie prac.pomeru
 42. Odvody do sociálnej poisťovne počas MD
 43. daňový bonus - štandardná dlžka štúdia
 44. Mzda zamestnanca v obchode
 45. Pn a povinnosť zamestnanca
 46. Sociálna poisťovňa a ukončenie RD
 47. opravné RZPP 2007 ?
 48. VZ zamestnanca na vyplnenie ELDP
 49. Dohoda a odmena
 50. PN, skončenie PP v skúšobnej dobe
 51. ELDP
 52. Prikazane neplatene volno alebo dovolenka
 53. rozviazanie pracovného pomeru s výpovednou dobou
 54. Nový zamestnanec
 55. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti
 56. Podpora v nezamestnanosti a príjem z dohody
 57. Zamestnávanie zamest. so zdravot. postihnutím
 58. Dohoda - vynimocne prace
 59. neprevzata vypoved
 60. Spatne ukoncena PN, invalidny dochodok a skoncenie PP
 61. esterne studium prava
 62. zmena trvalý pobyt
 63. zrážka zo mzdy zamestnanca
 64. ZP a neplatené voľno
 65. vypocet mzdy - zamestnavatel nemal pracu pre zamestnancov
 66. zrážka zo mzdy zamestnanca
 67. Odísť na materskú 4 alebo 6 týžd.pred pôrodom??
 68. olymp-konateľ
 69. Prídavky na deti a TPP
 70. Ochrana osob. úd. - žiadate niečo navyše?
 71. Nahrada za dovolenku + mzda je mensia ako mesacna mzda
 72. Môže s.r.o. platiť konateľovi odvody do sociálnej poistovne?
 73. Jeden den neplateneho volna a materska
 74. Ročný výkaz o pracovných podmienkach
 75. odvody pri pns
 76. Odmena a odvody
 77. priemer dovolenka
 78. Nová výška odvodov
 79. MD, dohoda o vykonani prace a vyuctovanie RZZP
 80. TPP polovicny uvazok a DVP
 81. Príkaz na vykonanie exekúcie
 82. Daňový bónus
 83. PN a ukončenie v skúšobnej dobe
 84. minimálna mzda a 20 pracovných dní
 85. Práceneschopnosť čiastočného invalidného dôchodcu
 86. Otázky súvisiace s prácou v noci
 87. jednotretinova exekucia z cca 13000 brutto platu
 88. Skončenie PP dohodou + 2 platy ale nie odst. ani odch.
 89. danovy bonus
 90. prihlasenie zamestnanca
 91. zrážka zo mzdy - daň. bonus
 92. Zrážková daň - prehľad
 93. Vyplata za dohodu o vykonani prace
 94. Dovolenka a 2 pracovné pomery
 95. Dvojmesačná výpovedná lehota
 96. Predlozenie dokladov - ZP
 97. mandatna zmluva
 98. Odhláška SZČO zo sociálnej poisťovne
 99. Rátanie mzdy zamestnanca, ktorý bol na montáži a platenie diét
 100. Preplácaná dovolenka a odvody
 101. ukoncenie RD - nova praca
 102. dochodca a odvod do ZP
 103. Výpoveď a MD
 104. Výpočet koeficientu odpracovaných dní
 105. odvody SP
 106. dohoda o vykonaní práce
 107. nezamestnaný, neevidovaný na ZP+SP
 108. Tehotenstvo počas výpovednej doby
 109. Ročná odmena a náhrada za dovolenku
 110. Skončenie pracovného pomeru dohodou
 111. Nedoplatky RZZP
 112. Zmena priezviska - poisťovne
 113. zmena 3-smennej prevádzky na nepretržitu
 114. dobrovolne nezamestnany?
 115. Pracovník odpracoval 2 hodiny, zvyšok dňa PN
 116. Pracovná neschopnosť a zamestnávateľ
 117. Výška zaplatenia PN
 118. neskore podanie RZ do poistovne
 119. Koniec rodičovskej dovolenky, mám nárok na podporu?
 120. havaria v zahraničí a pn
 121. Vypocet mzdy
 122. §62 Zakonnika prace
 123. Formular E 104
 124. ošetrovne a nemocenské zamestnanca a DNPO
 125. Zamestnavatel nechce prevziat ziadost o rodicovsku dovolenku
 126. Dva pracovné pomery u jedného zamestnávateľa
 127. Nevyplatené mzdy a žiadne stravné...
 128. Výpočet rokov praxe a nárok na dovolenku
 129. Materska a zahranicie
 130. PN zamestnanca od dorastového lekára
 131. SZČO a platby do SP
 132. priemerná hodinová mzda
 133. Absencia
 134. Pracovný úraz
 135. Špecializácia zdravotnej sestry a zmena platu
 136. Odvody do SP - invalidny dochodca
 137. Invalidny dochodca a urad prace
 138. Nepretržitý pracovný režim
 139. Teambuilding - nárok na stravné lístky
 140. Hrubý príjem, hrubá mzda
 141. ukončenie PP
 142. Zvysenie platu alebo pripoistenie?
 143. exekúcia a životné minimum
 144. Odmena pre testovanu osobu
 145. občan EU a PP na Slovenku
 146. Odstupné
 147. matersky prispevok
 148. Dohoda na procovnú pohotovosť
 149. Aky druh dohody pouzit?
 150. vykaz poistneho pre SP
 151. odvody z mandátnej zmluvy
 152. Dĺžka týždennej pracovnej doby
 153. Odvody
 154. Opakujúca sa DoBPŠ
 155. Miesto výkonu práce - stavebníctvo
 156. UP a vykon vazby
 157. Znova materska
 158. Občan Rakúska - nárok na NČZD + nárok na 5 týždňov dovolenky
 159. žiadosť o prijatie do služobného pomeru príslušníka PZ
 160. strata a sociálnej poistenie SZČO
 161. Dohoda o pracovnej činnosti - dôchodca
 162. vodič kamionu
 163. Predĺženie rod. dovol., dohoda a odvody
 164. odhláška zo zdravotnej poisťovne
 165. práca na dohodu v Čechách
 166. poukazky na relax
 167. odvody do Socialnej poistovne
 168. Živnostník a hlavný pracovný pomer
 169. 2 PNky po sebe
 170. dôchodca-DoPČ
 171. neplatené voľno?!?
 172. Dá sa nejako vykľučkovať z RZZP?
 173. odstupné
 174. Student+domacka praca
 175. PREPOČET NETTO MZDY NA BRUTTO
 176. dodatková dovolenka
 177. Dohoda a odstupné
 178. Zamestnanie živnostníka na dohodu
 179. Výpoveď
 180. predĺžená materská
 181. Skončenie PP
 182. Dohoda o brig. práci
 183. PNS zamestnanca
 184. Mzdová účtovníčka od A po Z
 185. Týždenný pracovný čas
 186. Starobný dôchodca
 187. Ročné zúčtovanie ZP
 188. Konkurz
 189. rzzp szco + TPP
 190. Tlacivo B je spravne?
 191. Využitie preplatku na RZZP
 192. Podpora v nezamestnanosti
 193. PP na dobu určitú - PN - MD
 194. RZ zdravotné - odchodné
 195. Nahrada mzdy za PN a odvody
 196. Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
 197. RZZP typ X-XB
 198. Socialna poistovna
 199. Soc.poist - vypis - stačí 1X?
 200. Zmluva o dielo resp. dohoda?
 201. Zamestnanie Albánca na Slovensku
 202. RZZP zamestnanec, SZČO a PN
 203. Ešte jedna (posledná)otázka-zdravotné zúčtovanie
 204. RZZP - odvody - preplatok
 205. ešte RZZP rok 2007
 206. Ročné zúčtovanie ZP
 207. kam poslat odpis z RZZP?
 208. kde mam poslat odpis z RZZP?
 209. RZZP materská
 210. rzzp B?
 211. SZCO - prihlaska na socialne poistenie od 1.7.2008
 212. počet mesiacov - výpis z DP
 213. prosim o kontrolu RZZP :-)
 214. Zdravotné poistenie a doktoranti
 215. RZZP
 216. RZZP - ake poistne napisat?
 217. odoslanie ročného zúčtovania do zdravotnej poisťovne
 218. RZZP zamestnanec a verejné obstarávanie
 219. rzzp, szčo, štát
 220. Dohoda o pracovnej cinnosti - dobrovolne nezamestnany
 221. RZZP a ukončená živnosť
 222. RZZP
 223. SZČO - nedoplatok cez 3tis sk ZP
 224. výpis z daňového priznania za rok 2007
 225. Odvody z PP a SZČO
 226. rzzp 2007
 227. Výpovedná doba
 228. Dohoda o skonceni pracovneho pomeru vs. porusenie prac. discipliny
 229. doprovod rodinného príslušníka
 230. nespravne spocitana mzda - zistene po 6 mesiacoch
 231. Nahlásenie zmeny priezviska a trvalého pobytu
 232. RZZP-zmena sadzby+PN
 233. vymeriavaci zaklad pre pn
 234. List SB - roč. zúčt.
 235. rocne zuctovanie zdravotneho pre zahranicneho klienta
 236. Opravnenie uzatvarat pracovnu zmluvu
 237. vysvetlenie inzerátu na prácu???
 238. vstup do druheho piliera?
 239. 2 prac. pomery u jedneho zamestnavatela
 240. Zúčtovanie zdravotného poistenia
 241. príplatky
 242. dochodca - rzzp
 243. Študent - práca na PP a daňový bonus
 244. Kratší prac. pomer a sviatok
 245. Odchodné a odstupné
 246. zložky platu v šs
 247. Rocne zuctovanie ZP nezamestnaneho
 248. tlačivá
 249. RZZP zamestnanec a samoplatiteľ
 250. Cudzinec a socialne poistenie