PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Daňový bonus pri zisťovaní nároku na soc. štipendium vysokoškoláka
 2. akú výpoveď
 3. Povinnosti pri vypovedi
 4. Praca nadcas zdravotne postihnutej os.
 5. pracovný pomer a invalidita
 6. vplyv mzdy na dochodok
 7. Zárobok počas rodičovského príspevku....
 8. Podiely na zisku
 9. Dovolenka - nárok
 10. Ukončenie rodič. dovolenky
 11. Vyplatená mzda
 12. pracovník so ZPS
 13. vykon prace v zahranici
 14. Pohladavka statu - prednostna?
 15. dohoda v zahranici
 16. Kde zistiť zdravotnú poisťovňu zamestnanca?
 17. Pokuta za prečerpanú dovolenku
 18. o co pride uchadzac o zamestnanie ked nespolupracuje s UP?
 19. nezamestnaná, dobrovoľný platca a tehotenstvo
 20. dohoda a zdravotné poistenie
 21. Stravné lístky v nižšej ako zákonom stanovenej minimálnej hodnote
 22. Ako zvýšiť materské?
 23. nemocenské po rodičovskej dovolenke
 24. Ochranná lehota - skončenie PP
 25. nahlasovanie na SP
 26. Dva pracovné pomery súčasne
 27. Stupeň náročnosti práce pre vodičov
 28. Odvody osobneho asistenta do Socialnej poistovne
 29. Vdovsky dochodok
 30. Zdravotné odvody od 1.5.2008
 31. Dohoda o mlčanlivosti
 32. manko na predajni
 33. Pracovná zmluva - na zastupovanie na MD
 34. Socialny fond
 35. Potrebujem súrne poradiť
 36. zamestnanec SR pre cesku firmu
 37. prehľad o zrazených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
 38. Vyplnenie
 39. Dovolenka pri okamzitom ukonceni prac.pomeru
 40. §69 okamžité skončenie prac.pomeru
 41. Odvody do sociálnej poisťovne počas MD
 42. daňový bonus - štandardná dlžka štúdia
 43. Mzda zamestnanca v obchode
 44. Pn a povinnosť zamestnanca
 45. Sociálna poisťovňa a ukončenie RD
 46. opravné RZPP 2007 ?
 47. VZ zamestnanca na vyplnenie ELDP
 48. Dohoda a odmena
 49. PN, skončenie PP v skúšobnej dobe
 50. ELDP
 51. Prikazane neplatene volno alebo dovolenka
 52. rozviazanie pracovného pomeru s výpovednou dobou
 53. Nový zamestnanec
 54. Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti
 55. Podpora v nezamestnanosti a príjem z dohody
 56. Zamestnávanie zamest. so zdravot. postihnutím
 57. Dohoda - vynimocne prace
 58. neprevzata vypoved
 59. Spatne ukoncena PN, invalidny dochodok a skoncenie PP
 60. esterne studium prava
 61. zmena trvalý pobyt
 62. zrážka zo mzdy zamestnanca
 63. ZP a neplatené voľno
 64. vypocet mzdy - zamestnavatel nemal pracu pre zamestnancov
 65. zrážka zo mzdy zamestnanca
 66. Odísť na materskú 4 alebo 6 týžd.pred pôrodom??
 67. olymp-konateľ
 68. Prídavky na deti a TPP
 69. Ochrana osob. úd. - žiadate niečo navyše?
 70. Nahrada za dovolenku + mzda je mensia ako mesacna mzda
 71. Môže s.r.o. platiť konateľovi odvody do sociálnej poistovne?
 72. Jeden den neplateneho volna a materska
 73. Ročný výkaz o pracovných podmienkach
 74. odvody pri pns
 75. Odmena a odvody
 76. priemer dovolenka
 77. Nová výška odvodov
 78. MD, dohoda o vykonani prace a vyuctovanie RZZP
 79. TPP polovicny uvazok a DVP
 80. Príkaz na vykonanie exekúcie
 81. Daňový bónus
 82. PN a ukončenie v skúšobnej dobe
 83. minimálna mzda a 20 pracovných dní
 84. Práceneschopnosť čiastočného invalidného dôchodcu
 85. Otázky súvisiace s prácou v noci
 86. jednotretinova exekucia z cca 13000 brutto platu
 87. Skončenie PP dohodou + 2 platy ale nie odst. ani odch.
 88. danovy bonus
 89. prihlasenie zamestnanca
 90. zrážka zo mzdy - daň. bonus
 91. Zrážková daň - prehľad
 92. Vyplata za dohodu o vykonani prace
 93. Dovolenka a 2 pracovné pomery
 94. Dvojmesačná výpovedná lehota
 95. Predlozenie dokladov - ZP
 96. mandatna zmluva
 97. Odhláška SZČO zo sociálnej poisťovne
 98. Rátanie mzdy zamestnanca, ktorý bol na montáži a platenie diét
 99. Preplácaná dovolenka a odvody
 100. ukoncenie RD - nova praca
 101. dochodca a odvod do ZP
 102. Výpoveď a MD
 103. Výpočet koeficientu odpracovaných dní
 104. odvody SP
 105. dohoda o vykonaní práce
 106. nezamestnaný, neevidovaný na ZP+SP
 107. Tehotenstvo počas výpovednej doby
 108. Ročná odmena a náhrada za dovolenku
 109. Skončenie pracovného pomeru dohodou
 110. Nedoplatky RZZP
 111. Zmena priezviska - poisťovne
 112. zmena 3-smennej prevádzky na nepretržitu
 113. dobrovolne nezamestnany?
 114. Pracovník odpracoval 2 hodiny, zvyšok dňa PN
 115. Pracovná neschopnosť a zamestnávateľ
 116. Výška zaplatenia PN
 117. neskore podanie RZ do poistovne
 118. Koniec rodičovskej dovolenky, mám nárok na podporu?
 119. havaria v zahraničí a pn
 120. Vypocet mzdy
 121. §62 Zakonnika prace
 122. Formular E 104
 123. ošetrovne a nemocenské zamestnanca a DNPO
 124. Zamestnavatel nechce prevziat ziadost o rodicovsku dovolenku
 125. Dva pracovné pomery u jedného zamestnávateľa
 126. Nevyplatené mzdy a žiadne stravné...
 127. Výpočet rokov praxe a nárok na dovolenku
 128. Materska a zahranicie
 129. PN zamestnanca od dorastového lekára
 130. SZČO a platby do SP
 131. priemerná hodinová mzda
 132. Absencia
 133. Pracovný úraz
 134. Špecializácia zdravotnej sestry a zmena platu
 135. Odvody do SP - invalidny dochodca
 136. Invalidny dochodca a urad prace
 137. Nepretržitý pracovný režim
 138. Teambuilding - nárok na stravné lístky
 139. Hrubý príjem, hrubá mzda
 140. ukončenie PP
 141. Zvysenie platu alebo pripoistenie?
 142. exekúcia a životné minimum
 143. Odmena pre testovanu osobu
 144. občan EU a PP na Slovenku
 145. Odstupné
 146. matersky prispevok
 147. Dohoda na procovnú pohotovosť
 148. Aky druh dohody pouzit?
 149. vykaz poistneho pre SP
 150. odvody z mandátnej zmluvy
 151. Dĺžka týždennej pracovnej doby
 152. Odvody
 153. Opakujúca sa DoBPŠ
 154. Miesto výkonu práce - stavebníctvo
 155. UP a vykon vazby
 156. Znova materska
 157. Občan Rakúska - nárok na NČZD + nárok na 5 týždňov dovolenky
 158. žiadosť o prijatie do služobného pomeru príslušníka PZ
 159. strata a sociálnej poistenie SZČO
 160. Dohoda o pracovnej činnosti - dôchodca
 161. vodič kamionu
 162. Predĺženie rod. dovol., dohoda a odvody
 163. odhláška zo zdravotnej poisťovne
 164. práca na dohodu v Čechách
 165. poukazky na relax
 166. odvody do Socialnej poistovne
 167. Živnostník a hlavný pracovný pomer
 168. 2 PNky po sebe
 169. dôchodca-DoPČ
 170. neplatené voľno?!?
 171. Dá sa nejako vykľučkovať z RZZP?
 172. odstupné
 173. Student+domacka praca
 174. PREPOČET NETTO MZDY NA BRUTTO
 175. dodatková dovolenka
 176. Dohoda a odstupné
 177. Zamestnanie živnostníka na dohodu
 178. Výpoveď
 179. predĺžená materská
 180. Skončenie PP
 181. Dohoda o brig. práci
 182. PNS zamestnanca
 183. Mzdová účtovníčka od A po Z
 184. Týždenný pracovný čas
 185. Starobný dôchodca
 186. Ročné zúčtovanie ZP
 187. Konkurz
 188. rzzp szco + TPP
 189. Tlacivo B je spravne?
 190. Využitie preplatku na RZZP
 191. Podpora v nezamestnanosti
 192. PP na dobu určitú - PN - MD
 193. RZ zdravotné - odchodné
 194. Nahrada mzdy za PN a odvody
 195. Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
 196. RZZP typ X-XB
 197. Socialna poistovna
 198. Soc.poist - vypis - stačí 1X?
 199. Zmluva o dielo resp. dohoda?
 200. Zamestnanie Albánca na Slovensku
 201. RZZP zamestnanec, SZČO a PN
 202. Ešte jedna (posledná)otázka-zdravotné zúčtovanie
 203. RZZP - odvody - preplatok
 204. ešte RZZP rok 2007
 205. Ročné zúčtovanie ZP
 206. kam poslat odpis z RZZP?
 207. kde mam poslat odpis z RZZP?
 208. RZZP materská
 209. rzzp B?
 210. SZCO - prihlaska na socialne poistenie od 1.7.2008
 211. počet mesiacov - výpis z DP
 212. prosim o kontrolu RZZP :-)
 213. Zdravotné poistenie a doktoranti
 214. RZZP
 215. RZZP - ake poistne napisat?
 216. odoslanie ročného zúčtovania do zdravotnej poisťovne
 217. RZZP zamestnanec a verejné obstarávanie
 218. rzzp, szčo, štát
 219. Dohoda o pracovnej cinnosti - dobrovolne nezamestnany
 220. RZZP a ukončená živnosť
 221. RZZP
 222. SZČO - nedoplatok cez 3tis sk ZP
 223. výpis z daňového priznania za rok 2007
 224. Odvody z PP a SZČO
 225. rzzp 2007
 226. Výpovedná doba
 227. Dohoda o skonceni pracovneho pomeru vs. porusenie prac. discipliny
 228. doprovod rodinného príslušníka
 229. nespravne spocitana mzda - zistene po 6 mesiacoch
 230. Nahlásenie zmeny priezviska a trvalého pobytu
 231. RZZP-zmena sadzby+PN
 232. vymeriavaci zaklad pre pn
 233. List SB - roč. zúčt.
 234. rocne zuctovanie zdravotneho pre zahranicneho klienta
 235. Opravnenie uzatvarat pracovnu zmluvu
 236. vysvetlenie inzerátu na prácu???
 237. vstup do druheho piliera?
 238. 2 prac. pomery u jedneho zamestnavatela
 239. Zúčtovanie zdravotného poistenia
 240. príplatky
 241. dochodca - rzzp
 242. Študent - práca na PP a daňový bonus
 243. Kratší prac. pomer a sviatok
 244. Odchodné a odstupné
 245. zložky platu v šs
 246. Rocne zuctovanie ZP nezamestnaneho
 247. tlačivá
 248. RZZP zamestnanec a samoplatiteľ
 249. Cudzinec a socialne poistenie
 250. Hmotná zodpovednosť