1. výpoved podla paragrafu 63 odsk.1 písmeno d bod 4 (22 replies)
 2. ročné zúčtovanie dane-odchod do dôchodku (5 replies)
 3. Poraďte prosím - služobná cesta a problém dostať sa potom domov (1 replies)
 4. Nezdaniteľná čiastka daňovníka 2009 (6 replies)
 5. ČR mzdy (0 replies)
 6. Zamestnanec - zahájenie starob.dôchodku (12 replies)
 7. zrušenie PP s 2mes. výpovednou dobou (2 replies)
 8. výpoveď podľa par.67 ZP - nedodržaná výpovedná lehota (2 replies)
 9. Zmena vymeriavacieho základu DNPO od 1.1.2009 (21 replies)
 10. odvod do ZP počas neplat.voľna a potvrdenie o ZP (0 replies)
 11. MZDA - hrubá alebo čistá (6 replies)
 12. vyučtovanie stravného -2009 (6 replies)
 13. ročné zúčtovanie a zmluva o dielo (3 replies)
 14. odstupné?!? (1 replies)
 15. Odstupné (7 replies)
 16. Platenie poistneho bez pravneho dovodu? (4 replies)
 17. Ukončenie pracovného pomeru (7 replies)
 18. Sociálna poisťovňa - EZU - elektronická podateľňa (0 replies)
 19. pracovna cesta - zahranicie (1 replies)
 20. prehlad, hlasenie 2008 /dohodari, 0,- daň (16 replies)
 21. Zákon o cestovných náhradách od 1.1.2009 (3 replies)
 22. Výpoveď daná zamestnancom (1 replies)
 23. ukoncenie pracovneho pomeru dohodou (3 replies)
 24. Výška nemocenskej dávky (0 replies)
 25. zamestanie + studium (1 replies)
 26. Ročné zúčt.dane u študenta (8 replies)
 27. nastup na matersku a dovolenka (2 replies)
 28. zvýšenie platových taríf zamestnancov vo verejnej správe od 1.1.2009 (1 replies)
 29. sluzobne cesty (0 replies)
 30. Vrátenie mzdy (8 replies)
 31. dovolenka z r. 2007 (4 replies)
 32. Bola nejaká zmena pri výpočte PN? - nejak ázmena? (5 replies)
 33. zákonník práce od 01.09.2007 do 11.6.2008 (1 replies)
 34. odvody (7 replies)
 35. Platové tarify od 01.01.2009 (5 replies)
 36. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2008 (7 replies)
 37. 2 zamestn.- 1 OČR (2 replies)
 38. Nárok na stravné lístky (0 replies)
 39. RZD (2 replies)
 40. odvody do socialnej poisťovne (52 replies)
 41. stravné lístky 2OO9 (120 replies)
 42. Hotovosť namiesto stravnych poukazok (7 replies)
 43. Daňový bonus na deti (20 replies)
 44. Zápočtový list - započítané doby (3 replies)
 45. Nepreplatenie dovolenky (2 replies)
 46. návšteva lekára a ukončený TPP (2 replies)
 47. denný vymeriavací základ a EUR (2 replies)
 48. ročné zúčtovanie dlhodobá PN (22 replies)
 49. Invalidny dochodok (3 replies)
 50. Agenda ohľadom PÚ. (2 replies)
 51. Odvody do SP (10 replies)
 52. DDP a odvody do ZP (2 replies)
 53. Vypoved (3 replies)
 54. Vyčerpanie dovolenky. (4 replies)
 55. Prekážka v práci zo strany zamastnavate (problem s plynom ) (3 replies)
 56. Podpora v nezamestnanosti - príjem manželky (7 replies)
 57. táborové postele (2 replies)
 58. čerpanie sociálneho fondu - možnosti (7 replies)
 59. Dôležité-SOS "Skončenie PP §63 ods.1 písm.s (1 replies)
 60. Prídavky na dieťa (4 replies)
 61. Pomoc v dokumente Dochádzka 2008 (2 replies)
 62. Zmluvný plat a jeho zvýšenie (0 replies)
 63. Akceptačná zmuva (2 replies)
 64. rodičovská a dohoda o pracovnej činnosti po 1.1.2009 (3 replies)
 65. počíta sa marodka do dôchodku? (1 replies)
 66. Daňové priznanie alebo ročné zúčtovanie dane (0 replies)
 67. Podiel na zisku (9 replies)
 68. prehodnotenie predč.star.dôchodku (0 replies)
 69. Neplatené volno a odvody do ZP (10 replies)
 70. Vypoved - dohoda (2 replies)
 71. Uplatnenie daňového bonusu pri dohode (17 replies)
 72. mzda (14 replies)
 73. odmena obchodného zástupcu a min. mzda (1 replies)
 74. PP na dobu určitú a odstupné (5 replies)
 75. ukoncenie prace dohodou (2 replies)
 76. Evidenčný list (1 replies)
 77. pracovna zmluva počas zastupovania na MD (6 replies)
 78. RD a pracovník na dohodu o pr.činnosti (2 replies)
 79. stravenky - počas služby (1 replies)
 80. Zahr.prac.cesta do Čiech (3 replies)
 81. Náhrady za lekárske vyšetrenie (7 replies)
 82. zostatková dovolenka (1 replies)
 83. 40 h pracovný čas (6 replies)
 84. Návšteva lekára s dieťaťom, pri polovičnom. prac. úv. (1 replies)
 85. DVP a výpovedná lehota (1 replies)
 86. zaokrúhľovanie príspevku na stravovanie zamestnancov (1 replies)
 87. zamestnávanie ZŤP, odvod za nesplnenie povinnosti (8 replies)
 88. Zamestnanie konatela vo vlastnej firme. (5 replies)
 89. Žiadosť o dôchodok, OP (2 replies)
 90. Ako zvýšiť invalidný dôchodok (12 replies)
 91. nárok na dovolenku (1 replies)
 92. Nárok na predčasný dôchodok (6 replies)
 93. Opatrovateľský príspevok a podpora (2 replies)
 94. Tarifná mzda (2 replies)
 95. zostatok dovolenky za rok 2008 (1 replies)
 96. lekárska prehliadka- Zákon o ochrane osobných údajov (2 replies)
 97. Nemocenké dávky-výpočet (4 replies)
 98. nárok pri prepustení zamestnanca poberajúceho výsluhový dôchodok (5 replies)
 99. Mzda v decembri (5 replies)
 100. pracovná zmluva (8 replies)
 101. ELDP, rozhodujúce obdobie a PN (10 replies)
 102. Založenie odborov (3 replies)
 103. tlačivo do banky. (3 replies)
 104. odpocet dane - zivotna poistka (1 replies)
 105. Zaokrúhľovanie odvodov a daní z miezd a dohôd (2 replies)
 106. pojednávanie a voľno (2 replies)
 107. Návšteva lekára (0 replies)
 108. materská - rodičovský príspevok... (1 replies)
 109. založenie odborov a kolektívna zmluva (6 replies)
 110. OKEČ??????registr. list zamestnávateľa (4 replies)
 111. Praca nadcas (10 replies)
 112. Výpočet minimálnej mzdy zamestnanca (24 replies)
 113. PN počas nezamestnanosti (29 replies)
 114. Odvod 2% do fondu podla autorskeho zakona zo zahranicia (0 replies)
 115. PN po skonceni poberani davky z uradu prace (2 replies)
 116. POVINNOSTI MZDOVEJ UCTOVNICKY KONIEC ROKA (10 replies)
 117. výpoved daná tehotnou zamestnankyňou (1 replies)
 118. Vyplacanie materskej pri narodeni dietata v zahranici (0 replies)
 119. tehotna v praci (2 replies)
 120. ochranna lehota pri PN (17 replies)
 121. Dohoda o vykonaní práce, daň a odvody (5 replies)
 122. náplň práce kuriča a údržbára (0 replies)
 123. Nariadene cerpania dovolenky (5 replies)
 124. Soboty, nedele a strava (10 replies)
 125. Pracovná zmluva + všetky prihlášky k tomu patriace (9 replies)
 126. Potvrdenie o prijme pri predvolani (0 replies)
 127. Poskytnutie stravy - večera (4 replies)
 128. práca na smeny (8 replies)
 129. tlačivá na DU (3 replies)
 130. Zamestnávateľ -nevyplatená mzda!!! (10 replies)
 131. čo je podielová mzda (2 replies)
 132. kniha výkazov (1 replies)
 133. LEN 9 ZAMESTNANOV V ZP NA POVINNÉ ELEKTRONICKÉ ZASIELANIE VÝKAZOV (1 replies)
 134. Pracovný kalendár 2009 (0 replies)
 135. podpora v nezemestnanosti (26 replies)
 136. DNP z max. VZ od 01.01.2009 (2 replies)
 137. Zárobok na dohodu počas rodičovskej dovolenky (3 replies)
 138. preplatenie nevyčerpanej dovolenky po skončení PP (0 replies)
 139. Postup pri opatovnom nastupe na RD (4 replies)
 140. viac exekučných príkazov (3 replies)
 141. priemerný zárobok v EUR a odmena (0 replies)
 142. Odovzdavanie stravnych listkov zamestnancom (0 replies)
 143. Preplácanie cestovného do zamestnania (3 replies)
 144. Koľko denne (2 replies)
 145. Čistá mzda za 12/2008 (2 replies)
 146. Tabuľky veličín pre mzdové účtovníctvo na r.2009 (1 replies)
 147. ELDP v EUR (6 replies)
 148. RZD 2008 - úhrady zdrav. pracovníka (6 replies)
 149. neplatené voľno a krátenie platu (1 replies)
 150. skončenie PP a ÚPSVR (2 replies)
 151. Predĺženie pracovného pomeru (20 replies)
 152. zmena pracovného času (17 replies)
 153. poistenie (2 replies)
 154. Preplatenie dovolenky (17 replies)
 155. skončenie pracovného pomeru (1 replies)
 156. Výpočet náhrady dovolenky. (0 replies)
 157. krátenie rodičovskej dovolenky (7 replies)
 158. Aký funkčný plat? (3 replies)
 159. nadčasy (0 replies)
 160. Nákupná poukážka (8 replies)
 161. preplatok RZZP (0 replies)
 162. Spoločník - Konateľ s.r.o. - dôchodca (2 replies)
 163. Preplatenie minuloročnej dovolenky (23 replies)
 164. Výdavkové a príjmové pokladničné doklady (14 replies)
 165. Podpis platového výmeru (3 replies)
 166. Príjem dôchodcu na dohodu - vrátenie dane (61 replies)
 167. daňové úľavy (2 replies)
 168. materská (2 replies)
 169. Dohoda o rozviazaní prac. pomeru a PN (5 replies)
 170. prehľad a 2x úhrada (11 replies)
 171. Dĺžka PN (5 replies)
 172. Nárok na dovolenku (5 replies)
 173. dohoda o skončení PP (3 replies)
 174. narok na dovolenku (8 replies)
 175. Dôchodok a zvýšenie rokov (7 replies)
 176. musí živnostník doplatiť soc. poistenie, aj keď nemal žiadne príjmy zo živnosti? (8 replies)
 177. Pracovna zmluva a sucasne aj ZL (0 replies)
 178. vzor výpovede (0 replies)
 179. spätné skončenie PN (3 replies)
 180. 2 hlavne pracovne pomery (4 replies)
 181. materská (1 replies)
 182. zmena poistovne (2 replies)
 183. zamestnanie zamestnanca (3 replies)
 184. znovuprijatie do štatnej služby (1 replies)
 185. dovolenka alebo neplatené voľno (13 replies)
 186. Zmena pracovného času (8 replies)
 187. Dohoda VP a PN. (1 replies)
 188. Okanzita vypoved (4 replies)
 189. Invalidny dochodca, tvorba stranok, zmluva o dielo (1 replies)
 190. alikvotná časť - výpočet (0 replies)
 191. Odvody na dohodara (4 replies)
 192. štátny sviatok (11 replies)
 193. náhrada príjmu ??? (4 replies)
 194. Dohoda počas materskej a rodičovskej dovolenky (16 replies)
 195. Praca na dohodu... (25 replies)
 196. neplatené voľno a preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2007 (2 replies)
 197. Prenos nevyčerpanej dovolenky (13 replies)
 198. Zamestnanie konateľa v s.r.o. (2 replies)
 199. Skoncila mi rodicovska dovolenka. co teraz - ake mam povinnosti voci uradom? (1 replies)
 200. výpoveď tehotnej zamestnankyne (4 replies)
 201. Exekucia a skoncenie PP (2 replies)
 202. Zle zrazena dan (5 replies)
 203. Zodpovednost za skody (0 replies)
 204. Termíny ročného zúčtovania dane za 2008 (3 replies)
 205. Rodičovská dovolenka po 3 rokoch (4 replies)
 206. Zmena poisťovne počas PN (8 replies)
 207. PN a odvody z preplatenej dovolenky (2 replies)
 208. šesťročná materská a rodičovský príspevok v roku 2009 (0 replies)
 209. mzdy za dec vyplatene v jan 2009 (45 replies)
 210. poskytnutie motorového vozidla (2 replies)
 211. ZAMESTNANEC-ŽIVNOSTNIK (2 replies)
 212. výpočet čistej mzdy (11 replies)
 213. Daňové priznanie za rok 2008 - účtovník (2 replies)
 214. Bolo správne uhradiť odvody ešte v decembri? (21 replies)
 215. Aky typ zmluvy? (5 replies)
 216. danove vyhlasenie (6 replies)
 217. Nový mzdový dekrét a prepočet mzdy na EUR (8 replies)
 218. SZČO vzorec pre výpočet odvodov do soc.poisťovne (15 replies)
 219. Cestovné náhrady, zaokrúhľovanie (2 replies)
 220. práca v rakúsku (1 replies)
 221. preplatenie pn-ky (4 replies)
 222. II. pilier (6 replies)
 223. Chyba vo výplate za 11/2008 (6 replies)
 224. Dodatok k dohode o pracovnej činnosti (12 replies)
 225. preplatok RZZP (2 replies)
 226. Nastup do prace v strede mesiaca (2 replies)
 227. materska (4 replies)
 228. Rodičovská dovolenka a Sociálna poisťovňa (17 replies)
 229. Mzda od mája 2008 - zúčtovať dane a odvody? (8 replies)
 230. Výpočet podpory (3 replies)
 231. Zmena PZ z SKK na EUR ??? (2 replies)
 232. Nadcasy (0 replies)
 233. Koncoročná odmena a tvorba soc. fondu (1 replies)
 234. odvody za december (5 replies)
 235. Konateľ a odvody (1 replies)
 236. Vyplatenie odmeny na dovolenku zo sociálneho fondu (2 replies)
 237. Dovolenka (4 replies)
 238. Priemerný mesačný zárobok (6 replies)
 239. Prihláška do soc. poisťovne (9 replies)
 240. Krízový balíček: Novela zákona o dani z príjmov k 1.3.2009 + RZD za rok 2008 (11 replies)
 241. nárok na podporu po skončení MD (4 replies)
 242. Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru počas PN (9 replies)
 243. Opakovane uzavretý pracovný pomer na dobu určitú a skúšobná doba (13 replies)
 244. Hodinová mzda - 2. platová trieda (2 replies)
 245. Denný vymeriavací základ pri úraze (0 replies)
 246. náhrada príjmu (4 replies)
 247. ELDP - kde založiť (4 replies)
 248. vypoved v skusobnej dobe (3 replies)
 249. narok na extra 5 dni dovolenky - odrobene 15 rokov (0 replies)
 250. Zrusenie pracovneho miesta (1 replies)