PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. dohoda o vykonaní práce
 2. nezamestnaný, neevidovaný na ZP+SP
 3. Tehotenstvo počas výpovednej doby
 4. Ročná odmena a náhrada za dovolenku
 5. Skončenie pracovného pomeru dohodou
 6. Nedoplatky RZZP
 7. Zmena priezviska - poisťovne
 8. zmena 3-smennej prevádzky na nepretržitu
 9. dobrovolne nezamestnany?
 10. Pracovník odpracoval 2 hodiny, zvyšok dňa PN
 11. Pracovná neschopnosť a zamestnávateľ
 12. Výška zaplatenia PN
 13. neskore podanie RZ do poistovne
 14. Koniec rodičovskej dovolenky, mám nárok na podporu?
 15. havaria v zahraničí a pn
 16. Vypocet mzdy
 17. §62 Zakonnika prace
 18. Formular E 104
 19. ošetrovne a nemocenské zamestnanca a DNPO
 20. Zamestnavatel nechce prevziat ziadost o rodicovsku dovolenku
 21. Dva pracovné pomery u jedného zamestnávateľa
 22. Nevyplatené mzdy a žiadne stravné...
 23. Výpočet rokov praxe a nárok na dovolenku
 24. Materska a zahranicie
 25. PN zamestnanca od dorastového lekára
 26. SZČO a platby do SP
 27. priemerná hodinová mzda
 28. Absencia
 29. Pracovný úraz
 30. Špecializácia zdravotnej sestry a zmena platu
 31. Odvody do SP - invalidny dochodca
 32. Invalidny dochodca a urad prace
 33. Nepretržitý pracovný režim
 34. Teambuilding - nárok na stravné lístky
 35. Hrubý príjem, hrubá mzda
 36. ukončenie PP
 37. Zvysenie platu alebo pripoistenie?
 38. exekúcia a životné minimum
 39. Odmena pre testovanu osobu
 40. občan EU a PP na Slovenku
 41. Odstupné
 42. matersky prispevok
 43. Dohoda na procovnú pohotovosť
 44. Aky druh dohody pouzit?
 45. vykaz poistneho pre SP
 46. odvody z mandátnej zmluvy
 47. Dĺžka týždennej pracovnej doby
 48. Odvody
 49. Opakujúca sa DoBPŠ
 50. Miesto výkonu práce - stavebníctvo
 51. UP a vykon vazby
 52. Znova materska
 53. Občan Rakúska - nárok na NČZD + nárok na 5 týždňov dovolenky
 54. žiadosť o prijatie do služobného pomeru príslušníka PZ
 55. strata a sociálnej poistenie SZČO
 56. Dohoda o pracovnej činnosti - dôchodca
 57. vodič kamionu
 58. Predĺženie rod. dovol., dohoda a odvody
 59. odhláška zo zdravotnej poisťovne
 60. práca na dohodu v Čechách
 61. poukazky na relax
 62. odvody do Socialnej poistovne
 63. Živnostník a hlavný pracovný pomer
 64. 2 PNky po sebe
 65. dôchodca-DoPČ
 66. neplatené voľno?!?
 67. Dá sa nejako vykľučkovať z RZZP?
 68. odstupné
 69. Student+domacka praca
 70. PREPOČET NETTO MZDY NA BRUTTO
 71. dodatková dovolenka
 72. Dohoda a odstupné
 73. Zamestnanie živnostníka na dohodu
 74. Výpoveď
 75. predĺžená materská
 76. Skončenie PP
 77. Dohoda o brig. práci
 78. PNS zamestnanca
 79. Mzdová účtovníčka od A po Z
 80. Týždenný pracovný čas
 81. Starobný dôchodca
 82. Ročné zúčtovanie ZP
 83. Konkurz
 84. rzzp szco + TPP
 85. Tlacivo B je spravne?
 86. Využitie preplatku na RZZP
 87. Podpora v nezamestnanosti
 88. PP na dobu určitú - PN - MD
 89. RZ zdravotné - odchodné
 90. Nahrada mzdy za PN a odvody
 91. Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
 92. RZZP typ X-XB
 93. Socialna poistovna
 94. Soc.poist - vypis - stačí 1X?
 95. Zmluva o dielo resp. dohoda?
 96. Zamestnanie Albánca na Slovensku
 97. RZZP zamestnanec, SZČO a PN
 98. Ešte jedna (posledná)otázka-zdravotné zúčtovanie
 99. RZZP - odvody - preplatok
 100. ešte RZZP rok 2007
 101. Ročné zúčtovanie ZP
 102. kam poslat odpis z RZZP?
 103. kde mam poslat odpis z RZZP?
 104. RZZP materská
 105. rzzp B?
 106. SZCO - prihlaska na socialne poistenie od 1.7.2008
 107. počet mesiacov - výpis z DP
 108. prosim o kontrolu RZZP :-)
 109. Zdravotné poistenie a doktoranti
 110. RZZP
 111. RZZP - ake poistne napisat?
 112. odoslanie ročného zúčtovania do zdravotnej poisťovne
 113. RZZP zamestnanec a verejné obstarávanie
 114. rzzp, szčo, štát
 115. Dohoda o pracovnej cinnosti - dobrovolne nezamestnany
 116. RZZP a ukončená živnosť
 117. RZZP
 118. SZČO - nedoplatok cez 3tis sk ZP
 119. výpis z daňového priznania za rok 2007
 120. Odvody z PP a SZČO
 121. rzzp 2007
 122. Výpovedná doba
 123. Dohoda o skonceni pracovneho pomeru vs. porusenie prac. discipliny
 124. doprovod rodinného príslušníka
 125. nespravne spocitana mzda - zistene po 6 mesiacoch
 126. Nahlásenie zmeny priezviska a trvalého pobytu
 127. RZZP-zmena sadzby+PN
 128. vymeriavaci zaklad pre pn
 129. List SB - roč. zúčt.
 130. rocne zuctovanie zdravotneho pre zahranicneho klienta
 131. Opravnenie uzatvarat pracovnu zmluvu
 132. vysvetlenie inzerátu na prácu???
 133. vstup do druheho piliera?
 134. 2 prac. pomery u jedneho zamestnavatela
 135. Zúčtovanie zdravotného poistenia
 136. príplatky
 137. dochodca - rzzp
 138. Študent - práca na PP a daňový bonus
 139. Kratší prac. pomer a sviatok
 140. Odchodné a odstupné
 141. zložky platu v šs
 142. Rocne zuctovanie ZP nezamestnaneho
 143. tlačivá
 144. RZZP zamestnanec a samoplatiteľ
 145. Cudzinec a socialne poistenie
 146. Hmotná zodpovednosť
 147. Exekúcia
 148. Vypoved a nastup do zamestnania
 149. nadčas - kedy ho možu zamestnanci odmietnuť?
 150. RZZP 2007: alikvotny vymeriavaci zaklad ?
 151. darčekové poukážky pre zamestnancov
 152. Lehoty v pracovno-právnych vzťahoch
 153. RZZP a výsluhový dôchodok
 154. RZZP - preddavky
 155. Pravdepodobný VZ
 156. Na čo mám nárok v štátnej službe
 157. Doba určitá nad 3 roky?
 158. RZZP - dohoda, HPP, ine prijmy
 159. Prerušenie živnosti SZČO a platenie SP
 160. Szčo + zamestnanec
 161. výplatná páska
 162. výpis DP
 163. Prílohy k RZZP
 164. Brigádnici a dohoda o PČ
 165. schválenie dovolenky a absencia
 166. Životné minimum
 167. potvrdenie o prijme a preddavkoch ZP
 168. SZČO a zamestnanec
 169. Kratší prac. čas a RZZP
 170. Rodičovský príspevok pri dvoch deťoch
 171. RZZP - SZČO čiast. invalid.
 172. Daň. bonus, rôzny trvalý pobyt rodičov
 173. Prihlasit sa alebo nie do SP?
 174. Odvody pri studiu a praci na HPP v zahranici
 175. zamestnanec a podiel zo zisku a.s.
 176. RZZP praca v zahranici/ SK
 177. Príspevok zo soc.fondu
 178. výpoveď zo zdravotných dôvodov
 179. SZCO + praca na dohodu, zdravotne?
 180. Odchodné
 181. preddavky na poistné
 182. Dohoda o vykonani prace
 183. MD a RZZP
 184. rzzp
 185. Vypoved §61
 186. Nezdaniteľná suma
 187. Mam narok na preplatenie nevycerpanej dovolenky?
 188. RZZP rok 2007
 189. RZZP za rok 2007
 190. Min vymer. zaklad noveho SZCO popri zamestnani
 191. PN - od 1. dňa nástupu do zam.
 192. RZZP
 193. volno na pohovor do nového zamestnania
 194. RZZP
 195. doklad od zamestnávateľa na hlavičkovom papieri
 196. RZZP - zahranicie
 197. Rušenie firmy a výpoveď zamestnanca
 198. Platove zaradenie
 199. PN a skúšobná doba
 200. Oznam do soc.poisťovne
 201. Evidovaný na ÚP a príležitostná práca
 202. Brigáda študentov
 203. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 204. Štátni zamestnanci a druhý pilier
 205. rzzp - zamestnanec a spoločník s.r.o.
 206. 2 tyzdne dobrovolne nezamestnany-ake odvody?
 207. RZZP zamestnanec+predaj pozemku+prenájom bytu
 208. Hmotná zodpovednost
 209. RZZP a prerušená živnosť
 210. RZZP - SZCO (riadky 26 a 28)
 211. rzzp a dobrovolne nezamestnaný
 212. Odvody absolvent - SZČO
 213. Skončenie pracovného pomeru dohodou počas PN
 214. komplikované rzzp
 215. RZZP SB II oddiel
 216. RZZP - dôchodca + SZČO
 217. RZZP typ SB alebo SD ???
 218. RZZP samoplatitel + TPP
 219. RZ ZP študent, práca na dohodu, samoplatiteľ, zamestnanec
 220. RZZP: zamestnanec + urad prace + szco
 221. RZZP - materská, rodič. príspevok, SZČO v jednej osobe
 222. Minim. základ zdr. poistenia pre ZŤP
 223. RZZP
 224. absencia, dovolenka, a este aj exekucia
 225. PP, SZČO a odchod na materskú
 226. Manažerska zmluva
 227. RZZP - B
 228. Opravné výkazy
 229. prepožičanie zamestnanca
 230. "Prilepšená" mzda preplatením dovolenky
 231. Veľký podnik
 232. Preplatok RZZP
 233. prepáčte ale ešte jedno RZZP
 234. Seminár MZDY 2008
 235. Pracovny pomer ako ucitelka alebo zastupkyna?
 236. Pracovny pomer ako ucitelka alebo zastupkyna?
 237. Výpoveď zamestnancovi - predseda odboroveho zväzu
 238. Ročné zúčtovanie Typ B
 239. EURO a výpočet mezd
 240. preradenie zamestnanca
 241. Zalozenie sro a podpora v nezamestanosti
 242. RZ ZP
 243. Najskôr SZČO, teraz zamestnanec-nedoplatok RZZP
 244. zivnostnik a odvody za brigadnikov
 245. uctovanie nedoplatku ZP
 246. prekážka na strane zamestnávateľa
 247. Preplatenie nadčasových hodín
 248. Zamestnanec + autor - výpis z DP do SP
 249. Ochranné pomôcky
 250. RZZP polopate