PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Exekúcia
 2. Vypoved a nastup do zamestnania
 3. nadčas - kedy ho možu zamestnanci odmietnuť?
 4. RZZP 2007: alikvotny vymeriavaci zaklad ?
 5. darčekové poukážky pre zamestnancov
 6. Lehoty v pracovno-právnych vzťahoch
 7. RZZP a výsluhový dôchodok
 8. RZZP - preddavky
 9. Pravdepodobný VZ
 10. Na čo mám nárok v štátnej službe
 11. Doba určitá nad 3 roky?
 12. RZZP - dohoda, HPP, ine prijmy
 13. Prerušenie živnosti SZČO a platenie SP
 14. Szčo + zamestnanec
 15. výplatná páska
 16. výpis DP
 17. Prílohy k RZZP
 18. Brigádnici a dohoda o PČ
 19. schválenie dovolenky a absencia
 20. Životné minimum
 21. potvrdenie o prijme a preddavkoch ZP
 22. SZČO a zamestnanec
 23. Kratší prac. čas a RZZP
 24. Rodičovský príspevok pri dvoch deťoch
 25. RZZP - SZČO čiast. invalid.
 26. Daň. bonus, rôzny trvalý pobyt rodičov
 27. Prihlasit sa alebo nie do SP?
 28. Odvody pri studiu a praci na HPP v zahranici
 29. zamestnanec a podiel zo zisku a.s.
 30. RZZP praca v zahranici/ SK
 31. Príspevok zo soc.fondu
 32. výpoveď zo zdravotných dôvodov
 33. SZCO + praca na dohodu, zdravotne?
 34. Odchodné
 35. preddavky na poistné
 36. Dohoda o vykonani prace
 37. MD a RZZP
 38. rzzp
 39. Vypoved §61
 40. Nezdaniteľná suma
 41. Mam narok na preplatenie nevycerpanej dovolenky?
 42. RZZP rok 2007
 43. RZZP za rok 2007
 44. Min vymer. zaklad noveho SZCO popri zamestnani
 45. PN - od 1. dňa nástupu do zam.
 46. RZZP
 47. volno na pohovor do nového zamestnania
 48. RZZP
 49. doklad od zamestnávateľa na hlavičkovom papieri
 50. RZZP - zahranicie
 51. Rušenie firmy a výpoveď zamestnanca
 52. Platove zaradenie
 53. PN a skúšobná doba
 54. Oznam do soc.poisťovne
 55. Evidovaný na ÚP a príležitostná práca
 56. Brigáda študentov
 57. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 58. Štátni zamestnanci a druhý pilier
 59. rzzp - zamestnanec a spoločník s.r.o.
 60. 2 tyzdne dobrovolne nezamestnany-ake odvody?
 61. RZZP zamestnanec+predaj pozemku+prenájom bytu
 62. Hmotná zodpovednost
 63. RZZP a prerušená živnosť
 64. RZZP - SZCO (riadky 26 a 28)
 65. rzzp a dobrovolne nezamestnaný
 66. Odvody absolvent - SZČO
 67. Skončenie pracovného pomeru dohodou počas PN
 68. komplikované rzzp
 69. RZZP SB II oddiel
 70. RZZP - dôchodca + SZČO
 71. RZZP typ SB alebo SD ???
 72. RZZP samoplatitel + TPP
 73. RZ ZP študent, práca na dohodu, samoplatiteľ, zamestnanec
 74. RZZP: zamestnanec + urad prace + szco
 75. RZZP - materská, rodič. príspevok, SZČO v jednej osobe
 76. Minim. základ zdr. poistenia pre ZŤP
 77. RZZP
 78. absencia, dovolenka, a este aj exekucia
 79. PP, SZČO a odchod na materskú
 80. Manažerska zmluva
 81. RZZP - B
 82. Opravné výkazy
 83. prepožičanie zamestnanca
 84. "Prilepšená" mzda preplatením dovolenky
 85. Veľký podnik
 86. Preplatok RZZP
 87. prepáčte ale ešte jedno RZZP
 88. Seminár MZDY 2008
 89. Pracovny pomer ako ucitelka alebo zastupkyna?
 90. Pracovny pomer ako ucitelka alebo zastupkyna?
 91. Výpoveď zamestnancovi - predseda odboroveho zväzu
 92. Ročné zúčtovanie Typ B
 93. EURO a výpočet mezd
 94. preradenie zamestnanca
 95. Zalozenie sro a podpora v nezamestanosti
 96. RZ ZP
 97. Najskôr SZČO, teraz zamestnanec-nedoplatok RZZP
 98. zivnostnik a odvody za brigadnikov
 99. uctovanie nedoplatku ZP
 100. prekážka na strane zamestnávateľa
 101. Preplatenie nadčasových hodín
 102. Zamestnanec + autor - výpis z DP do SP
 103. Ochranné pomôcky
 104. RZZP polopate
 105. RZZP pre SZČO a evidovaný na ÚP
 106. 3-mesačná výpovedná doba
 107. Prekážka v práci
 108. odstupné v prípade ak spoločnosť ide do likvidácie
 109. Vypoved v skusobnej dobe - pomozte
 110. Stravné lístky
 111. Doktorand a rodinné prídavky
 112. Tlačivo na vyúčtovanie diét - zahraničná cesta
 113. Dohoda o pracovnej činnosti
 114. DOPLATOK MZDY
 115. SZCO , RZZP , materska
 116. odvody do ZP - postihnuty
 117. počet hodín a odvody u brigádnika
 118. Skončiť PP s dohodou alebo PP okamžite skončiť
 119. tlačivo
 120. Pracovné zaradenie
 121. 1.OČR, 2. Neplatené volno
 122. pracovný čas
 123. neplatene volno a odvody
 124. Tarifné mzdy
 125. dobrovoľne nezamestnaný a neplatil si odvody?
 126. ODCHODNÉ - starobný dôchodca
 127. RZZP - dohodar, zamestnanec, samoplatitel
 128. Diera v RZZP
 129. zmena doby neurčitej na dobu určitú???
 130. Krátenie min. VZ na ZP na základe úväzku
 131. socialne poistenie od 1.5.2008
 132. RZZP
 133. Dovolenka
 134. dochodca - nemocenske
 135. 24 hod.pracovná doba
 136. Ešte raz o nadčasoch
 137. RZZP typ B
 138. Dočasné pridelenie zamestnanca zahraničie
 139. platenie preddavkov za zamestnancov...
 140. Čo teraz RZZP?
 141. pracov.zmluva na dobu urcitu
 142. Zamestnanec na OČR s dieťatom
 143. Sviatky a dovolenky pri 12 hodinovom pracovnom čase
 144. RZZP
 145. RZZP
 146. RZZP 2007
 147. Nemocenske davky - PN
 148. RZZP za rok 2007 pri úprave základu dane v DP
 149. minimálna mzda v roku 2007
 150. materske - nový prac. pomer
 151. minimálny zaklad
 152. Dovolenka v roku 2008
 153. rada
 154. Dohody
 155. Poistenie
 156. Skončenie pracovného pomeru
 157. neučtovanie sukromnych jazd na služobnom MV
 158. RZZP - preco nedoplatok, ak je vsetko vyplatene?
 159. Krátenie dovolenky pred nástupom na MD
 160. RZZP - zmena zamestnávateľa
 161. RZZP - SZCO a samoplatitel
 162. RZZP 2007 - SZČO - problém s PNkou
 163. Živnosť verzus soc. poisťovna
 164. Pracovná zmluva alebo mandátna zmluva
 165. prihlasenie SP
 166. RZZP 2007 - student, prijem
 167. autorska cinnost - odvody
 168. Skončenie PP zamestnancom zo zdrav.dôvodov
 169. Firma v strate a nevyplatena mzda
 170. Prestup z bakalarskeho na inziniersky stupen
 171. vyuctovanie zahranicnej cesty
 172. stravné pre predajcov
 173. skončenie pracovného pomeru na dobu určitú
 174. Poistenie v nezamestnanosti
 175. Nenahlásenie ukončenia PN
 176. Danovy bonus - student
 177. Fluktuacia
 178. Študent a pracovný pomer
 179. Pomôžte mi vyrátať sumu na exekúciu
 180. oznámenie nástupu na rodičovskú dovol. zamestnávateľovi
 181. denny vymeriavaci zaklad
 182. Prílohy k RZZP?
 183. pracovna zmluva
 184. Vyhlasenie k zdaneniu prijmov
 185. Povinnosti FO po navrate zo zahranicia
 186. prac. úraz, náhrada pri DPN a úrazový príplatok
 187. nútená výpoveď
 188. NEZAMESTNANY - DOHODA - ODVODY !
 189. Nezaplatene odvody
 190. Pomerná časť dovolenky
 191. stará dovolenka
 192. ake tlačivo?
 193. Možnosť preplatenia dovolenky pri skončení PP
 194. Zamestnanec - invalidny dochodca
 195. Predĺžená rodičovská dovolenka - práca na dohodu
 196. zrážky zo mzdy - pred alebo po zdanení?
 197. DOVP + DOVČ = 2 x 350 hod.?
 198. uväzok v RO zriadovateľ obec 50% + 50%
 199. zivnostnicka a materska
 200. dovolenka a mater.dov.?
 201. Bakalar a oznamovacie povinnosti
 202. RZZP - 2x zamestnanec, MD, RD
 203. Mzda - presun z pracoviska
 204. RZZP 2007 a MD
 205. Príspievanie 55% z ceny stravného?
 206. Peňažný dar poskytnutý zamestnancovi
 207. polovicny uvazok a narok na dovolenku
 208. Zúčtovanie zdrav.poistenia
 209. Nedoplatky z RZD
 210. Dorovnanie mzdy pri úraze
 211. Dotácia z Úradu práce a odvody
 212. Občiansky zamestnanec
 213. Minimalny VZ - RZZP za rok 2007
 214. Nespravodlivý dochádzkový systém
 215. socialna poistovna
 216. polovičný úväzok
 217. Výpoveď a odstupné
 218. RZZP - zamestnanec + SZCO - je to spravne?
 219. Zákonný zástupca na Koncesnej listine - odvody
 220. Dovolenka - 1 deň naviac
 221. Dve percenta pre rizikovych pracovnikov
 222. Ukončenie živnosti a zamestnanec na PN
 223. Predčasný dôchodok
 224. Nesprávne zaradenie do tarifnej triedy - ako napraviť chybu?
 225. 2. pilier
 226. Zaokruhlovanie v RZZP
 227. viac exekúcií zrážkou zo mzdy
 228. nárok na daňový bonus
 229. Nárok na odmenu za odpracované roky
 230. RZZP a zamestnanci
 231. čerpanie a prenášanie dovolenky do budúceho roka
 232. SZČO na PN
 233. Ročné zdravotné zúčtovanie.
 234. Dlh na odvodoch a Pn
 235. Prepustenie živnostníka
 236. žiadosť o RZZP
 237. (Ne)vyplatenie diét
 238. Nadčasy - nárok na mzdu za prácu nad rozsah pracovného času
 239. Zmena zamestnávateľa
 240. Premie nezapocitane do dovolenkoveho priemeru
 241. nadbytocna v praci?
 242. RZZP - zavisla cinnost a dohoda
 243. RZZP za r. 2007
 244. príjmy z prenájmu a RZZP
 245. Socialny fond - vysvetlenie pojmu
 246. Odmena vyplatená počas materskej dovolenky
 247. danovy bonus
 248. Hmotná zodpovednosť
 249. kumulovany zárobok
 250. Dvaja zamestnávatelia