PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Vypoved v skusobnej dobe - pomozte
 2. Stravné lístky
 3. Doktorand a rodinné prídavky
 4. Tlačivo na vyúčtovanie diét - zahraničná cesta
 5. Dohoda o pracovnej činnosti
 6. DOPLATOK MZDY
 7. SZCO , RZZP , materska
 8. odvody do ZP - postihnuty
 9. počet hodín a odvody u brigádnika
 10. Skončiť PP s dohodou alebo PP okamžite skončiť
 11. tlačivo
 12. Pracovné zaradenie
 13. 1.OČR, 2. Neplatené volno
 14. pracovný čas
 15. neplatene volno a odvody
 16. Tarifné mzdy
 17. dobrovoľne nezamestnaný a neplatil si odvody?
 18. ODCHODNÉ - starobný dôchodca
 19. RZZP - dohodar, zamestnanec, samoplatitel
 20. Diera v RZZP
 21. zmena doby neurčitej na dobu určitú???
 22. Krátenie min. VZ na ZP na základe úväzku
 23. socialne poistenie od 1.5.2008
 24. RZZP
 25. Dovolenka
 26. dochodca - nemocenske
 27. 24 hod.pracovná doba
 28. Ešte raz o nadčasoch
 29. RZZP typ B
 30. Dočasné pridelenie zamestnanca zahraničie
 31. platenie preddavkov za zamestnancov...
 32. Čo teraz RZZP?
 33. pracov.zmluva na dobu urcitu
 34. Zamestnanec na OČR s dieťatom
 35. Sviatky a dovolenky pri 12 hodinovom pracovnom čase
 36. RZZP
 37. RZZP
 38. RZZP 2007
 39. Nemocenske davky - PN
 40. RZZP za rok 2007 pri úprave základu dane v DP
 41. minimálna mzda v roku 2007
 42. materske - nový prac. pomer
 43. minimálny zaklad
 44. Dovolenka v roku 2008
 45. rada
 46. Dohody
 47. Poistenie
 48. Skončenie pracovného pomeru
 49. neučtovanie sukromnych jazd na služobnom MV
 50. RZZP - preco nedoplatok, ak je vsetko vyplatene?
 51. Krátenie dovolenky pred nástupom na MD
 52. RZZP - zmena zamestnávateľa
 53. RZZP - SZCO a samoplatitel
 54. RZZP 2007 - SZČO - problém s PNkou
 55. Živnosť verzus soc. poisťovna
 56. Pracovná zmluva alebo mandátna zmluva
 57. prihlasenie SP
 58. RZZP 2007 - student, prijem
 59. autorska cinnost - odvody
 60. Skončenie PP zamestnancom zo zdrav.dôvodov
 61. Firma v strate a nevyplatena mzda
 62. Prestup z bakalarskeho na inziniersky stupen
 63. vyuctovanie zahranicnej cesty
 64. stravné pre predajcov
 65. skončenie pracovného pomeru na dobu určitú
 66. Poistenie v nezamestnanosti
 67. Nenahlásenie ukončenia PN
 68. Danovy bonus - student
 69. Fluktuacia
 70. Študent a pracovný pomer
 71. Pomôžte mi vyrátať sumu na exekúciu
 72. oznámenie nástupu na rodičovskú dovol. zamestnávateľovi
 73. denny vymeriavaci zaklad
 74. Prílohy k RZZP?
 75. pracovna zmluva
 76. Vyhlasenie k zdaneniu prijmov
 77. Povinnosti FO po navrate zo zahranicia
 78. prac. úraz, náhrada pri DPN a úrazový príplatok
 79. nútená výpoveď
 80. NEZAMESTNANY - DOHODA - ODVODY !
 81. Nezaplatene odvody
 82. Pomerná časť dovolenky
 83. stará dovolenka
 84. ake tlačivo?
 85. Možnosť preplatenia dovolenky pri skončení PP
 86. Zamestnanec - invalidny dochodca
 87. Predĺžená rodičovská dovolenka - práca na dohodu
 88. zrážky zo mzdy - pred alebo po zdanení?
 89. DOVP + DOVČ = 2 x 350 hod.?
 90. uväzok v RO zriadovateľ obec 50% + 50%
 91. zivnostnicka a materska
 92. dovolenka a mater.dov.?
 93. Bakalar a oznamovacie povinnosti
 94. RZZP - 2x zamestnanec, MD, RD
 95. Mzda - presun z pracoviska
 96. RZZP 2007 a MD
 97. Príspievanie 55% z ceny stravného?
 98. Peňažný dar poskytnutý zamestnancovi
 99. polovicny uvazok a narok na dovolenku
 100. Zúčtovanie zdrav.poistenia
 101. Nedoplatky z RZD
 102. Dorovnanie mzdy pri úraze
 103. Dotácia z Úradu práce a odvody
 104. Občiansky zamestnanec
 105. Minimalny VZ - RZZP za rok 2007
 106. Nespravodlivý dochádzkový systém
 107. socialna poistovna
 108. polovičný úväzok
 109. Výpoveď a odstupné
 110. RZZP - zamestnanec + SZCO - je to spravne?
 111. Zákonný zástupca na Koncesnej listine - odvody
 112. Dovolenka - 1 deň naviac
 113. Dve percenta pre rizikovych pracovnikov
 114. Ukončenie živnosti a zamestnanec na PN
 115. Predčasný dôchodok
 116. Nesprávne zaradenie do tarifnej triedy - ako napraviť chybu?
 117. 2. pilier
 118. Zaokruhlovanie v RZZP
 119. viac exekúcií zrážkou zo mzdy
 120. nárok na daňový bonus
 121. Nárok na odmenu za odpracované roky
 122. RZZP a zamestnanci
 123. čerpanie a prenášanie dovolenky do budúceho roka
 124. SZČO na PN
 125. Ročné zdravotné zúčtovanie.
 126. Dlh na odvodoch a Pn
 127. Prepustenie živnostníka
 128. žiadosť o RZZP
 129. (Ne)vyplatenie diét
 130. Nadčasy - nárok na mzdu za prácu nad rozsah pracovného času
 131. Zmena zamestnávateľa
 132. Premie nezapocitane do dovolenkoveho priemeru
 133. nadbytocna v praci?
 134. RZZP - zavisla cinnost a dohoda
 135. RZZP za r. 2007
 136. príjmy z prenájmu a RZZP
 137. Socialny fond - vysvetlenie pojmu
 138. Odmena vyplatená počas materskej dovolenky
 139. danovy bonus
 140. Hmotná zodpovednosť
 141. kumulovany zárobok
 142. Dvaja zamestnávatelia
 143. PN, skončenie PP dohodou, dovolenka
 144. Zamestnávateľ v Čechách
 145. Pracovný úraz
 146. Vrátenie sumy za dovolenku.
 147. Odvod poistného
 148. stravné počas 2 dní
 149. RZZP a neplatené voľno
 150. Brigadnik
 151. Narok na odchodne
 152. PODPORA V NEZAMESTNANOSTI - NÁROK
 153. dohoda a prihlasenie do soc. poistovne
 154. kompenzácia preplatku RZPP - SZČO aj zamestnanec
 155. zuctovanie ZP
 156. dohodár bez výkonu
 157. opravny vykaz SP
 158. s.r.o. - Odvody do soc. a zdravot. poistovne
 159. rocne zuctovanie ZP
 160. Sociálna poisťovňa
 161. Minimálne odvody
 162. Registračný list do soc.poisťovne
 163. Koná zamestnávateľ správne?
 164. dohoda a tvorba web stránok
 165. Príspevok na dopravu - odvody do ZP a SP
 166. Vzor dohody
 167. Prehodnotenie predčasného dôchodku
 168. narok na dovolenku
 169. mesačna mzda
 170. Žiadosť o invalidný dôchodok
 171. Rocne zuctovanie zdravotneho poistenia
 172. Povinnosť vyplácať príspevok na stravu?
 173. Zamestnanec na 1 hod. denne
 174. ročné zúčtovanie ZP
 175. OČR, PN - povinnosť zamestnávateľa
 176. RZZP - nedoplatok minulého roka
 177. PN zamestnanca po ukončení TPP
 178. Vyplatenie odstupného
 179. komplikovane RZZP
 180. rocne zuctovanie ZP
 181. skončenie pracovného pomeru na dobu určitú
 182. nariadenie práce nadčas
 183. odmeny pri dohodách: o vyk. práce a pr. činnosti
 184. Soc.fond -príspevok na dopravu zamestnancovi
 185. Invalidný dôchodok
 186. Absolvent a II. pilier
 187. Práca nadčas
 188. Ročné odmeny (tzv. 13. plat)
 189. Pracujúci starobný dôchodca a PN
 190. Zdanenie príspevku zo SF na rekondičný pobyt
 191. RZZP - SZČO + odmena za funkciu v sro
 192. Prestávka v práci u dohodárov
 193. Dlhodobo nezamestnaný a PN
 194. Daňový bonus
 195. RZZP 2007 - vyvoj softweru
 196. RZZP - zamestnaný v ČR
 197. Vypísanie ročného zúčtovania ZP na internete
 198. Odvod do SP
 199. Dohoda o PČ a daňový bonus
 200. Skúšobná doba
 201. ODVODY
 202. Výsledok RZZP = vyšší mesačný preddavok
 203. VZ
 204. Odvody do poistovni ak bol pracovnik cely mesiac PN
 205. Rezerva na dovolenku-spoločník
 206. Prerušenie poistenia, koniec PP a ochranná doba
 207. cista mimimalna mzda
 208. DLHODOBO PN - odvody
 209. Stravné lístky
 210. materska dovolenka - dobrovolne nezamestnana
 211. Oznámenie poistnej udalosti k úraz.poisteniu
 212. Problémový zamestnanec
 213. skrateny pracovný pomer na menej ako 40 hod. týždenne
 214. uchádzač o zamestnanie a zárobok na dohodu
 215. Pravo externe
 216. Zapocet odpracovanych rokov
 217. Výpovedná doba a počas nej okamžité skončenie pracovného pomeru
 218. výpoveď
 219. Kalendárne dni vylúčitelných dôb
 220. materská dovolenka
 221. PN a nové zamestnanie
 222. Zvýšenie platovej triedy
 223. narok na dovolenku po skonceni MD
 224. podpora v nezamestnanosti
 225. Uchádzač o zamestnanie - RZZP
 226. Minimálne odvody popri zamestnaní - 2006
 227. Skončenie PP k 31.05.2008 alebo k 02.06.2008?
 228. RZZP 2007 - Ak si byvaly zamestnanec nepoziada o potvrdenie...
 229. Daňový bonus
 230. RZZP - SZČO a dôchodca
 231. Ukončenie prac. pomeru inv. dôch.
 232. RZZP - treba podať ???
 233. bakalár (DoVP al. DoPČ al. DoBPŠ)
 234. študent
 235. RZZP SZČO a zamestnanec
 236. Dohoda o vykonaní práce
 237. Ukončenie dohody o pracovnej činnosti
 238. vypocet odvodov
 239. Zrážky zo mzdy
 240. Výmera dovolenky
 241. Prechod z PP na skrátený PP
 242. Prečerpaná dovolenka a poistné, daň
 243. rezervy na zamestnanecké požitky
 244. Zmena čiastočnej invalidity na invaliditu
 245. RZZP r.2007 a invalidi v TPP
 246. posledný krát vyplatený daňový bonus
 247. Ročné zúčtovanie zdravotného
 248. DoVP alebo Dohoda o pracovnej činnosti?
 249. RZZP samoplatiteľ a szčo, úrad práce a szčo
 250. Úspora mzdových nákladov