PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. PN, skončenie PP dohodou, dovolenka
 2. Zamestnávateľ v Čechách
 3. Pracovný úraz
 4. Vrátenie sumy za dovolenku.
 5. Odvod poistného
 6. stravné počas 2 dní
 7. RZZP a neplatené voľno
 8. Brigadnik
 9. Narok na odchodne
 10. PODPORA V NEZAMESTNANOSTI - NÁROK
 11. dohoda a prihlasenie do soc. poistovne
 12. kompenzácia preplatku RZPP - SZČO aj zamestnanec
 13. zuctovanie ZP
 14. dohodár bez výkonu
 15. opravny vykaz SP
 16. s.r.o. - Odvody do soc. a zdravot. poistovne
 17. rocne zuctovanie ZP
 18. Sociálna poisťovňa
 19. Minimálne odvody
 20. Registračný list do soc.poisťovne
 21. Koná zamestnávateľ správne?
 22. dohoda a tvorba web stránok
 23. Príspevok na dopravu - odvody do ZP a SP
 24. Vzor dohody
 25. Prehodnotenie predčasného dôchodku
 26. narok na dovolenku
 27. mesačna mzda
 28. Žiadosť o invalidný dôchodok
 29. Rocne zuctovanie zdravotneho poistenia
 30. Povinnosť vyplácať príspevok na stravu?
 31. Zamestnanec na 1 hod. denne
 32. ročné zúčtovanie ZP
 33. OČR, PN - povinnosť zamestnávateľa
 34. RZZP - nedoplatok minulého roka
 35. PN zamestnanca po ukončení TPP
 36. Vyplatenie odstupného
 37. komplikovane RZZP
 38. rocne zuctovanie ZP
 39. skončenie pracovného pomeru na dobu určitú
 40. nariadenie práce nadčas
 41. odmeny pri dohodách: o vyk. práce a pr. činnosti
 42. Soc.fond -príspevok na dopravu zamestnancovi
 43. Invalidný dôchodok
 44. Absolvent a II. pilier
 45. Práca nadčas
 46. Ročné odmeny (tzv. 13. plat)
 47. Pracujúci starobný dôchodca a PN
 48. Zdanenie príspevku zo SF na rekondičný pobyt
 49. RZZP - SZČO + odmena za funkciu v sro
 50. Prestávka v práci u dohodárov
 51. Dlhodobo nezamestnaný a PN
 52. Daňový bonus
 53. RZZP 2007 - vyvoj softweru
 54. RZZP - zamestnaný v ČR
 55. Vypísanie ročného zúčtovania ZP na internete
 56. Odvod do SP
 57. Dohoda o PČ a daňový bonus
 58. Skúšobná doba
 59. ODVODY
 60. Výsledok RZZP = vyšší mesačný preddavok
 61. VZ
 62. Odvody do poistovni ak bol pracovnik cely mesiac PN
 63. Rezerva na dovolenku-spoločník
 64. Prerušenie poistenia, koniec PP a ochranná doba
 65. cista mimimalna mzda
 66. DLHODOBO PN - odvody
 67. Stravné lístky
 68. materska dovolenka - dobrovolne nezamestnana
 69. Oznámenie poistnej udalosti k úraz.poisteniu
 70. Problémový zamestnanec
 71. skrateny pracovný pomer na menej ako 40 hod. týždenne
 72. uchádzač o zamestnanie a zárobok na dohodu
 73. Pravo externe
 74. Zapocet odpracovanych rokov
 75. Výpovedná doba a počas nej okamžité skončenie pracovného pomeru
 76. výpoveď
 77. Kalendárne dni vylúčitelných dôb
 78. materská dovolenka
 79. PN a nové zamestnanie
 80. Zvýšenie platovej triedy
 81. narok na dovolenku po skonceni MD
 82. podpora v nezamestnanosti
 83. Uchádzač o zamestnanie - RZZP
 84. Minimálne odvody popri zamestnaní - 2006
 85. Skončenie PP k 31.05.2008 alebo k 02.06.2008?
 86. RZZP 2007 - Ak si byvaly zamestnanec nepoziada o potvrdenie...
 87. Daňový bonus
 88. RZZP - SZČO a dôchodca
 89. Ukončenie prac. pomeru inv. dôch.
 90. RZZP - treba podať ???
 91. bakalár (DoVP al. DoPČ al. DoBPŠ)
 92. študent
 93. RZZP SZČO a zamestnanec
 94. Dohoda o vykonaní práce
 95. Ukončenie dohody o pracovnej činnosti
 96. vypocet odvodov
 97. Zrážky zo mzdy
 98. Výmera dovolenky
 99. Prechod z PP na skrátený PP
 100. Prečerpaná dovolenka a poistné, daň
 101. rezervy na zamestnanecké požitky
 102. Zmena čiastočnej invalidity na invaliditu
 103. RZZP r.2007 a invalidi v TPP
 104. posledný krát vyplatený daňový bonus
 105. Ročné zúčtovanie zdravotného
 106. DoVP alebo Dohoda o pracovnej činnosti?
 107. RZZP samoplatiteľ a szčo, úrad práce a szčo
 108. Úspora mzdových nákladov
 109. RZZP - 2 zamestnania + evidovaný nezamestnaný
 110. RZZP - čo robiť, ak bývalý zamestnávateľ nevydá doklad o výške príjmu a preddavkoch
 111. Ročné zúčtovanie ZP
 112. Invalidný dôchodca - výpoveď
 113. RZZP
 114. smrť zamestnanca
 115. Vrátenie vyplatenej náhrady mzdy za dovolenku
 116. neplatene volno
 117. ABSENCIA
 118. RZZP-r.26, typ B
 119. SZČO + práca na dohodu
 120. materská
 121. Poistné
 122. dohoda o vyplatení bonusu
 123. 2 pracovne pomery
 124. výška stravného po novom
 125. Gastrolístky - zdaňovanie
 126. Pozastavená živnosť a RZZP
 127. študent - maturita - oznamovacie povinnosti
 128. dvz pri pracovnom úraze
 129. Ahojte mám problém
 130. RZZP za r. 2007 a invalidný dôchodca
 131. Musim podat rocne zuctovanie zdravotneho poistenia?
 132. Odvody
 133. RZZP ako nečinný SZČO a aktívny zamestnanec
 134. odchod do starobného dôchodku
 135. Práca nadčas v sobotu
 136. RZZP typ S
 137. zmena sadzby na zdravotné poistenie
 138. rzzp
 139. § 19 RZZP ods.10 a 13 rozdiel
 140. Konateľ, spoločník - pracovná zmluva
 141. Požitky za neodpracovanie doby
 142. Ukončenie PP
 143. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2007
 144. RZZP a dôchodca
 145. dve zamestnania
 146. Výpoveď zo strany zamestnanca
 147. RZZP dôchodca + zamestnanec
 148. Nezamestnaná a odchod do dôchodku
 149. RZZP 2007 - zamestnanec - dohoda - dobrovoľne nezamestnaný
 150. Príjem uchádzača o zamestnanie od 1.5.2008
 151. Ako je to s priepustkou pre manžela
 152. Absolvent skoly a zamestnanie
 153. Exek. príkaz ....
 154. Náhrada mzdy: P-čka od lekára
 155. ošetrovné z DNP
 156. Tabuľka na výpočet odvodov do SP
 157. Doklady k RZZP SZČO
 158. RZZP 07
 159. volno svadba
 160. Vyšetrenie pracovníka v zdravotníckom zariadení
 161. Sedenie dieťata v predu vozidla
 162. výpoveď zo strany zamestnanca, teda odo mňa
 163. zosobnenie škody
 164. priemerny mesacny prijem
 165. Hlasenie o dani zo zavislej cinnosti
 166. Odhlasovanie a prihlasovanie zamestnanca do ZP
 167. RZZP + pol roka praca v Nemecku
 168. Povinnosť zamestnávateľa
 169. Stravovanie zamestnancov
 170. Predčasný starobný dôchodok
 171. Stravné lístky
 172. Nevyplatené mzdy
 173. skola vs. nezamestnanecke
 174. eldz
 175. Exekúcia a bonus
 176. SZČO popri zamestnaní.
 177. prekážky na strane zamestnávateľa
 178. zdaňovanie stravného
 179. Nové sumy stravného v tuzemsku od 1.6.2008
 180. nadčasová práca
 181. Povinná zdravotná prehliadka
 182. RZZP SZČO
 183. Výplatné listy, preplatenie dovolenky
 184. DVP s doktorantom
 185. Sociálne dávky a dohody o pracovnej činnosti
 186. Nárok na dovolenku
 187. mam spravne vyplnene tlacivo RZZP?
 188. mesačné výkazy el. poštou - soc.poist.
 189. Zmena odvodov do ZP od 1.5.2008
 190. konatelia ako zamestnanci svojej s.r.o.
 191. zmena denneho VZ pre nemocenske
 192. účtovanie miezd
 193. rozdelenie zisku za rok 2007
 194. Prerušenie PN
 195. konateľ spoločnosti a firemné auto
 196. Sirotsky dochodok + SŠ
 197. Byť zamestnancom alebo pracovať na živnosť?
 198. prémie
 199. stravné lístky
 200. Ušlá mzda
 201. zaokrúhľovanie dovolenky
 202. materska a rod. prispevok
 203. NEPRETRŽITÁ PREVÁDZKA, nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas
 204. čo s prečerpanou dovolenkou
 205. sro-jednoosobovka - aká zmluva
 206. Práca ako čašník na živnosť
 207. Zrážky exekúcie
 208. Zamestnávanie a chránená dielňa
 209. DoBPŠ
 210. Vypoved zo strany zamestnanca v obdobi neplateneho volna
 211. Zrušenie pracovného miesta
 212. rodičovská dovolenka
 213. Odvody zo živnosti popri zamestnaní
 214. Vyslúžený dôchodca a pracovný pomer
 215. Výpočet odvodov a dovolenkového priemeru
 216. Zmena vypovednej lehoty?
 217. Ročné zúčtovanie a študent na pracovnú zmluvu
 218. nadčas
 219. rzzp 2007
 220. Invalidný dôchodca
 221. Rozhodnutie o plate, platový výmer v ZŠ
 222. úraz zavinený inou osobou
 223. dodatok k zmluve
 224. kedy ukončená RD ?
 225. zaradenie šoféra v škole
 226. Sviatok v pracovnom tyzdni
 227. PN a RZZP
 228. Význam kolektívnej zmluvy
 229. Nevyplatenie mzdy a vypoved zo strany zamestnávateľa
 230. Predĺženie rodičovskej dovolenky
 231. pracovný úraz
 232. nepredložený písomný doklad na vyúčtovanie cestovných náhrad
 233. Rezerva na nevyčerp. dovolenku
 234. RZZP - Zamestanec + súdny znalec
 235. zmena trvaleho prac. pomeru na DoPC
 236. PNka - REGRES
 237. SZČO, rodič.dovolenka, nevrátenie preplatku
 238. RZZP 2007 a "dohody"
 239. Zahraničný konateľ - RZZP
 240. TLAČIVÁ - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2007
 241. P-čko od lekára - limit?
 242. Prispevok na zivotne poistenie
 243. týždenné služobné cesty
 244. RZZP
 245. Nepreplatená dovolenka
 246. Náhrada príjmu pri PN
 247. RZZP
 248. SZCO dôchodca s nízkym VZ
 249. RZZP, honoráre, vysoký príjem
 250. Spoločník - nezamestnany