PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. dohoda o vyplatení bonusu
 2. 2 pracovne pomery
 3. výška stravného po novom
 4. Gastrolístky - zdaňovanie
 5. Pozastavená živnosť a RZZP
 6. študent - maturita - oznamovacie povinnosti
 7. dvz pri pracovnom úraze
 8. Ahojte mám problém
 9. RZZP za r. 2007 a invalidný dôchodca
 10. Musim podat rocne zuctovanie zdravotneho poistenia?
 11. Odvody
 12. RZZP ako nečinný SZČO a aktívny zamestnanec
 13. odchod do starobného dôchodku
 14. Práca nadčas v sobotu
 15. RZZP typ S
 16. zmena sadzby na zdravotné poistenie
 17. rzzp
 18. § 19 RZZP ods.10 a 13 rozdiel
 19. Konateľ, spoločník - pracovná zmluva
 20. Požitky za neodpracovanie doby
 21. Ukončenie PP
 22. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2007
 23. RZZP a dôchodca
 24. dve zamestnania
 25. Výpoveď zo strany zamestnanca
 26. RZZP dôchodca + zamestnanec
 27. Nezamestnaná a odchod do dôchodku
 28. RZZP 2007 - zamestnanec - dohoda - dobrovoľne nezamestnaný
 29. Príjem uchádzača o zamestnanie od 1.5.2008
 30. Ako je to s priepustkou pre manžela
 31. Absolvent skoly a zamestnanie
 32. Exek. príkaz ....
 33. Náhrada mzdy: P-čka od lekára
 34. ošetrovné z DNP
 35. Tabuľka na výpočet odvodov do SP
 36. Doklady k RZZP SZČO
 37. RZZP 07
 38. volno svadba
 39. Vyšetrenie pracovníka v zdravotníckom zariadení
 40. Sedenie dieťata v predu vozidla
 41. výpoveď zo strany zamestnanca, teda odo mňa
 42. zosobnenie škody
 43. priemerny mesacny prijem
 44. Hlasenie o dani zo zavislej cinnosti
 45. Odhlasovanie a prihlasovanie zamestnanca do ZP
 46. RZZP + pol roka praca v Nemecku
 47. Povinnosť zamestnávateľa
 48. Stravovanie zamestnancov
 49. Predčasný starobný dôchodok
 50. Stravné lístky
 51. Nevyplatené mzdy
 52. skola vs. nezamestnanecke
 53. eldz
 54. Exekúcia a bonus
 55. SZČO popri zamestnaní.
 56. prekážky na strane zamestnávateľa
 57. zdaňovanie stravného
 58. Nové sumy stravného v tuzemsku od 1.6.2008
 59. nadčasová práca
 60. Povinná zdravotná prehliadka
 61. RZZP SZČO
 62. Výplatné listy, preplatenie dovolenky
 63. DVP s doktorantom
 64. Sociálne dávky a dohody o pracovnej činnosti
 65. Nárok na dovolenku
 66. mam spravne vyplnene tlacivo RZZP?
 67. mesačné výkazy el. poštou - soc.poist.
 68. Zmena odvodov do ZP od 1.5.2008
 69. konatelia ako zamestnanci svojej s.r.o.
 70. zmena denneho VZ pre nemocenske
 71. účtovanie miezd
 72. rozdelenie zisku za rok 2007
 73. Prerušenie PN
 74. konateľ spoločnosti a firemné auto
 75. Sirotsky dochodok + SŠ
 76. Byť zamestnancom alebo pracovať na živnosť?
 77. prémie
 78. stravné lístky
 79. Ušlá mzda
 80. zaokrúhľovanie dovolenky
 81. materska a rod. prispevok
 82. NEPRETRŽITÁ PREVÁDZKA, nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas
 83. čo s prečerpanou dovolenkou
 84. sro-jednoosobovka - aká zmluva
 85. Práca ako čašník na živnosť
 86. Zrážky exekúcie
 87. Zamestnávanie a chránená dielňa
 88. DoBPŠ
 89. Vypoved zo strany zamestnanca v obdobi neplateneho volna
 90. Zrušenie pracovného miesta
 91. rodičovská dovolenka
 92. Odvody zo živnosti popri zamestnaní
 93. Vyslúžený dôchodca a pracovný pomer
 94. Výpočet odvodov a dovolenkového priemeru
 95. Zmena vypovednej lehoty?
 96. Ročné zúčtovanie a študent na pracovnú zmluvu
 97. nadčas
 98. rzzp 2007
 99. Invalidný dôchodca
 100. Rozhodnutie o plate, platový výmer v ZŠ
 101. úraz zavinený inou osobou
 102. dodatok k zmluve
 103. kedy ukončená RD ?
 104. zaradenie šoféra v škole
 105. Sviatok v pracovnom tyzdni
 106. PN a RZZP
 107. Význam kolektívnej zmluvy
 108. Nevyplatenie mzdy a vypoved zo strany zamestnávateľa
 109. Predĺženie rodičovskej dovolenky
 110. pracovný úraz
 111. nepredložený písomný doklad na vyúčtovanie cestovných náhrad
 112. Rezerva na nevyčerp. dovolenku
 113. RZZP - Zamestanec + súdny znalec
 114. zmena trvaleho prac. pomeru na DoPC
 115. PNka - REGRES
 116. SZČO, rodič.dovolenka, nevrátenie preplatku
 117. RZZP 2007 a "dohody"
 118. Zahraničný konateľ - RZZP
 119. TLAČIVÁ - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2007
 120. P-čko od lekára - limit?
 121. Prispevok na zivotne poistenie
 122. týždenné služobné cesty
 123. RZZP
 124. Nepreplatená dovolenka
 125. Náhrada príjmu pri PN
 126. RZZP
 127. SZCO dôchodca s nízkym VZ
 128. RZZP, honoráre, vysoký príjem
 129. Spoločník - nezamestnany
 130. RZZP - konateľ
 131. RD a dieta v jasliach
 132. Dôchodca - dohoda RZZP
 133. Diety v Českej republike
 134. V Zz vyšlo úplné znenie zákona o Sociálnom poistení
 135. PNka
 136. Vymeriavací základ
 137. Podpora v nezamestnanosti - prispevok
 138. RZZP a potvrdenie
 139. Kolko ma bude rocne stat zamestnanec?
 140. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 141. práceneschopnosť a svadba
 142. Vrátenie poplatku za kurz
 143. Zmluvny plat na vyplatnej paske
 144. osamelá matka
 145. vypoved poslednemu zamestnancovi, musi zamesnanec dodrzat vypovednu lehotu?
 146. Exekúcia majetku zamestnávateľa
 147. práceneschopnosť
 148. Absencia v zamestnaní
 149. odchod do dôchodku
 150. Priznaný dôchodok a povinnosť voči SP, ZP
 151. Aká dohoda pre dôchodcu?
 152. Vyplatenie odstupného
 153. ako odvolať predstaveného
 154. Pracovný pomer na dobu určitú
 155. Ubytovanie zamestnanca
 156. Invalidný dôchodok bez dôchodku
 157. Dohoda o pracovnej činnosti
 158. Sankcie zo SP
 159. Otec na materskej dovolenke
 160. pracujúci dôchodca od 1.1.2008
 161. náhrada príjmu pri PN
 162. Mínusový VZ na SP
 163. RZZP typ X
 164. Fond pracovného času maximálny
 165. Práca na DOVP sa neuskutočnila
 166. pracovná zmluva - mzda
 167. Brigádnik
 168. ochrana osob. údajov
 169. Odmena likvidátora
 170. Dohoda o zrážkach zo mzdy
 171. Tlacivo "Vyhlasenie na zdanenie prijmov..."
 172. Odchod na matersku ak je PP na dobu urcitu
 173. Z doby neurčitej na určitú?!
 174. Zdravotná poisťovňa a dohoda o vykonaní práce
 175. Doktorandi a RZZP
 176. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 177. Odvody do Socialnej poistovne
 178. Náhrada cestovných výdavkov
 179. stravne
 180. RZZP - som z toho jelen
 181. DBPŠ a zdravotné poistenie
 182. koniec zmluvy vs MD
 183. Dôchodca pracujúci na pracovnú zmluvu a RZZP
 184. zmena názvu pracovnej pozície
 185. Neplatene volno a kratenie dovolenky
 186. Dohoda o pracovnej cinnosti so ZTP
 187. Dátum skončenie pracovného pomeru
 188. fixný plat a odpracované hodiny
 189. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 190. Dovolenka počas výpovednej doby
 191. Nenastúpenie po materskej
 192. práca na HPP mimo EU a SZČO v SR
 193. Mesačné vyplácanie študentov
 194. Aký je rozdiel medzi DVP a DBPŠ?
 195. brigádnik
 196. ZŤP po novom?
 197. Rušenie prevádzky a výpoveď
 198. odmeny
 199. Nárok na daňový bonus
 200. rzzp, DVp + TPP + doktorant
 201. Zmena systemu odmenovania
 202. RZZP typ B pre SZČO
 203. RZZP a PN
 204. čo po rozviazaní prac.pomeru počas PN
 205. RZZP za rok 2007
 206. praca na dohodu - ako na to?
 207. Skolenie - dodatok k pracovnej zmluve
 208. Aké tlačivo RZZP
 209. Vypis a odpis z RT
 210. Stavebné sporenie - vyplnenie tlačiva
 211. skončenie PP+očr
 212. Príjem počas RD-platenie odvodov?
 213. RZZP - ake tlacivo zivnostnik a samoplatca
 214. zmeny v zákonoch (absolventská prax)
 215. Príspevok zamestnávateľa na DDP
 216. Exekúcia
 217. Nárok na dovolenku
 218. Dohoda o uhradení nákladov
 219. dodatok k zmluve pre živnostníka
 220. práva zamestnanca pri zmene firmy
 221. HOSPODARSKY VYSLEDOK A ZNIZENIE MZDY
 222. RZZP - kde ziskat zakladne informacie
 223. szco a marodka
 224. Dohody
 225. Rocne zuctovanie zdravotneho poistenia - rodicovsky prispevok / SZCO
 226. Dva pracovné pomery a odpočinok
 227. DVZ pre nemocenské poistenie
 228. prečo firma nepošle výpoved počas skúš. doby?
 229. ukolova mzda - PN
 230. zdravotne poistenie - nedoplatok z roku 1996
 231. ZP Dôvera Registračný list platiteľa poistného
 232. vyznam polozky na vyplatnej paske
 233. absencia
 234. Dobrý zamestnanec
 235. cena prace
 236. vymeriavaci zaklad - skoncenie PP, precerpana dovolenka a absencia
 237. zdravotné poistenie
 238. ročné zúčtovanie ZP za rok 2007
 239. starobny dochodca, pracovny pomer, odchodne
 240. Problematický nástup po rodič.dovolenke
 241. okamzita vypoved
 242. OČR
 243. Výpoveď - dohoda o vykonaní práce
 244. kontrakt v zahranici
 245. Príspevok na zamestnávanie
 246. Čerpanie náhradného voľná + nárok na stravné
 247. Kto robí a kto nerobí RZZP za r.2007
 248. Dovolenka v sobotu?
 249. DVP u hlavného zamestnávateľa
 250. Skončenie pracovného pomeru pred uplynutím výpovednej doby