PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. RZZP - Zamestanec + súdny znalec
 2. zmena trvaleho prac. pomeru na DoPC
 3. PNka - REGRES
 4. SZČO, rodič.dovolenka, nevrátenie preplatku
 5. RZZP 2007 a "dohody"
 6. Zahraničný konateľ - RZZP
 7. TLAČIVÁ - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2007
 8. P-čko od lekára - limit?
 9. Prispevok na zivotne poistenie
 10. týždenné služobné cesty
 11. RZZP
 12. Nepreplatená dovolenka
 13. Náhrada príjmu pri PN
 14. RZZP
 15. SZCO dôchodca s nízkym VZ
 16. RZZP, honoráre, vysoký príjem
 17. Spoločník - nezamestnany
 18. RZZP - konateľ
 19. RD a dieta v jasliach
 20. Dôchodca - dohoda RZZP
 21. Diety v Českej republike
 22. V Zz vyšlo úplné znenie zákona o Sociálnom poistení
 23. PNka
 24. Vymeriavací základ
 25. Podpora v nezamestnanosti - prispevok
 26. RZZP a potvrdenie
 27. Kolko ma bude rocne stat zamestnanec?
 28. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 29. práceneschopnosť a svadba
 30. Vrátenie poplatku za kurz
 31. Zmluvny plat na vyplatnej paske
 32. osamelá matka
 33. vypoved poslednemu zamestnancovi, musi zamesnanec dodrzat vypovednu lehotu?
 34. Exekúcia majetku zamestnávateľa
 35. práceneschopnosť
 36. Absencia v zamestnaní
 37. odchod do dôchodku
 38. Priznaný dôchodok a povinnosť voči SP, ZP
 39. Aká dohoda pre dôchodcu?
 40. Vyplatenie odstupného
 41. ako odvolať predstaveného
 42. Pracovný pomer na dobu určitú
 43. Ubytovanie zamestnanca
 44. Invalidný dôchodok bez dôchodku
 45. Dohoda o pracovnej činnosti
 46. Sankcie zo SP
 47. Otec na materskej dovolenke
 48. pracujúci dôchodca od 1.1.2008
 49. náhrada príjmu pri PN
 50. Mínusový VZ na SP
 51. RZZP typ X
 52. Fond pracovného času maximálny
 53. Práca na DOVP sa neuskutočnila
 54. pracovná zmluva - mzda
 55. Brigádnik
 56. ochrana osob. údajov
 57. Odmena likvidátora
 58. Dohoda o zrážkach zo mzdy
 59. Tlacivo "Vyhlasenie na zdanenie prijmov..."
 60. Odchod na matersku ak je PP na dobu urcitu
 61. Z doby neurčitej na určitú?!
 62. Zdravotná poisťovňa a dohoda o vykonaní práce
 63. Doktorandi a RZZP
 64. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 65. Odvody do Socialnej poistovne
 66. Náhrada cestovných výdavkov
 67. stravne
 68. RZZP - som z toho jelen
 69. DBPŠ a zdravotné poistenie
 70. koniec zmluvy vs MD
 71. Dôchodca pracujúci na pracovnú zmluvu a RZZP
 72. zmena názvu pracovnej pozície
 73. Neplatene volno a kratenie dovolenky
 74. Dohoda o pracovnej cinnosti so ZTP
 75. Dátum skončenie pracovného pomeru
 76. fixný plat a odpracované hodiny
 77. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 78. Dovolenka počas výpovednej doby
 79. Nenastúpenie po materskej
 80. práca na HPP mimo EU a SZČO v SR
 81. Mesačné vyplácanie študentov
 82. Aký je rozdiel medzi DVP a DBPŠ?
 83. brigádnik
 84. ZŤP po novom?
 85. Rušenie prevádzky a výpoveď
 86. odmeny
 87. Nárok na daňový bonus
 88. rzzp, DVp + TPP + doktorant
 89. Zmena systemu odmenovania
 90. RZZP typ B pre SZČO
 91. RZZP a PN
 92. čo po rozviazaní prac.pomeru počas PN
 93. RZZP za rok 2007
 94. praca na dohodu - ako na to?
 95. Skolenie - dodatok k pracovnej zmluve
 96. Aké tlačivo RZZP
 97. Vypis a odpis z RT
 98. Stavebné sporenie - vyplnenie tlačiva
 99. skončenie PP+očr
 100. Príjem počas RD-platenie odvodov?
 101. RZZP - ake tlacivo zivnostnik a samoplatca
 102. zmeny v zákonoch (absolventská prax)
 103. Príspevok zamestnávateľa na DDP
 104. Exekúcia
 105. Nárok na dovolenku
 106. Dohoda o uhradení nákladov
 107. dodatok k zmluve pre živnostníka
 108. práva zamestnanca pri zmene firmy
 109. HOSPODARSKY VYSLEDOK A ZNIZENIE MZDY
 110. RZZP - kde ziskat zakladne informacie
 111. szco a marodka
 112. Dohody
 113. Rocne zuctovanie zdravotneho poistenia - rodicovsky prispevok / SZCO
 114. Dva pracovné pomery a odpočinok
 115. DVZ pre nemocenské poistenie
 116. prečo firma nepošle výpoved počas skúš. doby?
 117. ukolova mzda - PN
 118. zdravotne poistenie - nedoplatok z roku 1996
 119. ZP Dôvera Registračný list platiteľa poistného
 120. vyznam polozky na vyplatnej paske
 121. absencia
 122. Dobrý zamestnanec
 123. cena prace
 124. vymeriavaci zaklad - skoncenie PP, precerpana dovolenka a absencia
 125. zdravotné poistenie
 126. ročné zúčtovanie ZP za rok 2007
 127. starobny dochodca, pracovny pomer, odchodne
 128. Problematický nástup po rodič.dovolenke
 129. okamzita vypoved
 130. OČR
 131. Výpoveď - dohoda o vykonaní práce
 132. kontrakt v zahranici
 133. Príspevok na zamestnávanie
 134. Čerpanie náhradného voľná + nárok na stravné
 135. Kto robí a kto nerobí RZZP za r.2007
 136. Dovolenka v sobotu?
 137. DVP u hlavného zamestnávateľa
 138. Skončenie pracovného pomeru pred uplynutím výpovednej doby
 139. PP na kratší prac. čas a minimálne mzdové nároky
 140. okamzita vypoved zamestnancom
 141. skrátený prac.úväzok
 142. rozviazanie prac. pomeru a doč. prac. neschopnosť
 143. Odstupne
 144. Vyplatenie podielu zo zisku
 145. Bezpečnostný pracovník zaradenie
 146. mzda: pracovná zmluva vs. kolektívna zmluva
 147. Zamestnanec na OČR
 148. vysoká škola a dovolenka
 149. Minimálny základ k RZZP za r. 2007
 150. zamestnanci pracujuci v EU
 151. Ziadost o dovolenku
 152. Dohody opracovnej cinnosti
 153. Nárok na materskú 11/2008
 154. RZZP 2007, typ B a polozka c.28
 155. Má zamestnanec nárok na platené voľno pri dobrovoľnom vzdelávaní
 156. Materská SZČO prerušená živnosť
 157. Sociálny fond
 158. formulár E 101
 159. Zmenový kalendár/normovanie práce
 160. Skončenie a uzatvorenie PP
 161. Zaokruhlenie dane
 162. Ročné zúčtovanie ZP
 163. Zdravotna poistovna - oznamenie
 164. Aké tlačivo na žiadosť od zamestnávateľa k RZZP za 2007???
 165. VYPOVED - RADA
 166. Brigádnik a zahraničná pracovná cesta
 167. Materska 08/2008
 168. Dovolenky, sviatky a nepretržitá prevádzka
 169. Potvrdenie o účasti na pohrebe
 170. nelegálna práca
 171. Skomolené meno a priezvisko
 172. RZZP za 2007 SZČO - riadok 28.
 173. Ako sa Vám darí študovať VŠ popri zamestnaní?
 174. stravenky a stravné
 175. prihlásenie zamestnanca
 176. Doplatok mzdy po ukončeni prac. pomeru
 177. RZZP zamestnanca
 178. životná poistka platená zamestnávateľom
 179. Dôchodca, PN, KPČ
 180. Trojzmenná nepretržitá prevádzka
 181. Súhrn tém - RZZP za rok 2007
 182. Vyhláška k RZZP
 183. Okamžité skončenie prac. pomeru
 184. platenie PN + sankcie v praci
 185. doručenie výpovede zamestnancovi
 186. DNP
 187. rocne zuctovanie poistneho pri praci aj v zahranici
 188. Pracovny čas a nadčas
 189. Trojsmenná prevádzka - nadčasy - sviatky
 190. Zamestnanie na DoPC
 191. RZZP za rok 2007
 192. nadčasy a náhradné voľno
 193. Trend lístky a zdravotné poistenie
 194. preplatok v ročnom zúčtovaní dane
 195. Nadčas
 196. Dva trvale prac. pomery
 197. Vypoved na materskej
 198. Stupeň náročnosti vodiča
 199. odvody - nedoplatok
 200. BOZP
 201. dobrovolné nemoc. poistenie
 202. pomoc od mzdového účtovníka
 203. Dobrovolné vzdelávanie zamestanca - uvolnenie z práce
 204. Ukoncenie prac.pomeru
 205. DoVP - čo do zmluvy?
 206. Miesto kontroly PN
 207. Dohoda - rozsah prac
 208. Pracovný pomer + dohoda
 209. sociálne poistenie a konateľ
 210. Bonus
 211. Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe faxom
 212. Invalidny dochodca a dohoda o PČ
 213. Choroba - náhrada príjmu
 214. Nárok na uvolnenie zo zamestania - štúdium
 215. Praca pocas materskej dovolenky
 216. Predĺžená RD a štátna škôlka
 217. Nedoplatok na ZP z ročného zúčtovania za rok 2006
 218. sociálna poistovna - marodka
 219. OCR
 220. RZZP za dôchodcu
 221. Zdravotna poistovna - odvody
 222. Kto má ohlasovať v zdravotnej poisťovni?
 223. nárok na 25 dní dovolenky
 224. danovy nedoplatok
 225. PN-ka a DNP
 226. 40 hod. týždenný čas
 227. ochrana a zneuzitie osobnych udajov , bezuhonnost
 228. invalidný dôchodca
 229. vrátenie daňového bonusu
 230. Nadčas 8 hodín ?
 231. dovolenka - polov.uvazok
 232. Vzor dohody o predĺžení pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú
 233. vypoved
 234. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
 235. Nevyplatena cast mzdy
 236. fyzická osoba ako zamestnávateľ
 237. dohodari - socialny fond
 238. Vypocet pracovneho fondu v nepretrzitej prevadzke
 239. 2.pilier
 240. živnosť, rodičovský príspevok atď...
 241. Rozviazanie pracovného pomeru dohodou
 242. dohodari
 243. výpočet diet
 244. praca na dohodu popri materskej u toho isteho zamestnavatela
 245. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
 246. dovolenka
 247. vypočet dovolenky
 248. Okamžitá výpoveď zo strany zamestnanca podľa § 69 ods. 1.a.
 249. hlásenie 2007 a daňový bonus
 250. Platí, či neplatí ochranná doba?