PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. PP na kratší prac. čas a minimálne mzdové nároky
 2. okamzita vypoved zamestnancom
 3. skrátený prac.úväzok
 4. rozviazanie prac. pomeru a doč. prac. neschopnosť
 5. Odstupne
 6. Vyplatenie podielu zo zisku
 7. Bezpečnostný pracovník zaradenie
 8. mzda: pracovná zmluva vs. kolektívna zmluva
 9. Zamestnanec na OČR
 10. vysoká škola a dovolenka
 11. Minimálny základ k RZZP za r. 2007
 12. zamestnanci pracujuci v EU
 13. Ziadost o dovolenku
 14. Dohody opracovnej cinnosti
 15. Nárok na materskú 11/2008
 16. RZZP 2007, typ B a polozka c.28
 17. Má zamestnanec nárok na platené voľno pri dobrovoľnom vzdelávaní
 18. Materská SZČO prerušená živnosť
 19. Sociálny fond
 20. formulár E 101
 21. Zmenový kalendár/normovanie práce
 22. Skončenie a uzatvorenie PP
 23. Zaokruhlenie dane
 24. Ročné zúčtovanie ZP
 25. Zdravotna poistovna - oznamenie
 26. Aké tlačivo na žiadosť od zamestnávateľa k RZZP za 2007???
 27. VYPOVED - RADA
 28. Brigádnik a zahraničná pracovná cesta
 29. Materska 08/2008
 30. Dovolenky, sviatky a nepretržitá prevádzka
 31. Potvrdenie o účasti na pohrebe
 32. nelegálna práca
 33. Skomolené meno a priezvisko
 34. RZZP za 2007 SZČO - riadok 28.
 35. Ako sa Vám darí študovať VŠ popri zamestnaní?
 36. stravenky a stravné
 37. prihlásenie zamestnanca
 38. Doplatok mzdy po ukončeni prac. pomeru
 39. RZZP zamestnanca
 40. životná poistka platená zamestnávateľom
 41. Dôchodca, PN, KPČ
 42. Trojzmenná nepretržitá prevádzka
 43. Súhrn tém - RZZP za rok 2007
 44. Vyhláška k RZZP
 45. Okamžité skončenie prac. pomeru
 46. platenie PN + sankcie v praci
 47. doručenie výpovede zamestnancovi
 48. DNP
 49. rocne zuctovanie poistneho pri praci aj v zahranici
 50. Pracovny čas a nadčas
 51. Trojsmenná prevádzka - nadčasy - sviatky
 52. Zamestnanie na DoPC
 53. RZZP za rok 2007
 54. nadčasy a náhradné voľno
 55. Trend lístky a zdravotné poistenie
 56. preplatok v ročnom zúčtovaní dane
 57. Nadčas
 58. Dva trvale prac. pomery
 59. Vypoved na materskej
 60. Stupeň náročnosti vodiča
 61. odvody - nedoplatok
 62. BOZP
 63. dobrovolné nemoc. poistenie
 64. pomoc od mzdového účtovníka
 65. Dobrovolné vzdelávanie zamestanca - uvolnenie z práce
 66. Ukoncenie prac.pomeru
 67. DoVP - čo do zmluvy?
 68. Miesto kontroly PN
 69. Dohoda - rozsah prac
 70. Pracovný pomer + dohoda
 71. sociálne poistenie a konateľ
 72. Bonus
 73. Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe faxom
 74. Invalidny dochodca a dohoda o PČ
 75. Choroba - náhrada príjmu
 76. Nárok na uvolnenie zo zamestania - štúdium
 77. Praca pocas materskej dovolenky
 78. Predĺžená RD a štátna škôlka
 79. Nedoplatok na ZP z ročného zúčtovania za rok 2006
 80. sociálna poistovna - marodka
 81. OCR
 82. RZZP za dôchodcu
 83. Zdravotna poistovna - odvody
 84. Kto má ohlasovať v zdravotnej poisťovni?
 85. nárok na 25 dní dovolenky
 86. danovy nedoplatok
 87. PN-ka a DNP
 88. 40 hod. týždenný čas
 89. ochrana a zneuzitie osobnych udajov , bezuhonnost
 90. invalidný dôchodca
 91. vrátenie daňového bonusu
 92. Nadčas 8 hodín ?
 93. dovolenka - polov.uvazok
 94. Vzor dohody o predĺžení pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú
 95. vypoved
 96. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
 97. Nevyplatena cast mzdy
 98. fyzická osoba ako zamestnávateľ
 99. dohodari - socialny fond
 100. Vypocet pracovneho fondu v nepretrzitej prevadzke
 101. 2.pilier
 102. živnosť, rodičovský príspevok atď...
 103. Rozviazanie pracovného pomeru dohodou
 104. dohodari
 105. výpočet diet
 106. praca na dohodu popri materskej u toho isteho zamestnavatela
 107. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
 108. dovolenka
 109. vypočet dovolenky
 110. Okamžitá výpoveď zo strany zamestnanca podľa § 69 ods. 1.a.
 111. hlásenie 2007 a daňový bonus
 112. Platí, či neplatí ochranná doba?
 113. čerpanie pol dňa dovolenky
 114. Všeobecný vymer.základ za rok 2007
 115. Prémie v pracovnej zmluve
 116. 2.kvalifik.skúška
 117. Opäť PP a skúšobná doba.
 118. Odvody do SP po 1.1.2008 (ID nad 70 %)
 119. exekucie
 120. Ďaľšia materská
 121. Koľko zamestnávateľ platí zamestnancovi pri PN?
 122. Nerovnorme rozvrhnutie prac. casu
 123. Štvrťročný prehľad - ako ho vyplniť?
 124. Materská dovolenka v sept. 2008
 125. Invalidny dochodok
 126. podpora v nezamestnanosti po RD
 127. zmena fyzickej osoby na právnickú - zamestnávateľ
 128. čerpanie socialneho fondu od.1.1.2008
 129. Prepočet mesačnej na hodinovú mzdu
 130. splatnosť diét
 131. Tehotná žena a nočná práca
 132. Pracovné oblečenie - dohoda
 133. Odvody SZČO / s.r.o.
 134. dohoda o brigadnickej praci studenta
 135. Oznamovacia povinnost v Socialnej poistovni po porode?
 136. Denny vymeriavaci zaklad - nemocenska davka
 137. vstupna prehliadka
 138. Ročné zúčtovanie ZP
 139. dovolenka
 140. Doplatenie OČR z druhého nemocenského poistenia
 141. Odvod na zdravotné poistenie
 142. alikvotná časť dovolenky
 143. Preradenie zamestnanca na inú prácu
 144. DNP
 145. Výška zálohy
 146. Rocne zuctovanie dane
 147. Rodicovsky prispevok, zamestnanie a nastup na matersku
 148. Odstupné - vyplácanie?
 149. Pracovná zmluva
 150. Materská - ako získať? (zložitejší prípad)
 151. Danovy bonus vratenie
 152. Vyslanie pracovníka na výkon práce k inému subjektu
 153. dobrovoľné NP - a PN
 154. bakalár
 155. Priemerná mzda - výpočet
 156. odstupné
 157. Diety v zahranici, pobocka zamestnavatela
 158. Trvaly pracovny pomer v Ceskej republike
 159. Oprava mzdy, výkazov
 160. Dohoda o pracovnej činnosti
 161. dôchodca dohoda
 162. Nevyplatena mzda, firma v konkurze
 163. Prosím o pomoc!
 164. Minimálna hodinová mzda dohodára + stravné pri vysielaní na rozvoz tovaru.
 165. zostatkova dovolenka pred (po?) nastupom na MD-preplatit alebo vycerpat?
 166. Kontrola zamestnanca počas PN
 167. personálna agentúra, diéty, minimálna mzda
 168. okamzite skoncenie
 169. Zaplatenie štátnych sviatkov
 170. Dohoda o vykonani prace v CR
 171. Rozhodnutie obecného zastupiteľstva
 172. účtovanie stravného
 173. Práca v EU
 174. Nárok na dovolenku
 175. Znížené % na ZP pre invalidov - od 1.5.2008?
 176. Výpoveď po rodičovskej dovolenke
 177. Sociálne poistenie
 178. polovičný úväzok
 179. Ako získať vyššiu materskú pri druhom dieťati?
 180. Štvrťročný prehľad
 181. Storno pracovnej zmluvy
 182. Stravné
 183. Výmenný list-poukaz
 184. Skončenie prac.pomeru dohodou-nesúhlas zamestnávateľa
 185. Home Credit zrazky zo mzdy
 186. Materská dovolenka
 187. Preplatok z RZZP
 188. prepočet dovolenky
 189. odmenu pri životnom jubileu zo SF
 190. Štvrťročný prehľad o zrazených preddavkoch dane
 191. Materska a dohoda o vyk. prace
 192. Materská/Rodičovská/dovolenka
 193. Odmena počas celomesačnej PN a odvody
 194. Kolko dovolenky a kedy odchod na materskú?
 195. Pracovný čas pri častej zmene pracovného miesta
 196. Platba zdravotneho - externy student
 197. Pracovný pomer a rodičovský príspevok
 198. podiel na zisku - zamestnanec
 199. Novela zákona o cestovných náhradach
 200. S.r.o. a konateľ
 201. dovolenka na vyplatnej paske
 202. vypoved - kvalifikacne poziadavky
 203. Skoncenie materskej, zaciatok rodicovskej dov.
 204. Fond hodin v práci
 205. Živnostník ktorý nepodniká, odvody, RZZP
 206. Brigádnická práca študenta
 207. mzda a nemoc
 208. materské ZŤP a DNP
 209. vydatá dcéra - daňový bonus
 210. Správne konanie z porušenia §24 písm.c zákona č. 580/2004 Zz.
 211. Pracovná pozícia
 212. Výpoveď a potom práca na dohodu / dôchodok?
 213. Ukončenie PP
 214. PN a zmena platiteľa poistného
 215. Prenos dovolenky
 216. prehľad o zrazenych preddavkoch + preplatok dane
 217. Prechod zamestnancov do inej spolocnosti
 218. žiadosť do zamestania -na štátneho zamestnanca
 219. nárok na dovolenku po skončení rodičovskej dovolenky
 220. krátenie dovolenky za rok 2008
 221. Odmena za prácu nadčas zahrnutá v inej odmene
 222. vykonnostna odmena
 223. prac. zmluva , výplatná páska
 224. dôchodok
 225. odmena správcu konkurznej podstaty a odvody do SP
 226. sviatok platenie
 227. materska dovolenka
 228. Pitný režim
 229. Źivnostník - odvody počas PN-ky
 230. Keby sa ešte niekto pýtal (RZZP za rok 2007)
 231. preddavky na zdravotne poistenie
 232. Odvody do SP - ukončenie živnosti a následne podnikanie na základe osobit. predpisu
 233. odvody pri absencii
 234. ukončenie pracovneho pomeru dohodou
 235. Koľko dní dovolenky?
 236. Vysporiadanie neplat. voľna
 237. Dohoda o vykonaní práce
 238. Odvolanie voci sluzobnemu hodnoteniu
 239. Kolektívna zmluva a PN
 240. 13 plat
 241. Odstupné alebo odmena? Aký je v tom rozdiel?
 242. pracovná zmluva
 243. omylom urobene RZ
 244. Iný príjem SZČO
 245. Smeny - práca nadčas?
 246. Vypocet nahrady mzdy v mesiaci nastupu
 247. nezdaniteľná suma a vymeriavací základ
 248. Odpis registra trestov
 249. výkaz o cene práce
 250. doklad o potvrdeni danovej rez. alebo E101