1. Prechod z PP na skrátený PP (3 replies)
 2. Prečerpaná dovolenka a poistné, daň (2 replies)
 3. rezervy na zamestnanecké požitky (1 replies)
 4. Zmena čiastočnej invalidity na invaliditu (1 replies)
 5. RZZP r.2007 a invalidi v TPP (4 replies)
 6. posledný krát vyplatený daňový bonus (1 replies)
 7. Ročné zúčtovanie zdravotného (7 replies)
 8. DoVP alebo Dohoda o pracovnej činnosti? (5 replies)
 9. RZZP samoplatiteľ a szčo, úrad práce a szčo (5 replies)
 10. Úspora mzdových nákladov (2 replies)
 11. RZZP - 2 zamestnania + evidovaný nezamestnaný (2 replies)
 12. RZZP - čo robiť, ak bývalý zamestnávateľ nevydá doklad o výške príjmu a preddavkoch (0 replies)
 13. Ročné zúčtovanie ZP (12 replies)
 14. Invalidný dôchodca - výpoveď (21 replies)
 15. RZZP (15 replies)
 16. smrť zamestnanca (11 replies)
 17. Vrátenie vyplatenej náhrady mzdy za dovolenku (0 replies)
 18. neplatene volno (14 replies)
 19. ABSENCIA (7 replies)
 20. RZZP-r.26, typ B (3 replies)
 21. SZČO + práca na dohodu (11 replies)
 22. materská (2 replies)
 23. Poistné (6 replies)
 24. dohoda o vyplatení bonusu (0 replies)
 25. 2 pracovne pomery (1 replies)
 26. výška stravného po novom (8 replies)
 27. Gastrolístky - zdaňovanie (3 replies)
 28. Pozastavená živnosť a RZZP (6 replies)
 29. študent - maturita - oznamovacie povinnosti (13 replies)
 30. dvz pri pracovnom úraze (4 replies)
 31. Ahojte mám problém (8 replies)
 32. RZZP za r. 2007 a invalidný dôchodca (2 replies)
 33. Musim podat rocne zuctovanie zdravotneho poistenia? (3 replies)
 34. Odvody (4 replies)
 35. RZZP ako nečinný SZČO a aktívny zamestnanec (2 replies)
 36. odchod do starobného dôchodku (23 replies)
 37. Práca nadčas v sobotu (1 replies)
 38. RZZP typ S (32 replies)
 39. zmena sadzby na zdravotné poistenie (1 replies)
 40. rzzp (2 replies)
 41. § 19 RZZP ods.10 a 13 rozdiel (1 replies)
 42. Konateľ, spoločník - pracovná zmluva (8 replies)
 43. Požitky za neodpracovanie doby (0 replies)
 44. Ukončenie PP (33 replies)
 45. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2007 (1 replies)
 46. RZZP a dôchodca (15 replies)
 47. dve zamestnania (3 replies)
 48. Výpoveď zo strany zamestnanca (5 replies)
 49. RZZP dôchodca + zamestnanec (6 replies)
 50. Nezamestnaná a odchod do dôchodku (5 replies)
 51. RZZP 2007 - zamestnanec - dohoda - dobrovoľne nezamestnaný (4 replies)
 52. Príjem uchádzača o zamestnanie od 1.5.2008 (34 replies)
 53. Ako je to s priepustkou pre manžela (6 replies)
 54. Absolvent skoly a zamestnanie (12 replies)
 55. Exek. príkaz .... (10 replies)
 56. Náhrada mzdy: P-čka od lekára (7 replies)
 57. ošetrovné z DNP (17 replies)
 58. Tabuľka na výpočet odvodov do SP (17 replies)
 59. Doklady k RZZP SZČO (1 replies)
 60. RZZP 07 (8 replies)
 61. volno svadba (6 replies)
 62. Vyšetrenie pracovníka v zdravotníckom zariadení (48 replies)
 63. Sedenie dieťata v predu vozidla (6 replies)
 64. výpoveď zo strany zamestnanca, teda odo mňa (4 replies)
 65. zosobnenie škody (4 replies)
 66. priemerny mesacny prijem (4 replies)
 67. Hlasenie o dani zo zavislej cinnosti (2 replies)
 68. Odhlasovanie a prihlasovanie zamestnanca do ZP (3 replies)
 69. RZZP + pol roka praca v Nemecku (10 replies)
 70. Povinnosť zamestnávateľa (23 replies)
 71. Stravovanie zamestnancov (0 replies)
 72. Predčasný starobný dôchodok (0 replies)
 73. Stravné lístky (2 replies)
 74. Nevyplatené mzdy (4 replies)
 75. skola vs. nezamestnanecke (1 replies)
 76. eldz (1 replies)
 77. Exekúcia a bonus (2 replies)
 78. SZČO popri zamestnaní. (0 replies)
 79. prekážky na strane zamestnávateľa (0 replies)
 80. zdaňovanie stravného (7 replies)
 81. Nové sumy stravného v tuzemsku od 1.6.2008 (4 replies)
 82. nadčasová práca (0 replies)
 83. Povinná zdravotná prehliadka (0 replies)
 84. RZZP SZČO (2 replies)
 85. Výplatné listy, preplatenie dovolenky (4 replies)
 86. DVP s doktorantom (20 replies)
 87. Sociálne dávky a dohody o pracovnej činnosti (6 replies)
 88. Nárok na dovolenku (11 replies)
 89. mam spravne vyplnene tlacivo RZZP? (22 replies)
 90. mesačné výkazy el. poštou - soc.poist. (6 replies)
 91. Zmena odvodov do ZP od 1.5.2008 (15 replies)
 92. konatelia ako zamestnanci svojej s.r.o. (1 replies)
 93. zmena denneho VZ pre nemocenske (5 replies)
 94. účtovanie miezd (1 replies)
 95. rozdelenie zisku za rok 2007 (0 replies)
 96. Prerušenie PN (13 replies)
 97. konateľ spoločnosti a firemné auto (0 replies)
 98. Sirotsky dochodok + SŠ (4 replies)
 99. Byť zamestnancom alebo pracovať na živnosť? (13 replies)
 100. prémie (1 replies)
 101. stravné lístky (9 replies)
 102. Ušlá mzda (4 replies)
 103. zaokrúhľovanie dovolenky (5 replies)
 104. materska a rod. prispevok (9 replies)
 105. NEPRETRŽITÁ PREVÁDZKA, nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas (8 replies)
 106. čo s prečerpanou dovolenkou (11 replies)
 107. sro-jednoosobovka - aká zmluva (1 replies)
 108. Práca ako čašník na živnosť (3 replies)
 109. Zrážky exekúcie (3 replies)
 110. Zamestnávanie a chránená dielňa (2 replies)
 111. DoBPŠ (1 replies)
 112. Vypoved zo strany zamestnanca v obdobi neplateneho volna (0 replies)
 113. Zrušenie pracovného miesta (1 replies)
 114. rodičovská dovolenka (4 replies)
 115. Odvody zo živnosti popri zamestnaní (2 replies)
 116. Vyslúžený dôchodca a pracovný pomer (6 replies)
 117. Výpočet odvodov a dovolenkového priemeru (5 replies)
 118. Zmena vypovednej lehoty? (0 replies)
 119. Ročné zúčtovanie a študent na pracovnú zmluvu (2 replies)
 120. nadčas (9 replies)
 121. rzzp 2007 (16 replies)
 122. Invalidný dôchodca (1 replies)
 123. Rozhodnutie o plate, platový výmer v ZŠ (1 replies)
 124. úraz zavinený inou osobou (6 replies)
 125. dodatok k zmluve (8 replies)
 126. kedy ukončená RD ? (16 replies)
 127. zaradenie šoféra v škole (0 replies)
 128. Sviatok v pracovnom tyzdni (1 replies)
 129. PN a RZZP (5 replies)
 130. Význam kolektívnej zmluvy (8 replies)
 131. Nevyplatenie mzdy a vypoved zo strany zamestnávateľa (6 replies)
 132. Predĺženie rodičovskej dovolenky (9 replies)
 133. pracovný úraz (1 replies)
 134. nepredložený písomný doklad na vyúčtovanie cestovných náhrad (10 replies)
 135. Rezerva na nevyčerp. dovolenku (2 replies)
 136. RZZP - Zamestanec + súdny znalec (1 replies)
 137. zmena trvaleho prac. pomeru na DoPC (2 replies)
 138. PNka - REGRES (7 replies)
 139. SZČO, rodič.dovolenka, nevrátenie preplatku (0 replies)
 140. RZZP 2007 a "dohody" (3 replies)
 141. Zahraničný konateľ - RZZP (0 replies)
 142. TLAČIVÁ - ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2007 (1 replies)
 143. P-čko od lekára - limit? (2 replies)
 144. Prispevok na zivotne poistenie (3 replies)
 145. týždenné služobné cesty (1 replies)
 146. RZZP (6 replies)
 147. Nepreplatená dovolenka (8 replies)
 148. Náhrada príjmu pri PN (7 replies)
 149. RZZP (4 replies)
 150. SZCO dôchodca s nízkym VZ (15 replies)
 151. RZZP, honoráre, vysoký príjem (2 replies)
 152. Spoločník - nezamestnany (0 replies)
 153. RZZP - konateľ (3 replies)
 154. RD a dieta v jasliach (0 replies)
 155. Dôchodca - dohoda RZZP (2 replies)
 156. Diety v Českej republike (2 replies)
 157. V Zz vyšlo úplné znenie zákona o Sociálnom poistení (0 replies)
 158. PNka (13 replies)
 159. Vymeriavací základ (11 replies)
 160. Podpora v nezamestnanosti - prispevok (18 replies)
 161. RZZP a potvrdenie (2 replies)
 162. Kolko ma bude rocne stat zamestnanec? (12 replies)
 163. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (1 replies)
 164. práceneschopnosť a svadba (1 replies)
 165. Vrátenie poplatku za kurz (7 replies)
 166. Zmluvny plat na vyplatnej paske (9 replies)
 167. osamelá matka (6 replies)
 168. vypoved poslednemu zamestnancovi, musi zamesnanec dodrzat vypovednu lehotu? (1 replies)
 169. Exekúcia majetku zamestnávateľa (5 replies)
 170. práceneschopnosť (19 replies)
 171. Absencia v zamestnaní (7 replies)
 172. odchod do dôchodku (1 replies)
 173. Priznaný dôchodok a povinnosť voči SP, ZP (19 replies)
 174. Aká dohoda pre dôchodcu? (17 replies)
 175. Vyplatenie odstupného (3 replies)
 176. ako odvolať predstaveného (3 replies)
 177. Pracovný pomer na dobu určitú (36 replies)
 178. Ubytovanie zamestnanca (7 replies)
 179. Invalidný dôchodok bez dôchodku (5 replies)
 180. Dohoda o pracovnej činnosti (6 replies)
 181. Sankcie zo SP (3 replies)
 182. Otec na materskej dovolenke (9 replies)
 183. pracujúci dôchodca od 1.1.2008 (29 replies)
 184. náhrada príjmu pri PN (1 replies)
 185. Mínusový VZ na SP (6 replies)
 186. RZZP typ X (8 replies)
 187. Fond pracovného času maximálny (0 replies)
 188. Práca na DOVP sa neuskutočnila (6 replies)
 189. pracovná zmluva - mzda (2 replies)
 190. Brigádnik (1 replies)
 191. ochrana osob. údajov (0 replies)
 192. Odmena likvidátora (5 replies)
 193. Dohoda o zrážkach zo mzdy (56 replies)
 194. Tlacivo "Vyhlasenie na zdanenie prijmov..." (18 replies)
 195. Odchod na matersku ak je PP na dobu urcitu (9 replies)
 196. Z doby neurčitej na určitú?! (9 replies)
 197. Zdravotná poisťovňa a dohoda o vykonaní práce (5 replies)
 198. Doktorandi a RZZP (7 replies)
 199. Okamžité skončenie pracovného pomeru (4 replies)
 200. Odvody do Socialnej poistovne (16 replies)
 201. Náhrada cestovných výdavkov (40 replies)
 202. stravne (2 replies)
 203. RZZP - som z toho jelen (22 replies)
 204. DBPŠ a zdravotné poistenie (3 replies)
 205. koniec zmluvy vs MD (2 replies)
 206. Dôchodca pracujúci na pracovnú zmluvu a RZZP (1 replies)
 207. zmena názvu pracovnej pozície (1 replies)
 208. Neplatene volno a kratenie dovolenky (8 replies)
 209. Dohoda o pracovnej cinnosti so ZTP (1 replies)
 210. Dátum skončenie pracovného pomeru (5 replies)
 211. fixný plat a odpracované hodiny (3 replies)
 212. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (11 replies)
 213. Dovolenka počas výpovednej doby (7 replies)
 214. Nenastúpenie po materskej (5 replies)
 215. práca na HPP mimo EU a SZČO v SR (0 replies)
 216. Mesačné vyplácanie študentov (2 replies)
 217. Aký je rozdiel medzi DVP a DBPŠ? (2 replies)
 218. brigádnik (3 replies)
 219. ZŤP po novom? (6 replies)
 220. Rušenie prevádzky a výpoveď (9 replies)
 221. odmeny (5 replies)
 222. Nárok na daňový bonus (13 replies)
 223. rzzp, DVp + TPP + doktorant (4 replies)
 224. Zmena systemu odmenovania (0 replies)
 225. RZZP typ B pre SZČO (107 replies)
 226. RZZP a PN (0 replies)
 227. čo po rozviazaní prac.pomeru počas PN (5 replies)
 228. RZZP za rok 2007 (4 replies)
 229. praca na dohodu - ako na to? (25 replies)
 230. Skolenie - dodatok k pracovnej zmluve (4 replies)
 231. Aké tlačivo RZZP (2 replies)
 232. Vypis a odpis z RT (3 replies)
 233. Stavebné sporenie - vyplnenie tlačiva (21 replies)
 234. skončenie PP+očr (0 replies)
 235. Príjem počas RD-platenie odvodov? (2 replies)
 236. RZZP - ake tlacivo zivnostnik a samoplatca (3 replies)
 237. zmeny v zákonoch (absolventská prax) (13 replies)
 238. Príspevok zamestnávateľa na DDP (6 replies)
 239. Exekúcia (21 replies)
 240. Nárok na dovolenku (3 replies)
 241. Dohoda o uhradení nákladov (7 replies)
 242. dodatok k zmluve pre živnostníka (5 replies)
 243. práva zamestnanca pri zmene firmy (8 replies)
 244. HOSPODARSKY VYSLEDOK A ZNIZENIE MZDY (6 replies)
 245. RZZP - kde ziskat zakladne informacie (2 replies)
 246. szco a marodka (4 replies)
 247. Dohody (2 replies)
 248. Rocne zuctovanie zdravotneho poistenia - rodicovsky prispevok / SZCO (26 replies)
 249. Dva pracovné pomery a odpočinok (1 replies)
 250. DVZ pre nemocenské poistenie (3 replies)