PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Prihlásenie zamestnanca do zdrav. poistenia - zahranič. poisťovňa
 2. Zmeny v hromadnom prepustani
 3. PN a okamžitá výpoveď
 4. RZDP a zivotna poistka platena zamestnavatelom pocas materskej
 5. Nepretržitá prevádzka
 6. vymeriavací základ pri prčerpaní dovolenky?
 7. Nanútená odhláška zo SP
 8. príplatok za nadčas
 9. Nadčas
 10. pracovná cesta a možnosť návštevy príbuzných
 11. vypoved na materskej zo strany zamestnavatela
 12. odpracovaný počet hodín
 13. Dohody mimo prac. pomer a poistné na ZP v 2007 a 2008
 14. Dohoda o brigádnickej práci študentov
 15. Výzva
 16. Materska z CR
 17. Neoprávnene vyplatená mzda
 18. Dohoda o pracovnej činnosti
 19. Zrušenie výpovede
 20. životné minimum
 21. dodatok k pracovnej zmluve
 22. stravné lístky
 23. konateľ - odvody, daň, dovolenka
 24. PN a prvých 10 dní
 25. provizie
 26. výpovedná lehota - viac ako 3 mesiace
 27. "zabudnutá" PN
 28. Pohľadávka od Soc. poisťovne
 29. vyslanie pracovnika
 30. PN a odmena v jednom mesiaci
 31. práca počas MD
 32. Minimálna mzda - strážnik s hodin.mzdou
 33. pracovný čas v autodoprave
 34. služobné auto - povinnosti
 35. štvrťročný prehľad - odpočet zrážkovej dane
 36. materská
 37. Dobrovol. nem. poistenie
 38. PN - oznamenie zamestnancom
 39. DVZ pri PN
 40. Nedoplatek z ročního zúčtování
 41. Hmotná zodpovednosť
 42. tlačivo mzdového listu
 43. Druhy doch.pilier na materskej
 44. Úmrtie rodinného príslušníka
 45. Vytvorenie zamestnaneckej rady
 46. odstupné a dávky v nezamestnanosti
 47. Materská 2008
 48. Odmena pre vystúpilého zamestnanca
 49. Mzdový kalendár 2005
 50. Výkonová mzda a sviatky
 51. Náhrada pracovnej sily
 52. Finančný príspevok - znevýhodnený uchádzač
 53. Skôr ukončená RD
 54. Odchod na materskú - povinnosti zamestnávateľa
 55. PRACOVNA ZMLUVA
 56. Potvrdenie o výške odmeny dohodára
 57. kúpele a PN
 58. Platenie ubytovne
 59. ako je to s vysledkom roč. zuč. zo záv. činosti
 60. výplata mzdy po skončení prac. pomeru
 61. Výsluhový dôchodca - SZČO (odvody a nezdaniteľná čiastka)
 62. Dohoda o ukončení PP a PN
 63. Dovolenka a odpracované roky
 64. Práceneschopnosť poberateľa výsluhového dôchodku
 65. DoPČ a sviatok
 66. Daňový bonus
 67. Ročné zúčt. dane za rok 2007 - materská
 68. Príkazná zmluva
 69. Predĺženie RD
 70. mzdy - začiatok v MRP
 71. Výpočet mzdy za prácu v sobotu a v nedelu
 72. Zamestnávanie manželky
 73. Do kedy sa treba prihlásiť?
 74. Danovy bonus - doklady
 75. Nezdaniteľná časť základu dane
 76. Dodatočné hlásenie
 77. VYSLANIE NA PRAX
 78. ukončenie TPP - prečerpanie dovolenky
 79. zatriedenie učiteľky MŠ
 80. Dochádzka
 81. Hlásenie r. 12
 82. Sledovanie služobného mobilu bez vedomia zamestnanca
 83. Praca v Rakusku + 2 pilier
 84. Naturálne príjmy a odvody
 85. OČR a dvaja zamestnávatelia
 86. Zákonník práce v nemeckom jazyku
 87. Invalidita nad 70%
 88. minimálna materská
 89. nedodrzanie vypovednej lehoty zamestnanca
 90. Ošetrenie pracovnej zmluvy
 91. invalidné poistenie
 92. Neplatené voľno a OČR
 93. Dohoda o PČ a nezdaniteľná čiastka
 94. Konateľ, občan ČR, odvody ZP
 95. výkaz nadčasových hodín
 96. Účtovanie o PN
 97. zamestnanec+SZCO a odvody
 98. Nárok na dovolenku
 99. PP v zahranici
 100. Výpočet mzdy a odvody do SP a ZP od 1.1.2008 podľa zákona o minimálnej mzde
 101. nadčasová práca - musí byť príplatok?
 102. Odstupné a jeho vrátenie
 103. sociálny fond - príspevok odborom
 104. lekarske vysetrenie a narok na stravné
 105. skoncenie prac.pomeru zo strany zamestnanca pred uplynutim vypovednej doby bez dohody
 106. Výpoved v skúšobnej dobe
 107. rozvodové konanie = prekážka v práci
 108. narok na marodku
 109. riadok 0 v Hlaseni o vyuctovani dane
 110. Ročné hlásenie o vyúčtovaní preddavkov dane
 111. Šofér kamionu
 112. Dobrovoľný platca poistného
 113. inspektorat prace
 114. Ako riesit zle zaradenie do platovych tried?
 115. definícia - obdobný pracovný vzťah
 116. Dohoda o pracovnej činnosti-skončenie
 117. povinnosti vo vypovednej dobe
 118. Minimálna mzda
 119. Výška VZ na ZP pri nepl. voľne
 120. Zamestnaci po zomrelom zamestnávateľovi
 121. Odpočítateľná položka na MANŽELA
 122. zamestnanecký dôverník
 123. Daň. priznanie - práca v Španielsku
 124. Ochrana osobnych udajov - spracovanie miezd
 125. Nocne priplatky v nepretrzitej prevadzke
 126. Ročné zúčtovanie - poistka
 127. Základná mzda, zodpovednosť a pracovná zmluva
 128. narok na odstupne
 129. študent a odvody do socialnej poistovne
 130. vypoved daná zamestnancom a následná dohoda
 131. Výpočet mzdy pri zahraničnej služobnej ceste - viac časových pásiem
 132. Zmena obch. mena a podanie DP
 133. hlásenie - dohodári
 134. RZD a hlasenie
 135. zastupovanie MD a prac.zmluva
 136. Nárok na daňový bonus
 137. Výberové konanie
 138. správne vypočítaná náhrada mzdy za dovolenku
 139. Okamžitá výpoveď zo strany zamestnanca podľa § 69 ods. 1.b.
 140. pn a dovolenka pred MD
 141. ročné zúčtovanie
 142. narok na vyplatenie dovolenky
 143. zapocet rokov
 144. Nevyčerpaná dovolenka
 145. ročné hlásenie o preddavkoch dane zo závislej činnosti
 146. ukončenie pracovného pomeru s vodičom
 147. Vyplnenie tlačiva POTVRDENIE o ZAPLATENI DANE z príjmov zo závis.činnosti
 148. pn-ka
 149. Daňový bonus - nezamestnaný
 150. Zamestnanci so ZPS
 151. dovolenka
 152. ročné zúčtovanie
 153. Práca v zahraničí a DP
 154. Práca v zahraničí a DP
 155. Niekolko dni bez zamestnania
 156. materská dovolenka a pracovný pomer
 157. Ročné hlásenie
 158. zúčtovanie dane a daňový bonus
 159. poukázanie 2%
 160. Pracovná zmluva
 161. dohoda o zrážkach zo mzdy, exekúcia
 162. voľno pre osamelú zamestnankyňu vychovájajúcu dieťa
 163. Neplatené voľno
 164. skončenie pracovného pomeru výpoveďou
 165. Popis pracovnej cinnosti
 166. Exekúcia
 167. Zamestnanecká rada
 168. rodičovské+zamestnanie
 169. Príspevok zo Soc. fondu na stravný lístok
 170. Prac. pomer na dobu určitú
 171. Prijem z CR
 172. dochadzka, sviatok alebo nocna
 173. Preukázanie bezúhonnosti
 174. Exekúcia
 175. par. 63 - organizacne dovody
 176. hlasenie versus rocne zuctovanie
 177. Nástup výkonu trestu
 178. konateľ a nárok na daňový bonus
 179. ako najvýhodnejšie zamestnať dôchodcu?
 180. Odvody do poisťovní
 181. danový bonus a prídavok na dieťa
 182. vyplatit - nevyplatit PN?
 183. zamestnanie cudzinca v slovenskej s.r.o.
 184. ukončenie PP a novy bonus
 185. materská dovolenka
 186. Výplatná páska
 187. Čerpanie sociálneho fondu
 188. ročné zúčt. kombinácia dohoda + zamestnanec
 189. Dohody o vedľajšom prac. pomere
 190. Vypocet PN
 191. Materská SZČO, zamestnanie a DNP
 192. novacik Rocne zuctovanie dane
 193. nezamestnana čo s bud. materskou?
 194. zápočet rokov na účely dovolenky
 195. daňový bonus
 196. invalidný dôchodca a úrad práce
 197. Daňový bonus na osvojené dieťa
 198. skončenie pracovného pomeru - smrť zamestnávateľa
 199. Čerpanie dovolenky po MD
 200. Ročné zúčtovanie dane 2007
 201. Odmena členov dozornej rady a prispevky do DDP
 202. Nezdanitelna ciastka - sukromna sprava pre Aninku
 203. Dovolenkovy priemer a nadcasy
 204. Ročné zúčtovanie dane
 205. DP - daňovník zo zahraničia
 206. Dôchodok a opravné výkazy do SP
 207. DDS
 208. Spoločník - trvalý pobyt zahraničie
 209. nedokončená vysoká škola
 210. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy
 211. Dohoda o pracovnej činnosti
 212. Výpoveď
 213. Usporiadanie tabuliek v tlačivách
 214. Dohoda o pracovnej činnosti
 215. Potvrdenie o príjmoch FO
 216. priznanie z DzPFO 2007- výhra!!!
 217. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2007
 218. Invalidný dochodca a nemocenské
 219. Výška VZ povinného platiteľa
 220. práca mladistvých
 221. Zamestnávateľ nezaplatil poslednú výplatu
 222. Výpis z DP do soc. poisťovne a paušál
 223. Zdravotné poistenie a student v roku 2008
 224. daňový bonus = odpočítateľná položka za dieťa ?
 225. materská a PN
 226. Prerušenie VŠ štúdia a bonus
 227. zamestnanec
 228. Co robit, ked s Vami vybabru
 229. RZD a zistená chyba
 230. Diskrimnácia práce
 231. odmena za pritomnost v praci
 232. Pracovná cesta zamestnanca
 233. Odmena za vedenie združenia
 234. vyplatna paska
 235. hlásenie o dani z príjmu FO
 236. Nezdaniteľna časť základu dane
 237. skrátenie úväzku
 238. Stravný lístok pri ZPC
 239. dohoda o vykonani prace
 240. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 241. Vyplnenie RLFO pri MD
 242. služobné auto a zdanenie
 243. Je podpora v nezamestnanosti zdaniteľným príjmom?
 244. Invalidný dôchodca a daňové priznanie
 245. zníženie variabilnej zložky mzdy
 246. vedúci organizačnej zložky
 247. Ročné zúčtovanie dane za rok 2007
 248. vyhlásenie - 2% zaplatenej dane
 249. Nesprávne vypočítaná mzda
 250. Nemocenské