PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. odvody SP
 2. Povinnosť zamestnávať osobu zo zdravot. postihnutím
 3. Prac. pomer na 4 hodiny
 4. Dovolenkovy priemer a priplatky za pracu nadcas a pohotovost v predchadzajucom obdobi
 5. Neplatenie poistného
 6. čestné vyhlásenie
 7. Predcasny dochodca na dohodu o vykonani prace
 8. Kratší prac.čas a mzda zamestnanca
 9. Doplatok min. mzdy
 10. odmena pre spoločníka
 11. tlačivá na RZZP za rok 2006
 12. vzor zápočtového listu
 13. Hlásenie
 14. materska dovolenka
 15. DoBPŠ - výpovedná doba
 16. RZ ZP
 17. Ročne zúčtovanie dane za rok 2007
 18. Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie (seminár Jozefa Mihála)
 19. Preplatenie dovolenky
 20. Co platit do SOC. POISTOVNE
 21. Ročné zúčtovanie dane
 22. zražková daň
 23. Vyhlásenie k dani z príjmov
 24. Zmena HM k 15. dňu v mesiaci
 25. Preplatenie najomneho a energii
 26. Tlačivá výkazov k dani zo závislej činnosti
 27. strava
 28. VZ pre odvody pri minimálnej mzde
 29. osobné prekážky v práci
 30. Ako s odchodným
 31. Príplatky Zákonník práce
 32. je mozne byt sucasne dobrovolne poistenym v SP a zaroven platit odvody ako SZCO?
 33. Podniká na PN
 34. Žiadosť o ošetrovné
 35. Nezdaniteľná časť DZ na daňovníka uplatňovaná v preddavkoch na DzP nerovnomerne
 36. hlásenie
 37. odvod za nezamestnávanie zdr.postihnutého
 38. nárok na daňový bonus
 39. náhrada cestovného
 40. upozornenie na nedbalú pracovnú disciplínu
 41. materská - návrat do práce
 42. Dovolenka
 43. sociálny fond výpočet hrubá mzda?
 44. Danovy urad
 45. školenie
 46. Nespravne rocne zuctovanie ZP za rok 2006
 47. Dodatočné daňové priznanie - ročné zúčtovanie ZP
 48. Ukončenie PP dohodou zo strany zamestnávateľa
 49. zaokrúhľovanie počtu dní nároku na dovolenku
 50. nahrada za pouzivanie motor.vozidla
 51. Dovolenka navyše - nárok aj pri výpovedi
 52. preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 53. Vyplňovanie tlačiva Hlásenie o vyúčtovaní dane
 54. dovolenka
 55. "Milionárska daň"
 56. Výpoveď podľa § 63 odst. 1 písm b.
 57. skončenie pracovného pomeru po skončení DPN
 58. Priebeh škodovej udalosti
 59. Dohoda o vykonani prace a pracovny uraz
 60. 1/2 dňa dovolenky
 61. Zánik zamestnávateľa.
 62. Stravné lístky pri čiastočnom úväzku
 63. SZCO a zamestnanec na DoPC
 64. Nezmysel alebo fakt???
 65. pracovná zmluva od 1. ak je to sobota?
 66. vypocet dovolenky
 67. Rušenie prevádzky - odstupné
 68. Náhradné voľno
 69. životné poistenie ako odmena štatutárovi
 70. Dohoda o brigadnickej praci studenta
 71. dohoda o ukončení prac.vzťahu počas rodičovskej dovolenky
 72. miesto výkonu práce
 73. Dohoda zo strany zamestnanca
 74. Dovolenkový priemer
 75. stravne listky
 76. Absencia
 77. PU u SZČO a rezervy
 78. odvody - ZTP, obcan Polskej republiky
 79. začiatočník a PN-ka
 80. Všetko o dôchodcoch
 81. DVP a kontrola z IBP
 82. ZRÁŽKA
 83. Sviatok????
 84. Maximálny vymeriavaci základ na sociálne poistenie
 85. Odpracované roky
 86. materská a skončenie pracovného pomeru
 87. Daňový bonus
 88. Skúšobná doba a PN-ka
 89. sociálne poistenie - živnostník
 90. dovolenka aj potvrdenie od lekara na jeden den
 91. Študent + dohoda
 92. nadcasy - porusime zakon?
 93. dobrovolne poistená - prešvihnutý termín
 94. okamžité zrušenie pracovného pomeru
 95. Obchodný zástupca - pracovná zmluva
 96. Nárok na diéty
 97. Na čo má nárok
 98. Účtovníčka - externe, aká zmluva?
 99. Ročné zúčtovanie dane
 100. odvody z náhrady mzdy
 101. Ukončenie PP
 102. Skončenie PP apríl 2007 a odhlásenie zo SP a ZP
 103. Platia sa sviatky priemerkou alebo nie?
 104. Ukončenie pracovného pomeru- doba určitá
 105. nástup po MD
 106. Nezrazene stravne listky
 107. Dôchodca a daňové priznanie
 108. Dohoda o skončení prac. pom. počas PN
 109. úrad práce a brigáda
 110. mesačná mzda
 111. Vypoved v skusobnej dobe
 112. minimálne mzdové nároky
 113. SZCO - stravne pri praci v zahranici
 114. Zúčtovanie dane
 115. Výška diet
 116. preddavok na mzdu
 117. VPP
 118. Výpoveď podľa §63 ods.1 písm. b
 119. Materská a povinnosti vyplývajúce z nej
 120. Ukončenie PP a nevyčerpaná dovolenka
 121. Ukoncenie pracovneho pomeru v skusobnej dobe SMS?
 122. dôchodca - RZZP
 123. poistné SZČO na sociálne poistenie
 124. Vyplatená časť mzdy
 125. Nedotknuteľnosť mzdy
 126. Ročné zúčtovanie dane a daň vyberaná zrážkou
 127. podpora v nezamestnanosti
 128. ročné zúčtovanie odpočet na manželku
 129. staznost, co robit???
 130. materská a dva hlavné TPP
 131. odvody a náhrada mzdy pri neplatnom skončení PP
 132. Nezdaniteľná čiastka
 133. Ochrana osobných údajov - projekt / smernica
 134. Dohoda o skončení PP a odstupné
 135. odchod zo zamestnania
 136. zamestnanec ukrátený o časť mzdy
 137. Odvody SZČO
 138. PN
 139. auto od zamestnávateľa
 140. Živnosť versus TPP
 141. zrážky zo mzdy
 142. Narok na materske u DPO
 143. Minimalny VZ na ZP pocas neplateneho volna po 1. 2. 2008 - zdravotne postihnuty
 144. Sociálny fond
 145. zamestnanie popri predĺženej rodičovskej dovolenke
 146. Dohoda na viac mesiacov
 147. odvody do zdravotnej poisťovne - odchodné / odstupné / jubilejné odmeny
 148. Prihlásenie do poisťovní
 149. Porušenie prac. disciplíny vo výpovednej dobe
 150. prijem v Anglicku a danove priznanie
 151. Dôchodcovia - čo z odovodov neplatia?
 152. Ako zamestnať?
 153. Uplatnenie nároku na materské - formuláre E 115 a E 116
 154. Stravné lístky
 155. Práca na dohodu
 156. diety a cestovne nahrady
 157. Odvody do SP
 158. PN-ka
 159. Obdobie dôchodkového poistenia a práceneschopnosť invalidného dôchodcu
 160. skončenie prac. pomeru
 161. dôchodca na dohodu
 162. platenie odvodu na urazove a garancne poistenie
 163. vypocet PPV
 164. Mám dať výpoveď alebo počkať?
 165. Starobný dôchodca prechod z PP na dohodu a rôzne otázky s tým súvisiace
 166. II pilier dôchodkového sporenia
 167. exekučný príkaz-zrážky zo mzdy
 168. Brigadnik
 169. cena práce
 170. Darovanie krvi
 171. generálny pardon SP
 172. Nezdaniteľná časť základu dane
 173. rodičovská dovolenka a zdravotné poistenie
 174. preradenie
 175. odchodné
 176. externy student a rocne zuctovanie zdravotneho poistenia
 177. DDS
 178. Prenos dovolenky z s.r.o. do novej s.r.o.
 179. podpisala som 2 vyhlasenia :-((
 180. Výpočet odvodov - pomôcka v Exceli
 181. zástupcovia zamestnancov
 182. Rodičovská dovolenka a dohoda
 183. Výpočet DVZ
 184. Dobrovoľný plátca ZP
 185. miesto adekvátne vzdelaniu
 186. NČZD - invalid
 187. Uplatnenie NČZD
 188. doktorand a dovolenka
 189. nedoplatok v zdravotnej poistovni
 190. Započítaná prax vo verejnom záujme
 191. materska zo zahranicia
 192. zráž. daň
 193. Delimitácia
 194. Nútená živnosť
 195. Odpočet na manželku
 196. Evidenčný list dôchodkového poistenia
 197. odvody dôchodcu SZČO na nemocenské poistenie
 198. ročné zúčtovanie
 199. Druhý dôchodkový pilier
 200. Ospravedlnená neprítomnosť v práci
 201. Materská dovolenka - 9 mesiacov
 202. Vylúčenie z odborovej organizácie
 203. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti
 204. Nárok na hľadanie si zamestnania
 205. výpoveď §63 a odstupné
 206. doplatok vyuctovania
 207. stravné lístky u dvoch zamestnávateľov
 208. Návšteva psychológa
 209. DOHODA o peňažnej náhrade
 210. PN - úraz
 211. podmienky pre čerpanie ESF
 212. Dohoda o vykoanní práce - predčasné ukončenie zo strany zamestnávateľa
 213. Invalidný dôchodca
 214. Archivácia
 215. rocne zuctovanie student
 216. DP "A" a daňový bonus
 217. Daňový bonus spatné vyplatenie
 218. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2007
 219. európsky sociálny fond
 220. Zahraničný zamestnanec
 221. nárok na stravné listky?
 222. ukončenie PPV
 223. Nárok na dovolenku
 224. Pracovná zmluva
 225. Práca na dohodu + absolventská prax
 226. ročné hlásenie
 227. Dobrovolné nemocenské poistenie a szčo
 228. vypoved z organizacnych dovodov po novom
 229. Zrazené, avšak neodvedené príspevky na DDP
 230. Nevyplatenie mzdy 15 dni po lehote
 231. ako s ošetrovným
 232. Rozdiel medzi dohodou o vykonaní práce a dohodou o pracovnej činnosti
 233. Konatelia na zahraničnej SC
 234. podiel na zisku
 235. pojem mzda
 236. Zaskolenie v zahranici
 237. Vypoveď - rušenie časti organizácie
 238. Garančné poistenie - prispevková organizácia
 239. Uzatvorenie zmluvvy s pracovnou zdravotnou sluzbou
 240. Nárok na materskú
 241. Preplatok dane zamestnanca
 242. JE NUTNÉ ZASIELAŤ HLÁSENIE ZA ROK 2007 - ak sme mali dohodárov od 12 mesiaca???
 243. diakritika na vyplatnych paskach. ani ci nie?
 244. Účtovanie stravy pri dovoze pre zamestnancov
 245. porušenie pracovnej disciplíny
 246. Pozastavená živnosť a odvody
 247. Zodpovednosť za daňový delikt vo firme
 248. Rozhodujúce obdobie
 249. Doba starostlivosti o dieťa
 250. Nezamestnanost a rodicovsky prispevok