1. Źivnostník - odvody počas PN-ky (19 replies)
 2. Keby sa ešte niekto pýtal (RZZP za rok 2007) (20 replies)
 3. preddavky na zdravotne poistenie (8 replies)
 4. Odvody do SP - ukončenie živnosti a následne podnikanie na základe osobit. predpisu (1 replies)
 5. odvody pri absencii (2 replies)
 6. ukončenie pracovneho pomeru dohodou (9 replies)
 7. Koľko dní dovolenky? (8 replies)
 8. Vysporiadanie neplat. voľna (1 replies)
 9. Dohoda o vykonaní práce (16 replies)
 10. Odvolanie voci sluzobnemu hodnoteniu (2 replies)
 11. Kolektívna zmluva a PN (1 replies)
 12. 13 plat (6 replies)
 13. Odstupné alebo odmena? Aký je v tom rozdiel? (16 replies)
 14. pracovná zmluva (21 replies)
 15. omylom urobene RZ (4 replies)
 16. Iný príjem SZČO (1 replies)
 17. Smeny - práca nadčas? (6 replies)
 18. Vypocet nahrady mzdy v mesiaci nastupu (6 replies)
 19. nezdaniteľná suma a vymeriavací základ (9 replies)
 20. Odpis registra trestov (3 replies)
 21. výkaz o cene práce (2 replies)
 22. doklad o potvrdeni danovej rez. alebo E101 (0 replies)
 23. Prihlásenie zamestnanca do zdrav. poistenia - zahranič. poisťovňa (3 replies)
 24. Zmeny v hromadnom prepustani (4 replies)
 25. PN a okamžitá výpoveď (7 replies)
 26. RZDP a zivotna poistka platena zamestnavatelom pocas materskej (0 replies)
 27. Nepretržitá prevádzka (0 replies)
 28. vymeriavací základ pri prčerpaní dovolenky? (0 replies)
 29. Nanútená odhláška zo SP (5 replies)
 30. príplatok za nadčas (14 replies)
 31. Nadčas (5 replies)
 32. pracovná cesta a možnosť návštevy príbuzných (1 replies)
 33. vypoved na materskej zo strany zamestnavatela (1 replies)
 34. odpracovaný počet hodín (1 replies)
 35. Dohody mimo prac. pomer a poistné na ZP v 2007 a 2008 (3 replies)
 36. Dohoda o brigádnickej práci študentov (17 replies)
 37. Výzva (2 replies)
 38. Materska z CR (0 replies)
 39. Neoprávnene vyplatená mzda (4 replies)
 40. Dohoda o pracovnej činnosti (10 replies)
 41. Zrušenie výpovede (3 replies)
 42. životné minimum (1 replies)
 43. dodatok k pracovnej zmluve (2 replies)
 44. stravné lístky (3 replies)
 45. konateľ - odvody, daň, dovolenka (3 replies)
 46. PN a prvých 10 dní (3 replies)
 47. provizie (3 replies)
 48. výpovedná lehota - viac ako 3 mesiace (6 replies)
 49. "zabudnutá" PN (2 replies)
 50. Pohľadávka od Soc. poisťovne (2 replies)
 51. vyslanie pracovnika (5 replies)
 52. PN a odmena v jednom mesiaci (0 replies)
 53. práca počas MD (12 replies)
 54. Minimálna mzda - strážnik s hodin.mzdou (9 replies)
 55. pracovný čas v autodoprave (0 replies)
 56. služobné auto - povinnosti (3 replies)
 57. štvrťročný prehľad - odpočet zrážkovej dane (0 replies)
 58. materská (11 replies)
 59. Dobrovol. nem. poistenie (2 replies)
 60. PN - oznamenie zamestnancom (0 replies)
 61. DVZ pri PN (7 replies)
 62. Nedoplatek z ročního zúčtování (1 replies)
 63. Hmotná zodpovednosť (2 replies)
 64. tlačivo mzdového listu (9 replies)
 65. Druhy doch.pilier na materskej (0 replies)
 66. Úmrtie rodinného príslušníka (2 replies)
 67. Vytvorenie zamestnaneckej rady (0 replies)
 68. odstupné a dávky v nezamestnanosti (1 replies)
 69. Materská 2008 (1 replies)
 70. Odmena pre vystúpilého zamestnanca (2 replies)
 71. Mzdový kalendár 2005 (1 replies)
 72. Výkonová mzda a sviatky (0 replies)
 73. Náhrada pracovnej sily (4 replies)
 74. Finančný príspevok - znevýhodnený uchádzač (2 replies)
 75. Skôr ukončená RD (3 replies)
 76. Odchod na materskú - povinnosti zamestnávateľa (3 replies)
 77. PRACOVNA ZMLUVA (4 replies)
 78. Potvrdenie o výške odmeny dohodára (5 replies)
 79. kúpele a PN (6 replies)
 80. Platenie ubytovne (3 replies)
 81. ako je to s vysledkom roč. zuč. zo záv. činosti (8 replies)
 82. výplata mzdy po skončení prac. pomeru (8 replies)
 83. Výsluhový dôchodca - SZČO (odvody a nezdaniteľná čiastka) (0 replies)
 84. Dohoda o ukončení PP a PN (17 replies)
 85. Dovolenka a odpracované roky (11 replies)
 86. Práceneschopnosť poberateľa výsluhového dôchodku (2 replies)
 87. DoPČ a sviatok (0 replies)
 88. Daňový bonus (3 replies)
 89. Ročné zúčt. dane za rok 2007 - materská (5 replies)
 90. Príkazná zmluva (0 replies)
 91. Predĺženie RD (3 replies)
 92. mzdy - začiatok v MRP (2 replies)
 93. Výpočet mzdy za prácu v sobotu a v nedelu (5 replies)
 94. Zamestnávanie manželky (4 replies)
 95. Do kedy sa treba prihlásiť? (5 replies)
 96. Danovy bonus - doklady (1 replies)
 97. Nezdaniteľná časť základu dane (12 replies)
 98. Dodatočné hlásenie (2 replies)
 99. VYSLANIE NA PRAX (2 replies)
 100. ukončenie TPP - prečerpanie dovolenky (11 replies)
 101. zatriedenie učiteľky MŠ (0 replies)
 102. Dochádzka (2 replies)
 103. Hlásenie r. 12 (4 replies)
 104. Sledovanie služobného mobilu bez vedomia zamestnanca (8 replies)
 105. Praca v Rakusku + 2 pilier (1 replies)
 106. Naturálne príjmy a odvody (3 replies)
 107. OČR a dvaja zamestnávatelia (6 replies)
 108. Zákonník práce v nemeckom jazyku (0 replies)
 109. Invalidita nad 70% (6 replies)
 110. minimálna materská (1 replies)
 111. nedodrzanie vypovednej lehoty zamestnanca (1 replies)
 112. Ošetrenie pracovnej zmluvy (2 replies)
 113. invalidné poistenie (2 replies)
 114. Neplatené voľno a OČR (0 replies)
 115. Dohoda o PČ a nezdaniteľná čiastka (11 replies)
 116. Konateľ, občan ČR, odvody ZP (1 replies)
 117. výkaz nadčasových hodín (5 replies)
 118. Účtovanie o PN (1 replies)
 119. zamestnanec+SZCO a odvody (2 replies)
 120. Nárok na dovolenku (5 replies)
 121. PP v zahranici (0 replies)
 122. Výpočet mzdy a odvody do SP a ZP od 1.1.2008 podľa zákona o minimálnej mzde (12 replies)
 123. nadčasová práca - musí byť príplatok? (1 replies)
 124. Odstupné a jeho vrátenie (14 replies)
 125. sociálny fond - príspevok odborom (0 replies)
 126. lekarske vysetrenie a narok na stravné (8 replies)
 127. skoncenie prac.pomeru zo strany zamestnanca pred uplynutim vypovednej doby bez dohody (3 replies)
 128. Výpoved v skúšobnej dobe (1 replies)
 129. rozvodové konanie = prekážka v práci (11 replies)
 130. narok na marodku (10 replies)
 131. riadok 0 v Hlaseni o vyuctovani dane (1 replies)
 132. Ročné hlásenie o vyúčtovaní preddavkov dane (24 replies)
 133. Šofér kamionu (1 replies)
 134. Dobrovoľný platca poistného (4 replies)
 135. inspektorat prace (12 replies)
 136. Ako riesit zle zaradenie do platovych tried? (0 replies)
 137. definícia - obdobný pracovný vzťah (1 replies)
 138. Dohoda o pracovnej činnosti-skončenie (0 replies)
 139. povinnosti vo vypovednej dobe (1 replies)
 140. Minimálna mzda (1 replies)
 141. Výška VZ na ZP pri nepl. voľne (25 replies)
 142. Zamestnaci po zomrelom zamestnávateľovi (1 replies)
 143. Odpočítateľná položka na MANŽELA (3 replies)
 144. zamestnanecký dôverník (1 replies)
 145. Daň. priznanie - práca v Španielsku (7 replies)
 146. Ochrana osobnych udajov - spracovanie miezd (6 replies)
 147. Nocne priplatky v nepretrzitej prevadzke (0 replies)
 148. Ročné zúčtovanie - poistka (1 replies)
 149. Základná mzda, zodpovednosť a pracovná zmluva (0 replies)
 150. narok na odstupne (8 replies)
 151. študent a odvody do socialnej poistovne (0 replies)
 152. vypoved daná zamestnancom a následná dohoda (2 replies)
 153. Výpočet mzdy pri zahraničnej služobnej ceste - viac časových pásiem (3 replies)
 154. Zmena obch. mena a podanie DP (3 replies)
 155. hlásenie - dohodári (7 replies)
 156. RZD a hlasenie (3 replies)
 157. zastupovanie MD a prac.zmluva (0 replies)
 158. Nárok na daňový bonus (37 replies)
 159. Výberové konanie (2 replies)
 160. správne vypočítaná náhrada mzdy za dovolenku (3 replies)
 161. Okamžitá výpoveď zo strany zamestnanca podľa § 69 ods. 1.b. (7 replies)
 162. pn a dovolenka pred MD (0 replies)
 163. ročné zúčtovanie (4 replies)
 164. narok na vyplatenie dovolenky (1 replies)
 165. zapocet rokov (0 replies)
 166. Nevyčerpaná dovolenka (5 replies)
 167. ročné hlásenie o preddavkoch dane zo závislej činnosti (1 replies)
 168. ukončenie pracovného pomeru s vodičom (7 replies)
 169. Vyplnenie tlačiva POTVRDENIE o ZAPLATENI DANE z príjmov zo závis.činnosti (6 replies)
 170. pn-ka (2 replies)
 171. Daňový bonus - nezamestnaný (6 replies)
 172. Zamestnanci so ZPS (2 replies)
 173. dovolenka (12 replies)
 174. ročné zúčtovanie (2 replies)
 175. Práca v zahraničí a DP (1 replies)
 176. Práca v zahraničí a DP (1 replies)
 177. Niekolko dni bez zamestnania (4 replies)
 178. materská dovolenka a pracovný pomer (26 replies)
 179. Ročné hlásenie (5 replies)
 180. zúčtovanie dane a daňový bonus (10 replies)
 181. poukázanie 2% (29 replies)
 182. Pracovná zmluva (3 replies)
 183. dohoda o zrážkach zo mzdy, exekúcia (9 replies)
 184. voľno pre osamelú zamestnankyňu vychovájajúcu dieťa (6 replies)
 185. Neplatené voľno (12 replies)
 186. skončenie pracovného pomeru výpoveďou (4 replies)
 187. Popis pracovnej cinnosti (1 replies)
 188. Exekúcia (1 replies)
 189. Zamestnanecká rada (4 replies)
 190. rodičovské+zamestnanie (1 replies)
 191. Príspevok zo Soc. fondu na stravný lístok (3 replies)
 192. Prac. pomer na dobu určitú (6 replies)
 193. Prijem z CR (1 replies)
 194. dochadzka, sviatok alebo nocna (5 replies)
 195. Preukázanie bezúhonnosti (2 replies)
 196. Exekúcia (14 replies)
 197. par. 63 - organizacne dovody (2 replies)
 198. hlasenie versus rocne zuctovanie (5 replies)
 199. Nástup výkonu trestu (6 replies)
 200. konateľ a nárok na daňový bonus (3 replies)
 201. ako najvýhodnejšie zamestnať dôchodcu? (4 replies)
 202. Odvody do poisťovní (18 replies)
 203. danový bonus a prídavok na dieťa (3 replies)
 204. vyplatit - nevyplatit PN? (0 replies)
 205. zamestnanie cudzinca v slovenskej s.r.o. (1 replies)
 206. ukončenie PP a novy bonus (1 replies)
 207. materská dovolenka (0 replies)
 208. Výplatná páska (5 replies)
 209. Čerpanie sociálneho fondu (1 replies)
 210. ročné zúčt. kombinácia dohoda + zamestnanec (9 replies)
 211. Dohody o vedľajšom prac. pomere (7 replies)
 212. Vypocet PN (9 replies)
 213. Materská SZČO, zamestnanie a DNP (0 replies)
 214. novacik Rocne zuctovanie dane (36 replies)
 215. nezamestnana čo s bud. materskou? (12 replies)
 216. zápočet rokov na účely dovolenky (2 replies)
 217. daňový bonus (6 replies)
 218. invalidný dôchodca a úrad práce (3 replies)
 219. Daňový bonus na osvojené dieťa (2 replies)
 220. skončenie pracovného pomeru - smrť zamestnávateľa (7 replies)
 221. Čerpanie dovolenky po MD (0 replies)
 222. Ročné zúčtovanie dane 2007 (1 replies)
 223. Odmena členov dozornej rady a prispevky do DDP (1 replies)
 224. Nezdanitelna ciastka - sukromna sprava pre Aninku (0 replies)
 225. Dovolenkovy priemer a nadcasy (1 replies)
 226. Ročné zúčtovanie dane (3 replies)
 227. DP - daňovník zo zahraničia (0 replies)
 228. Dôchodok a opravné výkazy do SP (6 replies)
 229. DDS (2 replies)
 230. Spoločník - trvalý pobyt zahraničie (0 replies)
 231. nedokončená vysoká škola (8 replies)
 232. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy (1 replies)
 233. Dohoda o pracovnej činnosti (25 replies)
 234. Výpoveď (7 replies)
 235. Usporiadanie tabuliek v tlačivách (2 replies)
 236. Dohoda o pracovnej činnosti (0 replies)
 237. Potvrdenie o príjmoch FO (4 replies)
 238. priznanie z DzPFO 2007- výhra!!! (2 replies)
 239. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2007 (5 replies)
 240. Invalidný dochodca a nemocenské (1 replies)
 241. Výška VZ povinného platiteľa (8 replies)
 242. práca mladistvých (2 replies)
 243. Zamestnávateľ nezaplatil poslednú výplatu (8 replies)
 244. Výpis z DP do soc. poisťovne a paušál (6 replies)
 245. Zdravotné poistenie a student v roku 2008 (0 replies)
 246. daňový bonus = odpočítateľná položka za dieťa ? (22 replies)
 247. materská a PN (1 replies)
 248. Prerušenie VŠ štúdia a bonus (2 replies)
 249. zamestnanec (6 replies)
 250. Co robit, ked s Vami vybabru (3 replies)