1. ake tlačivo? (6 replies)
 2. Možnosť preplatenia dovolenky pri skončení PP (8 replies)
 3. Zamestnanec - invalidny dochodca (8 replies)
 4. Predĺžená rodičovská dovolenka - práca na dohodu (8 replies)
 5. zrážky zo mzdy - pred alebo po zdanení? (2 replies)
 6. DOVP + DOVČ = 2 x 350 hod.? (4 replies)
 7. uväzok v RO zriadovateľ obec 50% + 50% (1 replies)
 8. zivnostnicka a materska (1 replies)
 9. dovolenka a mater.dov.? (3 replies)
 10. Bakalar a oznamovacie povinnosti (0 replies)
 11. RZZP - 2x zamestnanec, MD, RD (0 replies)
 12. Mzda - presun z pracoviska (9 replies)
 13. RZZP 2007 a MD (4 replies)
 14. Príspievanie 55% z ceny stravného? (6 replies)
 15. Peňažný dar poskytnutý zamestnancovi (6 replies)
 16. polovicny uvazok a narok na dovolenku (5 replies)
 17. Zúčtovanie zdrav.poistenia (14 replies)
 18. Nedoplatky z RZD (0 replies)
 19. Dorovnanie mzdy pri úraze (1 replies)
 20. Dotácia z Úradu práce a odvody (0 replies)
 21. Občiansky zamestnanec (0 replies)
 22. Minimalny VZ - RZZP za rok 2007 (3 replies)
 23. Nespravodlivý dochádzkový systém (74 replies)
 24. socialna poistovna (18 replies)
 25. polovičný úväzok (37 replies)
 26. Výpoveď a odstupné (1 replies)
 27. RZZP - zamestnanec + SZCO - je to spravne? (7 replies)
 28. Zákonný zástupca na Koncesnej listine - odvody (1 replies)
 29. Dovolenka - 1 deň naviac (5 replies)
 30. Dve percenta pre rizikovych pracovnikov (1 replies)
 31. Ukončenie živnosti a zamestnanec na PN (6 replies)
 32. Predčasný dôchodok (4 replies)
 33. Nesprávne zaradenie do tarifnej triedy - ako napraviť chybu? (0 replies)
 34. 2. pilier (21 replies)
 35. Zaokruhlovanie v RZZP (2 replies)
 36. viac exekúcií zrážkou zo mzdy (2 replies)
 37. nárok na daňový bonus (4 replies)
 38. Nárok na odmenu za odpracované roky (6 replies)
 39. RZZP a zamestnanci (1 replies)
 40. čerpanie a prenášanie dovolenky do budúceho roka (3 replies)
 41. SZČO na PN (2 replies)
 42. Ročné zdravotné zúčtovanie. (2 replies)
 43. Dlh na odvodoch a Pn (13 replies)
 44. Prepustenie živnostníka (5 replies)
 45. žiadosť o RZZP (1 replies)
 46. (Ne)vyplatenie diét (15 replies)
 47. Nadčasy - nárok na mzdu za prácu nad rozsah pracovného času (0 replies)
 48. Zmena zamestnávateľa (8 replies)
 49. Premie nezapocitane do dovolenkoveho priemeru (3 replies)
 50. nadbytocna v praci? (20 replies)
 51. RZZP - zavisla cinnost a dohoda (4 replies)
 52. RZZP za r. 2007 (5 replies)
 53. príjmy z prenájmu a RZZP (2 replies)
 54. Socialny fond - vysvetlenie pojmu (1 replies)
 55. Odmena vyplatená počas materskej dovolenky (4 replies)
 56. danovy bonus (4 replies)
 57. Hmotná zodpovednosť (7 replies)
 58. kumulovany zárobok (2 replies)
 59. Dvaja zamestnávatelia (1 replies)
 60. PN, skončenie PP dohodou, dovolenka (11 replies)
 61. Zamestnávateľ v Čechách (4 replies)
 62. Pracovný úraz (0 replies)
 63. Vrátenie sumy za dovolenku. (6 replies)
 64. Odvod poistného (2 replies)
 65. stravné počas 2 dní (5 replies)
 66. RZZP a neplatené voľno (2 replies)
 67. Brigadnik (1 replies)
 68. Narok na odchodne (3 replies)
 69. PODPORA V NEZAMESTNANOSTI - NÁROK (12 replies)
 70. dohoda a prihlasenie do soc. poistovne (5 replies)
 71. kompenzácia preplatku RZPP - SZČO aj zamestnanec (0 replies)
 72. zuctovanie ZP (1 replies)
 73. dohodár bez výkonu (1 replies)
 74. opravny vykaz SP (6 replies)
 75. s.r.o. - Odvody do soc. a zdravot. poistovne (8 replies)
 76. rocne zuctovanie ZP (1 replies)
 77. Sociálna poisťovňa (6 replies)
 78. Minimálne odvody (3 replies)
 79. Registračný list do soc.poisťovne (5 replies)
 80. Koná zamestnávateľ správne? (4 replies)
 81. dohoda a tvorba web stránok (1 replies)
 82. Príspevok na dopravu - odvody do ZP a SP (2 replies)
 83. Vzor dohody (4 replies)
 84. Prehodnotenie predčasného dôchodku (8 replies)
 85. narok na dovolenku (4 replies)
 86. mesačna mzda (1 replies)
 87. Žiadosť o invalidný dôchodok (1 replies)
 88. Rocne zuctovanie zdravotneho poistenia (1 replies)
 89. Povinnosť vyplácať príspevok na stravu? (2 replies)
 90. Zamestnanec na 1 hod. denne (5 replies)
 91. ročné zúčtovanie ZP (2 replies)
 92. OČR, PN - povinnosť zamestnávateľa (1 replies)
 93. RZZP - nedoplatok minulého roka (13 replies)
 94. PN zamestnanca po ukončení TPP (10 replies)
 95. Vyplatenie odstupného (1 replies)
 96. komplikovane RZZP (1 replies)
 97. rocne zuctovanie ZP (1 replies)
 98. skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (1 replies)
 99. nariadenie práce nadčas (4 replies)
 100. odmeny pri dohodách: o vyk. práce a pr. činnosti (3 replies)
 101. Soc.fond -príspevok na dopravu zamestnancovi (1 replies)
 102. Invalidný dôchodok (9 replies)
 103. Absolvent a II. pilier (2 replies)
 104. Práca nadčas (1 replies)
 105. Ročné odmeny (tzv. 13. plat) (9 replies)
 106. Pracujúci starobný dôchodca a PN (10 replies)
 107. Zdanenie príspevku zo SF na rekondičný pobyt (8 replies)
 108. RZZP - SZČO + odmena za funkciu v sro (8 replies)
 109. Prestávka v práci u dohodárov (0 replies)
 110. Dlhodobo nezamestnaný a PN (6 replies)
 111. Daňový bonus (3 replies)
 112. RZZP 2007 - vyvoj softweru (1 replies)
 113. RZZP - zamestnaný v ČR (2 replies)
 114. Vypísanie ročného zúčtovania ZP na internete (2 replies)
 115. Odvod do SP (23 replies)
 116. Dohoda o PČ a daňový bonus (1 replies)
 117. Skúšobná doba (10 replies)
 118. ODVODY (1 replies)
 119. Výsledok RZZP = vyšší mesačný preddavok (7 replies)
 120. VZ (4 replies)
 121. Odvody do poistovni ak bol pracovnik cely mesiac PN (2 replies)
 122. Rezerva na dovolenku-spoločník (2 replies)
 123. Prerušenie poistenia, koniec PP a ochranná doba (2 replies)
 124. cista mimimalna mzda (3 replies)
 125. DLHODOBO PN - odvody (13 replies)
 126. Stravné lístky (16 replies)
 127. materska dovolenka - dobrovolne nezamestnana (4 replies)
 128. Oznámenie poistnej udalosti k úraz.poisteniu (1 replies)
 129. Problémový zamestnanec (2 replies)
 130. skrateny pracovný pomer na menej ako 40 hod. týždenne (2 replies)
 131. uchádzač o zamestnanie a zárobok na dohodu (1 replies)
 132. Pravo externe (0 replies)
 133. Zapocet odpracovanych rokov (8 replies)
 134. Výpovedná doba a počas nej okamžité skončenie pracovného pomeru (2 replies)
 135. výpoveď (4 replies)
 136. Kalendárne dni vylúčitelných dôb (1 replies)
 137. materská dovolenka (27 replies)
 138. PN a nové zamestnanie (9 replies)
 139. Zvýšenie platovej triedy (3 replies)
 140. narok na dovolenku po skonceni MD (32 replies)
 141. podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 142. Uchádzač o zamestnanie - RZZP (8 replies)
 143. Minimálne odvody popri zamestnaní - 2006 (4 replies)
 144. Skončenie PP k 31.05.2008 alebo k 02.06.2008? (2 replies)
 145. RZZP 2007 - Ak si byvaly zamestnanec nepoziada o potvrdenie... (2 replies)
 146. Daňový bonus (1 replies)
 147. RZZP - SZČO a dôchodca (11 replies)
 148. Ukončenie prac. pomeru inv. dôch. (1 replies)
 149. RZZP - treba podať ??? (1 replies)
 150. bakalár (DoVP al. DoPČ al. DoBPŠ) (5 replies)
 151. študent (1 replies)
 152. RZZP SZČO a zamestnanec (5 replies)
 153. Dohoda o vykonaní práce (7 replies)
 154. Ukončenie dohody o pracovnej činnosti (6 replies)
 155. vypocet odvodov (2 replies)
 156. Zrážky zo mzdy (4 replies)
 157. Výmera dovolenky (3 replies)
 158. Prechod z PP na skrátený PP (3 replies)
 159. Prečerpaná dovolenka a poistné, daň (2 replies)
 160. rezervy na zamestnanecké požitky (1 replies)
 161. Zmena čiastočnej invalidity na invaliditu (1 replies)
 162. RZZP r.2007 a invalidi v TPP (4 replies)
 163. posledný krát vyplatený daňový bonus (1 replies)
 164. Ročné zúčtovanie zdravotného (7 replies)
 165. DoVP alebo Dohoda o pracovnej činnosti? (5 replies)
 166. RZZP samoplatiteľ a szčo, úrad práce a szčo (5 replies)
 167. Úspora mzdových nákladov (2 replies)
 168. RZZP - 2 zamestnania + evidovaný nezamestnaný (2 replies)
 169. RZZP - čo robiť, ak bývalý zamestnávateľ nevydá doklad o výške príjmu a preddavkoch (0 replies)
 170. Ročné zúčtovanie ZP (12 replies)
 171. Invalidný dôchodca - výpoveď (21 replies)
 172. RZZP (15 replies)
 173. smrť zamestnanca (11 replies)
 174. Vrátenie vyplatenej náhrady mzdy za dovolenku (0 replies)
 175. neplatene volno (14 replies)
 176. ABSENCIA (7 replies)
 177. RZZP-r.26, typ B (3 replies)
 178. SZČO + práca na dohodu (11 replies)
 179. materská (2 replies)
 180. Poistné (6 replies)
 181. dohoda o vyplatení bonusu (0 replies)
 182. 2 pracovne pomery (1 replies)
 183. výška stravného po novom (8 replies)
 184. Gastrolístky - zdaňovanie (3 replies)
 185. Pozastavená živnosť a RZZP (6 replies)
 186. študent - maturita - oznamovacie povinnosti (13 replies)
 187. dvz pri pracovnom úraze (4 replies)
 188. Ahojte mám problém (8 replies)
 189. RZZP za r. 2007 a invalidný dôchodca (2 replies)
 190. Musim podat rocne zuctovanie zdravotneho poistenia? (3 replies)
 191. Odvody (4 replies)
 192. RZZP ako nečinný SZČO a aktívny zamestnanec (2 replies)
 193. odchod do starobného dôchodku (23 replies)
 194. Práca nadčas v sobotu (1 replies)
 195. RZZP typ S (32 replies)
 196. zmena sadzby na zdravotné poistenie (1 replies)
 197. rzzp (2 replies)
 198. § 19 RZZP ods.10 a 13 rozdiel (1 replies)
 199. Konateľ, spoločník - pracovná zmluva (8 replies)
 200. Požitky za neodpracovanie doby (0 replies)
 201. Ukončenie PP (33 replies)
 202. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 2007 (1 replies)
 203. RZZP a dôchodca (15 replies)
 204. dve zamestnania (3 replies)
 205. Výpoveď zo strany zamestnanca (5 replies)
 206. RZZP dôchodca + zamestnanec (6 replies)
 207. Nezamestnaná a odchod do dôchodku (5 replies)
 208. RZZP 2007 - zamestnanec - dohoda - dobrovoľne nezamestnaný (4 replies)
 209. Príjem uchádzača o zamestnanie od 1.5.2008 (34 replies)
 210. Ako je to s priepustkou pre manžela (6 replies)
 211. Absolvent skoly a zamestnanie (12 replies)
 212. Exek. príkaz .... (10 replies)
 213. Náhrada mzdy: P-čka od lekára (7 replies)
 214. ošetrovné z DNP (17 replies)
 215. Tabuľka na výpočet odvodov do SP (17 replies)
 216. Doklady k RZZP SZČO (1 replies)
 217. RZZP 07 (8 replies)
 218. volno svadba (6 replies)
 219. Vyšetrenie pracovníka v zdravotníckom zariadení (48 replies)
 220. Sedenie dieťata v predu vozidla (6 replies)
 221. výpoveď zo strany zamestnanca, teda odo mňa (4 replies)
 222. zosobnenie škody (4 replies)
 223. priemerny mesacny prijem (4 replies)
 224. Hlasenie o dani zo zavislej cinnosti (2 replies)
 225. Odhlasovanie a prihlasovanie zamestnanca do ZP (3 replies)
 226. RZZP + pol roka praca v Nemecku (10 replies)
 227. Povinnosť zamestnávateľa (23 replies)
 228. Stravovanie zamestnancov (0 replies)
 229. Predčasný starobný dôchodok (0 replies)
 230. Stravné lístky (2 replies)
 231. Nevyplatené mzdy (4 replies)
 232. skola vs. nezamestnanecke (1 replies)
 233. eldz (1 replies)
 234. Exekúcia a bonus (2 replies)
 235. SZČO popri zamestnaní. (0 replies)
 236. prekážky na strane zamestnávateľa (0 replies)
 237. zdaňovanie stravného (7 replies)
 238. Nové sumy stravného v tuzemsku od 1.6.2008 (4 replies)
 239. nadčasová práca (0 replies)
 240. Povinná zdravotná prehliadka (0 replies)
 241. RZZP SZČO (2 replies)
 242. Výplatné listy, preplatenie dovolenky (4 replies)
 243. DVP s doktorantom (20 replies)
 244. Sociálne dávky a dohody o pracovnej činnosti (6 replies)
 245. Nárok na dovolenku (11 replies)
 246. mam spravne vyplnene tlacivo RZZP? (22 replies)
 247. mesačné výkazy el. poštou - soc.poist. (6 replies)
 248. Zmena odvodov do ZP od 1.5.2008 (15 replies)
 249. konatelia ako zamestnanci svojej s.r.o. (1 replies)
 250. zmena denneho VZ pre nemocenske (5 replies)