PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. čiastočný invalid
 2. Zamestnanie sa u druheho
 3. práca popri materskej
 4. spätná PN
 5. Štatistický výkaz Práca2-04
 6. RZD - manželka , DP manžel
 7. DPO a materská
 8. materska
 9. rodičovský príspevok a príjem
 10. materska
 11. ukončenie PN
 12. rozmyslený pracovný pomer
 13. Uplatnenie NČZD na manželku
 14. Kategorie pracovníkov
 15. mzda predavačky
 16. úrad práce - doklady
 17. Nezamestnaný a DoVP
 18. dovolenka - presun zamestnanca od SZČO do s.r.o.
 19. vysoká absencia - PN
 20. dovolenka na sviatok v neptretrzitej prevadzke
 21. Opravné kvartálne hlásenie
 22. Dovolenka v MŠ
 23. nárok na odstupné
 24. DoVP vs ???
 25. Rocne zuctovanie dane
 26. DDS zo sociálneho fondu
 27. Potvrdenie zo zdravotnej poisťovne
 28. Odvody do SP a ZP
 29. opravný výkaz do soc.poisťovne
 30. Preradenie na inu vhodnu pracu
 31. potvrdenie o príjmoch pre účely ZP
 32. Základ dane
 33. DDS - III. pilier
 34. Odvody do SP od 1.1.2008
 35. Výpoveď v ČR
 36. stupne náročnosti pracovných miest
 37. Výsluhový dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov
 38. Cudzinec zamestnáva cudzinca
 39. odvody studenta a SZCO do SP a ZP
 40. Nezdaniteľná suma u cudzinca
 41. Vydanie potvrdenia o zamestnani od zamestnavatela - zivnostnika
 42. Invalidný občan a odvody zo mzdy od 1.1.2008
 43. Dovolenka - počet dní
 44. Výpoveď
 45. pohľadávka živnostníka a ZP
 46. Ukončenie PN a nová PN
 47. VZ a Vypocet odvodu do SP
 48. víkendová nedocenená práca
 49. Ďalšia DOVP u toho istého zamestnávateľa - nové doklady?
 50. Úrazové poistenie a minimálny vymeriavací základ
 51. ODVODY DO SP
 52. mesačné výkazy do ZP elektronicky
 53. zle vyrobené výrobky
 54. Daňové priznania - SR, ČR
 55. Pružný pracovný čas - nesplnený fond
 56. Neplatené voľno
 57. ktoremu zamestnancovi vyplatit cestovne nahrady ?
 58. Materske v 2 statoch?
 59. Neuznanie PN
 60. Dohoda o PČ
 61. original ci kopia?
 62. Mimo evidenčný stav
 63. Dohoda
 64. Vedľajší pracovný pomer
 65. zmena zdravotnej poisťovne
 66. Plán odborného rastu
 67. nárok na dovolenku
 68. Preplatok z roč. zúčt. ZP - účtovanie
 69. Odmenovanie za pracu vo sviatok
 70. skušobna doba a PN
 71. Predčasný starobný dôchodca a práceneschopnosť
 72. Tehotenstvo a skúšobná doba
 73. Dovolenkový priemer
 74. 2.pilier - výpis za 2007
 75. Odchodné
 76. Riadna dovolenka
 77. Príjmy manželky v ČR
 78. Kolko za stravu?
 79. Dovolenka a PN?
 80. Ukončenie rodičovskej dovolenky
 81. Preplatenie cestovneho?
 82. Potvrdenia na uplatnenie nezd. častí zákl. dane FO podľa par. 11 odst. 4 pís. c Z 595
 83. preplatiť obednú prestávku?
 84. rozdiel v paragrafoch
 85. dobrovolné nemocenské poistenie
 86. pracovná zmluva a súčasne dohoda o pracovnej činnosti
 87. Mzdové príplatky
 88. neplatené sviatky
 89. nezamestnaní a DP
 90. Tvorba SF a mesačná mzda
 91. odvody
 92. závislá činnosť § 5
 93. Výpoveď daná zamestnávateľom
 94. Odstupné
 95. fond pracovnej doby
 96. dvojsmenná prevádzka
 97. Odvody do soc. a zdrav. poistovne
 98. rocne zuctovanie
 99. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 100. PN nepredložená zamestnávateľovi
 101. zdravotná a odvody SZČO 2007 a 2008
 102. Ročné zúčtovanie daní
 103. Konateľ SZČO?
 104. 85% invalidita
 105. Zdaňovanie cudzinca na Slovensku
 106. Dvojzmenná prevádzka
 107. ZTP a odvody
 108. skončenie pracovného pomeru počas PN
 109. Starobný dôchodca a odpočet na manželku
 110. Dôchodca a odvody
 111. ODMENY
 112. Nárok na dovolenku
 113. Ďalší prac.pomer
 114. skončenie RD,nárok na podporu v NZ?
 115. Skončenie dohody o vykonaní práce
 116. Pokles pracovnej činnosti a výpoveď
 117. študent a príkazná zmluva
 118. Ide o pracu na zmeny?
 119. Dan z prijmov FO a zrusena zivotna poistka
 120. ponúknuť inú prácu v rámci prac. pomeru
 121. Čerpanie dovolenky pred nástupom na MD
 122. Dlhodobá PN
 123. Preddavkova dan
 124. daň zrážkou
 125. RZD s príjmami zo zahranicia
 126. Podmienenie vykonania daňového priznania dodaním ORIGINÁLU potvrdenia
 127. Poraďte prosím, čo robiť s dôchodkom?
 128. kde najdem informacie pre zaciatocnika v mzdovom uctovnictve?
 129. Vypoveď a odstupné
 130. Zrážky zo mzdy
 131. Narok na dovolenku 25 dni
 132. ochranná lehota
 133. výpočet čistej mzdy
 134. Pomoc predbežný výpočet dane a odvody
 135. sociálna poisťovňa - prihlásenie po narodení dieťaťa
 136. cestne vyhlasenie o zdravotnej sposobilosti na vykon st. sluzby
 137. vykazovanie prace
 138. ročné zúčtovanie dane - vysokoškolák
 139. ročné zúčtovanie poistného pre DoVP
 140. nárok na voľno pri hľadaní nového zamestnania
 141. neočakavaný nástup po PN
 142. Diéty
 143. čo v prípade výpovede
 144. Nezrovnalosť v RZZP
 145. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 146. Vyhlásenie - zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
 147. dochodkyna podpisala Vyhlasenie a prijem
 148. nárok na stravný lístok
 149. Odvod z neplatne skončeného PP
 150. 2% z dane
 151. ako si prekontrolovať výplatu
 152. Rizikoví zamestnanci
 153. vrátnici - rozvrh prac.času
 154. S.r.o. poskytol OÚP príspevok na zamestnávanie
 155. odvody - dôchodca od 01.01.2008
 156. odpočit. položka - dôchodca
 157. Materska dovolenka - nezamestnanost
 158. Dohoda o prac. cinnosti - stravne listky
 159. akú zmluvu či dohodu?
 160. potvrdenie o príjme z nezavislej činnosti
 161. Vymer.zaklad do ZP?
 162. zamestnankyňa požiadala o RZDP a predsa dostala pokutu
 163. tehotná a nevyhovujúce pracovné podmienky
 164. PN a výpoveď zo strany zamestnanca a §69
 165. Invalidný dôchodok a práca na dohodu
 166. odvody do sociálky
 167. stravné v zahraničí
 168. Slobodná matka a daňový bonus
 169. Pripevky do dochodkoveho poistenia pocas rodicovskej dovolenky
 170. Dohoda o vykonaní práce
 171. Narok na odstupne
 172. Materská dovolenka v roku 1986
 173. Platenie odvodov SZčo
 174. Väzba
 175. Poskytovanie stravy zamestnancom zdarma
 176. Daňový bonus za cely rok?
 177. Starobný dôchodok - asi omyl
 178. prekážky v práci
 179. Zábezpečová pohľadávka
 180. výpočet mzdy
 181. Odmena za hmotnú zodpovednosť
 182. nezdaniteľná časť - potvrdenie
 183. Ukončenie pracovného pomeru - konkurz
 184. prax zamestnanca
 185. Nárok na dovolenku
 186. nárok na odstupné
 187. väzenie
 188. vyššia mzda
 189. nezdaniteľná položka
 190. Platenie sviatkov
 191. Účtovanie o poskytnutej strave
 192. určenie počtu dovolenkových dní
 193. dohoda o zmene pracovných podmienok
 194. štatistika P 1-12
 195. Príručka na mzdy
 196. nárok na dovolenku
 197. Ročné zúčtovanie 2007
 198. Rozhodné obdobie
 199. preplatenie dovolenky pri vypovedi
 200. Zamestnanie v Nemecku
 201. Potvrdenie o návšteve školy
 202. Odvody do SP, ZP
 203. Limit nemocenskej dávky
 204. ELDP - vyplnenie
 205. predčasný dôchodca - zamestnanec
 206. zamestnanec versus práca na živnosť
 207. Daňove priznanie pri PN
 208. Vzor tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie za rok 2007
 209. Nemocenské a prvoplátcovia a dôchodci od 1.1.2008
 210. Telepráca
 211. pracovná cesta a pružný pracovný čas
 212. Zvysenie odvodov do ZP
 213. Dohoda o vykon. prace a vratenie dane
 214. praca studentov
 215. Počet odpracovaných hodín
 216. Neplatne skončený pracovný pomer
 217. minimálna mzda a odvody z nej
 218. Doklady pre zamestnanca pri skončení PP
 219. zmluva o dielo
 220. Dohoda o pracovnej činnosti
 221. Preplatenie dovolenky pri ukončení pracovného pomeru
 222. skrátený pracovný pomer
 223. Limit zarobku pri DoVP pocas materskej?
 224. Kedy čerpať riadnu dovolenku
 225. Odmena hlavného kontrolóra
 226. Peňažná náhrada - nedodržanie výp. doby
 227. danové priznanie typu A
 228. práca na dohody
 229. dohoda o pracovnej činnosti a brigádnickej práci študenta
 230. RZD
 231. Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane
 232. Praca na dohodu pocas materskej a rodicovskej
 233. splatnosť mzdy
 234. tabulka na stravné
 235. zmluva na dobu urcitu a tehotenstvo
 236. Zamestnanec EU zamestnany na Slovensku
 237. som v II.pilieri?
 238. stravne listky
 239. spätné doplatenie daňového bonusu
 240. tvorba soc. fondu od 1.1.2008
 241. Dôležité osobné prekážky v práci
 242. Nočná práca
 243. Zápočet odpracovaných rokov
 244. Rocne hlasenie
 245. Dohodár a vstupná zdrav. prehliadka
 246. mesačná mzda
 247. daňový bonus rozved.rodičov
 248. Zastupovanie zamestnanca
 249. zivnost a pracovny pomer
 250. Nárok na dovolenku