1. vyplatna paska (14 replies)
 2. hlásenie o dani z príjmu FO (2 replies)
 3. Nezdaniteľna časť základu dane (1 replies)
 4. skrátenie úväzku (0 replies)
 5. Stravný lístok pri ZPC (1 replies)
 6. dohoda o vykonani prace (10 replies)
 7. Hlásenie o vyúčtovaní dane (4 replies)
 8. Vyplnenie RLFO pri MD (5 replies)
 9. služobné auto a zdanenie (3 replies)
 10. Je podpora v nezamestnanosti zdaniteľným príjmom? (2 replies)
 11. Invalidný dôchodca a daňové priznanie (2 replies)
 12. zníženie variabilnej zložky mzdy (1 replies)
 13. vedúci organizačnej zložky (2 replies)
 14. Ročné zúčtovanie dane za rok 2007 (1 replies)
 15. vyhlásenie - 2% zaplatenej dane (6 replies)
 16. Nesprávne vypočítaná mzda (0 replies)
 17. Nemocenské (2 replies)
 18. DoVP - ukončenie (6 replies)
 19. Vymeriavaci zaklad pri PN (3 replies)
 20. Krátenie dovolenky a nástup na materskú (0 replies)
 21. Výpoveď (5 replies)
 22. Krátenie dovolenky - pred a po materskej dovolenke (9 replies)
 23. Odvody do Sociálnej poisťovne (3 replies)
 24. Skončenie PP - prekážky na strane zamestnávateľa (19 replies)
 25. Skrátený úväzok - nárok na dovolenku (2 replies)
 26. Odvody z vernostného (1 replies)
 27. §103 zákonníka práce (3 replies)
 28. Kratší pracovný čas (49 replies)
 29. Narok na ''materske'' nezamestnanej osoby (5 replies)
 30. Krátenie materského alebo rodič.príspevku (5 replies)
 31. odvody do soc.poist. (1 replies)
 32. sviatok a práca v turnuse (1 replies)
 33. invalidny dochodca (1 replies)
 34. Príloha k DP FO - odpočet na manželku (3 replies)
 35. Nesprávny odvod na DÚ a potvrdenie o príjmoch (4 replies)
 36. RZD zamestnanca s českým občianstvom (5 replies)
 37. tehotná, PN a materská (3 replies)
 38. polozky znizujuce ZD (10 replies)
 39. Iná práca než je v pracovnej zmluve (3 replies)
 40. Invalidný dôchodca a starobné poistenie po novom (5 replies)
 41. Rodicovska / materska dovolenka kontra dovolenka za kalendarny rok (114 replies)
 42. Hlásenie o zrazenych preddavokoch na DU (1 replies)
 43. Výpočet materskej (1 replies)
 44. Odchod na materskú (1 replies)
 45. zakonnik prace - miesto vykonu prace (18 replies)
 46. Platit aj do rezervneho fondu ? (1 replies)
 47. Odvody a polovičný úväzok (1 replies)
 48. Odmena konateľovi (5 replies)
 49. hlásenie o vyúčtovaní dane (4 replies)
 50. Príkaz na začatie exekúcie. (1 replies)
 51. dohoda o prac. činnosti (17 replies)
 52. Nástup do PP a odvody do SP (2 replies)
 53. Vymeriavacie základy 2005 - 2007 (1 replies)
 54. Zdravotné poistenie počas rodičovskej dovolenky s nepeňažným príjmom u zamestnávateľa (1 replies)
 55. znizenie mzdy (1 replies)
 56. Daň (3 replies)
 57. Schodok a náhrada škody (0 replies)
 58. Čerstvý invalid vs. II. pilier (6 replies)
 59. nárok na odchodné (50 replies)
 60. Invalidi (13 replies)
 61. podpora v nezamestnanosti a SZČO (1 replies)
 62. Odvody do SP - pri DPN (1 replies)
 63. prerusenie platieb do druheho piliera (8 replies)
 64. prijem z CZ (2 replies)
 65. Doklady potrebné na absolventskú prax (0 replies)
 66. mzda pre zamestnanca (7 replies)
 67. Prijem iba z CR - zavisla cinnost (1 replies)
 68. formulár ročné zúčtovanie poistného 2007 (6 replies)
 69. Profesionálny vojak (1 replies)
 70. Zastupovanie počas PN (1 replies)
 71. skončenie štátnozamestnaneckého pomeru (2 replies)
 72. nezdaniteľná časť základu dane (1 replies)
 73. zamestnávanie rodinného príslušníka (90 replies)
 74. odvody (6 replies)
 75. RZD a manželka dôchodkyňa (4 replies)
 76. Kedy uhradiť DU zrážkovu daň (3 replies)
 77. dovolenka (0 replies)
 78. narok na odstupne (2 replies)
 79. RZDP a RZZP z r.2005 (1 replies)
 80. Zdravotné poistenie - odchod do Anglicka (1 replies)
 81. nevyplatene stravne listky (8 replies)
 82. Dôchodca zamestnanec - zvýšenie dôchodku? (53 replies)
 83. neplatná výpoveď? (1 replies)
 84. Zapoctove listy (1 replies)
 85. nesplnenie oznamovacej povinnosti (7 replies)
 86. odstupné, výpovedná doba, práceneschopnosť (19 replies)
 87. Vdovský dôchodok (8 replies)
 88. Tvoriť rezervu na dovolenku? (7 replies)
 89. Dôchodca ako SZČO a platenie zdrav.poistenia (3 replies)
 90. Praca pocas materskej (2 replies)
 91. neplatené voľno (5 replies)
 92. Skončenie prerušenia živnosti - odvody... (12 replies)
 93. dodatok k PZ zvýšenie hrubej mzdy (18 replies)
 94. Obmedzenie príjmu starobného dôchodcu (2 replies)
 95. daňové priznanie - do poisťovní (6 replies)
 96. Zle vyplatená mzda - výpoveď (6 replies)
 97. DP a dávka garančného poistenia (2 replies)
 98. príspevok zo soc. fondu (1 replies)
 99. Ročné zúčtovanie ZP - študent (4 replies)
 100. študentská prax? (2 replies)
 101. nezdaniteľná čiastka - doplnkové dôchodkové sporenie (4 replies)
 102. nárok na stravenky (0 replies)
 103. nedoplatok z RZ dane (8 replies)
 104. Ročné zúčtovanie dane z príjmu (1 replies)
 105. daňové priznanie za rok 2007 (7 replies)
 106. ročné zúčtovanie a daň zo SF (2 replies)
 107. Hlásenie o vyúčtovaní dane (2 replies)
 108. opakovaná dohoda o vykonaní práce (3 replies)
 109. Neplatené voľno. (5 replies)
 110. Dohoda o zmene či dodatok? (1 replies)
 111. Ročný výkaz o plnení podielu zamestnávania zdravotne postihnutých občanov (20 replies)
 112. Stravné pre zamestnanca za prácu nadčas. (1 replies)
 113. Vymeriavací základ MD (2 replies)
 114. aké tlačivo použiť pre živnostníka? (10 replies)
 115. Stravné lístky poskytnuté zamestnancom z tržby (3 replies)
 116. Zahrnutie ročného zúčtovania ZP za rok 2007 do DP za rok 2007 pri zrušení živnosti (5 replies)
 117. Ukoncenie studia pocas PN a zdravotne poistenie (3 replies)
 118. vypoved zamestnavatelom - ako zvolit dobry dovod (14 replies)
 119. Rodič dieťaťa s ťažkým zdrav. postihnutím? (3 replies)
 120. Zánik zamestnávateľa a posledná vyplatená mzda (0 replies)
 121. Žiadosť o vrát. preplatku z RZD z DÚ (3 replies)
 122. Zrážka výživného (2 replies)
 123. Danový bonus (12 replies)
 124. pohotovosť v lekárni - náhrada (1 replies)
 125. HPP, Mandátna zmluva a Zmluva o výkone konateľa (5 replies)
 126. neodkladne odvody do soc. poistovne (1 replies)
 127. PN + Nárok na dovolenku (5 replies)
 128. Funkcia výkonná riaditeľka (3 replies)
 129. preplatok zo zdravotnej poistovne (5 replies)
 130. odvody SP (2 replies)
 131. Povinnosť zamestnávať osobu zo zdravot. postihnutím (1 replies)
 132. Prac. pomer na 4 hodiny (2 replies)
 133. Dovolenkovy priemer a priplatky za pracu nadcas a pohotovost v predchadzajucom obdobi (3 replies)
 134. Neplatenie poistného (2 replies)
 135. čestné vyhlásenie (1 replies)
 136. Predcasny dochodca na dohodu o vykonani prace (1 replies)
 137. Kratší prac.čas a mzda zamestnanca (3 replies)
 138. Doplatok min. mzdy (7 replies)
 139. odmena pre spoločníka (4 replies)
 140. tlačivá na RZZP za rok 2006 (1 replies)
 141. vzor zápočtového listu (3 replies)
 142. Hlásenie (7 replies)
 143. materska dovolenka (10 replies)
 144. DoBPŠ - výpovedná doba (2 replies)
 145. RZ ZP (1 replies)
 146. Ročne zúčtovanie dane za rok 2007 (9 replies)
 147. Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie (seminár Jozefa Mihála) (44 replies)
 148. Preplatenie dovolenky (21 replies)
 149. Co platit do SOC. POISTOVNE (4 replies)
 150. Ročné zúčtovanie dane (1 replies)
 151. zražková daň (4 replies)
 152. Vyhlásenie k dani z príjmov (1 replies)
 153. Zmena HM k 15. dňu v mesiaci (2 replies)
 154. Preplatenie najomneho a energii (6 replies)
 155. Tlačivá výkazov k dani zo závislej činnosti (6 replies)
 156. strava (3 replies)
 157. VZ pre odvody pri minimálnej mzde (13 replies)
 158. osobné prekážky v práci (9 replies)
 159. Ako s odchodným (4 replies)
 160. Príplatky Zákonník práce (5 replies)
 161. je mozne byt sucasne dobrovolne poistenym v SP a zaroven platit odvody ako SZCO? (10 replies)
 162. Podniká na PN (4 replies)
 163. Žiadosť o ošetrovné (7 replies)
 164. Nezdaniteľná časť DZ na daňovníka uplatňovaná v preddavkoch na DzP nerovnomerne (2 replies)
 165. hlásenie (19 replies)
 166. odvod za nezamestnávanie zdr.postihnutého (1 replies)
 167. nárok na daňový bonus (2 replies)
 168. náhrada cestovného (3 replies)
 169. upozornenie na nedbalú pracovnú disciplínu (2 replies)
 170. materská - návrat do práce (11 replies)
 171. Dovolenka (14 replies)
 172. sociálny fond výpočet hrubá mzda? (2 replies)
 173. Danovy urad (5 replies)
 174. školenie (2 replies)
 175. Nespravne rocne zuctovanie ZP za rok 2006 (2 replies)
 176. Dodatočné daňové priznanie - ročné zúčtovanie ZP (0 replies)
 177. Ukončenie PP dohodou zo strany zamestnávateľa (19 replies)
 178. zaokrúhľovanie počtu dní nároku na dovolenku (6 replies)
 179. nahrada za pouzivanie motor.vozidla (3 replies)
 180. Dovolenka navyše - nárok aj pri výpovedi (18 replies)
 181. preplatenie nevyčerpanej dovolenky (20 replies)
 182. Vyplňovanie tlačiva Hlásenie o vyúčtovaní dane (7 replies)
 183. dovolenka (10 replies)
 184. "Milionárska daň" (4 replies)
 185. Výpoveď podľa § 63 odst. 1 písm b. (2 replies)
 186. skončenie pracovného pomeru po skončení DPN (8 replies)
 187. Priebeh škodovej udalosti (0 replies)
 188. Dohoda o vykonani prace a pracovny uraz (3 replies)
 189. 1/2 dňa dovolenky (4 replies)
 190. Zánik zamestnávateľa. (2 replies)
 191. Stravné lístky pri čiastočnom úväzku (3 replies)
 192. SZCO a zamestnanec na DoPC (5 replies)
 193. Nezmysel alebo fakt??? (20 replies)
 194. pracovná zmluva od 1. ak je to sobota? (6 replies)
 195. vypocet dovolenky (21 replies)
 196. Rušenie prevádzky - odstupné (8 replies)
 197. Náhradné voľno (2 replies)
 198. životné poistenie ako odmena štatutárovi (1 replies)
 199. Dohoda o brigadnickej praci studenta (1 replies)
 200. dohoda o ukončení prac.vzťahu počas rodičovskej dovolenky (7 replies)
 201. miesto výkonu práce (7 replies)
 202. Dohoda zo strany zamestnanca (1 replies)
 203. Dovolenkový priemer (0 replies)
 204. stravne listky (7 replies)
 205. Absencia (88 replies)
 206. PU u SZČO a rezervy (7 replies)
 207. odvody - ZTP, obcan Polskej republiky (0 replies)
 208. začiatočník a PN-ka (4 replies)
 209. Všetko o dôchodcoch (0 replies)
 210. DVP a kontrola z IBP (3 replies)
 211. ZRÁŽKA (3 replies)
 212. Sviatok???? (2 replies)
 213. Maximálny vymeriavaci základ na sociálne poistenie (2 replies)
 214. Odpracované roky (9 replies)
 215. materská a skončenie pracovného pomeru (9 replies)
 216. Daňový bonus (8 replies)
 217. Skúšobná doba a PN-ka (12 replies)
 218. sociálne poistenie - živnostník (7 replies)
 219. dovolenka aj potvrdenie od lekara na jeden den (1 replies)
 220. Študent + dohoda (1 replies)
 221. nadcasy - porusime zakon? (5 replies)
 222. dobrovolne poistená - prešvihnutý termín (0 replies)
 223. okamžité zrušenie pracovného pomeru (24 replies)
 224. Obchodný zástupca - pracovná zmluva (2 replies)
 225. Nárok na diéty (0 replies)
 226. Na čo má nárok (1 replies)
 227. Účtovníčka - externe, aká zmluva? (11 replies)
 228. Ročné zúčtovanie dane (8 replies)
 229. odvody z náhrady mzdy (4 replies)
 230. Ukončenie PP (2 replies)
 231. Skončenie PP apríl 2007 a odhlásenie zo SP a ZP (8 replies)
 232. Platia sa sviatky priemerkou alebo nie? (2 replies)
 233. Ukončenie pracovného pomeru- doba určitá (10 replies)
 234. nástup po MD (11 replies)
 235. Nezrazene stravne listky (2 replies)
 236. Dôchodca a daňové priznanie (6 replies)
 237. Dohoda o skončení prac. pom. počas PN (3 replies)
 238. úrad práce a brigáda (86 replies)
 239. mesačná mzda (10 replies)
 240. Vypoved v skusobnej dobe (18 replies)
 241. minimálne mzdové nároky (3 replies)
 242. SZCO - stravne pri praci v zahranici (4 replies)
 243. Zúčtovanie dane (1 replies)
 244. Výška diet (1 replies)
 245. preddavok na mzdu (4 replies)
 246. VPP (10 replies)
 247. Výpoveď podľa §63 ods.1 písm. b (11 replies)
 248. Materská a povinnosti vyplývajúce z nej (3 replies)
 249. Ukončenie PP a nevyčerpaná dovolenka (4 replies)
 250. Ukoncenie pracovneho pomeru v skusobnej dobe SMS? (73 replies)