1. Zdaňovanie cudzinca na Slovensku (0 replies)
 2. Dvojzmenná prevádzka (6 replies)
 3. ZTP a odvody (63 replies)
 4. skončenie pracovného pomeru počas PN (1 replies)
 5. Starobný dôchodca a odpočet na manželku (4 replies)
 6. Dôchodca a odvody (5 replies)
 7. ODMENY (0 replies)
 8. Nárok na dovolenku (2 replies)
 9. Ďalší prac.pomer (1 replies)
 10. skončenie RD,nárok na podporu v NZ? (2 replies)
 11. Skončenie dohody o vykonaní práce (20 replies)
 12. Pokles pracovnej činnosti a výpoveď (2 replies)
 13. študent a príkazná zmluva (1 replies)
 14. Ide o pracu na zmeny? (5 replies)
 15. Dan z prijmov FO a zrusena zivotna poistka (5 replies)
 16. ponúknuť inú prácu v rámci prac. pomeru (2 replies)
 17. Čerpanie dovolenky pred nástupom na MD (6 replies)
 18. Dlhodobá PN (2 replies)
 19. Preddavkova dan (4 replies)
 20. daň zrážkou (2 replies)
 21. RZD s príjmami zo zahranicia (1 replies)
 22. Podmienenie vykonania daňového priznania dodaním ORIGINÁLU potvrdenia (18 replies)
 23. Poraďte prosím, čo robiť s dôchodkom? (5 replies)
 24. kde najdem informacie pre zaciatocnika v mzdovom uctovnictve? (8 replies)
 25. Vypoveď a odstupné (3 replies)
 26. Zrážky zo mzdy (7 replies)
 27. Narok na dovolenku 25 dni (1 replies)
 28. ochranná lehota (14 replies)
 29. výpočet čistej mzdy (4 replies)
 30. Pomoc predbežný výpočet dane a odvody (11 replies)
 31. sociálna poisťovňa - prihlásenie po narodení dieťaťa (6 replies)
 32. cestne vyhlasenie o zdravotnej sposobilosti na vykon st. sluzby (0 replies)
 33. vykazovanie prace (19 replies)
 34. ročné zúčtovanie dane - vysokoškolák (4 replies)
 35. ročné zúčtovanie poistného pre DoVP (2 replies)
 36. nárok na voľno pri hľadaní nového zamestnania (22 replies)
 37. neočakavaný nástup po PN (6 replies)
 38. Diéty (4 replies)
 39. čo v prípade výpovede (31 replies)
 40. Nezrovnalosť v RZZP (3 replies)
 41. Dohoda o hmotnej zodpovednosti (2 replies)
 42. Vyhlásenie - zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti (25 replies)
 43. dochodkyna podpisala Vyhlasenie a prijem (0 replies)
 44. nárok na stravný lístok (4 replies)
 45. Odvod z neplatne skončeného PP (2 replies)
 46. 2% z dane (5 replies)
 47. ako si prekontrolovať výplatu (8 replies)
 48. Rizikoví zamestnanci (2 replies)
 49. vrátnici - rozvrh prac.času (2 replies)
 50. S.r.o. poskytol OÚP príspevok na zamestnávanie (1 replies)
 51. odvody - dôchodca od 01.01.2008 (1 replies)
 52. odpočit. položka - dôchodca (7 replies)
 53. Materska dovolenka - nezamestnanost (3 replies)
 54. Dohoda o prac. cinnosti - stravne listky (25 replies)
 55. akú zmluvu či dohodu? (0 replies)
 56. potvrdenie o príjme z nezavislej činnosti (2 replies)
 57. Vymer.zaklad do ZP? (1 replies)
 58. zamestnankyňa požiadala o RZDP a predsa dostala pokutu (1 replies)
 59. tehotná a nevyhovujúce pracovné podmienky (6 replies)
 60. PN a výpoveď zo strany zamestnanca a §69 (1 replies)
 61. Invalidný dôchodok a práca na dohodu (23 replies)
 62. odvody do sociálky (2 replies)
 63. stravné v zahraničí (2 replies)
 64. Slobodná matka a daňový bonus (2 replies)
 65. Pripevky do dochodkoveho poistenia pocas rodicovskej dovolenky (11 replies)
 66. Dohoda o vykonaní práce (6 replies)
 67. Narok na odstupne (1 replies)
 68. Materská dovolenka v roku 1986 (0 replies)
 69. Platenie odvodov SZčo (2 replies)
 70. Väzba (1 replies)
 71. Poskytovanie stravy zamestnancom zdarma (0 replies)
 72. Daňový bonus za cely rok? (4 replies)
 73. Starobný dôchodok - asi omyl (5 replies)
 74. prekážky v práci (3 replies)
 75. Zábezpečová pohľadávka (0 replies)
 76. výpočet mzdy (24 replies)
 77. Odmena za hmotnú zodpovednosť (1 replies)
 78. nezdaniteľná časť - potvrdenie (17 replies)
 79. Ukončenie pracovného pomeru - konkurz (0 replies)
 80. prax zamestnanca (0 replies)
 81. Nárok na dovolenku (5 replies)
 82. nárok na odstupné (9 replies)
 83. väzenie (8 replies)
 84. vyššia mzda (2 replies)
 85. nezdaniteľná položka (9 replies)
 86. Platenie sviatkov (11 replies)
 87. Účtovanie o poskytnutej strave (0 replies)
 88. určenie počtu dovolenkových dní (2 replies)
 89. dohoda o zmene pracovných podmienok (1 replies)
 90. štatistika P 1-12 (2 replies)
 91. Príručka na mzdy (5 replies)
 92. nárok na dovolenku (67 replies)
 93. Ročné zúčtovanie 2007 (2 replies)
 94. Rozhodné obdobie (4 replies)
 95. preplatenie dovolenky pri vypovedi (8 replies)
 96. Zamestnanie v Nemecku (2 replies)
 97. Potvrdenie o návšteve školy (6 replies)
 98. Odvody do SP, ZP (8 replies)
 99. Limit nemocenskej dávky (4 replies)
 100. ELDP - vyplnenie (2 replies)
 101. predčasný dôchodca - zamestnanec (76 replies)
 102. zamestnanec versus práca na živnosť (46 replies)
 103. Daňove priznanie pri PN (1 replies)
 104. Vzor tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotné poistenie za rok 2007 (2 replies)
 105. Nemocenské a prvoplátcovia a dôchodci od 1.1.2008 (4 replies)
 106. Telepráca (19 replies)
 107. pracovná cesta a pružný pracovný čas (4 replies)
 108. Zvysenie odvodov do ZP (3 replies)
 109. Dohoda o vykon. prace a vratenie dane (3 replies)
 110. praca studentov (0 replies)
 111. Počet odpracovaných hodín (2 replies)
 112. Neplatne skončený pracovný pomer (2 replies)
 113. minimálna mzda a odvody z nej (19 replies)
 114. Doklady pre zamestnanca pri skončení PP (3 replies)
 115. zmluva o dielo (2 replies)
 116. Dohoda o pracovnej činnosti (12 replies)
 117. Preplatenie dovolenky pri ukončení pracovného pomeru (1 replies)
 118. skrátený pracovný pomer (19 replies)
 119. Limit zarobku pri DoVP pocas materskej? (1 replies)
 120. Kedy čerpať riadnu dovolenku (7 replies)
 121. Odmena hlavného kontrolóra (0 replies)
 122. Peňažná náhrada - nedodržanie výp. doby (1 replies)
 123. danové priznanie typu A (576 replies)
 124. práca na dohody (13 replies)
 125. dohoda o pracovnej činnosti a brigádnickej práci študenta (7 replies)
 126. RZD (2 replies)
 127. Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane (6 replies)
 128. Praca na dohodu pocas materskej a rodicovskej (0 replies)
 129. splatnosť mzdy (1 replies)
 130. tabulka na stravné (10 replies)
 131. zmluva na dobu urcitu a tehotenstvo (3 replies)
 132. Zamestnanec EU zamestnany na Slovensku (0 replies)
 133. som v II.pilieri? (8 replies)
 134. stravne listky (6 replies)
 135. spätné doplatenie daňového bonusu (3 replies)
 136. tvorba soc. fondu od 1.1.2008 (97 replies)
 137. Dôležité osobné prekážky v práci (9 replies)
 138. Nočná práca (7 replies)
 139. Zápočet odpracovaných rokov (14 replies)
 140. Rocne hlasenie (2 replies)
 141. Dohodár a vstupná zdrav. prehliadka (0 replies)
 142. mesačná mzda (7 replies)
 143. daňový bonus rozved.rodičov (4 replies)
 144. Zastupovanie zamestnanca (7 replies)
 145. zivnost a pracovny pomer (3 replies)
 146. Nárok na dovolenku (13 replies)
 147. Exekúcia - zamestnanec dlhodobo PN (15 replies)
 148. pracovne jubileum (4 replies)
 149. Chyba v RLFO zaslanom elektronicky (13 replies)
 150. Do sociálnej poisťovne už netreba odovzdávať odhlášky zamestnancov (73 replies)
 151. pozastavenie živnosti a platenie odvodov (0 replies)
 152. Daňové priznanie (5 replies)
 153. Vdovský dôchodok (1 replies)
 154. pracovný pomer na kratsi pracovný čas - tlačivko (4 replies)
 155. Hlásenie o vyúčtovaní dane (16 replies)
 156. Rodičovský príspevok (3 replies)
 157. zmena platového dekrétu (4 replies)
 158. Konateľ - bez odmeny (1 replies)
 159. Pracovny fond (1 replies)
 160. Exekučný príkaz a dôchodca (2 replies)
 161. potvrdenie o prijmoch v anglictine (0 replies)
 162. RZ 2007 (5 replies)
 163. odvody za ciastocne invalidneho dochodcu (7 replies)
 164. 1/2 dnova dovolenka a SL (20 replies)
 165. Výpoved v skusobnej dobe (7 replies)
 166. výpoveď zamestnanca zamestnávateľovi (34 replies)
 167. cena práce brigádnika (0 replies)
 168. Dohoda o prac.cinnosti??? (13 replies)
 169. Daňový bonus (2 replies)
 170. Dochodca - rocne zuctovanie dane (2 replies)
 171. Dan nad 15000sk (1 replies)
 172. odvody do SP od 1.7.08 (3 replies)
 173. PRACOVNA ZMLUVA (4 replies)
 174. Pracujúci dôchodca (26 replies)
 175. Potvrdenie chránenej dielne (0 replies)
 176. DoVP a daň z príjmu (2 replies)
 177. DNP - Po skončení pracovného pomeru (3 replies)
 178. Oznámenia pri nástupe na materskú (2 replies)
 179. Konatel - spolocnik a RZD 2007 (4 replies)
 180. zdaňovanie preplatených cestovných príkazov (2 replies)
 181. Dôchodca, DoVP a RZD za 2007 (6 replies)
 182. Ročné zúčtovanie a zomretý zamestnanec (25 replies)
 183. Exekúcia (13 replies)
 184. podpisy zamestnancov na dochádzke (2 replies)
 185. Dohoda o PČ (1 replies)
 186. Neplatené voľno (3 replies)
 187. Preplatok zo zdravotného roč.zúčtovania (5 replies)
 188. PSD nevysiel (5 replies)
 189. Vypocet dane a odovodov do ZP zo zivnosti (1 replies)
 190. Pracovná zmluva - jej správna obsahová náplň (5 replies)
 191. maximalny matersky prispevok, vyska poistneho (0 replies)
 192. Jednorazove vyrovnanie v DDS (0 replies)
 193. Daňové priznanie (2 replies)
 194. nezaplatené odvody (7 replies)
 195. Invalidný dôchodca a dohoda (1 replies)
 196. Ukoncenie PN (3 replies)
 197. vymeriavací základ pre výpočet MP (3 replies)
 198. materska a dôchodkove poistenie (0 replies)
 199. Výpoveď zamestnávateľa (0 replies)
 200. nárok na dovolenku pri neodpracovaní 60 dní (13 replies)
 201. Nezdaniteľné minimum (0 replies)
 202. Praca na dohodu pocas RD (13 replies)
 203. mzdova evidencia dôchodcu, evidencia odprac. rokov (1 replies)
 204. Jeden mesiac odpracovaný v zahraničí.... (2 replies)
 205. Rodicovska + dohoda o pracovnej cinnosti (30 replies)
 206. Študent a vrátenie dane z ČR (0 replies)
 207. Dohoda podľa §58a (4 replies)
 208. Ročné zúčtovanie dane a dohoda (17 replies)
 209. doktorandka na rodičovskej dovolenke (2 replies)
 210. cudzí štátny príslušník - sociálna poistovňa (9 replies)
 211. DoVP (3 replies)
 212. vyplatenie cestovného zo SF (0 replies)
 213. Príplatok za sobotu, nedeľu (4 replies)
 214. Zmluva na kratší PČ (1 replies)
 215. rodičovské (6 replies)
 216. daňový bonus (2 replies)
 217. Odmeny a jubilejné (1 replies)
 218. Garančný fond-odvody (1 replies)
 219. ide preplatená dovolenká do štvrťročného priemeru (3 replies)
 220. výpoveď zo strany zamestnávateľa z dôvodu nadbytočnosti § 63 (6 replies)
 221. GARANČNY FOND (1 replies)
 222. Narok na nemocenske davky (5 replies)
 223. Plná a čiastočná invalidka a materská dovolenka (2 replies)
 224. materské 08 (0 replies)
 225. Odhláška vo VŠZP (29 replies)
 226. Pomozte mi este znizit danovy zaklad (4 replies)
 227. ročné zúčtovanie a podpora v nezamestnanosti (2 replies)
 228. darčekové poukážky (3 replies)
 229. II. pilier (0 replies)
 230. odstupné - výpočet (2 replies)
 231. Nárok na dovolenku po MD a RD (5 replies)
 232. PN na Slovensku, zamestanie v Taliansku (4 replies)
 233. odvody u invalidnych dôchodcov o viac ako 70% (1 replies)
 234. Prispevok na dopravu zo soc. fondu - tvorba a pouzitie (3 replies)
 235. ročný výkaz o práci (4 replies)
 236. Výpoveď zo strany zamestnávateľa (2 replies)
 237. výkon funkcie konateľa (1 replies)
 238. Nové tlačivo Vyhlásenie (4 replies)
 239. Čerpanie riadnej dovolenky medzi MD a rodičovskou dovolenkou (2 replies)
 240. osobné údaje (1 replies)
 241. Výzva poistencovi na predloženie dokladov (8 replies)
 242. prac.zmluva pre šoféra (2 replies)
 243. termíny na podanie žiadosti o vykonanie RZD (2 replies)
 244. Preplatok na nemocenskom poistení (2 replies)
 245. Prehľad o zrazených preddavkoch - kontrola (2 replies)
 246. Dôchodca na PN po 1.1.2008 (7 replies)
 247. ročne zuctovanie podklady (2 replies)
 248. Prekážky v práci (2 replies)
 249. Ako so zúčtovaním dane za rok 2007 (15 replies)
 250. Rozhodujúce obdobie pre výpočet DVZ (3 replies)