1. Aký zákon uvádzate v pracovnej zmluve pre udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov od 1.1.2018? (4 replies)
 2. Kedy mam narok na davky v nezamestnanosti? (2 replies)
 3. Príspevok na bývanie pre zamestnanca (2 replies)
 4. Má otecko po narodení dieťaťa nárok na dovolenku ešte "plus" k dovolenkovému fondu? (5 replies)
 5. Pracovny cas - 7,5 hod v zmluve, 8 hod v dochadzkovom systeme (6 replies)
 6. Dohoda o pracovnej činnosti a odvody do ZP (1 replies)
 7. Dávky MD z viacerých zamestnaní (0 replies)
 8. Reťazový pôrod - materské určené z pravdepodobného vymeriavacieho základu (4 replies)
 9. Nevyčerpaná dovolenka (9 replies)
 10. ukončenie TPP a následné pokračovanie dohodou (7 replies)
 11. Mam narok na PN? (3 replies)
 12. Vziať či nevziať odstupné ? (3 replies)
 13. Môže zamestnávateľ prepustiť kolegu z práce skôr ako uplynie výpovedná lehota? (4 replies)
 14. nezdaniteľná časť ZD (1 replies)
 15. Ročne zúčtovanie dane (3 replies)
 16. Zamestnávateľ mi ešte nedal zápočtový list. (3 replies)
 17. Ako vypočítam čístu mzdu, keď mám dovolenku? (7 replies)
 18. Práca na projekt ÚPSVaR (0 replies)
 19. fond pracovného času (3 replies)
 20. Zamestnávateľ a lekárska prehliadka (4 replies)
 21. Lehota na odovzdanie evidenčného listu ZMENA 1.1.2018 (0 replies)
 22. Rozviazanie pracovného pomeru počas PN (6 replies)
 23. Nezdaniteľná časť a starobný dôchodca (3 replies)
 24. zmennosť (4 replies)
 25. Nárok na nemoceské dávky po roku PN (13 replies)
 26. Nárok na stravný lístok (6 replies)
 27. Zamestnanie dlhodobo nezamestnaného (2 replies)
 28. Záloha a dlhodobá PN (1 replies)
 29. fond pracovného času (2 replies)
 30. Akú výpoveď zvoliť pre nevyplatenie mzdy? (9 replies)
 31. čerpanie obedňajšej prestávky ak pracujem menej ako 6 hodín (4 replies)
 32. pracovný pomer na dobu určitú (1 replies)
 33. Výkon práce vo verejnom záujme -nariadenie vlády 359/2017 (0 replies)
 34. Ako upraviť dochádzku zamestnancovi, ktorý nemal už nárok na dovolenku? (1 replies)
 35. Davka v nezamestnanosti po PN a RD (9 replies)
 36. SP - VPP neprav. prijem (1 replies)
 37. Dodatok k pracovnej zmluve (1 replies)
 38. Skoncenie pracovneho pomeru dohodou pocas PN a preplatenie nevycerpanej dovolenky (1 replies)
 39. Narok na podporu z uradu prace. (2 replies)
 40. Skusobna doba opätovne uzavretý PP: doba neurčitá (4 replies)
 41. Výpočet dovolenky (2 replies)
 42. Nárok na MD (1 replies)
 43. zapoctovy list (2 replies)
 44. stupeň náročnosti prace vodica kamionu (9 replies)
 45. Prémia a dokumentácia (1 replies)
 46. Dovolenka a výkon práce. (2 replies)
 47. Kto pracuje v programe OLYMP? (3 replies)
 48. Ako vypočítam náhradu príjmu zamestnanca ak nastúpil a stal sa dočasne PN v tom istom mesiaci ? (1 replies)
 49. Kedy mam narok dostat stravne listky? (4 replies)
 50. preplatenie dovolenky pri 20h prac.čase (4 replies)
 51. Čerpanie dovolenky (6 replies)
 52. Výpočet sumy, ktorú môžem zraziť zo mzdy zamestnanca (7 replies)
 53. skrátený pracovný úväzok (1 replies)
 54. aká bude mzda v PZ na skrátený pracovný čas 6hod a 2hod denne? (6 replies)
 55. RZD dôchodca (5 replies)
 56. skrátený pracovný úväzok (2 replies)
 57. kompenzacia ZTP (4 replies)
 58. Moze ma zamestnavatel vyslat na sluzobnu cestu bez mojho suhlasu? (1 replies)
 59. Nástup na materskú dovolenku - ako určiť najvýhodnejší deň nástupu na MD (2 replies)
 60. Export miezd z olympu (0 replies)
 61. Dovolenka a doplatok do minimálnej mzdy (1 replies)
 62. Odvody počas PN - nepravidelný príjem (6 replies)
 63. prechod práv a povinnosti cez delimitačný protokol (0 replies)
 64. rozviazanie pracovného pomeru po dlhodobej PN (2 replies)
 65. Musi sa zamestnanec niekde nahlasit v obdobi medzi 2 zamestnaniami? (1 replies)
 66. Vzor - žiadosť o poskytovanie SL, podložené lekárskym posudkom (2 replies)
 67. Úhrady RTVS - dohodari (5 replies)
 68. Ako určím stravné v prvý deň zahraničnej pracovnej cesty?? (4 replies)
 69. Narok stravne listky (4 replies)
 70. Ovocie a nápoje na pracovisku - predmetom odvodov a daní? (2 replies)
 71. Oprava mzdy zamestnanca - spätné určenie legislatívy Luxemburska (2 replies)
 72. Kto v organizácii určuje plat zamestnancom? (3 replies)
 73. Stravné lístky (16 replies)
 74. Vodič taxi služby aký stupeň náročnosti práce ak pracuje 1 hodinu denne. (4 replies)
 75. Minimálny zárobok na skrátený pracovný uväzok od 1.1.2018. Môžem zamestnať na 1hod denne 2,759 eur na hodinu? (2 replies)
 76. Je výhodnejšie pre zamestnanca čerpať dovolenku alebo požiadať o preplatenie pri ukončení prac pomeru dohodou ? (7 replies)
 77. Fond pracovného času za12/2017 (4 replies)
 78. Vyhlásenie na uplatnenie NČZD - Ak má zamestnanec súčasne viacerých zamestnávateľov, vyhlásenie predloží len jednému z nich. (3 replies)
 79. PN-ka ukončenie - správnosť údaju záznamy zamestnávateľa (5 replies)
 80. môže zamestnávateľ verejne udavat cele meno zamestnanca? (24 replies)
 81. oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP pri PN-ke (4 replies)
 82. RD a navrat do prace (1 replies)
 83. Dovolenka- pomerná časť (5 replies)
 84. PP na dobu určitú a nočná smena (4 replies)
 85. Zamestnanec priniesol rozhodnutie o tom, že má priznaný preukaz ZŤP - akú povinnosť voči ZP má zamestnávateľ? (3 replies)
 86. Nepenažný príjem a exekúcia (8 replies)
 87. Nemocenské dávky v ochrannej dobe po skončení TPP a podpora v nezamestnanosti (5 replies)
 88. ochranna doba starobneho dochodcu po skonceni PP (3 replies)
 89. mám zakázanú nočnú prácu ,preradenie na rannú - aký plat (10 replies)
 90. Nárok na nadčas počas trvania služobnej cesty ? (1 replies)
 91. Vyhlásenie na zdanenie príjmov 2018 , môže sa použiť aj tlačivo platné pre r. 2016,2017 (0 replies)
 92. Stravné vyplácané v hotovosti (6 replies)
 93. Môžem poberať podporu a zároveň byť na dohode? (2 replies)
 94. Pracovná činnosť - vodič (1 replies)
 95. Postih pri nepodpísaní Dohody o nadčasoch (7 replies)
 96. Predĺženie pracovnej doby o 1 rok a preradenie do nižšej platob. stupňa (3 replies)
 97. minimalna mzda 2018 a 7h pracovna doba (3 replies)
 98. Prerušenie dovolenky (3 replies)
 99. dohoda o pr. činnosti (nepravidelný príjem) a jej predĺženie (1 replies)
 100. Odvody a výkazy pri dodatočnom vyplatení nevyčerpanej dovolenky (3 replies)
 101. Výpoved (13 replies)
 102. NČZD na manželku (7 replies)
 103. Ako sa moze zamestnavatel legalne zbavit zamestnanca na dobu neurcitu? (15 replies)
 104. Dohoda o Brigadnickej praci studenta - v januari 26 rokov. (4 replies)
 105. § 60 alebo § 63 (2 replies)
 106. Pracovny pomer (1 replies)
 107. zamestnávanie cudzinca na dohodu (0 replies)
 108. náhrada príjmu pri PN dohodára (1 replies)
 109. Nárok na dovolenku podľa Kolektívnej zmluvy (4 replies)
 110. Ročné zúčtovanie dane (3 replies)
 111. Kam zaradiť v mzde preplatok z RZ zdrav. poisťovne (1 replies)
 112. Výkaz ZP - vrátenie preplatku zamestnancom - už zomreli. (2 replies)
 113. Práceneschopnosť a sviatky (4 replies)
 114. ELDP (2 replies)
 115. Exekučný príkaz zaslaný do elektronickej schránky (6 replies)
 116. Zle vypočítané odstupné bývalým zamestnávateľom o 3000 € viac (6 replies)
 117. Koľko má zamestnanec nárok na dovolenku v nepretržitej prevádzke (2 replies)
 118. Ochranná lehota v tehotenstve (7 replies)
 119. Otec na materskej_zdravotná poisťovňa (1 replies)
 120. Faksimile na platovom dekrete (4 replies)
 121. Matka SZCO, rodicovsky prispevok a poistenie (1 replies)
 122. potvrdenie o ušlom zárobku svedka (6 replies)
 123. Ahojte, ak zasielam aditívny mesačný výkaz do poisťovne, preddavky uvádzam mínusové a výška príjmu ostáva plusová? (6 replies)
 124. Zmena 8 hod. prác.doby na 12 hod prác dobu. (3 replies)
 125. Rozdiel v ročnom pracovnom fonde. (1 replies)
 126. Tehotenstvo, nevyhovujúca náhradná pracovná pozícia, lekársky posudok. (4 replies)
 127. Do akej výšky môže zamestnávateľ preplatiť náhradu na pracovné oblečenie a vlastné pracovné pomôcky? (0 replies)
 128. Poistenie v nezamestnanosti (8 replies)
 129. Úmrtie zamestnanca (2 replies)
 130. Voľno počas absolventskej praxi. (4 replies)
 131. Doba určitá (9 replies)
 132. Výživné na plnoletú dcéru - študentku (0 replies)
 133. Určenie rozhodujúceho obdobia na výpočet odstupného. (4 replies)
 134. Príspevok na dietne stravovanie. (6 replies)
 135. Pohoda - nahradne volno (1 replies)
 136. Musím robiť nadčasy v nepretržitej prevádzke? (1 replies)
 137. Otec poberajúci materskú (1 replies)
 138. dovolenka a sviatok (4 replies)
 139. Poskytované služby zamestnanca f.A pre f. B (1 replies)
 140. Nadcasy a dovolenka navyse (4 replies)
 141. Prechod zo standardneho rozvrhnutia pracovneho casu na nerovnomerny a zostatkova dovolenka (1 replies)
 142. Nástup na PN v ochrannej lehote (5 replies)
 143. nárok na podporu v nezamestnanosti/materske (1 replies)
 144. Pracujúci dôchodca a opravný výkaz (1 replies)
 145. Nemá niekto skúsenosť s vyslaním zamestnancov do ČR aký je tam postup? (3 replies)
 146. Praca na dohodu o pracovnej činnosti pocas materskej (0 replies)
 147. Daňový bonus rozvedených rodičov (8 replies)
 148. Ako s dovolenkou cez sviatky ? (2 replies)
 149. Ako sa vypláca náhrada platu za čerpanú dovolenku podľa zákona vo verejnom záujme? (1 replies)
 150. Ako sa vypocita suma zrazky z platu z troch poziciek od jednej banky? (2 replies)
 151. Patrí mi náhrady mzdy za štátny sviatok (1 replies)
 152. Výška nemocenskej dávky po skončení pracovného pomeru (5 replies)
 153. Doba určitá (1 replies)
 154. Dohoda o skončení PP (1 replies)
 155. predlžovanie pracovnej zmluvy (5 replies)
 156. úmrtie zamestnanca počas PN a preplatenie dovolenky? (2 replies)
 157. Skončenie PP v skušobnej doby počas PN (1 replies)
 158. Dokedy sa vyplaca rodicovsky prispevok? (1 replies)
 159. Zmluva bezodplatne? (13 replies)
 160. Odstupné a odchodné - stačí definovať v mzdovej smernici? (1 replies)
 161. nepretržitá prevádzka (bez nočných) (0 replies)
 162. Výpočet sviatku, nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas (3 replies)
 163. Kratenie dovolenky - rodicovska dovolenka otec - poberanie materskej (4 replies)
 164. TPP a dohoda o vykonaní práce nepravidelný príjem - aké sú odvodové povinnosti (1 replies)
 165. PZ a v nej zmena z doby určitej na zastupovanie MD,RD na dobu urcitu (7 replies)
 166. výplatná páska (5 replies)
 167. Chcem sa informovať na to či mám nárok na podporu v nezamestnanosti? (1 replies)
 168. RD + prebiehajuci pracovny pomer a uzatvorenie novej zmluvy na polovicny uvazok (1 replies)
 169. Dohoda o pracovnej cinnosti + RD (6 replies)
 170. Odchodné + odstupné (1 replies)
 171. Účinnosť preradenia do vyššej platovej tarify v školstve (1 replies)
 172. Neskoré prihlásenie dohodára - a dotácia (5 replies)
 173. Dohoda o skonceni pracovneho pomeru pocas PN (3 replies)
 174. Do akej výšky môžem vykonať zrážku študentovi DoBPŠ (zárobok cca 110,-)? (1 replies)
 175. DoPČ s tým istým zamestnávateľom ako pred zaradením na UP (1 replies)
 176. Ako mám postupovať v prípade viacerých prednostných exekúcii? (5 replies)
 177. Aká bude výška mojej materskej pri reťazeni a po kratkodobom zamestnaní? (16 replies)
 178. Koľko dní má zamestnanec nárok na lekára ak nastúpil v priebehu roka? (3 replies)
 179. práca vo sviatok (5 replies)
 180. Ako vyplatiť bonus zamestnancovi, ktorý už skončil PP? (3 replies)
 181. Potvrdenie o ošetrení - detský lekár (6 replies)
 182. Výpočet dávky v nezamestnanosti (2 replies)
 183. Platené voľno_pohreb (2 replies)
 184. Dovolenka vo sviatok v nepretržitej prevádzke (4 replies)
 185. Nedoplatok RZZP a MD (1 replies)
 186. ako postupovať pri exekúcii a dohode o zrážkach zo mzdy (2 replies)
 187. Reťazenie pracovného pomeru a vedľajšieho pracovného pomeru na dobu určitú (2 replies)
 188. Zamestnanec vedy a vývoja (0 replies)
 189. Môžem vykonať exekúčnú zrážku aj z príjmu z dohody? (2 replies)
 190. Mzda (8 replies)
 191. Starobny dochodca a PN do 10 dni (1 replies)
 192. Možem dať zamestnancom rôzne hodnoty stravných lístkov? (18 replies)
 193. Preplácanie nadčasov (1 replies)
 194. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 2018 - už platí? (4 replies)
 195. Odchodné (2 replies)
 196. PN a materská z dvoch prac.pomerov (1 replies)
 197. invalidný dôchodca na dohode a PN (2 replies)
 198. Kto určuje stupeň náročnosti práce?? (4 replies)
 199. Zamestnanec na PN, ukončenie PP dohodou a preplatenie nevyčerpanej dovolenky (6 replies)
 200. Ako účtovať o preplatku z RZZP za zamestnávateľa? (1 replies)
 201. Služobná cesta počas štátneho sviatku a soboty a nedele. Verejná služba. (3 replies)
 202. den sviatku, neprítomnosť (8 replies)
 203. pomerná časť dovolenky - ako? (9 replies)
 204. Aké povinnosti má zamestnávateľ pri úmrtí zamestnanca? (8 replies)
 205. odchod do dochodku a odchodne 4.12.2017 (13 replies)
 206. Kontrolór obce - skončenie funkčného obdobia a výberové konanie (1 replies)
 207. Materské - zmena zamestnávateľa 90 dní pred nástupom na matersku (0 replies)
 208. Zaradenie zamestnanca (1 replies)
 209. Aky datum nastupu do zamestnania po PN? (4 replies)
 210. neplatená dovolenka a nárok na materské (3 replies)
 211. preddavok zo mzdy a danovy bonus (3 replies)
 212. pn po výpovedi zo strany zamestnávateľa (2 replies)
 213. Výpočet výšky nahrady mzdy pri dovolenke po skonceni MD vs RD (1 replies)
 214. Pocas dovolenky musim ist na seminar (1 replies)
 215. Okamžité skončenie pracovného pomeru (13 replies)
 216. Mandátna zmluva so študentom (8 replies)
 217. Dohoda o pracovnej činnosti kurič - odmeňovanie mesačne, alebo sadzbou za hodinu? (4 replies)
 218. Nesuvisle odpracovanie 1/2 prac. doby s moznostou cerpania 1/2 dovolenky (7 replies)
 219. Podpora v nezamestnanosti - dohoda (2 replies)
 220. Daňová úľava na dieťa v Čechách (0 replies)
 221. Môžu sa mesačn.výkazy posielať 30.11. (posledný deň obdobia) za november? (6 replies)
 222. P-cka súvisiace s tehotenstvom (7 replies)
 223. Ako sa posudzuje dodržanie min.mzda ? (7 replies)
 224. Lekar - stupen narocnosti prace (2 replies)
 225. Poberanie materskej súčasne oboma rodičmi pri dvoch deťoch (1 replies)
 226. Môžem si predĺžiť rodičovskú dovolenku,(som ako zamestnanec) keď mi dieťa nevzali do školky? (3 replies)
 227. Materská dovolenka v priebehu mesiaca a 2 % - memorandum (4 replies)
 228. Ukončenie pracovného pomeru a PN (2 replies)
 229. Aká mesačná odmena sa vypláca OLH v urbariáte s výmerou 300 ha (2 replies)
 230. Náklady na stravné lístky - koniec roka (2 replies)
 231. Nezdanitelna čast na manželku. (2 replies)
 232. ochrana osobných údajov- treba niečo doplniť v roku 2018? (4 replies)
 233. Dovolenka - výpočet pravdepodobného priemeru bez rozhodujúceho obdobia (0 replies)
 234. Vrátenie poistného pri spätne priznanom dôchodku (1 replies)
 235. výpočet platu ekonómky na základnej škole (1 replies)
 236. kod prihlasenia do ZP (2 replies)
 237. PN a nárok na paragraf a dovolenku (1 replies)
 238. Je lepšie začať rodičovskú dovolenku 01.01.2018 / 02.01.2018 / 03.01.2018? (8 replies)
 239. Nárok na dovolenku (3 replies)
 240. Je pravda, že dohoda o vykonaní práce sa nemôže predĺžiť, ak nebol limit odpracovania 350 hodín minutý? (10 replies)
 241. Mám nárok na materskú ak som v starom zamestnaní odrobila 270 dní ale v novom už 90 nie? (1 replies)
 242. Nárok na odstupné (3 replies)
 243. Skusobna doba (1 replies)
 244. výpoveď 5 týždňov pred odchodom do dôchodku (16 replies)
 245. platový postup (0 replies)
 246. Praca v zahraničí a dobrovolné dochodkové poistenie (1 replies)
 247. Neplatené voľno a odmena (0 replies)
 248. Zabudnutý príplatok v mzde. (3 replies)
 249. BOZP v taxisluzbe (1 replies)
 250. vypoved pred nastupom otca na rodicovsku (6 replies)