PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. ake su podmienky pri predlženej neplatenej rodičovskej dovolenke?
 2. Určenie pracovného úväzku
 3. Exekučne zrážky
 4. Má sa moja kamarátka hlásiť na úrad práce, ak ju nezobrali na VŠ a pritom pracuje na dohody?
 5. zneuzitie paragrafu od lekara
 6. Pracovne volno?
 7. Mzdy v MRP K/S
 8. Odhláška z poistovní
 9. Dohoda o pracovnej činnosti na základe predloženého pobytového preukazu občana EÚ
 10. Vyradenie z UP
 11. Vypovedna lehoda pri zastupe pocas RD
 12. Práca vo sviatok_Mesačne odmeňovaný zamestnanec
 13. Opakovaný pracovný pomer a exekúcie.
 14. Doplatok do minimalnej mzdy
 15. Okamžité skončenie p.p. pri zmene kolektívnej zmluvy (štátna služba)
 16. DVP pravidelny prijem - register poistovni
 17. Neplatenie hodín
 18. Zodpovedná osoba
 19. Nárok na daňový bonus na osvojené dieťa po skončení strednej školy a dovŕšení 18 rokov
 20. Nenastúpenie do práce a odchod do zahraničia
 21. Môžem dostať príspevok na mobilitu?
 22. Nárok manžela na paragraf pri sprevádzaní syna k lekárovi počas MD manželky
 23. Zápisnica škodovej komisie
 24. Pracovná doba 1 hodina denne
 25. Vrátené poistné
 26. Poberanie materskej a rodičovskej
 27. úprava prac.času počas leta
 28. nepreplatena dovolenka
 29. Odhlasovanie zo SP
 30. Je protizákonné, pokiaľ zamestnancovi, ktorý nevyužije teplý obed, ktorý zabezpečujeme pre zamestnancov, nedáme stravný lístok?
 31. Podpisanie dodatku k PZ pocas PN
 32. príspevok od štátu pri najdeni prace
 33. 3.kategórie rizikových prác a III.pilier
 34. Zodpovedný zástupca a jeho mzda
 35. Ako ukončiť pracovný pomer po uznaní za invalida nad 70%
 36. Môžem podpísať novú pracovnú zmluvu počas mojej Pn-ky z dôvodu zmeny firmy
 37. Ukončenie PP počas trvania rodičovskej dovolenky
 38. Praca na dohodu a vypovedna lehota
 39. ako napísať výpoved zo zdravotných dôvodov?
 40. Dohoda o vykonaní práce
 41. Lekarka tvrdi, ze musim ukoncit PN
 42. Daňový bonus - práca
 43. Dohoda o pracovnej činnosti
 44. Odborná prax žiaka a DoBPŠ
 45. výpočet dovolenky
 46. Nárok na dovolenku špeciálneho pedagóga v dss
 47. Aká má byť výška nezdaniteľnej časti základu dane?
 48. Živnosť súčasne s Prac. zmluvou
 49. Evidencia dochadzky - homeoffice
 50. prenajaté osobné auto a 1%
 51. exekučný príkaz na zamestnanca - začiatok exekučných zrážok
 52. Ako sa mi vypočíta materská keď sa vraciam z rodičovskej do TPP a nastupujem na MD o znovu o 5 mesiacov?
 53. Čerpanie paragrafu dva dni po sebe
 54. odpracovaný sviatok
 55. ako postupovať pri preplácaní nevyčerpanej dovolenky po skončení PP
 56. Z rodičovskej na materskú
 57. Môže zamestnanec, ktorý mal pracovať vo sviatok aj pracoval, rozhodnúť, že namiesto príplatku 50 % za prácu vo sviatok bude čerpať náhradné voľno za prácu vo sviatok ?
 58. dohodár + evidovaný na ÚP
 59. exekučné zrážky - výživné
 60. Preplatenie zostatkovej dovolenky pri ukončení PN a zároveň prac. pomeru
 61. Preplatený príjem po ukončení PP a ELDP
 62. Odvody zamestnanca - spoločník s podielom 50%
 63. DOBPŠ a pracovný čas
 64. Práca vo sviatok_služobná cesta
 65. Môže dostať zamestnanec výpoveď, ak zastupuje zamestnankyňu počas rod. dovolenky?
 66. Čo treba spľňať pri čiastočnej invalidite keď som SZČO a neplatila sociálne?
 67. szčo + zamestnanie odvody
 68. Ukončenie PP dohodou, nárok na odstupné či odchodné
 69. ELDP
 70. Rodičovská dovolenka, dieťa v MŠ a iný prac. pomer
 71. Rodné číslo zamestnanca na pracovnoprávnych dokumentoch
 72. Môže študent pracovať na TPP?
 73. Zvysenie materskeho - sposob
 74. Materské z dvoch zamestnaní
 75. 3. kategoria rizikových prác - priplatky, 3.pilier?
 76. Príplatok za riadenie
 77. Preplatenie sviatkov
 78. druhá atestácia - dátum preradenia do vyššieho platového stupňa
 79. Je možné že nemá zamestnanec nárok na dovolenku lebo rok bol na PN?
 80. Ako postupovať pri zamestnankyni ktorá nekomunikuje so zamestnávateľom?
 81. DoBPŠ a štatút študenta
 82. Bude vyradený uchádzač o zamestnanie z ÚP po 09.06..2017?
 83. Dohodári evidovani na úrade práce
 84. DoBPŠ a odpracované hodiny
 85. stále pracujem a začal som zároveň poberať dôchodok mám nárok na odstupné ?
 86. Rozhodujúce obdobie pre výpočet MD po PN+MD+RD
 87. Mám nárok na vyššiu materskú ako minimum?
 88. Nelegálne zamestnávanie - výpomoc dcéry na rodičovskej dovolenke u matky SZČO
 89. Musí sa prihlásiť dohodár (nepravidelný príjem) do ZP keď odpracoval 3 dni v mesiaci, ale nejde mať vyplatenú odmenu za tento mesiac?
 90. Čerpanie 1/2 dňa dovolenky
 91. Zákaz predaja počas sviatkov po novom
 92. Zmenoví pracovníci a ľubovoľné prehadzovanie zmien
 93. Môže sa absolvent VŠ zaregistrovať na UPRSV na 6 dní, ak si našiel po 6. dňoch zamestnanie?
 94. Dohoda o brigadnickej praci studenta
 95. Uvoľnenie zamestnanca na zastupiteľstvo-funkcia poslanec
 96. prehľad o zrazených preddavkoch
 97. Ukončenie PP na dobu určitú počas tehotenstva na PN
 98. Invalidný dôchodok
 99. DVZ pre náhradu príjmu, neodpracovaných 90 dní, nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 100. gastráče - 55%ceny obeda do výplaty
 101. PNka začiatok a koniec
 102. Môže mladistvý brigádovať v pohostinstve?
 103. Z rodičovskej spat do TPP ale pred nastupom neplanovana gravidita. Chcem do porodu pracovat, je to mozne?
 104. Sociálna poisťovňa - opravy RL FO
 105. Vymeriavací základ pri materskej dovolenke
 106. Výpočet denného vymeriavacieho základu na nemocenské
 107. Je možné predlžiť dohodu o vykonaní práce?
 108. zamestnávanie cudzincov cez agentúru
 109. Stravné karty
 110. Výpoveď § 63 ods.1 b)
 111. Zaplatenie odvodov popredu
 112. Ukončenie PN a nasledne ukončenie PP dohodu
 113. dovolenka pri skrátenom pracovnom čase
 114. Môžem so zamestnancom uzavriet dohodu o skonceni prac.pomeru aj pocas PN?
 115. nárok na dovolenku
 116. PN dohodára
 117. Je nárok na dovolenku pred nástupom na MD?
 118. Môžem dať ako muž na materskej výpoveď?
 119. Nárok na opätovné nemocenské dávky.
 120. Zmení sa pracovná zmluva z doby určitej automaticky na dobu neurčitú?
 121. Nárok na dovolenku počas MD a RD
 122. Upratovačka a zdravotný preukaz
 123. zvýšenie mzdy zamestnancom
 124. Odchodné a odstupné
 125. Môžem zakázať zamestnancovi neísť v určitý deň darovať krv, pretože v daný deň ho tu jednoducho v praci potrebujem?
 126. Práca na dohodu.
 127. Moze byt dohoda o vykonani prace na 2 mesiace a na 350 hodin?
 128. Stravovanie zamestnancov - krátenie SL
 129. Pracujúci dôchodca_ZP
 130. Náhrada mzdy za sviatok.
 131. Ukončenie pracovného pomeru na dobu neurčitú po dvoch MD a RD
 132. exekúcia a daň.bonus
 133. Živnosť, práceneschopnosť a zdravotná poisťovňa
 134. odvody
 135. Cislovanie v registrativnom denniku?
 136. Ako určiť poradie exekúcie?
 137. PN-ka
 138. opakovaná evidencia na ÚP
 139. Daňové poradenstvo pre občanov SR pracujúcich v bezdaňovej zóne
 140. Skončenie jednej exekúcie, rozdelenie exekučnej sumy medzi ďalšie exekúcie
 141. technik BOZP na dohodu
 142. Výmera dovolenky a dva pracovné pomery u 1 zamestnávateľa
 143. Neoprávnene vyplácaný príplatok za triednictvo
 144. Chybný počet dní dovolenky
 145. skončenie pracovného pomeru na druhý deň - v skúšobnej dobe
 146. Ukončenie pracovného pomeru
 147. Co s dovolenkou pri vypovedi?
 148. Výpočet exekučnej zrážky
 149. odpocitatelna položka ZP
 150. Predĺžená rodičovská dovolenka
 151. Môžem pracovať na dohodu ak chcem ist na neplatenu rodičovsku dovolenku?
 152. Zahraničný zamestnanec- súbežné vykonávanie činnosti v dvoch členských štátoch
 153. dávka v nezamestnanosti po ochrannej dobe
 154. Zaradenie do platovej triedy
 155. dve exekucie za sebou
 156. Výpočet materskej?
 157. DoBPŠ_bakalár
 158. praca pocas rodicovskej dovolenky
 159. Nevyplatena nahrada mzdy pri PN a okamzite skoncenie PP
 160. Príspevok na DDS vo verejnej správe
 161. Zákonník práce §141 2a)1
 162. Starobný dôchodok, pracovný pomer, odvody
 163. Vypoved
 164. Vzor žiadosti vrátenia poistného ZP (VŠZP) pri spätnom priznaní ID .
 165. Neplatené voľno
 166. Dovolenka za tento rok
 167. PN-práceschopný od soboty
 168. odchodné
 169. Zamestnanci chranenej dielne
 170. Aky max. pocet odprac. hodin moze brigadni odpracovat, pokial ma 2 dohody o briganickej praci studenta?
 171. Dlhodobá PN
 172. Dostanem materskú z obidvoch príjmov?
 173. NČZD na rok 2017 - pracujúci dôchodca.
 174. Náhradné plnenie - oneskorené podanie, prejde to?
 175. Predlžuje sa výpovedná doba o počet dní, ktoré som bola práceneschopná?
 176. Nárok na odstupné
 177. nárok na materské z druhého zamestnania
 178. Príplatok za sťažený výkon - prepočítavať podľa min.mzdy pri 37,5 hod.úväzku
 179. Pracovný pomer na dobu určitú a zastupovanie počas pn opakovane
 180. Z čoho sa vyráta materská?
 181. rodinný príslušník ako vypomáhajúca osoba
 182. Ako prerobiť dokument, kde zamestnanec svojim podpisom súhlasi so spracovanim uvedenych osobnych udajov /meno, priezvisko, adresa, ci slo uctu, deti, a pod./ podla par 122/2013?
 183. Ako zabrániť tomu, aby zamestnanci si navzájom nekradli jedlo z chladničky?
 184. Výsluhový dôchodca - odvody
 185. Povinnosti matky pri nástupe otca na materskú dovolenku.
 186. Zamestnávateľ mi prikázal vykonávať práce, ktoré nemám v pracovnej zmluve.
 187. miesto gastrolískov hotovosť do výplaty
 188. Musím sa po ukončení VŠ hlásiť na úrade práce, aj keď od nasledujúceho dňa mám prácu na polovičný úväzok?
 189. Preplatenie dovolenky pocas PN
 190. Zamestnat na dohodu byvaleho pracovnika
 191. nárok na odstupne pri vypovedi kvoli stahovaniu
 192. Dohoda o skončení pracovného pomeru zo strany zamestnanca a vyplatenie dovolenky
 193. Potvrdenie_priemerný čistý mesačný príjem
 194. Výpoveď počas PN
 195. Pn počas TPP a DOPČ sucasne
 196. Polovičný prac.úväzok
 197. Preradenie v praci a alkohol u buduceho nadriadeneho
 198. PN ochranná doba a podpora v nezamestnanosti
 199. Môže predávať osoba do 18 rokov v bufete, kde sa predáva aj alkohol ?
 200. Práca na dohodu počas rodičovskej dovolenky
 201. Dohody po 1.5.2017
 202. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016
 203. Ochrana osobných údajov
 204. Podpora v nezamestnanosti a rodičovská dovolenka
 205. Evidencia dochádzky
 206. omylom RLFO odhláška zo SP
 207. Mzdy v štát.správe...
 208. Môžem napísať k dohode o vykonaní práce dodatok?
 209. Splname podmienku pre poskytovanie penazneho prispevku podla par. 152 ods. 6 ZP?
 210. Rozviazať pracovný pomer so zamestnancom - starobným dôchodcom
 211. Prenájom nehnuteľnosti a úrad práce
 212. Služobná cesta
 213. Prijem na dohodu a popri davkach v hmotnej nudzi
 214. polovicny uvazok a mesacný daň. bonus
 215. exekucia a zrazky zo mzdy
 216. Absencia
 217. Kedy mi musí zamestnávateľ dať zmluvu na dobu neurčitú?
 218. Výška mzdy
 219. Ako vyplniť oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona?
 220. Ako vypočítať exekučnú zrážku zamestnancovi na dohodu o vykonaní práce, ktorý zároveň poberá invalidný dôchodok?
 221. Účtovníčka na 4 hodiny denne - mzda alebo živnosť
 222. Pracovný úraz
 223. Môže mi niekto polopate vysvetliť obmedzenie DVZ pre PN?
 224. Výpoveď zo strany zamestnávateľa bez vyplatenia mzdy
 225. Vypoved po ukonceni PN
 226. Podľa čoho sa určuje výška nemocenskej dávky?
 227. Práca vodiča v noci zo SR do HU a späť
 228. hospitalizacia pocas evidencie na up
 229. odchodné - žiadosť v správnom termíne?
 230. Odvody pri príjme za patent
 231. Materská dovolenka
 232. Nárok na dovolenku počas PN
 233. Ako mi zaratat pracu nadcas vo sviatok?
 234. Živnostník na rodičovskom príspevku
 235. Dohoda a UPSVaR
 236. Ako legalne moze FO poskytnut jednorazovu sluzbu v domacnosti inej FO?
 237. Preplatenie dovolenky po PN
 238. Vypoved
 239. Znizenie PU
 240. Výpoveď pre nadbytočnosť - konkurzné konanie,nárok na dávku v nezamestnanosti
 241. Ide o hrubé porušenie alebo menej závažne porušenie pracovnej disciplíny?
 242. Daňový bonus zamestnanca
 243. sviatky preplatene mesacnou mzdou vs. priemer
 244. exekucne zrazky a ukoncenie
 245. Návšteva lekára zamestnanca a zisťovanie zamestnávateľa
 246. Dovolenkový priemer
 247. Je nárok na ročný daňový bonus??
 248. Nastavenie odvodov do ZP a SP za dohodára s pravidelným príjmom v MRP Mzdy a personalistika
 249. Nadcasy a ich vyplacanie
 250. ELDP - počíta sa do VZ vyplatená dovolenka?