1. Nadcasy + DDS (1 replies)
 2. zápočtový list (1 replies)
 3. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň r.2007 (3 replies)
 4. ročné zúčtovanie a MD, RD (4 replies)
 5. Nárok na PN počas evidencie na UP (14 replies)
 6. Nárok na ZD (8 replies)
 7. priemerný zárobok a vz (1 replies)
 8. Skončenie PP dohodou počas PN (2 replies)
 9. Zdravotné poistenie spoločníka s.r.o. (6 replies)
 10. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku (21 replies)
 11. štátny zamestnanec a konateľ s.r.o. (2 replies)
 12. Soc. poisťovňa a čistý príjem (5 replies)
 13. Odpočítateľ.položka (2 replies)
 14. okamžitá výpoveď (1 replies)
 15. SZČO + zamestnanec a odvody do SP (1 replies)
 16. E101 alebo Žiadosť o posúdenie príslušnosti? (6 replies)
 17. Ako neplatiť sociálku (6 replies)
 18. kadernička (12 replies)
 19. Priznanie invalidneho dochodku a ukoncenie pracovneho pomeru (5 replies)
 20. Výpis z účtu DSS - príspevky (6 replies)
 21. Dovolenka (11 replies)
 22. Dovolenka_učiteľa (1 replies)
 23. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde (7 replies)
 24. príjem vo väzení (1 replies)
 25. minimalna mzda (11 replies)
 26. Vypomáhanie rodinných príslušníkov (5 replies)
 27. ČID a platby na zdravotné poistenie (2 replies)
 28. vyziadanie udajov pracovnej anamnezy (5 replies)
 29. Rocne zuctovanie dane 2007 - chyba mesiac, co s tym? (83 replies)
 30. elektronicka vyplatna paska (0 replies)
 31. náhrada výdavkov zamestnanca (5 replies)
 32. OP na manželku a odstupné (4 replies)
 33. Dovolenka (9 replies)
 34. PZ + sprostredkovatelská zmluva (5 replies)
 35. Zrážková daň (1 replies)
 36. daňový bonus (5 replies)
 37. Môže sa zlučiť funkcia ekonomky a veducej školskej jedalne na zaklad. škole? (0 replies)
 38. ako vypočítať priem.evid.počet zamestnancov (3 replies)
 39. 2.pilier a invalidný dôchodok (26 replies)
 40. Chybne vyplatený DB (0 replies)
 41. DOVP a daňové priznanie (2 replies)
 42. výpovedná doba (3 replies)
 43. Pracovný poriadok a nadčasy (2 replies)
 44. Práca v pracovnom pomere a na dohodu - nahlásenie do SP (2 replies)
 45. Výpoveď - zdravotné dôvody (1 replies)
 46. Minimálna mzda od 1.2.2008 a odvody (0 replies)
 47. Ukončenie pracovného pomeru - zamestnanec + súdny znalec (5 replies)
 48. odmena konateľa - odvody (2 replies)
 49. Potvrdenie o prijme FO zo ZC (6 replies)
 50. Nezadniteľná čiastka a odpočet na manželku (2 replies)
 51. odvody na dochodok (3 replies)
 52. MZDY za 12/2007 - do ktoreho roku zauctovat? (1 replies)
 53. TPP - závislá činnosť + dohoda = DP? (5 replies)
 54. Vrátenie DzP v prípade smrti (6 replies)
 55. potvrdenie o príjme fyz.osoby (3 replies)
 56. nekompetentnost mzdarky (5 replies)
 57. Dohoda o PČ, rodičovský príspevok (0 replies)
 58. 3 zmenna prevadzka / nepretrzita prevadzka (0 replies)
 59. PN po 52. týždni (18 replies)
 60. Potvrdenie o príjme pre Nemca ako vysporiadat? (2 replies)
 61. žaloba za nevyplatené stravné (15 replies)
 62. Archivovať zrušenia RLFO? (1 replies)
 63. odvody sprostredkovateľa (1 replies)
 64. DDS - vypovedanie zmluvy (3 replies)
 65. Benefit (1 replies)
 66. co zapocitat do zapoctoveho listu (2 replies)
 67. Nové tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestannosti (1 replies)
 68. Rodinné prídavky, daňový bonus (7 replies)
 69. poistné od 1.7.2008 (0 replies)
 70. Dohoda o vykonaní práce (1 replies)
 71. PN - sociálna poisťovňa (114 replies)
 72. Ročné zúčtovanie pre Dohodárov (2 replies)
 73. Preradenie na inú prácu po RD (5 replies)
 74. DVZ (2 replies)
 75. zmena mzdy na niekoľko mesiacov (6 replies)
 76. Predcasny dochodok a NEukoncenie pracovneho pomeru (1 replies)
 77. Zdrav.poisťovňa - overenie poistn.vzťahu (6 replies)
 78. 2 Dohody o vykonani prace v jednom roku (5 replies)
 79. Manko pri inventarizácii (7 replies)
 80. Predĺžená RD, trvalý pobyt v ČR (0 replies)
 81. PN v čase plynutia výpovednej lehoty (2 replies)
 82. Strata zdravotnej spôsobilosti (4 replies)
 83. prepoistenie (0 replies)
 84. Nevyplatené odchodné (13 replies)
 85. Rozsah hodin na dohodu o pracovnej cinnosti (1 replies)
 86. Nesprávne spočítaná mzda - doplatenie po skončení pracovného pomeru (5 replies)
 87. viac byrokracie pre mamičky na materskej (5 replies)
 88. Nárok na dovolenku po neplatenom voľne (2 replies)
 89. Výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so ZP (6 replies)
 90. Znížená pracovná schopnosť a plny pracovný úväzok (2 replies)
 91. ročné zúčtovanie daní (1 replies)
 92. Paragraf za darovanie krvi (0 replies)
 93. prehlad o zrazenych preddavkoch (9 replies)
 94. zdaniteľný príjem zo ZČ (0 replies)
 95. Rozvrh pracovnej doby (0 replies)
 96. SZCO - práceneschopný (24 replies)
 97. výpovedná lehota aj odstupné? (4 replies)
 98. študent SZČO - ukončenie denného štúdia (4 replies)
 99. Nezdaniteľná časť základu dane (5 replies)
 100. invalidný dôchodok (2 replies)
 101. Ako vypočítať výšku odvovody do ZP a SP? (1 replies)
 102. Nezamestnaný a Dohoda o prac.činnosti (10 replies)
 103. Poberateľ podpory v nezamestnanosti (4 replies)
 104. dovolenka (1 replies)
 105. ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 106. PN (3 replies)
 107. Praca na dohodu a dochodok? (5 replies)
 108. danove priznanie dochodca (40 replies)
 109. prispevok k dochodku na dieta (8 replies)
 110. Náhrada za nezotrvanie zamestnanca v práci počas výpovednej doby - §62 ods. 3. (24 replies)
 111. SZČO a výška príjmov v r.2007 (1 replies)
 112. prepustenie v skúšobnej dobe (2 replies)
 113. odvody do socialnej poistovne (0 replies)
 114. dva Tpp (0 replies)
 115. Diety agentúra (2 replies)
 116. Čo so zamestnakyňou? (1 replies)
 117. Vratenie odvodov do SP (35 replies)
 118. študent a mandátna zmluva (1 replies)
 119. Socialne davky (3 replies)
 120. vyplatena PN (15 replies)
 121. invalidný dôchodok - čo treba robiť (12 replies)
 122. zrážka zo mzdy (17 replies)
 123. stravné lístky - poskytovanie je upravené nejakou vyhláškou (15 replies)
 124. Nárok na dovolenku pred nástupom na MD (2 replies)
 125. Odmena dohodnutá v EURO vyplatená v SK (0 replies)
 126. Rodinné prídavky, daňový bonus (17 replies)
 127. Typovanie el. dávky - nefunguje podpis (2 replies)
 128. Práca nadčas nad 150 hodín (1 replies)
 129. cista mzda pre ucely exekucie (2 replies)
 130. Nárok na odstupné - oprava (2 replies)
 131. Nárok na prac. miesto po skončení RD (2 replies)
 132. Práca dlhšia ako 12 hodín (7 replies)
 133. Nezdaniteľná časť 2008 (2 replies)
 134. Živnosť alebo pracovný pomer? (1 replies)
 135. RD, vypoved a nastup k novemu zamestnavatelovi (4 replies)
 136. Dôchodca, invalidny dochodok a dohoda a strach?? (2 replies)
 137. VZ SZČO (1 replies)
 138. Materská (18 replies)
 139. Sociálna poisťovňa - invalidný dôchodok (31 replies)
 140. MD a práca (3 replies)
 141. Odborova organizacia (6 replies)
 142. Tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane (0 replies)
 143. cerpanie dovolenky spred MD (8 replies)
 144. Daňový bonus za nezaopatrené dieťa študujúce v ČR (3 replies)
 145. Odchodné a priemerný zárobok (6 replies)
 146. Dohoda o zodpovednosti (2 replies)
 147. MD - založenie s.r.o. (2 replies)
 148. Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom (21 replies)
 149. platový výmer (0 replies)
 150. Ročné zúčtovanie dane (8 replies)
 151. Obmedzenie prenosu dovolenky zamestnávateľom (1 replies)
 152. povinné nemocenské poistenie (8 replies)
 153. Úraz-vymeriavací základ (2 replies)
 154. PN a fláka sa (3 replies)
 155. Prémie nevyplatenie (1 replies)
 156. oznamovacia povinnosť zamestnanca zamestnávateľovi (12 replies)
 157. Ročné zúčtovanie ZP za rok 2007 (1 replies)
 158. znalec ad hoc (5 replies)
 159. skončenie PP (30 replies)
 160. Daňové priznanie, PN + materská (2 replies)
 161. Vyjadrenie zamestnávateľa k výpovedi (3 replies)
 162. spoločná hmotná zodpovednosť (3 replies)
 163. Zrážky - pôžička (4 replies)
 164. RZZP dôchodca na skr.prac.úvazok (1 replies)
 165. Nedoplatky z ročného zúčtovania dane (1 replies)
 166. Prepočítanie starobného dôchodku (13 replies)
 167. Dovolenka,nezdaniteľné minimum (1 replies)
 168. konatel zamestnancom? (16 replies)
 169. Práca strážnikov (7 replies)
 170. Príjem na rodičovskej dovolenke (2 replies)
 171. Výkaz o počte zamestnancov (3 replies)
 172. prepadnutá dovolenka (1 replies)
 173. stravné lístky (2 replies)
 174. Vdova - nárok na vdovský dôchodok? (4 replies)
 175. úmrtie zamestnanca (3 replies)
 176. Hlásenie ukončenie PN zdravotnej poisťovni (9 replies)
 177. rozdiel v odvodoch v dec.07 (3 replies)
 178. pracovný úraz - povinnosti zamestnávateľa (4 replies)
 179. pravdepodobný denný VZ na urcenie výšky ND (2 replies)
 180. Prehľad o štvrťročných preddavkoch (7 replies)
 181. min. vymeriavací základ pre ND (6 replies)
 182. Odvod za nezamestnavanie ZP za rok 2007 (0 replies)
 183. odhlasenie zo socialnej a zdravotnej poistovne (7 replies)
 184. Výpoveď daná zamestnávateľom (0 replies)
 185. oslobodenie od platenia do SP (3 replies)
 186. člen predstavenstva - materská (1 replies)
 187. Pokuta (4 replies)
 188. úprava platov pedagogických pracovníkov od 1.1.2008 (2 replies)
 189. Pozastavenie SZCO a novy prac. pomer (3 replies)
 190. Odchodné (11 replies)
 191. pracovná neschopnosť (1 replies)
 192. študenti (3 replies)
 193. dieťa a nezdaniteľná časť (4 replies)
 194. dôchodca (1 replies)
 195. Vyška dôchodku (2 replies)
 196. mimoriadna odmena dohodárovi (3 replies)
 197. pihlaška do Soc.poisťovne- DOVP (5 replies)
 198. OČR-odvolanie proti rozhodnutiu vo veci výšky vyplateného ošetrovného??? (0 replies)
 199. Výstup z materskej (1 replies)
 200. Tvorba rezervy na dovolenku + RZZP 2007 (0 replies)
 201. PNka štátnych zamestnancov (0 replies)
 202. povinnosť vydať potvrdenie o príjme dohodárovi (5 replies)
 203. vymeriavací základ zamestnanca (40 replies)
 204. čiastočný úväzok (11 replies)
 205. Vymeriavací základ pri absencii (0 replies)
 206. pracovné víza občana USA v SR (0 replies)
 207. dôchodcovia a ročné zúčtovanie dane (119 replies)
 208. Vypoved zo zamestnania (3 replies)
 209. Skončenie pracovného pomeru (16 replies)
 210. Kto platí zdravotnú? (7 replies)
 211. Prokurista (3 replies)
 212. SPRÁVNY výpočet priemerný zárobok na PPÚ (19 replies)
 213. zakladna vymera dovolenky na rok 2008 (2 replies)
 214. Vztah k soc. poistovni (2 replies)
 215. materska dovolenka (18 replies)
 216. SZČO - tabuľka odvodov od 1.1.2008 (0 replies)
 217. Aká výška VZ do SP a ZP (2 replies)
 218. Výpoveď daná zamestnancom §69 (2 replies)
 219. Doplatok k minimálnej mzde (2 replies)
 220. nezdaniteľné časti základu dane (34 replies)
 221. preplatenie cestovneho pripoistenia (5 replies)
 222. Zahr. zamestnanec s miestom výkonu práce na Slovensku (3 replies)
 223. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky, zamestnankyňa RP (0 replies)
 224. krátenie odpočítateľnej položky (5 replies)
 225. Ročné zúčtovanie dane a materská, rodičovský príspevok (6 replies)
 226. Prekážky v práci a nárok na dovolenku (5 replies)
 227. Rozdeleny zisk s.r.o. a zdravotne poistenie (9 replies)
 228. Kratší pracovný pomer (4 replies)
 229. Zamestnanie dôchodcu (2 replies)
 230. Materská dovolenka (8 replies)
 231. Odchod do dôchodku (1 replies)
 232. obcerstvenie v lietadle ako strava? (8 replies)
 233. Prečerpaná dovolenka (5 replies)
 234. vykázanie zrážkovej dane v štvrťročnom prehľade (2 replies)
 235. exekucia (32 replies)
 236. pracovná zmluva, mandátna zmluva (1 replies)
 237. Roč.zúčt.dane bývalému zamestnancovi (2 replies)
 238. PN dochodca (5 replies)
 239. Podmienky evidencie na ÚP (8 replies)
 240. Výpočet odvodu do fondov živnostníka (8 replies)
 241. skončenie pracovného pomeru (25 replies)
 242. Povinnosti mzdárok a mzdárov na prelome rokov 2007/2008 (4 replies)
 243. Študent a potvrdenie o príjme (1 replies)
 244. možnosť zvýšenia si materského príspevku (11 replies)
 245. Úrazové poistenie (0 replies)
 246. Odstupne (16 replies)
 247. diety (9 replies)
 248. česká pn-ka (8 replies)
 249. Absencia - nasledne okamžité skončenie (10 replies)
 250. Kratší pracovný čas (13 replies)