1. Nevyčerpaná dovolenka (5 replies)
 2. ročné hlásenie o preddavkoch dane zo závislej činnosti (1 replies)
 3. ukončenie pracovného pomeru s vodičom (7 replies)
 4. Vyplnenie tlačiva POTVRDENIE o ZAPLATENI DANE z príjmov zo závis.činnosti (6 replies)
 5. pn-ka (2 replies)
 6. Daňový bonus - nezamestnaný (6 replies)
 7. Zamestnanci so ZPS (2 replies)
 8. dovolenka (12 replies)
 9. ročné zúčtovanie (2 replies)
 10. Práca v zahraničí a DP (1 replies)
 11. Práca v zahraničí a DP (1 replies)
 12. Niekolko dni bez zamestnania (4 replies)
 13. materská dovolenka a pracovný pomer (26 replies)
 14. Ročné hlásenie (5 replies)
 15. zúčtovanie dane a daňový bonus (10 replies)
 16. poukázanie 2% (29 replies)
 17. Pracovná zmluva (3 replies)
 18. dohoda o zrážkach zo mzdy, exekúcia (9 replies)
 19. voľno pre osamelú zamestnankyňu vychovájajúcu dieťa (6 replies)
 20. Neplatené voľno (12 replies)
 21. skončenie pracovného pomeru výpoveďou (4 replies)
 22. Popis pracovnej cinnosti (1 replies)
 23. Exekúcia (1 replies)
 24. Zamestnanecká rada (4 replies)
 25. rodičovské+zamestnanie (1 replies)
 26. Príspevok zo Soc. fondu na stravný lístok (3 replies)
 27. Prac. pomer na dobu určitú (6 replies)
 28. Prijem z CR (1 replies)
 29. dochadzka, sviatok alebo nocna (5 replies)
 30. Preukázanie bezúhonnosti (2 replies)
 31. Exekúcia (14 replies)
 32. par. 63 - organizacne dovody (2 replies)
 33. hlasenie versus rocne zuctovanie (5 replies)
 34. Nástup výkonu trestu (6 replies)
 35. konateľ a nárok na daňový bonus (3 replies)
 36. ako najvýhodnejšie zamestnať dôchodcu? (4 replies)
 37. Odvody do poisťovní (18 replies)
 38. danový bonus a prídavok na dieťa (3 replies)
 39. vyplatit - nevyplatit PN? (0 replies)
 40. zamestnanie cudzinca v slovenskej s.r.o. (1 replies)
 41. ukončenie PP a novy bonus (1 replies)
 42. materská dovolenka (0 replies)
 43. Výplatná páska (5 replies)
 44. Čerpanie sociálneho fondu (1 replies)
 45. ročné zúčt. kombinácia dohoda + zamestnanec (9 replies)
 46. Dohody o vedľajšom prac. pomere (7 replies)
 47. Vypocet PN (9 replies)
 48. Materská SZČO, zamestnanie a DNP (0 replies)
 49. novacik Rocne zuctovanie dane (36 replies)
 50. nezamestnana čo s bud. materskou? (12 replies)
 51. zápočet rokov na účely dovolenky (2 replies)
 52. daňový bonus (6 replies)
 53. invalidný dôchodca a úrad práce (3 replies)
 54. Daňový bonus na osvojené dieťa (2 replies)
 55. skončenie pracovného pomeru - smrť zamestnávateľa (7 replies)
 56. Čerpanie dovolenky po MD (0 replies)
 57. Ročné zúčtovanie dane 2007 (1 replies)
 58. Odmena členov dozornej rady a prispevky do DDP (1 replies)
 59. Nezdanitelna ciastka - sukromna sprava pre Aninku (0 replies)
 60. Dovolenkovy priemer a nadcasy (1 replies)
 61. Ročné zúčtovanie dane (3 replies)
 62. DP - daňovník zo zahraničia (0 replies)
 63. Dôchodok a opravné výkazy do SP (6 replies)
 64. DDS (2 replies)
 65. Spoločník - trvalý pobyt zahraničie (0 replies)
 66. nedokončená vysoká škola (8 replies)
 67. Dohoda o zmene pracovnej zmluvy (1 replies)
 68. Dohoda o pracovnej činnosti (25 replies)
 69. Výpoveď (7 replies)
 70. Usporiadanie tabuliek v tlačivách (2 replies)
 71. Dohoda o pracovnej činnosti (0 replies)
 72. Potvrdenie o príjmoch FO (4 replies)
 73. priznanie z DzPFO 2007- výhra!!! (2 replies)
 74. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2007 (5 replies)
 75. Invalidný dochodca a nemocenské (1 replies)
 76. Výška VZ povinného platiteľa (8 replies)
 77. práca mladistvých (2 replies)
 78. Zamestnávateľ nezaplatil poslednú výplatu (8 replies)
 79. Výpis z DP do soc. poisťovne a paušál (6 replies)
 80. Zdravotné poistenie a student v roku 2008 (0 replies)
 81. daňový bonus = odpočítateľná položka za dieťa ? (22 replies)
 82. materská a PN (1 replies)
 83. Prerušenie VŠ štúdia a bonus (2 replies)
 84. zamestnanec (6 replies)
 85. Co robit, ked s Vami vybabru (3 replies)
 86. RZD a zistená chyba (4 replies)
 87. Diskrimnácia práce (1 replies)
 88. odmena za pritomnost v praci (0 replies)
 89. Pracovná cesta zamestnanca (4 replies)
 90. Odmena za vedenie združenia (1 replies)
 91. vyplatna paska (14 replies)
 92. hlásenie o dani z príjmu FO (2 replies)
 93. Nezdaniteľna časť základu dane (1 replies)
 94. skrátenie úväzku (0 replies)
 95. Stravný lístok pri ZPC (1 replies)
 96. dohoda o vykonani prace (10 replies)
 97. Hlásenie o vyúčtovaní dane (4 replies)
 98. Vyplnenie RLFO pri MD (5 replies)
 99. služobné auto a zdanenie (3 replies)
 100. Je podpora v nezamestnanosti zdaniteľným príjmom? (2 replies)
 101. Invalidný dôchodca a daňové priznanie (2 replies)
 102. zníženie variabilnej zložky mzdy (1 replies)
 103. vedúci organizačnej zložky (2 replies)
 104. Ročné zúčtovanie dane za rok 2007 (1 replies)
 105. vyhlásenie - 2% zaplatenej dane (6 replies)
 106. Nesprávne vypočítaná mzda (0 replies)
 107. Nemocenské (2 replies)
 108. DoVP - ukončenie (6 replies)
 109. Vymeriavaci zaklad pri PN (3 replies)
 110. Krátenie dovolenky a nástup na materskú (0 replies)
 111. Výpoveď (5 replies)
 112. Krátenie dovolenky - pred a po materskej dovolenke (9 replies)
 113. Odvody do Sociálnej poisťovne (3 replies)
 114. Skončenie PP - prekážky na strane zamestnávateľa (19 replies)
 115. Skrátený úväzok - nárok na dovolenku (2 replies)
 116. Odvody z vernostného (1 replies)
 117. §103 zákonníka práce (3 replies)
 118. Kratší pracovný čas (49 replies)
 119. Narok na ''materske'' nezamestnanej osoby (5 replies)
 120. Krátenie materského alebo rodič.príspevku (5 replies)
 121. odvody do soc.poist. (1 replies)
 122. sviatok a práca v turnuse (1 replies)
 123. invalidny dochodca (1 replies)
 124. Príloha k DP FO - odpočet na manželku (3 replies)
 125. Nesprávny odvod na DÚ a potvrdenie o príjmoch (4 replies)
 126. RZD zamestnanca s českým občianstvom (5 replies)
 127. tehotná, PN a materská (3 replies)
 128. polozky znizujuce ZD (10 replies)
 129. Iná práca než je v pracovnej zmluve (3 replies)
 130. Invalidný dôchodca a starobné poistenie po novom (5 replies)
 131. Rodicovska / materska dovolenka kontra dovolenka za kalendarny rok (114 replies)
 132. Hlásenie o zrazenych preddavokoch na DU (1 replies)
 133. Výpočet materskej (1 replies)
 134. Odchod na materskú (1 replies)
 135. zakonnik prace - miesto vykonu prace (18 replies)
 136. Platit aj do rezervneho fondu ? (1 replies)
 137. Odvody a polovičný úväzok (1 replies)
 138. Odmena konateľovi (5 replies)
 139. hlásenie o vyúčtovaní dane (4 replies)
 140. Príkaz na začatie exekúcie. (1 replies)
 141. dohoda o prac. činnosti (17 replies)
 142. Nástup do PP a odvody do SP (2 replies)
 143. Vymeriavacie základy 2005 - 2007 (1 replies)
 144. Zdravotné poistenie počas rodičovskej dovolenky s nepeňažným príjmom u zamestnávateľa (1 replies)
 145. znizenie mzdy (1 replies)
 146. Daň (3 replies)
 147. Schodok a náhrada škody (0 replies)
 148. Čerstvý invalid vs. II. pilier (6 replies)
 149. nárok na odchodné (50 replies)
 150. Invalidi (13 replies)
 151. podpora v nezamestnanosti a SZČO (1 replies)
 152. Odvody do SP - pri DPN (1 replies)
 153. prerusenie platieb do druheho piliera (8 replies)
 154. prijem z CZ (2 replies)
 155. Doklady potrebné na absolventskú prax (0 replies)
 156. mzda pre zamestnanca (7 replies)
 157. Prijem iba z CR - zavisla cinnost (1 replies)
 158. formulár ročné zúčtovanie poistného 2007 (6 replies)
 159. Profesionálny vojak (1 replies)
 160. Zastupovanie počas PN (1 replies)
 161. skončenie štátnozamestnaneckého pomeru (2 replies)
 162. nezdaniteľná časť základu dane (1 replies)
 163. zamestnávanie rodinného príslušníka (90 replies)
 164. odvody (6 replies)
 165. RZD a manželka dôchodkyňa (4 replies)
 166. Kedy uhradiť DU zrážkovu daň (3 replies)
 167. dovolenka (0 replies)
 168. narok na odstupne (2 replies)
 169. RZDP a RZZP z r.2005 (1 replies)
 170. Zdravotné poistenie - odchod do Anglicka (1 replies)
 171. nevyplatene stravne listky (8 replies)
 172. Dôchodca zamestnanec - zvýšenie dôchodku? (53 replies)
 173. neplatná výpoveď? (1 replies)
 174. Zapoctove listy (1 replies)
 175. nesplnenie oznamovacej povinnosti (7 replies)
 176. odstupné, výpovedná doba, práceneschopnosť (19 replies)
 177. Vdovský dôchodok (8 replies)
 178. Tvoriť rezervu na dovolenku? (7 replies)
 179. Dôchodca ako SZČO a platenie zdrav.poistenia (3 replies)
 180. Praca pocas materskej (2 replies)
 181. neplatené voľno (5 replies)
 182. Skončenie prerušenia živnosti - odvody... (12 replies)
 183. dodatok k PZ zvýšenie hrubej mzdy (18 replies)
 184. Obmedzenie príjmu starobného dôchodcu (2 replies)
 185. daňové priznanie - do poisťovní (6 replies)
 186. Zle vyplatená mzda - výpoveď (6 replies)
 187. DP a dávka garančného poistenia (2 replies)
 188. príspevok zo soc. fondu (1 replies)
 189. Ročné zúčtovanie ZP - študent (4 replies)
 190. študentská prax? (2 replies)
 191. nezdaniteľná čiastka - doplnkové dôchodkové sporenie (4 replies)
 192. nárok na stravenky (0 replies)
 193. nedoplatok z RZ dane (8 replies)
 194. Ročné zúčtovanie dane z príjmu (1 replies)
 195. daňové priznanie za rok 2007 (7 replies)
 196. ročné zúčtovanie a daň zo SF (2 replies)
 197. Hlásenie o vyúčtovaní dane (2 replies)
 198. opakovaná dohoda o vykonaní práce (3 replies)
 199. Neplatené voľno. (5 replies)
 200. Dohoda o zmene či dodatok? (1 replies)
 201. Ročný výkaz o plnení podielu zamestnávania zdravotne postihnutých občanov (20 replies)
 202. Stravné pre zamestnanca za prácu nadčas. (1 replies)
 203. Vymeriavací základ MD (2 replies)
 204. aké tlačivo použiť pre živnostníka? (10 replies)
 205. Stravné lístky poskytnuté zamestnancom z tržby (3 replies)
 206. Zahrnutie ročného zúčtovania ZP za rok 2007 do DP za rok 2007 pri zrušení živnosti (5 replies)
 207. Ukoncenie studia pocas PN a zdravotne poistenie (3 replies)
 208. vypoved zamestnavatelom - ako zvolit dobry dovod (14 replies)
 209. Rodič dieťaťa s ťažkým zdrav. postihnutím? (3 replies)
 210. Zánik zamestnávateľa a posledná vyplatená mzda (0 replies)
 211. Žiadosť o vrát. preplatku z RZD z DÚ (3 replies)
 212. Zrážka výživného (2 replies)
 213. Danový bonus (12 replies)
 214. pohotovosť v lekárni - náhrada (1 replies)
 215. HPP, Mandátna zmluva a Zmluva o výkone konateľa (5 replies)
 216. neodkladne odvody do soc. poistovne (1 replies)
 217. PN + Nárok na dovolenku (5 replies)
 218. Funkcia výkonná riaditeľka (3 replies)
 219. preplatok zo zdravotnej poistovne (5 replies)
 220. odvody SP (2 replies)
 221. Povinnosť zamestnávať osobu zo zdravot. postihnutím (1 replies)
 222. Prac. pomer na 4 hodiny (2 replies)
 223. Dovolenkovy priemer a priplatky za pracu nadcas a pohotovost v predchadzajucom obdobi (3 replies)
 224. Neplatenie poistného (2 replies)
 225. čestné vyhlásenie (1 replies)
 226. Predcasny dochodca na dohodu o vykonani prace (1 replies)
 227. Kratší prac.čas a mzda zamestnanca (3 replies)
 228. Doplatok min. mzdy (7 replies)
 229. odmena pre spoločníka (4 replies)
 230. tlačivá na RZZP za rok 2006 (1 replies)
 231. vzor zápočtového listu (3 replies)
 232. Hlásenie (7 replies)
 233. materska dovolenka (10 replies)
 234. DoBPŠ - výpovedná doba (2 replies)
 235. RZ ZP (1 replies)
 236. Ročne zúčtovanie dane za rok 2007 (9 replies)
 237. Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie (seminár Jozefa Mihála) (44 replies)
 238. Preplatenie dovolenky (21 replies)
 239. Co platit do SOC. POISTOVNE (4 replies)
 240. Ročné zúčtovanie dane (1 replies)
 241. zražková daň (4 replies)
 242. Vyhlásenie k dani z príjmov (1 replies)
 243. Zmena HM k 15. dňu v mesiaci (2 replies)
 244. Preplatenie najomneho a energii (6 replies)
 245. Tlačivá výkazov k dani zo závislej činnosti (6 replies)
 246. strava (3 replies)
 247. VZ pre odvody pri minimálnej mzde (13 replies)
 248. osobné prekážky v práci (9 replies)
 249. Ako s odchodným (4 replies)
 250. Príplatky Zákonník práce (5 replies)