1. invalidný dôchodok (2 replies)
 2. Ako vypočítať výšku odvovody do ZP a SP? (1 replies)
 3. Nezamestnaný a Dohoda o prac.činnosti (10 replies)
 4. Poberateľ podpory v nezamestnanosti (4 replies)
 5. dovolenka (1 replies)
 6. ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 7. PN (3 replies)
 8. Praca na dohodu a dochodok? (5 replies)
 9. danove priznanie dochodca (40 replies)
 10. prispevok k dochodku na dieta (8 replies)
 11. Náhrada za nezotrvanie zamestnanca v práci počas výpovednej doby - §62 ods. 3. (24 replies)
 12. SZČO a výška príjmov v r.2007 (1 replies)
 13. prepustenie v skúšobnej dobe (2 replies)
 14. odvody do socialnej poistovne (0 replies)
 15. dva Tpp (0 replies)
 16. Diety agentúra (2 replies)
 17. Čo so zamestnakyňou? (1 replies)
 18. Vratenie odvodov do SP (35 replies)
 19. študent a mandátna zmluva (1 replies)
 20. Socialne davky (3 replies)
 21. vyplatena PN (15 replies)
 22. invalidný dôchodok - čo treba robiť (12 replies)
 23. zrážka zo mzdy (17 replies)
 24. stravné lístky - poskytovanie je upravené nejakou vyhláškou (15 replies)
 25. Nárok na dovolenku pred nástupom na MD (2 replies)
 26. Odmena dohodnutá v EURO vyplatená v SK (0 replies)
 27. Rodinné prídavky, daňový bonus (17 replies)
 28. Typovanie el. dávky - nefunguje podpis (2 replies)
 29. Práca nadčas nad 150 hodín (1 replies)
 30. cista mzda pre ucely exekucie (2 replies)
 31. Nárok na odstupné - oprava (2 replies)
 32. Nárok na prac. miesto po skončení RD (2 replies)
 33. Práca dlhšia ako 12 hodín (7 replies)
 34. Nezdaniteľná časť 2008 (2 replies)
 35. Živnosť alebo pracovný pomer? (1 replies)
 36. RD, vypoved a nastup k novemu zamestnavatelovi (4 replies)
 37. Dôchodca, invalidny dochodok a dohoda a strach?? (2 replies)
 38. VZ SZČO (1 replies)
 39. Materská (18 replies)
 40. Sociálna poisťovňa - invalidný dôchodok (31 replies)
 41. MD a práca (3 replies)
 42. Odborova organizacia (6 replies)
 43. Tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane (0 replies)
 44. cerpanie dovolenky spred MD (8 replies)
 45. Daňový bonus za nezaopatrené dieťa študujúce v ČR (3 replies)
 46. Odchodné a priemerný zárobok (6 replies)
 47. Dohoda o zodpovednosti (2 replies)
 48. MD - založenie s.r.o. (2 replies)
 49. Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom (21 replies)
 50. platový výmer (0 replies)
 51. Ročné zúčtovanie dane (8 replies)
 52. Obmedzenie prenosu dovolenky zamestnávateľom (1 replies)
 53. povinné nemocenské poistenie (8 replies)
 54. Úraz-vymeriavací základ (2 replies)
 55. PN a fláka sa (3 replies)
 56. Prémie nevyplatenie (1 replies)
 57. oznamovacia povinnosť zamestnanca zamestnávateľovi (12 replies)
 58. Ročné zúčtovanie ZP za rok 2007 (1 replies)
 59. znalec ad hoc (5 replies)
 60. skončenie PP (30 replies)
 61. Daňové priznanie, PN + materská (2 replies)
 62. Vyjadrenie zamestnávateľa k výpovedi (3 replies)
 63. spoločná hmotná zodpovednosť (3 replies)
 64. Zrážky - pôžička (4 replies)
 65. RZZP dôchodca na skr.prac.úvazok (1 replies)
 66. Nedoplatky z ročného zúčtovania dane (1 replies)
 67. Prepočítanie starobného dôchodku (13 replies)
 68. Dovolenka,nezdaniteľné minimum (1 replies)
 69. konatel zamestnancom? (16 replies)
 70. Práca strážnikov (7 replies)
 71. Príjem na rodičovskej dovolenke (2 replies)
 72. Výkaz o počte zamestnancov (3 replies)
 73. prepadnutá dovolenka (1 replies)
 74. stravné lístky (2 replies)
 75. Vdova - nárok na vdovský dôchodok? (4 replies)
 76. úmrtie zamestnanca (3 replies)
 77. Hlásenie ukončenie PN zdravotnej poisťovni (9 replies)
 78. rozdiel v odvodoch v dec.07 (3 replies)
 79. pracovný úraz - povinnosti zamestnávateľa (4 replies)
 80. pravdepodobný denný VZ na urcenie výšky ND (2 replies)
 81. Prehľad o štvrťročných preddavkoch (7 replies)
 82. min. vymeriavací základ pre ND (6 replies)
 83. Odvod za nezamestnavanie ZP za rok 2007 (0 replies)
 84. odhlasenie zo socialnej a zdravotnej poistovne (7 replies)
 85. Výpoveď daná zamestnávateľom (0 replies)
 86. oslobodenie od platenia do SP (3 replies)
 87. člen predstavenstva - materská (1 replies)
 88. Pokuta (4 replies)
 89. úprava platov pedagogických pracovníkov od 1.1.2008 (2 replies)
 90. Pozastavenie SZCO a novy prac. pomer (3 replies)
 91. Odchodné (11 replies)
 92. pracovná neschopnosť (1 replies)
 93. študenti (3 replies)
 94. dieťa a nezdaniteľná časť (4 replies)
 95. dôchodca (1 replies)
 96. Vyška dôchodku (2 replies)
 97. mimoriadna odmena dohodárovi (3 replies)
 98. pihlaška do Soc.poisťovne- DOVP (5 replies)
 99. OČR-odvolanie proti rozhodnutiu vo veci výšky vyplateného ošetrovného??? (0 replies)
 100. Výstup z materskej (1 replies)
 101. Tvorba rezervy na dovolenku + RZZP 2007 (0 replies)
 102. PNka štátnych zamestnancov (0 replies)
 103. povinnosť vydať potvrdenie o príjme dohodárovi (5 replies)
 104. vymeriavací základ zamestnanca (40 replies)
 105. čiastočný úväzok (11 replies)
 106. Vymeriavací základ pri absencii (0 replies)
 107. pracovné víza občana USA v SR (0 replies)
 108. dôchodcovia a ročné zúčtovanie dane (119 replies)
 109. Vypoved zo zamestnania (3 replies)
 110. Skončenie pracovného pomeru (16 replies)
 111. Kto platí zdravotnú? (7 replies)
 112. Prokurista (3 replies)
 113. SPRÁVNY výpočet priemerný zárobok na PPÚ (19 replies)
 114. zakladna vymera dovolenky na rok 2008 (2 replies)
 115. Vztah k soc. poistovni (2 replies)
 116. materska dovolenka (18 replies)
 117. SZČO - tabuľka odvodov od 1.1.2008 (0 replies)
 118. Aká výška VZ do SP a ZP (2 replies)
 119. Výpoveď daná zamestnancom §69 (2 replies)
 120. Doplatok k minimálnej mzde (2 replies)
 121. nezdaniteľné časti základu dane (34 replies)
 122. preplatenie cestovneho pripoistenia (5 replies)
 123. Zahr. zamestnanec s miestom výkonu práce na Slovensku (3 replies)
 124. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky, zamestnankyňa RP (0 replies)
 125. krátenie odpočítateľnej položky (5 replies)
 126. Ročné zúčtovanie dane a materská, rodičovský príspevok (6 replies)
 127. Prekážky v práci a nárok na dovolenku (5 replies)
 128. Rozdeleny zisk s.r.o. a zdravotne poistenie (9 replies)
 129. Kratší pracovný pomer (4 replies)
 130. Zamestnanie dôchodcu (2 replies)
 131. Materská dovolenka (8 replies)
 132. Odchod do dôchodku (1 replies)
 133. obcerstvenie v lietadle ako strava? (8 replies)
 134. Prečerpaná dovolenka (5 replies)
 135. vykázanie zrážkovej dane v štvrťročnom prehľade (2 replies)
 136. exekucia (32 replies)
 137. pracovná zmluva, mandátna zmluva (1 replies)
 138. Roč.zúčt.dane bývalému zamestnancovi (2 replies)
 139. PN dochodca (5 replies)
 140. Podmienky evidencie na ÚP (8 replies)
 141. Výpočet odvodu do fondov živnostníka (8 replies)
 142. skončenie pracovného pomeru (25 replies)
 143. Povinnosti mzdárok a mzdárov na prelome rokov 2007/2008 (4 replies)
 144. Študent a potvrdenie o príjme (1 replies)
 145. možnosť zvýšenia si materského príspevku (11 replies)
 146. Úrazové poistenie (0 replies)
 147. Odstupne (16 replies)
 148. diety (9 replies)
 149. česká pn-ka (8 replies)
 150. Absencia - nasledne okamžité skončenie (10 replies)
 151. Kratší pracovný čas (13 replies)
 152. konateľ a sviatok (1 replies)
 153. nevyčerpaná dovolenka - účtovanie (3 replies)
 154. Účtovanie stravovania zamestnancov vo vlastnom zariadení (1 replies)
 155. zmena poisťovne (7 replies)
 156. Minimálne odvody (4 replies)
 157. Vydieranie zamestnavatelom? (1 replies)
 158. Nárok na 7 dni lekarskeho osetrenia (paragraf) (57 replies)
 159. Dovolenka (20 replies)
 160. výpoveď v skúšobnej dobe (3 replies)
 161. výpoveď a PN (3 replies)
 162. Doplatiť do minimálnej mzdy? (2 replies)
 163. vypoved, nevycerpana dovolenka (8 replies)
 164. dochodca+dohoda (2 replies)
 165. Príkaz na prácu nadčas - tlačivo (1 replies)
 166. čistá mzda (3 replies)
 167. Soc. poistovna - informacia o stave individualneho uctu poistenca (0 replies)
 168. nástup na materskú a nárok na dovolenku (16 replies)
 169. Označenie zamestnancov (4 replies)
 170. príspevok na MD a externé štúdium (2 replies)
 171. Zamestnávateľ má vysoké nároky - chcem dať výpoveď (4 replies)
 172. personalista, konzultant, náborár (3 replies)
 173. Odvody do ZP (16 replies)
 174. Je možné odísť do predčasného dôchodku v roku 2008? (3 replies)
 175. dohodár - odhláška na konci roka? (8 replies)
 176. Nezdaniteľná časť na manželku (1 replies)
 177. Evidencia pracovneho casu (6 replies)
 178. Odmeňovanie vo verejnej správe (3 replies)
 179. 2. pilier (1 replies)
 180. Skolenie (0 replies)
 181. Nárok na dovolenku pri PN (2 replies)
 182. Hlasenie, ked nemam zamestnanca? (8 replies)
 183. BPS alebo polovicny uvazok (9 replies)
 184. Práca cez víkend a stravné (8 replies)
 185. vymeriavací základ (13 replies)
 186. 2.pilier a dochodcovia (3 replies)
 187. Materská po x-tý krát (5 replies)
 188. zrážková daň, hromadná úhrada (5 replies)
 189. Výpoveď v skúšobnej dobe (8 replies)
 190. Odvody a nové prac. zmluvy (5 replies)
 191. práca na dohodu a daňové zúčtovanie (7 replies)
 192. Príjem na dohodu a daňové priznanie (1 replies)
 193. materska u SZCO (2 replies)
 194. Žiadosť o prídavok na dieťa? (3 replies)
 195. Dvojita vypoved (11 replies)
 196. PP na dobu urcitu (13 replies)
 197. ZP zamestnanec na OČR (2 replies)
 198. Odpočítateľná položka na dieťa (29 replies)
 199. Ročné zúčtovanie dane - povinnosť (9 replies)
 200. Výsluhový dôchodca - odvody ZP (2 replies)
 201. Obedy a stravné lístky (19 replies)
 202. dôchodca zamestnanec (6 replies)
 203. evidencia prac. času (2 replies)
 204. Ochranná lehota - nemocenské poistenie (1 replies)
 205. príplatok za pracovnú pohotovosť (2 replies)
 206. ulava na dani a danovy bonus (8 replies)
 207. Neplatenie poistného (0 replies)
 208. Študijné voľno (0 replies)
 209. funkcia konateľa len na základe spoločen.zmluvy (19 replies)
 210. Platí po výpovedi zamestnávateľ PN (3 replies)
 211. Ročné zúčtovanie preddavkov poistného na ZP za rok 2007 (1230 replies)
 212. Daňový bonus - študent a zároveň SZČO (1 replies)
 213. Nárok na výsledkovú odmenu (1 replies)
 214. Dôchodok v r. 2006 (0 replies)
 215. prac cas a zahr.prac.cesta (1 replies)
 216. narodenie babatka a volno (6 replies)
 217. Nárok na dovolenku (7 replies)
 218. Daňový bonus chce poberať matka (3 replies)
 219. Nejaké zmeny v SP ? (8 replies)
 220. Dohoda o vykonaní práce (9 replies)
 221. Žiadosť o materské (11 replies)
 222. ZŤP (18 replies)
 223. prijmy za rok 2007 (2 replies)
 224. Spoločník a ZP (1 replies)
 225. maximálna mzda študenta (2 replies)
 226. II.Pilier (29 replies)
 227. Preplatenie nevyčerpenie dovolenky po materskej dovolenke (3 replies)
 228. Daň zo mzdy (3 replies)
 229. Daň zo mzdy (2 replies)
 230. Platnosť skúšobnej doby (10 replies)
 231. szčo invalid odvody (8 replies)
 232. materská a PN 2008 (6 replies)
 233. minimálna mzda (1 replies)
 234. Odvody z preplatenej dovolenky (94 replies)
 235. zdravotná za pár dní (2 replies)
 236. Dovolenka za rok 2007 (1 replies)
 237. Soc fond prenos zostatku do 01/2008? (1 replies)
 238. Zamestnávanie cudzinca mimo územia SR (16 replies)
 239. Materská a rodicovská dovolenka (0 replies)
 240. SP - prerusena zivnost (3 replies)
 241. Minimálna mzda (5 replies)
 242. Dohoda (2 replies)
 243. Dôch. pripoistenie pri stabilnom plate (9 replies)
 244. rezerva na nevyčerpanú dovolenku a priemer (1 replies)
 245. Poradenstvo mzdy a personalistika (8 replies)
 246. praca na dohodu vs. vdovsky a sirotsky dochodok (6 replies)
 247. Sociálna poisťovňa - nedoplatok (1 replies)
 248. Dôchodca a prihláška do SP (1 replies)
 249. Zmena pracovnej zmluvy (0 replies)
 250. Zamestnanie invalidného dôchodcu (1 replies)