1. RZD a manželka dôchodkyňa (4 replies)
 2. Kedy uhradiť DU zrážkovu daň (3 replies)
 3. dovolenka (0 replies)
 4. narok na odstupne (2 replies)
 5. RZDP a RZZP z r.2005 (1 replies)
 6. Zdravotné poistenie - odchod do Anglicka (1 replies)
 7. nevyplatene stravne listky (8 replies)
 8. Dôchodca zamestnanec - zvýšenie dôchodku? (53 replies)
 9. neplatná výpoveď? (1 replies)
 10. Zapoctove listy (1 replies)
 11. nesplnenie oznamovacej povinnosti (7 replies)
 12. odstupné, výpovedná doba, práceneschopnosť (19 replies)
 13. Vdovský dôchodok (8 replies)
 14. Tvoriť rezervu na dovolenku? (7 replies)
 15. Dôchodca ako SZČO a platenie zdrav.poistenia (3 replies)
 16. Praca pocas materskej (2 replies)
 17. neplatené voľno (5 replies)
 18. Skončenie prerušenia živnosti - odvody... (12 replies)
 19. dodatok k PZ zvýšenie hrubej mzdy (18 replies)
 20. Obmedzenie príjmu starobného dôchodcu (2 replies)
 21. daňové priznanie - do poisťovní (6 replies)
 22. Zle vyplatená mzda - výpoveď (6 replies)
 23. DP a dávka garančného poistenia (2 replies)
 24. príspevok zo soc. fondu (1 replies)
 25. Ročné zúčtovanie ZP - študent (4 replies)
 26. študentská prax? (2 replies)
 27. nezdaniteľná čiastka - doplnkové dôchodkové sporenie (4 replies)
 28. nárok na stravenky (0 replies)
 29. nedoplatok z RZ dane (8 replies)
 30. Ročné zúčtovanie dane z príjmu (1 replies)
 31. daňové priznanie za rok 2007 (7 replies)
 32. ročné zúčtovanie a daň zo SF (2 replies)
 33. Hlásenie o vyúčtovaní dane (2 replies)
 34. opakovaná dohoda o vykonaní práce (3 replies)
 35. Neplatené voľno. (5 replies)
 36. Dohoda o zmene či dodatok? (1 replies)
 37. Ročný výkaz o plnení podielu zamestnávania zdravotne postihnutých občanov (20 replies)
 38. Stravné pre zamestnanca za prácu nadčas. (1 replies)
 39. Vymeriavací základ MD (2 replies)
 40. aké tlačivo použiť pre živnostníka? (10 replies)
 41. Stravné lístky poskytnuté zamestnancom z tržby (3 replies)
 42. Zahrnutie ročného zúčtovania ZP za rok 2007 do DP za rok 2007 pri zrušení živnosti (5 replies)
 43. Ukoncenie studia pocas PN a zdravotne poistenie (3 replies)
 44. vypoved zamestnavatelom - ako zvolit dobry dovod (14 replies)
 45. Rodič dieťaťa s ťažkým zdrav. postihnutím? (3 replies)
 46. Zánik zamestnávateľa a posledná vyplatená mzda (0 replies)
 47. Žiadosť o vrát. preplatku z RZD z DÚ (3 replies)
 48. Zrážka výživného (2 replies)
 49. Danový bonus (12 replies)
 50. pohotovosť v lekárni - náhrada (1 replies)
 51. HPP, Mandátna zmluva a Zmluva o výkone konateľa (5 replies)
 52. neodkladne odvody do soc. poistovne (1 replies)
 53. PN + Nárok na dovolenku (5 replies)
 54. Funkcia výkonná riaditeľka (3 replies)
 55. preplatok zo zdravotnej poistovne (5 replies)
 56. odvody SP (2 replies)
 57. Povinnosť zamestnávať osobu zo zdravot. postihnutím (1 replies)
 58. Prac. pomer na 4 hodiny (2 replies)
 59. Dovolenkovy priemer a priplatky za pracu nadcas a pohotovost v predchadzajucom obdobi (3 replies)
 60. Neplatenie poistného (2 replies)
 61. čestné vyhlásenie (1 replies)
 62. Predcasny dochodca na dohodu o vykonani prace (1 replies)
 63. Kratší prac.čas a mzda zamestnanca (3 replies)
 64. Doplatok min. mzdy (7 replies)
 65. odmena pre spoločníka (4 replies)
 66. tlačivá na RZZP za rok 2006 (1 replies)
 67. vzor zápočtového listu (3 replies)
 68. Hlásenie (7 replies)
 69. materska dovolenka (10 replies)
 70. DoBPŠ - výpovedná doba (2 replies)
 71. RZ ZP (1 replies)
 72. Ročne zúčtovanie dane za rok 2007 (9 replies)
 73. Ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie (seminár Jozefa Mihála) (44 replies)
 74. Preplatenie dovolenky (21 replies)
 75. Co platit do SOC. POISTOVNE (4 replies)
 76. Ročné zúčtovanie dane (1 replies)
 77. zražková daň (4 replies)
 78. Vyhlásenie k dani z príjmov (1 replies)
 79. Zmena HM k 15. dňu v mesiaci (2 replies)
 80. Preplatenie najomneho a energii (6 replies)
 81. Tlačivá výkazov k dani zo závislej činnosti (6 replies)
 82. strava (3 replies)
 83. VZ pre odvody pri minimálnej mzde (13 replies)
 84. osobné prekážky v práci (9 replies)
 85. Ako s odchodným (4 replies)
 86. Príplatky Zákonník práce (5 replies)
 87. je mozne byt sucasne dobrovolne poistenym v SP a zaroven platit odvody ako SZCO? (10 replies)
 88. Podniká na PN (4 replies)
 89. Žiadosť o ošetrovné (7 replies)
 90. Nezdaniteľná časť DZ na daňovníka uplatňovaná v preddavkoch na DzP nerovnomerne (2 replies)
 91. hlásenie (19 replies)
 92. odvod za nezamestnávanie zdr.postihnutého (1 replies)
 93. nárok na daňový bonus (2 replies)
 94. náhrada cestovného (3 replies)
 95. upozornenie na nedbalú pracovnú disciplínu (2 replies)
 96. materská - návrat do práce (11 replies)
 97. Dovolenka (14 replies)
 98. sociálny fond výpočet hrubá mzda? (2 replies)
 99. Danovy urad (5 replies)
 100. školenie (2 replies)
 101. Nespravne rocne zuctovanie ZP za rok 2006 (2 replies)
 102. Dodatočné daňové priznanie - ročné zúčtovanie ZP (0 replies)
 103. Ukončenie PP dohodou zo strany zamestnávateľa (19 replies)
 104. zaokrúhľovanie počtu dní nároku na dovolenku (6 replies)
 105. nahrada za pouzivanie motor.vozidla (3 replies)
 106. Dovolenka navyše - nárok aj pri výpovedi (18 replies)
 107. preplatenie nevyčerpanej dovolenky (20 replies)
 108. Vyplňovanie tlačiva Hlásenie o vyúčtovaní dane (7 replies)
 109. dovolenka (10 replies)
 110. "Milionárska daň" (4 replies)
 111. Výpoveď podľa § 63 odst. 1 písm b. (2 replies)
 112. skončenie pracovného pomeru po skončení DPN (8 replies)
 113. Priebeh škodovej udalosti (0 replies)
 114. Dohoda o vykonani prace a pracovny uraz (3 replies)
 115. 1/2 dňa dovolenky (4 replies)
 116. Zánik zamestnávateľa. (2 replies)
 117. Stravné lístky pri čiastočnom úväzku (3 replies)
 118. SZCO a zamestnanec na DoPC (5 replies)
 119. Nezmysel alebo fakt??? (20 replies)
 120. pracovná zmluva od 1. ak je to sobota? (6 replies)
 121. vypocet dovolenky (21 replies)
 122. Rušenie prevádzky - odstupné (8 replies)
 123. Náhradné voľno (2 replies)
 124. životné poistenie ako odmena štatutárovi (1 replies)
 125. Dohoda o brigadnickej praci studenta (1 replies)
 126. dohoda o ukončení prac.vzťahu počas rodičovskej dovolenky (7 replies)
 127. miesto výkonu práce (7 replies)
 128. Dohoda zo strany zamestnanca (1 replies)
 129. Dovolenkový priemer (0 replies)
 130. stravne listky (7 replies)
 131. Absencia (88 replies)
 132. PU u SZČO a rezervy (7 replies)
 133. odvody - ZTP, obcan Polskej republiky (0 replies)
 134. začiatočník a PN-ka (4 replies)
 135. Všetko o dôchodcoch (0 replies)
 136. DVP a kontrola z IBP (3 replies)
 137. ZRÁŽKA (3 replies)
 138. Sviatok???? (2 replies)
 139. Maximálny vymeriavaci základ na sociálne poistenie (2 replies)
 140. Odpracované roky (9 replies)
 141. materská a skončenie pracovného pomeru (9 replies)
 142. Daňový bonus (8 replies)
 143. Skúšobná doba a PN-ka (12 replies)
 144. sociálne poistenie - živnostník (7 replies)
 145. dovolenka aj potvrdenie od lekara na jeden den (1 replies)
 146. Študent + dohoda (1 replies)
 147. nadcasy - porusime zakon? (5 replies)
 148. dobrovolne poistená - prešvihnutý termín (0 replies)
 149. okamžité zrušenie pracovného pomeru (24 replies)
 150. Obchodný zástupca - pracovná zmluva (2 replies)
 151. Nárok na diéty (0 replies)
 152. Na čo má nárok (1 replies)
 153. Účtovníčka - externe, aká zmluva? (11 replies)
 154. Ročné zúčtovanie dane (8 replies)
 155. odvody z náhrady mzdy (4 replies)
 156. Ukončenie PP (2 replies)
 157. Skončenie PP apríl 2007 a odhlásenie zo SP a ZP (8 replies)
 158. Platia sa sviatky priemerkou alebo nie? (2 replies)
 159. Ukončenie pracovného pomeru- doba určitá (10 replies)
 160. nástup po MD (11 replies)
 161. Nezrazene stravne listky (2 replies)
 162. Dôchodca a daňové priznanie (6 replies)
 163. Dohoda o skončení prac. pom. počas PN (3 replies)
 164. úrad práce a brigáda (86 replies)
 165. mesačná mzda (10 replies)
 166. Vypoved v skusobnej dobe (18 replies)
 167. minimálne mzdové nároky (3 replies)
 168. SZCO - stravne pri praci v zahranici (4 replies)
 169. Zúčtovanie dane (1 replies)
 170. Výška diet (1 replies)
 171. preddavok na mzdu (4 replies)
 172. VPP (10 replies)
 173. Výpoveď podľa §63 ods.1 písm. b (11 replies)
 174. Materská a povinnosti vyplývajúce z nej (3 replies)
 175. Ukončenie PP a nevyčerpaná dovolenka (4 replies)
 176. Ukoncenie pracovneho pomeru v skusobnej dobe SMS? (73 replies)
 177. dôchodca - RZZP (1 replies)
 178. poistné SZČO na sociálne poistenie (9 replies)
 179. Vyplatená časť mzdy (6 replies)
 180. Nedotknuteľnosť mzdy (1 replies)
 181. Ročné zúčtovanie dane a daň vyberaná zrážkou (36 replies)
 182. podpora v nezamestnanosti (11 replies)
 183. ročné zúčtovanie odpočet na manželku (12 replies)
 184. staznost, co robit??? (20 replies)
 185. materská a dva hlavné TPP (1 replies)
 186. odvody a náhrada mzdy pri neplatnom skončení PP (3 replies)
 187. Nezdaniteľná čiastka (5 replies)
 188. Ochrana osobných údajov - projekt / smernica (2 replies)
 189. Dohoda o skončení PP a odstupné (2 replies)
 190. odchod zo zamestnania (6 replies)
 191. zamestnanec ukrátený o časť mzdy (3 replies)
 192. Odvody SZČO (7 replies)
 193. PN (29 replies)
 194. auto od zamestnávateľa (10 replies)
 195. Živnosť versus TPP (5 replies)
 196. zrážky zo mzdy (1 replies)
 197. Narok na materske u DPO (7 replies)
 198. Minimalny VZ na ZP pocas neplateneho volna po 1. 2. 2008 - zdravotne postihnuty (3 replies)
 199. Sociálny fond (0 replies)
 200. zamestnanie popri predĺženej rodičovskej dovolenke (5 replies)
 201. Dohoda na viac mesiacov (5 replies)
 202. odvody do zdravotnej poisťovne - odchodné / odstupné / jubilejné odmeny (1 replies)
 203. Prihlásenie do poisťovní (10 replies)
 204. Porušenie prac. disciplíny vo výpovednej dobe (2 replies)
 205. prijem v Anglicku a danove priznanie (2 replies)
 206. Dôchodcovia - čo z odovodov neplatia? (2 replies)
 207. Ako zamestnať? (2 replies)
 208. Uplatnenie nároku na materské - formuláre E 115 a E 116 (11 replies)
 209. Stravné lístky (9 replies)
 210. Práca na dohodu (6 replies)
 211. diety a cestovne nahrady (1 replies)
 212. Odvody do SP (16 replies)
 213. PN-ka (2 replies)
 214. Obdobie dôchodkového poistenia a práceneschopnosť invalidného dôchodcu (0 replies)
 215. skončenie prac. pomeru (1 replies)
 216. dôchodca na dohodu (6 replies)
 217. platenie odvodu na urazove a garancne poistenie (0 replies)
 218. vypocet PPV (1 replies)
 219. Mám dať výpoveď alebo počkať? (1 replies)
 220. Starobný dôchodca prechod z PP na dohodu a rôzne otázky s tým súvisiace (16 replies)
 221. II pilier dôchodkového sporenia (2 replies)
 222. exekučný príkaz-zrážky zo mzdy (2 replies)
 223. Brigadnik (2 replies)
 224. cena práce (2 replies)
 225. Darovanie krvi (6 replies)
 226. generálny pardon SP (3 replies)
 227. Nezdaniteľná časť základu dane (11 replies)
 228. rodičovská dovolenka a zdravotné poistenie (0 replies)
 229. preradenie (10 replies)
 230. odchodné (14 replies)
 231. externy student a rocne zuctovanie zdravotneho poistenia (2 replies)
 232. DDS (8 replies)
 233. Prenos dovolenky z s.r.o. do novej s.r.o. (2 replies)
 234. podpisala som 2 vyhlasenia :-(( (10 replies)
 235. Výpočet odvodov - pomôcka v Exceli (13 replies)
 236. zástupcovia zamestnancov (22 replies)
 237. Rodičovská dovolenka a dohoda (4 replies)
 238. Výpočet DVZ (1 replies)
 239. Dobrovoľný plátca ZP (2 replies)
 240. miesto adekvátne vzdelaniu (1 replies)
 241. NČZD - invalid (12 replies)
 242. Uplatnenie NČZD (3 replies)
 243. doktorand a dovolenka (5 replies)
 244. nedoplatok v zdravotnej poistovni (2 replies)
 245. Započítaná prax vo verejnom záujme (10 replies)
 246. materska zo zahranicia (1 replies)
 247. zráž. daň (4 replies)
 248. Delimitácia (18 replies)
 249. Nútená živnosť (1 replies)
 250. Odpočet na manželku (3 replies)