1. Zmena HM k 15. dňu v mesiaci (2 replies)
 2. Preplatenie najomneho a energii (6 replies)
 3. Tlačivá výkazov k dani zo závislej činnosti (6 replies)
 4. strava (3 replies)
 5. VZ pre odvody pri minimálnej mzde (13 replies)
 6. osobné prekážky v práci (9 replies)
 7. Ako s odchodným (4 replies)
 8. Príplatky Zákonník práce (5 replies)
 9. je mozne byt sucasne dobrovolne poistenym v SP a zaroven platit odvody ako SZCO? (10 replies)
 10. Podniká na PN (4 replies)
 11. Žiadosť o ošetrovné (7 replies)
 12. Nezdaniteľná časť DZ na daňovníka uplatňovaná v preddavkoch na DzP nerovnomerne (2 replies)
 13. hlásenie (19 replies)
 14. odvod za nezamestnávanie zdr.postihnutého (1 replies)
 15. nárok na daňový bonus (2 replies)
 16. náhrada cestovného (3 replies)
 17. upozornenie na nedbalú pracovnú disciplínu (2 replies)
 18. materská - návrat do práce (11 replies)
 19. Dovolenka (14 replies)
 20. sociálny fond výpočet hrubá mzda? (2 replies)
 21. Danovy urad (5 replies)
 22. školenie (2 replies)
 23. Nespravne rocne zuctovanie ZP za rok 2006 (2 replies)
 24. Dodatočné daňové priznanie - ročné zúčtovanie ZP (0 replies)
 25. Ukončenie PP dohodou zo strany zamestnávateľa (19 replies)
 26. zaokrúhľovanie počtu dní nároku na dovolenku (6 replies)
 27. nahrada za pouzivanie motor.vozidla (3 replies)
 28. Dovolenka navyše - nárok aj pri výpovedi (18 replies)
 29. preplatenie nevyčerpanej dovolenky (20 replies)
 30. Vyplňovanie tlačiva Hlásenie o vyúčtovaní dane (7 replies)
 31. dovolenka (10 replies)
 32. "Milionárska daň" (4 replies)
 33. Výpoveď podľa § 63 odst. 1 písm b. (2 replies)
 34. skončenie pracovného pomeru po skončení DPN (8 replies)
 35. Priebeh škodovej udalosti (0 replies)
 36. Dohoda o vykonani prace a pracovny uraz (3 replies)
 37. 1/2 dňa dovolenky (4 replies)
 38. Zánik zamestnávateľa. (2 replies)
 39. Stravné lístky pri čiastočnom úväzku (3 replies)
 40. SZCO a zamestnanec na DoPC (5 replies)
 41. Nezmysel alebo fakt??? (20 replies)
 42. pracovná zmluva od 1. ak je to sobota? (6 replies)
 43. vypocet dovolenky (21 replies)
 44. Rušenie prevádzky - odstupné (8 replies)
 45. Náhradné voľno (2 replies)
 46. životné poistenie ako odmena štatutárovi (1 replies)
 47. Dohoda o brigadnickej praci studenta (1 replies)
 48. dohoda o ukončení prac.vzťahu počas rodičovskej dovolenky (7 replies)
 49. miesto výkonu práce (7 replies)
 50. Dohoda zo strany zamestnanca (1 replies)
 51. Dovolenkový priemer (0 replies)
 52. stravne listky (7 replies)
 53. Absencia (88 replies)
 54. PU u SZČO a rezervy (7 replies)
 55. odvody - ZTP, obcan Polskej republiky (0 replies)
 56. začiatočník a PN-ka (4 replies)
 57. Všetko o dôchodcoch (0 replies)
 58. DVP a kontrola z IBP (3 replies)
 59. ZRÁŽKA (3 replies)
 60. Sviatok???? (2 replies)
 61. Maximálny vymeriavaci základ na sociálne poistenie (2 replies)
 62. Odpracované roky (9 replies)
 63. materská a skončenie pracovného pomeru (9 replies)
 64. Daňový bonus (8 replies)
 65. Skúšobná doba a PN-ka (12 replies)
 66. sociálne poistenie - živnostník (7 replies)
 67. dovolenka aj potvrdenie od lekara na jeden den (1 replies)
 68. Študent + dohoda (1 replies)
 69. nadcasy - porusime zakon? (5 replies)
 70. dobrovolne poistená - prešvihnutý termín (0 replies)
 71. okamžité zrušenie pracovného pomeru (24 replies)
 72. Obchodný zástupca - pracovná zmluva (2 replies)
 73. Nárok na diéty (0 replies)
 74. Na čo má nárok (1 replies)
 75. Účtovníčka - externe, aká zmluva? (11 replies)
 76. Ročné zúčtovanie dane (8 replies)
 77. odvody z náhrady mzdy (4 replies)
 78. Ukončenie PP (2 replies)
 79. Skončenie PP apríl 2007 a odhlásenie zo SP a ZP (8 replies)
 80. Platia sa sviatky priemerkou alebo nie? (2 replies)
 81. Ukončenie pracovného pomeru- doba určitá (10 replies)
 82. nástup po MD (11 replies)
 83. Nezrazene stravne listky (2 replies)
 84. Dôchodca a daňové priznanie (6 replies)
 85. Dohoda o skončení prac. pom. počas PN (3 replies)
 86. úrad práce a brigáda (86 replies)
 87. mesačná mzda (10 replies)
 88. Vypoved v skusobnej dobe (18 replies)
 89. minimálne mzdové nároky (3 replies)
 90. SZCO - stravne pri praci v zahranici (4 replies)
 91. Zúčtovanie dane (1 replies)
 92. Výška diet (1 replies)
 93. preddavok na mzdu (4 replies)
 94. VPP (10 replies)
 95. Výpoveď podľa §63 ods.1 písm. b (11 replies)
 96. Materská a povinnosti vyplývajúce z nej (3 replies)
 97. Ukončenie PP a nevyčerpaná dovolenka (4 replies)
 98. Ukoncenie pracovneho pomeru v skusobnej dobe SMS? (73 replies)
 99. dôchodca - RZZP (1 replies)
 100. poistné SZČO na sociálne poistenie (9 replies)
 101. Vyplatená časť mzdy (6 replies)
 102. Nedotknuteľnosť mzdy (1 replies)
 103. Ročné zúčtovanie dane a daň vyberaná zrážkou (36 replies)
 104. podpora v nezamestnanosti (11 replies)
 105. ročné zúčtovanie odpočet na manželku (12 replies)
 106. staznost, co robit??? (20 replies)
 107. materská a dva hlavné TPP (1 replies)
 108. odvody a náhrada mzdy pri neplatnom skončení PP (3 replies)
 109. Nezdaniteľná čiastka (5 replies)
 110. Ochrana osobných údajov - projekt / smernica (2 replies)
 111. Dohoda o skončení PP a odstupné (2 replies)
 112. odchod zo zamestnania (6 replies)
 113. zamestnanec ukrátený o časť mzdy (3 replies)
 114. Odvody SZČO (7 replies)
 115. PN (29 replies)
 116. auto od zamestnávateľa (10 replies)
 117. Živnosť versus TPP (5 replies)
 118. zrážky zo mzdy (1 replies)
 119. Narok na materske u DPO (7 replies)
 120. Minimalny VZ na ZP pocas neplateneho volna po 1. 2. 2008 - zdravotne postihnuty (3 replies)
 121. Sociálny fond (0 replies)
 122. zamestnanie popri predĺženej rodičovskej dovolenke (5 replies)
 123. Dohoda na viac mesiacov (5 replies)
 124. odvody do zdravotnej poisťovne - odchodné / odstupné / jubilejné odmeny (1 replies)
 125. Prihlásenie do poisťovní (10 replies)
 126. Porušenie prac. disciplíny vo výpovednej dobe (2 replies)
 127. prijem v Anglicku a danove priznanie (2 replies)
 128. Dôchodcovia - čo z odovodov neplatia? (2 replies)
 129. Ako zamestnať? (2 replies)
 130. Uplatnenie nároku na materské - formuláre E 115 a E 116 (11 replies)
 131. Stravné lístky (9 replies)
 132. Práca na dohodu (6 replies)
 133. diety a cestovne nahrady (1 replies)
 134. Odvody do SP (16 replies)
 135. PN-ka (2 replies)
 136. Obdobie dôchodkového poistenia a práceneschopnosť invalidného dôchodcu (0 replies)
 137. skončenie prac. pomeru (1 replies)
 138. dôchodca na dohodu (6 replies)
 139. platenie odvodu na urazove a garancne poistenie (0 replies)
 140. vypocet PPV (1 replies)
 141. Mám dať výpoveď alebo počkať? (1 replies)
 142. Starobný dôchodca prechod z PP na dohodu a rôzne otázky s tým súvisiace (16 replies)
 143. II pilier dôchodkového sporenia (2 replies)
 144. exekučný príkaz-zrážky zo mzdy (2 replies)
 145. Brigadnik (2 replies)
 146. cena práce (2 replies)
 147. Darovanie krvi (6 replies)
 148. generálny pardon SP (3 replies)
 149. Nezdaniteľná časť základu dane (11 replies)
 150. rodičovská dovolenka a zdravotné poistenie (0 replies)
 151. preradenie (10 replies)
 152. odchodné (14 replies)
 153. externy student a rocne zuctovanie zdravotneho poistenia (2 replies)
 154. DDS (8 replies)
 155. Prenos dovolenky z s.r.o. do novej s.r.o. (2 replies)
 156. podpisala som 2 vyhlasenia :-(( (10 replies)
 157. Výpočet odvodov - pomôcka v Exceli (13 replies)
 158. zástupcovia zamestnancov (22 replies)
 159. Rodičovská dovolenka a dohoda (4 replies)
 160. Výpočet DVZ (1 replies)
 161. Dobrovoľný plátca ZP (2 replies)
 162. miesto adekvátne vzdelaniu (1 replies)
 163. NČZD - invalid (12 replies)
 164. Uplatnenie NČZD (3 replies)
 165. doktorand a dovolenka (5 replies)
 166. nedoplatok v zdravotnej poistovni (2 replies)
 167. Započítaná prax vo verejnom záujme (10 replies)
 168. materska zo zahranicia (1 replies)
 169. zráž. daň (4 replies)
 170. Delimitácia (18 replies)
 171. Nútená živnosť (1 replies)
 172. Odpočet na manželku (3 replies)
 173. Evidenčný list dôchodkového poistenia (56 replies)
 174. odvody dôchodcu SZČO na nemocenské poistenie (2 replies)
 175. ročné zúčtovanie (4 replies)
 176. Druhý dôchodkový pilier (8 replies)
 177. Ospravedlnená neprítomnosť v práci (1 replies)
 178. Materská dovolenka - 9 mesiacov (10 replies)
 179. Vylúčenie z odborovej organizácie (2 replies)
 180. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti (10 replies)
 181. Nárok na hľadanie si zamestnania (5 replies)
 182. výpoveď §63 a odstupné (3 replies)
 183. doplatok vyuctovania (0 replies)
 184. stravné lístky u dvoch zamestnávateľov (2 replies)
 185. Návšteva psychológa (6 replies)
 186. DOHODA o peňažnej náhrade (1 replies)
 187. PN - úraz (42 replies)
 188. podmienky pre čerpanie ESF (0 replies)
 189. Dohoda o vykoanní práce - predčasné ukončenie zo strany zamestnávateľa (0 replies)
 190. Invalidný dôchodca (51 replies)
 191. Archivácia (5 replies)
 192. rocne zuctovanie student (2 replies)
 193. DP "A" a daňový bonus (2 replies)
 194. Daňový bonus spatné vyplatenie (1 replies)
 195. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2007 (7 replies)
 196. európsky sociálny fond (0 replies)
 197. Zahraničný zamestnanec (1 replies)
 198. nárok na stravné listky? (6 replies)
 199. ukončenie PPV (8 replies)
 200. Nárok na dovolenku (19 replies)
 201. Pracovná zmluva (5 replies)
 202. Práca na dohodu + absolventská prax (3 replies)
 203. ročné hlásenie (2 replies)
 204. Dobrovolné nemocenské poistenie a szčo (6 replies)
 205. vypoved z organizacnych dovodov po novom (1 replies)
 206. Zrazené, avšak neodvedené príspevky na DDP (2 replies)
 207. Nevyplatenie mzdy 15 dni po lehote (2 replies)
 208. ako s ošetrovným (4 replies)
 209. Rozdiel medzi dohodou o vykonaní práce a dohodou o pracovnej činnosti (1 replies)
 210. Konatelia na zahraničnej SC (1 replies)
 211. podiel na zisku (0 replies)
 212. pojem mzda (3 replies)
 213. Zaskolenie v zahranici (0 replies)
 214. Vypoveď - rušenie časti organizácie (3 replies)
 215. Garančné poistenie - prispevková organizácia (0 replies)
 216. Uzatvorenie zmluvvy s pracovnou zdravotnou sluzbou (0 replies)
 217. Nárok na materskú (3 replies)
 218. Preplatok dane zamestnanca (11 replies)
 219. JE NUTNÉ ZASIELAŤ HLÁSENIE ZA ROK 2007 - ak sme mali dohodárov od 12 mesiaca??? (6 replies)
 220. diakritika na vyplatnych paskach. ani ci nie? (3 replies)
 221. Účtovanie stravy pri dovoze pre zamestnancov (0 replies)
 222. porušenie pracovnej disciplíny (2 replies)
 223. Pozastavená živnosť a odvody (1 replies)
 224. Zodpovednosť za daňový delikt vo firme (0 replies)
 225. Rozhodujúce obdobie (2 replies)
 226. Doba starostlivosti o dieťa (4 replies)
 227. Nezamestnanost a rodicovsky prispevok (5 replies)
 228. masáže - sociálny fond (0 replies)
 229. ochranná doba (7 replies)
 230. Konateľ s.r.o. ako zamestnanec - študent, čo je výhodné? (1 replies)
 231. prekročenie počtu hodín (0 replies)
 232. pozastavenie živnosti - pracovný pomer (1 replies)
 233. odvody na sociálku (7 replies)
 234. Potvrdenie o nepriznaní daňového bonusu (8 replies)
 235. Daňové priznanie (2 replies)
 236. Uplatnenie NČZD na manželku (14 replies)
 237. možnosť študovať na vysokej škole popri zamestnaní (9 replies)
 238. Danove priznanie v zahranici (2 replies)
 239. Skúšobná doba (4 replies)
 240. Invalidný dôchodca a daňový bonus (2 replies)
 241. odstupne (7 replies)
 242. preradenie na inú prácu (4 replies)
 243. Ochrana odborárov pri skončení prac.pomeru (1 replies)
 244. RZ za dohodárov (2 replies)
 245. čiastočný invalid (5 replies)
 246. Zamestnanie sa u druheho (3 replies)
 247. práca popri materskej (3 replies)
 248. spätná PN (5 replies)
 249. Štatistický výkaz Práca2-04 (0 replies)
 250. RZD - manželka , DP manžel (2 replies)