PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Dobrov. nezamestn. osoba a odvody
 2. nahrada mzdy - za aky cas, 7,75 h.
 3. Odmeny konateľovi
 4. mzdy pre clenov predstavenstva
 5. Sociálny fond
 6. Príspevok zamestnávateľa do 3. piliera
 7. Stravné lístky
 8. Nepretržitá prevádzka a dovolenka
 9. generalny pardon a SP
 10. Invalidný dôchodca
 11. zasa PN
 12. výplatný lístok
 13. Chýbajúca výpoveď
 14. Po výkone kontroly soc. poisťovňou vraciam poistné zamestnancom a bývalým zam
 15. Doktorand - poistné od 1.1.2008
 16. Dobr.nem.poistenie
 17. Koľko dní dovolenky??
 18. bezprostredne nadväzujúci pracovný pomer
 19. nesprávne výkazy
 20. Garančné poistenie
 21. Dovolenkove listky
 22. volno na hladanie noveho zamestnania
 23. darovanie krvi + voľno
 24. MD ako dlho, ak 1 z detí zomrelo
 25. DoVP nezamestnaný na UP - miesto výkonu
 26. SP: ako napísať generálny pardon?
 27. zmena pracovnej zmluvy - zvysenie a nasledne znizenie mzdy
 28. exekucia na Slovensku
 29. Szčo a očr
 30. odvody zo mzdy u čiastočného a u plného invalida
 31. dokedy rodičovská dovolenka
 32. Odstupné, odchodné
 33. Úrazový príplatok
 34. Skončenie PP výpoveďou a nový PP
 35. ŠTUDENT A BRIGÁDA
 36. 100x prijatý, 100x prepustený
 37. OČR po 1. 1. 2008
 38. Slobodná matka – materská ako dlho ?
 39. Socialna poistovna - generalny pardon
 40. Ochranná lehota po skončení PP
 41. Člen dozornej rady a PN
 42. Konateľ,spoločník-úrad práce
 43. Zamestnávanie českých občanov
 44. Zamestnávanie českých občanov
 45. vrátenie dane zo mzdy??
 46. Plat lekára
 47. dohodár ZŤP a odvody
 48. Bankový účet
 49. Nemocenské dávky v ČR
 50. náhrada príjmu pri DPN
 51. preventívne prehliadky
 52. stravný lístok aj diéty za služobnú cestu?
 53. daň zrážkou
 54. Daňový bonus
 55. Materská a rocne odmeny
 56. tehotná - zrušenie DOVP
 57. platenie odvodov do zdrav. poisť. za dohodára
 58. Vypocet platu po skonceni pp s nevycerpanou dovolenkou
 59. zdravotne poistenie student
 60. Zákon o sociálnom poistení
 61. Knihy, časopisy Rodičia alkoholici a ich vplyv na deti
 62. Mám nárok na odstupné?
 63. základ pre PN
 64. Par. 60 - výpoveď
 65. schválenie odmeny pre konateľa
 66. dodatok k pracovnej zmluve
 67. úrad práce - dohoda
 68. Ukončenie PP v skúšobnej dobe a podpora
 69. Odvody do zdravotnej poisťovne
 70. Ovplyvní príjem invalida, príjem jeho opatrovateľa?
 71. Dva subezne pracovne pomery
 72. Výpoveď zo strany zamestnávateľa
 73. HPP a dohoda o VP
 74. vymeriavací základ PN a materské
 75. Ošetrenie dieťaťa
 76. Vykonanie exekúcie z dohody o vykonaní práce
 77. dohoda o vykonaní práce - zamestnanec
 78. Aká zmluva BOZP ref. - star. dôchodca
 79. základ pre nárok PN
 80. Dohoda o hmotnej zodpovednosti
 81. Materská dovolenka a rušenie firmy
 82. Mzdová agenda
 83. SZČO a práca v Maďarsku
 84. nárok na 2.materské
 85. Výpoved po nočnej smene
 86. Zahranicny zamestnanec E101 a PN
 87. Stravne listky - neprevzaté
 88. Nedoplatok z RZZP v mzde
 89. Príplatok za zmennosť
 90. ako má postupovať žena zamestnaná v zahraničí, aby po návrate mala nárok na matersku
 91. Pracovná pohotovosť
 92. alikvotná časť dovolenky - skončenie pracovného pomeru v priebehu mesiaca
 93. Nárok na daňový bonus počas dovolenky
 94. Ako ukončiť pracovný pomer?
 95. Zápočet rokov
 96. stravné lístky - počet
 97. preddavok
 98. odstupné
 99. trvaly pracovny pomer v CR
 100. Zostatok dovolenky
 101. Platenie socialneho poistenia
 102. Limit nezamestnaného pri DOVP kalendárny mesiac?
 103. Ako vyplniť RLFO pri dlhšom neplatenom voľne?
 104. Opravný výkaz soc. poistovna
 105. výpoveď zo strany zamestnanca
 106. Materska v Cechach
 107. Týždenný pracovný čas
 108. PP na dobu určitú a nástup na MD-ako ďalej
 109. zahraničná pracovná cesta vyučtovanie
 110. Formulár E 101
 111. zrážky zo mzdy - prednostná potom bežná
 112. SZČO a zamestnanec súčasne - ako neplatiť sociálne poistenie zo SZČ?
 113. Preradenie - výpoveď ???
 114. Práca na polovičný úväzok
 115. Tlačivo RLFO
 116. Da sa zvysit PN?
 117. Daňový bonus
 118. reťazové pôrody
 119. Prehodnotenie DOVP na DOPČ
 120. dátum doručenia "prechodky" do SP
 121. Príplatky zamestnacovi
 122. Koľko môže invalidný dôchodca pracovať?
 123. Dohoda o zrážkach
 124. pracovná cesta v ČR a poistenie
 125. poobedná smena
 126. poistenie do zdravotnej poistovne
 127. poobedná
 128. cestna kontrola a potrebne doklady pri nej pozadovane
 129. prechod starej dovolenky
 130. Nová pracovná zmluva
 131. Dohody
 132. UKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU
 133. Dve materské / rodičovské po sebe
 134. ošetrovanie člena rodiny
 135. porusenie pracovneho poriadku zrazka mzdy
 136. dobrovoľne nezamest. alebo UP
 137. zrušenie miesta zamestnankyni na rodičovskej dovolenke
 138. 5 dni dovolenka
 139. Odstupné pri zrušení prevádzky nie však firmy
 140. paušálne stravné
 141. Fond pracovného času
 142. Zamestnávateľ nevydal doklady pri skončení PP
 143. zahraničný pracovník
 144. Skončenie jedného PP v piatok, začiatok ďalšieho v pondelok
 145. Podpora v nezamestnanosti a neskor na materskej
 146. Ako sa dá prerušiť PP na 3-4 mesiace?
 147. skonč. prac.pomeru na dobu určitú
 148. ukončenie pracovného pomeru výpoveďou
 149. Pracovná pohotovosť ???
 150. Odmena po skončení prac. pomeru
 151. Pracovná zmluva na dobu určitú
 152. Nový zamestnanec nenastúpil - prihlásenie / odhlásenie
 153. nárok na starobný dôchodok-pracovný pomer a náhrada príjmu pri PN
 154. Ukončenie PP s invalidnou dôchodkyňou
 155. tlačivo Hlasenie na DU rok 2002
 156. Príspevok zamestnávateľa na stravné
 157. skúšobná doba
 158. 5 -týž. dovolenka - čo sa započítava na jej nárok?
 159. Pracovný úraz - kde originál, kde kópia?
 160. vymeriavaci zaklad
 161. prikazna zmluva alebo zivnost
 162. cudzinci z USA pracujuci na uzemi SR
 163. Výkazy
 164. lehota na poslanie odvodov
 165. Dovolenka po skončení MD
 166. vypocet odstupneho pre invalidneho dochodcu
 167. dobrovoľne nezamestnaná osoba a odvody
 168. System odmenovania zamestnancov
 169. odstupné - ukončenie PP zdrav. dôvody
 170. Polovičný uväzok
 171. Dôchodky v roku 2008
 172. 2 druhy prace v 1 pracovnej zmluve
 173. Výpoveď dohodou
 174. Účtovanie o povinnom poistnom zamestnancov v JÚ
 175. Dodatky k zmluvám
 176. Sviatok a čerpanie dovolenky
 177. Výpočet odstupného
 178. Zaokrúhľovanie dovolenky
 179. Dobrovolné nemocenské poistenie
 180. odmena za dohodu o VP
 181. Krátenie dovolenky pri PN
 182. označenie pracovníkov
 183. nadcasy
 184. Práca v sobotu, nedeľu
 185. Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľom
 186. pohybliva pracovna doba
 187. 18 zmenná prevádzka
 188. Odstupné
 189. Ako je to s prispevkom v nezamestnanosti?
 190. stravné lístky a pracovná cesta na Slovensku
 191. Kam sa ísť hlásiť na úrad práce?
 192. Zvyšenie platov
 193. prekážka v práci - posúdenie invalidity
 194. dohodári a účet 331?
 195. Dohoda o VP v zahraničí a odvody
 196. dvojdňová služobná cesta
 197. daňový bonus odkedy?
 198. Dohoda s dochodcom
 199. Vyplatenie odmeny dohodarovi vopred
 200. ČR (zamestnanec) a SR (SZČO)
 201. matersky prispevok od 2 zamestnavatelov
 202. zdravotné poistenie - omeškanie
 203. Poradte ohladom materskej
 204. Sociálny fond - preplatenie rekreácie
 205. existuje riesenie?!
 206. Konateľ z ČR - zdravotné poistenie
 207. neplatené voľno v štátnej službe
 208. pracovné voľno bez náhrady mzdy
 209. preplatenie "paragrafu" zamestnanca ???
 210. Min. VZ pre urazove poistenie
 211. Dohoda o VP
 212. Ročné zúčtovanie ZP rok 2007 sumy
 213. Priemerný čistý mesačný zárobok
 214. Povinná lekárska prehliadka
 215. Doba určitá bez skušobnej doby?
 216. Účtovanie invalidného dôchodcu
 217. Dohodár a práca v noci
 218. cudzinec a pracovný pomer na dobu určitú
 219. predčasny dôchodok - požiadať ešte v roku 2007 alebo až 2008?
 220. Je to nadčas?
 221. Zmena platu počas PN
 222. 2 mesačná výpoveď zo strany zamestnanca
 223. materská 2008
 224. Miesto vykonu prace v PZ
 225. prosim ohladne vypovede
 226. dovolenka - nárok na 5 týždňov (započítanie štúdia na strednej škole)
 227. Absencia a štátny sviatok
 228. SZČO + TPP a určovanie odvodov
 229. Aký je minimálny príjem pre povinnosť platiť odvody do soc.poist. od 1.7.2008?
 230. Výpoveď zo strany zamestnanca
 231. ODVODY POČAS PN
 232. Možnosti vyúčtova motivačnej odmeny pre respondentov - focus skupiny
 233. Kuchár na živnosť
 234. Odvody do SP
 235. Musím preplatiť dovolenku?
 236. Povinnosť evidencie dochádzky
 237. Okamžité skončenie PP
 238. Zmena pracoviska
 239. Zahranicna pracovna cesta - vyuctovanie
 240. Nadcas vs. prestoj
 241. Zmluva na 5 hodín na dobu určitú a s ňou súvisiace rôzne otázky
 242. Zamestnávateľ mi nevydal doklady pri skončení pracovného pomeru - na koho sa obrátiť?
 243. Zamestnať nezamestnaného
 244. Kalkulačka na prevod obdobia "od - do" na roky a dni
 245. Zaevidovanie na úrade práce - tlačivo
 246. Výplatné pásky - zamestnávateľom je SZČO
 247. Osobné, ochranné prac. prost./OOPP/
 248. Vrátenie réžie zamestnávateľovi za obed
 249. zle rodné čísla vo výkaze pre Socialnu poisťovňu, r.2004
 250. Dohoda - výška odmeny