1. Evidenčný list dôchodkového poistenia (56 replies)
 2. odvody dôchodcu SZČO na nemocenské poistenie (2 replies)
 3. ročné zúčtovanie (4 replies)
 4. Druhý dôchodkový pilier (8 replies)
 5. Ospravedlnená neprítomnosť v práci (1 replies)
 6. Materská dovolenka - 9 mesiacov (10 replies)
 7. Vylúčenie z odborovej organizácie (2 replies)
 8. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti (10 replies)
 9. Nárok na hľadanie si zamestnania (5 replies)
 10. výpoveď §63 a odstupné (3 replies)
 11. doplatok vyuctovania (0 replies)
 12. stravné lístky u dvoch zamestnávateľov (2 replies)
 13. Návšteva psychológa (6 replies)
 14. DOHODA o peňažnej náhrade (1 replies)
 15. PN - úraz (42 replies)
 16. podmienky pre čerpanie ESF (0 replies)
 17. Dohoda o vykoanní práce - predčasné ukončenie zo strany zamestnávateľa (0 replies)
 18. Invalidný dôchodca (51 replies)
 19. Archivácia (5 replies)
 20. rocne zuctovanie student (2 replies)
 21. DP "A" a daňový bonus (2 replies)
 22. Daňový bonus spatné vyplatenie (1 replies)
 23. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2007 (7 replies)
 24. európsky sociálny fond (0 replies)
 25. Zahraničný zamestnanec (1 replies)
 26. nárok na stravné listky? (6 replies)
 27. ukončenie PPV (8 replies)
 28. Nárok na dovolenku (19 replies)
 29. Pracovná zmluva (5 replies)
 30. Práca na dohodu + absolventská prax (3 replies)
 31. ročné hlásenie (2 replies)
 32. Dobrovolné nemocenské poistenie a szčo (6 replies)
 33. vypoved z organizacnych dovodov po novom (1 replies)
 34. Zrazené, avšak neodvedené príspevky na DDP (2 replies)
 35. Nevyplatenie mzdy 15 dni po lehote (2 replies)
 36. ako s ošetrovným (4 replies)
 37. Rozdiel medzi dohodou o vykonaní práce a dohodou o pracovnej činnosti (1 replies)
 38. Konatelia na zahraničnej SC (1 replies)
 39. podiel na zisku (0 replies)
 40. pojem mzda (3 replies)
 41. Zaskolenie v zahranici (0 replies)
 42. Vypoveď - rušenie časti organizácie (3 replies)
 43. Garančné poistenie - prispevková organizácia (0 replies)
 44. Uzatvorenie zmluvvy s pracovnou zdravotnou sluzbou (0 replies)
 45. Nárok na materskú (3 replies)
 46. Preplatok dane zamestnanca (11 replies)
 47. JE NUTNÉ ZASIELAŤ HLÁSENIE ZA ROK 2007 - ak sme mali dohodárov od 12 mesiaca??? (6 replies)
 48. diakritika na vyplatnych paskach. ani ci nie? (3 replies)
 49. Účtovanie stravy pri dovoze pre zamestnancov (0 replies)
 50. porušenie pracovnej disciplíny (2 replies)
 51. Pozastavená živnosť a odvody (1 replies)
 52. Zodpovednosť za daňový delikt vo firme (0 replies)
 53. Rozhodujúce obdobie (2 replies)
 54. Doba starostlivosti o dieťa (4 replies)
 55. Nezamestnanost a rodicovsky prispevok (5 replies)
 56. masáže - sociálny fond (0 replies)
 57. ochranná doba (7 replies)
 58. Konateľ s.r.o. ako zamestnanec - študent, čo je výhodné? (1 replies)
 59. prekročenie počtu hodín (0 replies)
 60. pozastavenie živnosti - pracovný pomer (1 replies)
 61. odvody na sociálku (7 replies)
 62. Potvrdenie o nepriznaní daňového bonusu (8 replies)
 63. Daňové priznanie (2 replies)
 64. Uplatnenie NČZD na manželku (14 replies)
 65. možnosť študovať na vysokej škole popri zamestnaní (9 replies)
 66. Danove priznanie v zahranici (2 replies)
 67. Skúšobná doba (4 replies)
 68. Invalidný dôchodca a daňový bonus (2 replies)
 69. odstupne (7 replies)
 70. preradenie na inú prácu (4 replies)
 71. Ochrana odborárov pri skončení prac.pomeru (1 replies)
 72. RZ za dohodárov (2 replies)
 73. čiastočný invalid (5 replies)
 74. Zamestnanie sa u druheho (3 replies)
 75. práca popri materskej (3 replies)
 76. spätná PN (5 replies)
 77. Štatistický výkaz Práca2-04 (0 replies)
 78. RZD - manželka , DP manžel (2 replies)
 79. DPO a materská (1 replies)
 80. materska (50 replies)
 81. rodičovský príspevok a príjem (2 replies)
 82. materska (1 replies)
 83. ukončenie PN (14 replies)
 84. rozmyslený pracovný pomer (1 replies)
 85. Uplatnenie NČZD na manželku (2 replies)
 86. Kategorie pracovníkov (7 replies)
 87. mzda predavačky (3 replies)
 88. úrad práce - doklady (4 replies)
 89. Nezamestnaný a DoVP (1 replies)
 90. dovolenka - presun zamestnanca od SZČO do s.r.o. (0 replies)
 91. vysoká absencia - PN (4 replies)
 92. dovolenka na sviatok v neptretrzitej prevadzke (2 replies)
 93. Opravné kvartálne hlásenie (21 replies)
 94. Dovolenka v MŠ (1 replies)
 95. nárok na odstupné (19 replies)
 96. DoVP vs ??? (11 replies)
 97. Rocne zuctovanie dane (1 replies)
 98. DDS zo sociálneho fondu (0 replies)
 99. Potvrdenie zo zdravotnej poisťovne (7 replies)
 100. Odvody do SP a ZP (3 replies)
 101. opravný výkaz do soc.poisťovne (1 replies)
 102. Preradenie na inu vhodnu pracu (10 replies)
 103. potvrdenie o príjmoch pre účely ZP (5 replies)
 104. Základ dane (7 replies)
 105. DDS - III. pilier (3 replies)
 106. Odvody do SP od 1.1.2008 (10 replies)
 107. Výpoveď v ČR (11 replies)
 108. stupne náročnosti pracovných miest (9 replies)
 109. Výsluhový dôchodok a dôchodok za výsluhu rokov (9 replies)
 110. Cudzinec zamestnáva cudzinca (2 replies)
 111. odvody studenta a SZCO do SP a ZP (3 replies)
 112. Nezdaniteľná suma u cudzinca (6 replies)
 113. Vydanie potvrdenia o zamestnani od zamestnavatela - zivnostnika (0 replies)
 114. Invalidný občan a odvody zo mzdy od 1.1.2008 (13 replies)
 115. Dovolenka - počet dní (4 replies)
 116. Výpoveď (5 replies)
 117. pohľadávka živnostníka a ZP (2 replies)
 118. Ukončenie PN a nová PN (1 replies)
 119. VZ a Vypocet odvodu do SP (6 replies)
 120. víkendová nedocenená práca (17 replies)
 121. Ďalšia DOVP u toho istého zamestnávateľa - nové doklady? (1 replies)
 122. Úrazové poistenie a minimálny vymeriavací základ (3 replies)
 123. ODVODY DO SP (3 replies)
 124. mesačné výkazy do ZP elektronicky (20 replies)
 125. zle vyrobené výrobky (0 replies)
 126. Daňové priznania - SR, ČR (0 replies)
 127. Pružný pracovný čas - nesplnený fond (0 replies)
 128. Neplatené voľno (4 replies)
 129. ktoremu zamestnancovi vyplatit cestovne nahrady ? (3 replies)
 130. Materske v 2 statoch? (9 replies)
 131. Neuznanie PN (26 replies)
 132. Dohoda o PČ (2 replies)
 133. original ci kopia? (15 replies)
 134. Mimo evidenčný stav (7 replies)
 135. Dohoda (4 replies)
 136. Vedľajší pracovný pomer (18 replies)
 137. zmena zdravotnej poisťovne (6 replies)
 138. Plán odborného rastu (0 replies)
 139. nárok na dovolenku (2 replies)
 140. Preplatok z roč. zúčt. ZP - účtovanie (1 replies)
 141. Odmenovanie za pracu vo sviatok (3 replies)
 142. skušobna doba a PN (2 replies)
 143. Predčasný starobný dôchodca a práceneschopnosť (3 replies)
 144. Tehotenstvo a skúšobná doba (0 replies)
 145. Dovolenkový priemer (4 replies)
 146. 2.pilier - výpis za 2007 (1 replies)
 147. Odchodné (2 replies)
 148. Riadna dovolenka (4 replies)
 149. Príjmy manželky v ČR (2 replies)
 150. Kolko za stravu? (3 replies)
 151. Dovolenka a PN? (4 replies)
 152. Ukončenie rodičovskej dovolenky (6 replies)
 153. Preplatenie cestovneho? (2 replies)
 154. Potvrdenia na uplatnenie nezd. častí zákl. dane FO podľa par. 11 odst. 4 pís. c Z 595 (2 replies)
 155. preplatiť obednú prestávku? (6 replies)
 156. rozdiel v paragrafoch (7 replies)
 157. dobrovolné nemocenské poistenie (272 replies)
 158. pracovná zmluva a súčasne dohoda o pracovnej činnosti (10 replies)
 159. Mzdové príplatky (1 replies)
 160. neplatené sviatky (2 replies)
 161. nezamestnaní a DP (2 replies)
 162. Tvorba SF a mesačná mzda (3 replies)
 163. odvody (1 replies)
 164. závislá činnosť § 5 (3 replies)
 165. Výpoveď daná zamestnávateľom (86 replies)
 166. Odstupné (2 replies)
 167. fond pracovnej doby (1 replies)
 168. dvojsmenná prevádzka (1 replies)
 169. Odvody do soc. a zdrav. poistovne (82 replies)
 170. rocne zuctovanie (0 replies)
 171. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (0 replies)
 172. PN nepredložená zamestnávateľovi (6 replies)
 173. zdravotná a odvody SZČO 2007 a 2008 (2 replies)
 174. Ročné zúčtovanie daní (1 replies)
 175. Konateľ SZČO? (3 replies)
 176. 85% invalidita (2 replies)
 177. Zdaňovanie cudzinca na Slovensku (0 replies)
 178. Dvojzmenná prevádzka (6 replies)
 179. ZTP a odvody (63 replies)
 180. skončenie pracovného pomeru počas PN (1 replies)
 181. Starobný dôchodca a odpočet na manželku (4 replies)
 182. Dôchodca a odvody (5 replies)
 183. ODMENY (0 replies)
 184. Nárok na dovolenku (2 replies)
 185. Ďalší prac.pomer (1 replies)
 186. skončenie RD,nárok na podporu v NZ? (2 replies)
 187. Skončenie dohody o vykonaní práce (20 replies)
 188. Pokles pracovnej činnosti a výpoveď (2 replies)
 189. študent a príkazná zmluva (1 replies)
 190. Ide o pracu na zmeny? (5 replies)
 191. Dan z prijmov FO a zrusena zivotna poistka (5 replies)
 192. ponúknuť inú prácu v rámci prac. pomeru (2 replies)
 193. Čerpanie dovolenky pred nástupom na MD (6 replies)
 194. Dlhodobá PN (2 replies)
 195. Preddavkova dan (4 replies)
 196. daň zrážkou (2 replies)
 197. RZD s príjmami zo zahranicia (1 replies)
 198. Podmienenie vykonania daňového priznania dodaním ORIGINÁLU potvrdenia (18 replies)
 199. Poraďte prosím, čo robiť s dôchodkom? (5 replies)
 200. kde najdem informacie pre zaciatocnika v mzdovom uctovnictve? (8 replies)
 201. Vypoveď a odstupné (3 replies)
 202. Zrážky zo mzdy (7 replies)
 203. Narok na dovolenku 25 dni (1 replies)
 204. ochranná lehota (14 replies)
 205. výpočet čistej mzdy (4 replies)
 206. Pomoc predbežný výpočet dane a odvody (11 replies)
 207. sociálna poisťovňa - prihlásenie po narodení dieťaťa (6 replies)
 208. cestne vyhlasenie o zdravotnej sposobilosti na vykon st. sluzby (0 replies)
 209. vykazovanie prace (19 replies)
 210. ročné zúčtovanie dane - vysokoškolák (4 replies)
 211. ročné zúčtovanie poistného pre DoVP (2 replies)
 212. nárok na voľno pri hľadaní nového zamestnania (22 replies)
 213. neočakavaný nástup po PN (6 replies)
 214. Diéty (4 replies)
 215. čo v prípade výpovede (31 replies)
 216. Nezrovnalosť v RZZP (3 replies)
 217. Dohoda o hmotnej zodpovednosti (2 replies)
 218. Vyhlásenie - zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti (25 replies)
 219. dochodkyna podpisala Vyhlasenie a prijem (0 replies)
 220. nárok na stravný lístok (4 replies)
 221. Odvod z neplatne skončeného PP (2 replies)
 222. 2% z dane (5 replies)
 223. ako si prekontrolovať výplatu (8 replies)
 224. Rizikoví zamestnanci (2 replies)
 225. vrátnici - rozvrh prac.času (2 replies)
 226. S.r.o. poskytol OÚP príspevok na zamestnávanie (1 replies)
 227. odvody - dôchodca od 01.01.2008 (1 replies)
 228. odpočit. položka - dôchodca (7 replies)
 229. Materska dovolenka - nezamestnanost (3 replies)
 230. Dohoda o prac. cinnosti - stravne listky (25 replies)
 231. akú zmluvu či dohodu? (0 replies)
 232. potvrdenie o príjme z nezavislej činnosti (2 replies)
 233. Vymer.zaklad do ZP? (1 replies)
 234. zamestnankyňa požiadala o RZDP a predsa dostala pokutu (1 replies)
 235. tehotná a nevyhovujúce pracovné podmienky (6 replies)
 236. PN a výpoveď zo strany zamestnanca a §69 (1 replies)
 237. Invalidný dôchodok a práca na dohodu (23 replies)
 238. odvody do sociálky (2 replies)
 239. stravné v zahraničí (2 replies)
 240. Slobodná matka a daňový bonus (2 replies)
 241. Pripevky do dochodkoveho poistenia pocas rodicovskej dovolenky (11 replies)
 242. Dohoda o vykonaní práce (6 replies)
 243. Narok na odstupne (1 replies)
 244. Materská dovolenka v roku 1986 (0 replies)
 245. Platenie odvodov SZčo (2 replies)
 246. Väzba (1 replies)
 247. Poskytovanie stravy zamestnancom zdarma (0 replies)
 248. Daňový bonus za cely rok? (4 replies)
 249. Starobný dôchodok - asi omyl (5 replies)
 250. prekážky v práci (3 replies)